Landenweb.nl

NAXOS
Planten en Dieren

To read about NAXOS in English - click here

Authentieke Reizen naar Naxos

Populaire bestemmingen GRIEKENLAND

AeginaAlonissosAndros
ChiosHydraKalymnos
KarpathosKefaloniaKorfoe
KosKretaLefkas
LesbosMykonosNaxos
ParosPatmosPeloponnesos
PorosRhodosSamos
SantoriniSkiathosSkopelos
SpetsesThassosZakynthos

Planten en Dieren

Planten

Naxos heeft een rijke flora met voornamelijk Europese soorten, maar ook West-Aziatische en Noord-Afrikaanse soorten komen voor. Vanwege het grote aantal aanwezige habitats, en de, althans voor Cycladische begrippen, rijkdom aan water, telt Naxos een lijst van ca. 1000 soorten bedektzadigen, de belangrijkste groep landplanten. 51 van deze soorten komen alleen in het Egeïsche gebied voor, twaalf alleen op de Cycladen en vier soorten komen alleen op Naxos voor, Cerastium runemarkii, Radix aira, Erysimum naxense en Symphytum naxicola. Daarentegen zijn de meeste grote bomen en planten, en natuurlijk de meeste landbouwgewassen, niet die van lokale oorsprong, maar vaak al lang geleden. Voorbeelden hiervan zijn gedomesticeerde olijvenrassen (uit Zuid-Turkije), johannesbroodboom (waarschijnlijk Nabije Oosten), breedbladige eiken, kastanjebomen, Aleppo-dennen (waarschijnlijk vasteland van Griekenland), moerbeibomen (Verre Oosten), pijlriet (geen echt riet, maar een grassoort uit Zuidoost-Azië), eucalyptus (uit Australië), en schijfcactussen en agaves (Midden-Amerika).

advertentie

Planten Naxos: pijlrietPhoto: Shizhao CC 3.0 Unported no changes made

Misschien wel de belangrijkste en meest karakteristieke plantengemeenschap op Naxos is garrigue die, indien niet overbegraasd, een indrukwekkende diversiteit aan plantensoorten te bieden heeft. Garrigue is op een groot gedeelte van Naxos te vinden, onder andere in gebieden waar ooit brand gewoed heeft. Op een flysche ondergrond wordt de garrigue gedomineerd door de bremsoort Genista acanthoclada terwijl op kalkhoudende ondergrond de tijmsoort Coridothymus capitatus overheerst.

advertentie

Planten Naxos: Genista acanthocladaPhoto: Wouter Hagens CC 3.0 Unported no changes made

Overblijvende garrigue-planten delen een aantal gemeenschappelijke kenmerken: ze zijn vaak stekelig of hebben aromatische bladeren om zich te verdedigen tegen planteneters. Daarnaast zijn veel soorten (gedeeltelijk) bladverliezend, met name in het droge zomerseizoen. Veel kruiden die in het wild in de bergen Naxos groeien worden gebruikt in de Europese keuken, zoals tijm, bonenkruid en oregano. Naxos was vroeger dicht bebost. Deze bossen vielen in de loop der tijden echter ten prooi aan houtkap (al in de Venetiaanse tijd) en bosbranden. Restanten van die bossen en mediterraan struikgewas (maquis) kunnen gevonden worden in de wat afgelegen gebieden, vooral als de bodem wat vochtiger is. Maar ook in droge en kalkrijke gronden, zoals in het zuidoosten van Naxos, kan men Fenicische jeneverbes, kreupelhout of open bosgebied vinden. De zanderige regio Alyko herbergt een van de grootste gebieden met jeneverbes van Griekenland. In het bergachtige deel van Naxos zijn er verder kleine gebieden met hulsteik, Kretenzische esdoorns en steeneiken. ook zijn er tot nu toe meer dan 20 soorten orchideeën aangetroffen op Naxos.

Dieren

ALGEMEEN

Naxos heeft een gevarieerde topografie en daardoor ook een breed scala aan natuurlijke habitats, van veel gebruikte agrarische landschappen tot bossen, en van moerasgebieden tot mediterrane kreupelhoutgebieden. En die lokale ecosystemen herbergen een van de meest interessante fauna van de Cycladen. Naxos telt verschillende beschermde gebieden en een aantal reservaten, die echter onder druk staan door de ontwikkeling van het toerisme en de daarmee samenhangende bouwactiviteiten.

ZOOGDIEREN

Naxos heeft qua landzoogdieren niet erg veel te bieden. Tot het eerste kwart van de 19e eeuw leefden op Naxos nog herten en wilde zwijnen, beide niet inheems, maar waarschijnlijk geïntroduceerd voor de jacht tijdens de Venetiaanse periode. Vandaag vormen hazen, hoewel beperkt tot afgelegen gebieden vanwege de jacht op deze dieren, de grootste populatie zoogdieren. Konijnen leven alleen op eilandjes in de buurt van Naxos. De Oost-Europese egel of oostelijke egel en de steenmarter zijn wijdverspreid op Naxos.

advertentie

Steenmarter NaxosPhoto: Stanislaw Szydlo CC 3.0 Unported no changes made

AMFIBIEËN EN REPTIELEN

De Cycladen staan bekend om hun overvloedige herpetofauna, en Naxos is geen uitzondering. Groene padden en de Balkanmeerkikker zijn de enige twee soorten amfibieën op Naxos. Ze zijn te vinden in de meeste moerasachtige gebieden van het eiland, soms in combinatie met de Balkanbeekschildpad, die zich echter meestal in grotere wateren ophoudt. Er komen van nature geen landschildpadden voor op Naxos, dus alle individuen die desondanks toch aangetroffen worden, zijn waarschijnlijk ontsnapte huisdieren.

advertentie

Naxos dieren: BalkanmeerkikkerPhoto: Benny Trapp CC 3.0 Unported no changes made

Op Naxos komen verschillende soorten hagedissen voor, waaronder de opvallende hardoen uit de agame-familie en de algemenere en kleinere Egeïsche muurhagedis. Verder nog twee soorten kleine gekko's, de grijskleurige naaktvingergekko of Egeïsche naaktvingergekko en vooral de roze Europese tjitjak. De al genoemde hagedissen zijn niet zo moeilijk waar te nemen, de reuzensmaragdhagedis daarentegen komt vooral voor in struikgewas en gebieden met een dichte vegetatie. Tot slot nog twee hagedissoorten met gladde schubben, de parelskink en de Johannisskink, die ook moeilijk te zien zijn, want voorkomen in grasvelden en zandige kustgebieden.

Naxos herbergt minstens vijf soorten slangen, waaronder de kleine zandboa, een bescheiden niet-giftige slang uit de familie der boa's die het grootste deel van zijn leven onder de grond doorbrengt. De vierstreepslang, uit de familie gladde slangen, is veel groter dan de kleine zandboa, maar net zo ongevaarlijk voor de mens en komt ook vaak voor in de landbouwgebieden van Naxos. Wel giftig, maar niet zo vaak voorkomend is de schuwe zandadder. De onschuldige ringslang is altijd te vinden in de buurt van water, dus komt op Naxos goed aan zijn trekken. En tenslotte is er nog uit de familie wormslangen de slanke wormslang, die men eigenlijk nooit te zien krijgt omdat ze onder de grond leeft.

advertentie

Naxos dieren: de zandader is de enige giftige slang op NaxosPhoto: Holger Krisp CC 3.0 Unported no changes made

VOGELS

Typisch voor eilanden, en dat geldt dus ook voor Naxos, is het feit dat het aantal broedvogels veel minder is dan op het naburige vasteland, in het geval van Naxos West-Turkije. Samen met de aantallen trekvogels is de avifauna op Naxos veel gevarieerder dan op de andere eilanden van de Cycladen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de grootte van het eiland en de diversiteit aan landschappen. Naxos wordt door trekvogels massaal gebruikt als springplank tussen Europa en Afrika.Ca. 225 vogelsoorten zijn er geteld, ongeveer de helft van het totale aantal vogelsoorten in heel Griekenland. Naxos en een aantal naburige eilandjes tellen ongeveer 70 inheemse en 27 uitheemse broedvogels. 90 trekvogelsoorten verblijven in de lente of herfst op Naxos, 40 soorten kiezen 's winters voor Naxos. 51 soorten staan op de Griekse rode lijst van bedreigde vogels. Zes van 70 inheemse vogelsoorten nestelen niet op Naxos zelf, maar wel op de nabijgelegen (onbewoonde) eilandjes, onder andere bepaalde soorten meeuwen, pijlstormvogels, Elenora's valk en de vale gier. Roofvogelsoorten die wel nestelen op Naxos zijn buizerd, havikarend, arendbuizerd, slechtvalk en lannervalk. Watervogels die voorkomen in de Middellandse Zee zijn in soorten en aantallen natuurlijk minder dan rond de Noordzee, maar zijn wel bijzonder want komen niet veel voor op andere plaatsen in Europa: geelpootmeeuw, Audouins meeuw, Kuhls pijlstormvogel, Yelkouanpijlstormvogel, een ondersoort van de kuifaalscholver, steltkluut, griel, kleine plevier en strandplevier.

advertentie

Griel NaxosPhoto: Paleixmart CC 3.0 Unported no changes made

De vogelsoorten op Naxos veranderen natuurlijk in de loop der jaren, zo zijn de pimpelmees en huiszwaluw al meer dan honderd jaar niet meer aangetroffen op Naxos. Soorten als de Turkse tortel, Cetti's zanger, roodborsttapuit, ringmus en roodstuitzwaluw zijn daarentegen vrij nieuw op Naxos.

advertentie

Vogels Naxos: roodstuitzwaluwPhoto: J.M Garg CC 3.0 Unported no changes made

Voor vogelaars zijn natuurlijk de specifieke mediterrane en Oost-Europese vogelsoorten interessant, onder andere kleine zwartkop, Rüppels grasmus, Orpheusgrasmus, Cetti's zanger, cirlgors, zwartkopgors, bruinkeelortolaan, blonde tapuit, blauwe rotslijster, roodkopklauwier en Alpengierzwaluw. Sommige soorten komen ook in West-Europa voor, maar niet zo veel als op Naxos: kuifleeuwerik, boomleeuwerik, tapuit, grauwe gors, raaf en nachtzwaluw. Typisch West-Europees maar ook op Naxos voorkomend zijn merel, winterkoninkje, nachtegaal, grauwe vliegenvanger, ringmus, kleine karekiet, grote karekiet.

advertentie

Vogels Naxos: grote karekietPhoto: Augustin Povedano CC 2.0 Generic no changes made

BROEDVOGELS
Afrikaanse roodborsttapuitdodaarkneuraafvale gier
arendbuizerddwergooruilkoolmeesransuilvink
Audouins meeuwgeelpootmeeuwkuifaalscholverringmuswaterhoen
Aziatische steenpatrijsgrauwe gorskuifleeuwerikrotsduifwaterral
blauwe rotslijstergroenlinglannervalkslechtvalkwinterkoninkje
boomleeuwerikhavikarendmeerkoetsperwerwitte kwikstaart
buizerdhuismusmerelsteenuilzwarte kraai
Cetti's zangerkerkuilnachtegaaltorenvalkzwartkopgors
cirlgorskleine zwartkopputterTurkse tortel

advertentie

Naxos vogels: zwartkopgors, broedvogel op NaxosPhoto: Mark S Jobling CC 3.0 Unported no changes made

TREK-/BROEDVOGELS
AlpengierzwaluwEleonora's valkkleine plevierroodstuitzwaluwYelkouan pijlstormvogel
baardgrasmusgierzwaluwKuhls pijlstormvogelrotszwaluwzomertortel
bijenetergrauwe vliegenvangernachtzwaluwsteltkluut
blonde tapuitgrieloostelijke vale spotvogelstrandplevier
boerenzwaluwgrote karekietOrpheusgrasmustapuit
bruinkoportolaankleine karekietroodkopklauwiervale gierzwaluw

advertentie

Vogels Naxos: Eleonora's valkPhoto: Jürgen Dietrich CC 3.0 Germany no changes made

WINTERGASTEN
aalscholvergrasmusknobbelzwaanpurperreigervorkstaartplevier
appelvinkgraspieperkoekoekralreigervuurgoudhaan
Balkansperwergrauwe klauwierkokmeeuwrietgorswatersnip
bergeendgrijze gorskoperwiekrietzangerwespendief
blauwe kiekendiefgrote gele kwikstaartkortteenleeuwerikrode flamingowielewaal
blauwe reigergrote lijsterkramsvogelroodborstjewintertaling
bonte strandlopergrote sternkrombekstrandloperroodkeelpieperwitoogeend
boompiepergrote zilverreigerkuifmeesroodpootvalkwoestijnplevier
braamsluipergruttokwakschreeuwarendwoudaapje
breedbekstrandloperheggenmuskwartelsijszanglijster
bruine kiekendiefhoplepelaarslangenarendzilverplevier
dwergmeeuwhoutsnipoeverloperslobeendzwarte ibis
Europese kanarieijsvogeloeverzwaluwsmientzwarte roodstaart
fitisizabeltapuitooievaarSpaanse muszwarte wouw
fluiterkeeportolaanspreeuwzwartkop
gekraagde roodstaartkemphaanpaapjesteenloperzwartkopmeeuw
gele kwikstaartkievitpijlstaarttafeleend
geoorde fuutklein waterhoenpoelruitertjiftjaf
goudhaankleine klapeksterpoelsniptuinfluiter
goudplevierkleine zilverreigerporseleinhoenveldleeuwerik

Vogels Naxos: porseleinhoen, wintergast op NaxosPhoto: Marek Szczepanek CC 3.0 Unported no changes made

ZEEDIEREN

De meest voorkomende zeezoogdieren in de wateren rond Naxos zijn de gestreepte dolfijn en in mindere mate de tuimelaar. Vooral tijdens rustig weer kunnen beide soorten worden waargenomen vanaf boten. In afgelegen gebieden in Oost- en Zuidoost-Naxos zijn soms een aantal van de bedreigde mediterrane monniksrobben en onechte karetschildpadden te zien. Veruit de meest voorkomende zeevogel in dit gebied is de geelpootmeeuw, het aantal broedende Audouins meeuwen is veel kleiner. In dezelfde regio komen nog aanzienlijke aantallen Scopoli's pijlstormvogels en Yelkouanpijlstormvogels voor. Kuifaalscholvers komen verspreid voor aan de rotsachtige kusten van Naxos.

Vogels Naxos: Adouins meeuwPhoto: Publiek domein

NAXOS LINKS

Advertenties
• Naar Naxos met Sunweb
• Authentieke reizen naar Naxos
• Naxos Tui Reizen
• Hotels Trivago
• Eilandhoppen Cycladen
• Griekenland Ross Holidays
• Hotels Naxos
• Wandelreis Naxos, Santorini en Paros
• Autoverhuur Sunny Cars Naxos
• Boeken, ook tweedehands, over NAXOS bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Naxos (N)
Startnederland Naxos (N)

Bronnen

www.landenweb.nl/griekenland

Wikipedia

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems