Landenweb.nl

SANTORINI
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Grieks
  Hoofdstad  Fira
  Oppervlakte  91 km²
  Inwoners  15,550
  (2011)
  Munteenheid  euro
  (EUR)
  Tijdsverschil  +1 (zomer +2)
  Web  .gr
  Code.  GRC
  Tel.  +30

To read about SANTORINI in English - click here

Populaire bestemmingen GRIEKENLAND

AeginaAlonissosAndros
ChiosHydraKalymnos
KarpathosKefaloniaKorfoe
KosKretaLefkas
LesbosMykonosNaxos
ParosPatmosPeloponnesos
PorosRhodosSamos
SantoriniSkiathosSkopelos
SpetsesThassosZakynthos

Geografie en Landschap

Geografie

Santorini, vroeger een cirkelrond vulkanische eiland, is een kleine cirkelvormige archipel van vulkanische eilanden, gelegen in de zuidelijke Egeïsche Zee, zo'n 200 km ten zuidoosten van het Griekse vasteland. Santorini behoort tot de zuidelijke Cycladen en is daar het meest zuidelijke eiland van.

advertentie

Santorini Satellietfoto PPhoto: Publiek domein

Het grootste eiland heet Thira en heeft een oppervlakte van ca. 73 km2. Samen met het bewoonde eiland Therasia, dat in 236 v.Chr. na een vulkaanuitbarsting als ware van het vasteland werd afgescheurd, en de onbewoonde eilanden Néa Kameni, Palaia Kameni, Aspronisi en Christiani, heeft de hele Santorini-archipel een oppervlakte van iets meer dan 90 km2. Santorini ligt ongeveer 150 km ten noorden van Kreta. Palea Kameni ontstond na een uitbarsting in het jaar 57 n.Chr., en Néa Kameni ontstond in 1573; deze twee eilanden worden ook wel de 'verbrande eilanden' genoemd.

Landschap

Santorini is een vulkanisch eiland met zeer steile rotsformaties in allerlei kleuren. Santorini heeft de vorm van een halve maan, want waarschijnlijk is het eiland afgebroken door een vulkaanuitbarsting rond 1450 v. Chr. De uitbarsting was zo gigantisch dat het centrale deel van de vulkaan in zee stortte en er een krater, een zogenaamde caldera, van enkele tientallen km2 en een diepte van maximaal 400 meter ontstond. Santorini is, naast Melos, het enige Griekse eiland dat op een uitgedoofde vulkaan ligt.

De westkust wordt gedomineerd door steile rotsen en kliffen; de oostkant van het eiland is veel vlakker en daar bevinden zich ook de beste stranden. Santorini heeft geen goudgele stranden, maar wel stranden met zwart zand of kiezelstenen.

advertentie

Geen goudgele of witte stranden op SantoriniPhoto: Klearchos Kapoutsis CC 2.0 Generic no changes made

Klimaat en Weer

Santorini heeft een mediterraan klimaat met milde, natte winters en droge, warme zomers. De gemiddelde dagtemperatuur in juli bedraagt 29°C, in januari is dat 14°C. De jaarlijkse gemiddelde temperatuur is 17,5°C. In de zomer kan de temperatuur met gemak af en toe boven de 40°C uitkomen.

De jaarlijkse gemiddelde neerslaghoeveelheid is met ca. 400 mm, verdeeld over ca. 68 regendagen, erg laag. De maanden december en januari zijn over het algemeen de natste maanden van het jaar, in de maand juli valt er normaal gesproken geen druppel neerslag.

Het aantal zonuren op Santorini bedraagt jaarlijks 2890. De Meltemi, een noordoostelijk wind vergelijkbaar met de Franse Mistral, zorgt vaak voor wat verkoeling op Santorini.

klimaattabelgem. max.temp.uren zon p/ddagen neerslag p/m
januari14°C412
februari14°C510
maart16°C68
april19°C86
mei22°C103
juni27°C131
juli28°C130
augustus28°C121
september25°C102
oktober22°C76
november19°C57
december15°C412

Planten en Dieren

De flora en fauna van Santorini is lang niet zo divers als dat van de meeste andere Griekse eilanden. Santorini is klein, droog, en vrij ver verwijderd van het vasteland. Bovendien is Santorini vrij dicht bevolkt en is er veel cultuurgrond.

Planten

De inheemse flora op Santorini stamt af van soorten die vulkanische uitbarstingen op het eiland overleefden. De flora wordt gekarakteriseerd door soorten die goed bestand zijn tegen de droge klimatologische omstandigheden op Santorini. Meer dan 650 soorten zijn er gevonden op Santorini, voor het merendeel struiken als brem, wolfsmelk, salie, knoopkruid en onder de kust voorkomende"zeeplanten" als zeekraal en zeelelies. Een veel voorkomende plantensoort is de krokus, waaronder de saffraankrokus. Santorini heeft ook een groot 'gebrek' aan schaduw brengende bomen, bewoners, dieren en toeristen moeten het voornamelijk hebben van geïmporteerde eucalyptussoorten.

Dieren

De illegale vogelvangst is een groot probleem op Santorini, tienduizenden trekvogels worden elk jaar weer gevangen Desondanks werden er bij een vogeltelling in 2006 de volgende vogelsoorten gezien: Kuhls pijlstormvogel, kuifaalscholver, torenvalk, Eleonora's valk, slechtvalk, wespendief, sperwer, arendbuizerd, geelpootmeeuw, rotsduif, Turkse tortel, steenuil, alpengierzwaluw, gierzwaluw, grauwe klauwier, bonte kraai, raaf, boerenzwaluw, rotszwaluw, huiszwaluw, kuifleeuwerik, vale of oostelijke spotvogel, fitis, braamsluiper, paapje, Isabeltapuit, blauwe rotslijster, grauwe vliegenvanger, huismus, gele kwikstaart, boompieper, kneu.

Paarden, ezels en vooral muilezels waren de enige transportmiddelen op Santorini tot in de zestiger jaren van de vorige eeuw, waren symbolisch en behoorden tot de charmes van het eiland. Tegenwoordig staan ze vooral ten dienste van de vele toeristen.

Hoewel de schapen- en geitenhouderij op Santorini economisch niet zo veel voorstelt, vormen vooral geiten in sommige delen van eiland een vertrouwd beeld. Verder zijn er minder katten op het eiland te zien dan op andere Griekse eilanden, maar dat voordeel wordt weer teniet gedaan door zeer veel loslopende honden, die echter geen bijtgevaar voor toeristen opleveren.

Wat wilde (zoog)dieren betreft valt er, op wat verwilderde geiten en katten na, niet veel te zien op Santorini. Met veel geluk zijn er vleermuizen, egels, bruine ratten, steenmarters of hazen te zien. Bijzonder zijn de westelijke blindmuis en de oostelijke rotsmuis.

Soms ziet men iets vliegen wat op een kolibrie lijkt, maar in feite een pijlstaartsoort is, de gemeenschappelijke glasvlinder of blankvleugel, ook wel Sphinx nachtvlinder genoemd.

Enkele zeldzame slangensoorten uit de familie der gladde slangen zijn de luipaardslang en de pijlslang. Van de hagedissen is de Egeïsche muurhagedis de meest voorkomende.

Geschiedenis

Oudheid

Er zijn op Santorini bewijzen gevonden dat de eerste mensen op zijn minst al in het Neolithicum (16.000 - 2.100 v.Chr.), ook nieuwe steentijd genoemd) het eiland bezochten. Overblijfselen van vaste bewoning, gevonden bij Akrotiri in het zuiden van Santorini, dateren van de vroege bronstijd (ca. 2.000-1.800 v.Chr.).

In die periode werd Santorini in ieder geval bewoond door de Minoërs, een zeer ontwikkelde beschaving, met kunstuitingen die ook op Kreta gevonden zijn, veel schilderingen en potten met landschappen, dieren en menselijke figuren. Uit de periode na de Minoërs zijn geen archeologische vondsten bekend, en men vermoedt dat Santorini drie eeuwen lang niet bewoond is geweest door de uitbarsting van een vulkaan rond 1500 v.Chr.

Ca. 1.300 v.Chr. vestigden de Phoeniciërs zich aan de westkust van het eiland en bleven daar tot ca. 1.200 v.Chr. Rond 1.100 V.Chr. kwam Santorini onder controle te staan van de Spartanen uit Laconië of Lakedaímon, een historische landstreek gelegen in de zuidoostelijke hoek van de Peloponnesos met als hoofdstad Sparta.

In de 9e eeuw v.Chr. stichtten de Doriërs uit het noordwesten van Griekenland de oude stad Thira op de berg Vouno aan de oostkant van het eiland (de huidige hoofdstad Thira ligt aan de westkust). In de 7e en 6e eeuw v.Chr. had Thira handelsrelaties met de meeste Griekse eilanden en steden op het vasteland van Griekenland. Ook werden er steden gesticht in andere gebieden van de Middellandse Zee, waaronder Cyrene of Kyrene in het huidige Libië. In de 5e eeuw v.Chr. weigerde het Dorische Thira zich aan te sluiten bij de Delische Bond (ook wel Delisch Attische of Attisch-Delische Zeebond) een bondgenootschap bestaande uit verschillende Egeïsche stadstaten onder leiding van Athene, die zich zo beter wilden verdedigen tegen aanvallen van de Perzen. Thira sloot zich aan bij de tegenhanger van de Delische Bond, de Peloponnesische Bond, die geleid werd door Sparta. Gedurende de Peloponnesische Oorlog (431-404 v.Chr.) bestreden de twee bonden elkaar en lukte het de Atheners om Thira te veroveren op de Doriërs. De bezetting van Thira duurde tot 404 v.Chr., in dat jaar werd de gehele Atheense vloot vernietigd door de Spartanen.

Gedurende de Hellenistische periode (323-31 v.Chr.) werd Thira, door de strategische ligging, een belangrijke handelscentrum en militaire zeehaven voor de Ptolemeeërs van Egypte. Na de annexatie van Egypte door Rome, na de Slag bij Actium (31 v.Chr.) tussen de legers van Octavianus en die van Marcus Anthonius en Cleopatra, werd Thira opgenomen door het Romeinse Rijk.

Gedurende de heerschappij van de Romeinen over Thira, werd deze stad aanvankelijk gebruikt als een soort open gevangenis voor dissidenten die verbannen waren uit Rome. Maar ook de Romeinen realiseerden zich al snel dat Thira strategisch zeer belangrijk was, en Thira ontwikkelde zich opnieuw tot een belangrijk handelscentrum in de Egeïsche Zee.

Middeleeuwen en Moderne Tijd

In 330 n.Chr., toen keizer Constantijn de politieke macht van het Romeinse Rijk verplaatste van Rome naar Byzantium (Constantinopel), werd Thira een onderdeel van de het Byzantijnse Rijk.

Gedurende de tijd van de kruistochten (1095 - 1291) vestigden de Franken zich op het eiland en maakten van het fort Skaros, gelegen vlak bij Thira, hun hoofdstad. Dit werd een turbulente en conflictueuze periode, met Frankische broedertwisten, Turkse agressie, piraterij en pogingen van Byzantijnen om het eiland weer in te nemen.

In de 13e eeuw werd Thira een onderdeel van het hertogdom Naxos (ook bekend als hertogom van de Archipel of hertogdom van de Egeïsche Zee), een van de kruisvaarderstaten die ontstonden na de Vierde Kruistocht. Na de val en de verdeling van het Byzantijnse Rijk in 1204, vestigden de Venetianen zich definitief in het Egeïsche gebied, iets waar ze al lang vóór de Vierde kruistocht hun zinnen op gezet hadden.

Het hertogdom Naxos werd in 1207 gecreëerd door Marco Sanudo, een kruisvaarder en neef van de voormalige 39e doge van Venetië, Enrico Dandolo. In 1210 kreeg Sanudo heel Naxos in handen en van daar uit veroverde hij veel andere eilanden. Aan het eind van zijn regering in 1227 behoorde ook Santorini tot Sanudo's hertogdom.

In de Venetiaanse tijd veranderde het eiland van naam en werd vanaf die tijd Santorini genoemd (verbasterd Italiaans voor Santa Irena of Irini) naar Sint Irene, een Griekse martelares uit Thessaloniki in de 4e eeuw. Ze zou verbannen zijn naar Thira, waar ze ook overleden is. Sint Irene (feestdag 1 april) wordt vereerd in de rooms-katholieke kerk, maar is veel meer bekend in de Orthodoxe Kerk.

In de 14e eeuw stabiliseerde de situatie op Santorini zich en verminderde de piraterij zich, waarna het eiland een eigen vloot ontwikkelde en de economische toestand verbeterde. In 1570 verzonk door een vulkaanuitbarsting het noordelijke deel van de haven Mikri Kameni.

In 1579 veroverden de Turken Santorini en werd het eiland een onderdeel van het Ottomaanse Rijk. In 1707 werd na een nieuwe vulkaanuitbarsting Nea Kameni gevormd. In de Turkse periode ging het verder steeds beter met Santorini, in 1821 had Santorini zelfs de derde grootste vloot van de gehele Egeïsche Zee. In 1821 werd Santorini bevrijd van de Turken, maar sloot zich in 1830 aan bij de Griekse Republiek na het Congres van Londen.

In 1956 werd Santorini voorlopig voor het laatst getroffen door een hevige aardbeving en een vulkaanuitbarsting. Veel gebouwen op het eiland werden vernield en uit een aantal dorpen trokken alle bewoners weg.

Zie verder ook de geschiedenispagia van Griekenland op landenweb.

Bevolking

Santorini heeft ca. 15.250 (census 2011) inwoners en in de hoofdstad Thira wonen ongeveer 2000 mensen.

Taal

advertentie

AlfabetFoto: LewWhite CC 3.0 Unported no changes made

Het moderne Grieks of Nieuw Grieks behoort net als het Nederlands tot de Indo-Europese taalfamilie en is één van de oudste nog levende talen. Hoewel behorend tot dezelfde taalfamilie lijkt het Grieks nauwelijks op een andere Indo-Europese taal. Dit komt omdat het Grieks zich relatief geïsoleerd van buitenlandse invloeden heeft kunnen ontwikkelen.

In de klassieke oudheid werden er verschillende Griekse dialecten naast elkaar gebruikt, maar het Attisch van de stad Athene verstond men in geheel Griekenland. Vanaf de vierde eeuw voor Christus kreeg het Attisch concurrentie van het Koinè-Grieks, een soort algemeen beschaafd Grieks dat gebruikt werd van Macedonië tot het Nabije Oosten. Vanaf die tijd werd het Attisch gebruikt in het onderwijs en het was de officiële overheids- en kerktaal in het Byzantijnse Rijk en in de Kerk. De gewone man sprak een soort volkstaal die van het Koinè-Grieks afstamde. In de Middeleeuwen vestigden zich allerlei andere volken in Griekenland en veranderde de spreektaal drastisch terwijl de schrijftaal hetzelfde bleef en aldus de twee talen steeds verder uit elkaar groeiden.

Na de Vrijheidsoorlog begin 19e eeuw trachtte de overheid een nieuwe taal in te voeren, het Katharevousa of "gezuiverde taal". De overheid en op scholen ging men deze taal inderdaad gebruiken maar het volk bleef zich van de Dimotiki bedienen, de spreektaal van het Griekse volk. De bedoeling was dat het Dimotiki zou verdwijnen, maar dat bleek moeilijker dan gedacht en mislukte dan ook. Vanaf 1920 mocht het Dimotiki op scholen gebruikt worden en in 1974 verdween het Katharevousa van diezelfde scholen.

Het Griekse alfabet bestaat uit 24 letters die er op het eerste gezicht ingewikkeld uitzien, maar bij nader inzien simpeler zijn dan het Nederlandse alfabet. De uitspraakregels zijn regulmatig en daardoor sneller te begrijpen. In het Grieks is het belangrijk om de juiste klemtoon te gebruiken. Een woord met de klemtoon op de eerste lettergreep kan een totaal verschilleden de betekenis hebben van hetzelfde woord maar met de klemtoon op bijvoorbeeld de derde lettergreep.

De alfabetten van alle grote Europese talen zijn min of meer gebaseerd op het oude Griekse alfabet. Ons Romeinse alfabet wordt soms wel de westerse vorm van het Griekse alfabet genoemd.

Enkele woorden en uitdrukkingen:

De oudheidkundige naam van Santorini is Thera (ook wel geschreven als Thira); De naam Santorini (van St. Irene van Thessaloniki, een Byzantijnse keizerin) werd aan het eiland gegeven in de 13e eeuw door de Venetianen. Recent werd Thira tot officiële naam van het eiland uitgeroepen. Ook de naam van de hoofdstad, Fira (ook wel Chora), is veranderd in Thira.

Godsdienst

Algemeen

advertentie

St. Nicholas Church op de Pigadia begraafplaats. Karpathos, GriekenlandFoto: Onbekend CC 3.0 Unported no changes made

Ca. 98% van de Griekse bevolking is lid van de Grieks-orthodoxe Kerk, die ontstond na de grote scheuring in 1054 toen de patriarchen uit het Oosten het leergezag van de paus niet langer erkenden. De Grieks-orthodoxe staatskerk is sinds 1833 onafhankelijk van het primaat van de patriarch van Istanbul(vroeger Constantinopel). De Grieks-orthodoxe kerk kent een aantal verschillen ten opzichte van de westerse christelijke kerken. Zo dienen voor de grondslag van de leer alleen de bijbel, de kerkvaders en de uitspraken van de oecumenische concilies. Verder richten de Griekse geestelijken zich vooral op de liturgie en op gebed en meditatie. Op sociaal gebied is de Oosterse kerk lang niet zo actief als in het westen. Wel zijn de overheid en de kerk veel nauwer verbonden. De overheid subsidieert de Kerk en de Kerk op haar beurt volgt de politiek op de voet.

De grootste religieuze minderheid zijn de moslims, de Turkse Grieken. De meeste moslims wonen in Thracië, waar dan ook veel moskeeën te vinden zijn.

Het aantal joden is na de Tweede Wereldoorlog drastisch verminderd. Zo woonden er in het noordelijke Thessaloniki in 1941 meer dan 60.000 joden; tegenwoordig nog maar ca. 1100. De ca. 40.000 katholieken wonen voornamelijk op de Griekse eilanden.

Griekse mythologie

advertentie

Mythologische afbeelding op vaasFoto: Publiek domein

Het woord mythe is afgeleid van het woord "muthos", dat eerst uiting betekende en later vaak werd uitgelegd als "een gesproken of geschreven verhaal".

Mythologie (muthologia) is dus "vertellen over verhalen", of een verzameling mythen, of de studie van mythen.

Toen het schrift ontstond in Griekenland waren de mythen en legenden al verankerd in de orale overleveringen en vooral latere dichters gaven de verhalen een ander verloop. De Griekse mythologie lijkt veel op andere mythologieën. Zo komt de Noorse god Odin overeen met de Griekse Zeus en verrichtten de Noorse helden vaak dezelfde heldendaden als hun Griekse collega's.

Enkele Griekse goden

Aeolus (Aiolos)
Een zoon van Hippotes, die door Zeus was aangesteld als bewaker van de winden. Hij was de baas over de (wind)goden: Boreas, Zephyros, Notos en Euros.

Aphrodite
Aphrodite is de godin van de liefde en schoonheid. Zij werd geboren uit het schuim van de zee, waar ook het belangrijkste heiligdom gewijd aan Aphrodite staat. Ze was getrouwd met Hephaestus, maar had liever Ares als minnaar.

Haar zoon was Eros, de god van de liefde. Aphrodite wordt afgebeeld met de gevleugelde Eros en met duiven. Zij was een van de Olympische goden. De Romeinen noemden haar Venus.

advertentie

Aphrodite, godin van de liefde en schoonheidFoto: Tilemahos Efthimiadis CC 2.0 Generic no changes made

Apollo
Apollo was de zoon van Zeus en Leto, en tweelingbroer van Artemis. Hij is god van het licht, van de geneeskunde, muziek en wetenschap. Apollo wordt vaak afgebeeld met een lier in zijn hand. Het belangrijkste heiligdom gewijd aan Apollo ligt in Delphi, de belangrijkste orakelplaats van het oude Griekenland. Apollo was een Olympische god.

Ares
Ares was een zoon van Zeus en Hera en is de god van de oorlog. Hij wordt vaak afgebeeld in volledige wapenuitrusting en was een Olympische god. De Romeinen nomen hem Mars.

Artemis
Artemis was de tweelingzus van Apollo, en dochter van Zeus en Leto. Zij was de godin van de natuur en de jacht. Zij was ook de beschermgodin van zwangere vrouwen en wordt vaak afgebeeld met een boog in haar hand. Zij was een Olympische god en haar Romeinse naam is Diana.

Dionysos
Dionysos was een zoon van Zeus en de god van de druiven en de wijn. Hij wordt vaak afgebeeld met een staf, die van boven omwonden is met klimopbladen. Hij was een Olympische god en zijn Romeinse naam is Bacchus of Liber.

advertentie

DionysosFoto: Zde CC 4.0 International no changes made

Eros
Eros is de god van de behoeften en wordt ook wel Himeros genoemd. Eros wordt vaak gezien als gevleugelde jongensgod die mannen in hun hart schiet met liefdespijlen. Romeinse namen voor hem zijn Amor en Cupido.

Hermes
Hermes was de boodschapper van de goden en een zoon van Zeus. Hij is ook god van de reizigers, dieven en handelaren. Hij wordt altijd afgebeeld met een reizigersmuts en reizigersstaf of een helm met vleugels. Ook zijn sandalen hebben vleugels. Hij begeleidde de schimmen van de doden naar de onderwereld, de Hades.

Pallas Athena
Zij is de dochter van alleen Zeus, want uit zijn voorhoofd geboren. Zij is de beschermgodin van de kunstenaars en handwerkslieden, maar ook de godin van de wijsheid en kennis. In oorlogstijd werd Athena ook nog vereerd als oorlogsgodin. Ze was de speciale beschermgodin van de stad Athene en een beschermengel van Griekse helden als Herakles en Odysseus.

Zij wordt vaak afgebeeld met helm en volledige wapenuitrusting. De uil, die wijsheid symboliseert, was aan haar gewijd. Pallas Athena heeft een heiligdom gelegen in Athene: het Parthenon.

Zij was een Olympische god en haar Romeinse naam is Minerva.

Palla AthenaFoto: Diana Ringo CC 3.0 Austria no changes made

Poseidon
Poseidon is een roer van Zeus en is de god van de zee en beschermgod van de zeevaarders. Zijn paleis ligt diep onder water en hij wordt vaak afgebeeld met een drietand, waarmee hij de zee in beroering kan brengen. Het paard was aan hem gewijd.

Omdat de Grieken geloofden dat het land op de zee dreef, beschouwden ze hem ook als de god die de aardbevingen veroorzaakte. De Romeinse naam is Jupiter.

Zeus
Zeus was de oppergod van de Grieken en de koning van goden en mensen. Daarnaast was hij de god van de lucht en het weer. Hij wordt vaak afgebeeld met een bliksem in zijn hand en is gezeten op een troon. Uit zijn liefdesavonturen met mooie vrouwen zijn vele halfgoden en helden ontstaan, zoals Herakles en Perseus.

Zeus en ThetisFoto: Publiek domein

Samenleving

Staatsinrichting

De grondwet dateert van 1975 waarna er in 1986 belangrijke amendementen werden doorgevoerd. De wetgevende macht ligt bij het parlement (de ‘Vouli’), dat uit één kamer bestaat en waarvan de 300 leden eens in de vier jaar volgens een ‘versterkt recht van evenredige verkiezing’ gekozen worden. Het systeem begunstigt de sterkste partij om een voor regeren voldoende meerderheid te bereiken, wat echter een tweepartijensysteem in de hand werkt.

Staatshoofd is de president, die door het parlement (een tweederde meerderheid is vereist) voor een periode van vijf jaar gekozen wordt en één keer herkiesbaar is. De president benoemt en ontslaat de premier. Ook het parlement mag hij ontbinden en in noodtoestanden kan hij wetten per decreet uitvaardigen. Zijn functie is verder grotendeels ceremonieel, hij heeft als staatshoofd geen uitvoerende macht. Deze macht ligt bij de Raad van ministers die daarover verantwoording aflegt aan het parlement Er bestaat algemeen kiesrecht voor alle Grieken vanaf 18 jaar.

Na de militaire dictatuur viel een volksstemming over de terugkeer van de monarchei in het nadeel van ex-koning Constantijn nadelig uit. Voor de actuele politieke situatie in Griekenland zie hoofdstuk geschiedenis.

Administratieve indeling

Griekenland kreeg op 1 januari 2011 een nieuwe bestuurlijke indeling als onderdeel van een algehele bestuurlijke hervorming, die vernoemd werd naar Kallikratis, een Griekse architect uit het midden van de 5e eeuw v.Chr.

Griekenland is sinds 2011 in 13 bestuurlijke regio's, de zogenaamde"periferia", opgedeeld. Deze bestuurlijke regio's zijn weer onderverdeeld in 74 regionale eenheden, de 'perifereiaki enotita'. De regionale eenheden, die geen eigen bestuur meer hebben, worden op hun beurt weer onderverdeeld in 325 gemeenten of 'demoi'. Daarnaast kent Griekenland sinds 1926 één autonoom gebied onder een eigen Grieks-orthodox bestuur, namelijk Agion Oros of de monnikenstaat Athos in Chalkidiki (Noord-Griekenland).

De 13 bestuurlijke regio's van Griekenland zijn Attica (1), Centraal-Griekenland (2), Centraal-Macedonië (3), Kreta (4), Oost-Macedonië en Thracië (5), Epirus (6), Ionische Eilanden (7), Noord-Egeïsche Eilanden (8), Peloponnesos (9), Zuid-Egeïsche Eilanden (10), Thessalië (11), West-Griekenland (12) en West-Macedonië (13).

Door de bestuurlijke herindeling van 2011 werd Santorini (Thira) een regionale eenheid van de bestuurlijke regio Zuid-Egeïsche Eilanden, die verder bestaat uit de eilanden, Kalymnos, Karpathos, Kea-Kythnos, Kos, Mykonos, Milos, Naxos, Paros, Rhodos, Syros en Tinos.

Santorini behoort geografisch gezien tot de Zuidelijke Cycladen, waar onder andere ook Folegandros, Ios en Anafi behoren. Naast de Zuidelijke Cycladen zijn er ook nog de Westelijke Cycladen (met o.a. Kythnos, Melos en Serifos), de Noordelijke Cycladen (met o.a. Andros, Mykonos, Tinos en Syros), de Kleine Cycladen (met o.a. Iraklia, Keros en Donousa) en de Centrale en Oostelijke Cycladen (met o.a. Antiparos, Paros, Naxos en Amorgos).

Onderwijs

Het kleuteronderwijs (Nypiagogeia) omvat twee jaar en is op dit moment facultatief, maar wordt geleidelijk aan verplicht.

Het verplichte onderwijs in Griekenland duurt negen jaar, van 6 tot 15 jaar. De eerste zes jaar wordt er door de leerlingen onderwijs gevolgd aan de"Dimotiko Scholio" (basisonderwijs) en de laatste drie jaar aan het Gymnasio, de eerste fase van het secundair onderwijs. In alle klassen wordt algemeen onderwijs gegeven en er is dag- en avondonderwijs.

Kinderen die het basisonderwijs verlaten worden automatisch en zonder examens toegelaten tot de eerste klas van het Gymnasio. Er moet wel een afsluitend getuigschrift (apolytirio) worden overlegd van de lagere school. Engels is een verplicht vak en wordt gegeven vanaf de vierde klas van het basisonderwijs.

Aan het eind van het Gymnasio ontvangen de leerlingen een diploma (Apolytirio Gymnasiou). Om dit diploma te kunnen ontvangen moeten de leerlingen in de regel gemiddeld 10 punten hebben met een maximum van 20 voor alle vakken en mag het schoolverzuim de maximale toegestane grens niet overschrijden.

Het hoger secundair onderwijs is niet verplicht. De tweede fase van het secundair onderwijs wordt gegeven aan de Lykia en de Technikés Epangelmatikés Scholés (scholen voor technisch onderwijs).

De bestaande typen Lykia zijn: het algemene Lykio, het technisch-beroepslykio, het uitgebreide (Polikladiko) Lykio, het klassieke Lykio, het kerkelijke Lykio, en het muzieklykio.

De studie aan een Lykio duurt drie jaar, en er is zowel een dag- als een avondcursus. De avondcursus duurt vier jaar. De leerlingen die het Gymnasio hebben voltooid kunnen zich inschrijven op iedere school voor secundair onderwijs van de tweede fase op basis van het diploma van het Gymnasio. Er zijn geen toelatingsexamens. De leerling moet ten minste 14 jaar oud zijn. Het onderwijs in vreemde talen (Engels of Frans of Duits) wordt aan alle typen Lykia gegeven; aan het klassieke Lykio wordt altijd Duits onderwezen.

Aan het eind van elk schooljaar moeten de leerlingen een officieel schriftelijk examen afleggen in elk vak, zodat kan worden bepaald of zij overgaan naar het volgende jaar. Aan het eind van het derde jaar van het Lykio moeten de leerlingen een eindexamen afleggen; als ze hiervoor slagen krijgen ze het einddiploma, het"Apolytirio Lykiou".

Het hoger onderwijs kan zowel universitair als niet-universitair zijn en wordt gegeven aan de universiteiten en aan de technische onderwijsinstellingen. De universiteiten bestaan uit faculteiten die in afdelingen of"tmimata" zijn opgesplitst. Het programma van een afdeling leidt tot een standaarddiploma of"ptychio".

De Technische Onderwijsinstellingen bestaan uit afdelingen die tezamen faculteiten vormen; deze omvatten de algemene opleidingen (beeldende kunsten en kunstopleidingen, bedrijfskunde en economie, beroepen op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, landbouwwetenschappen en –technologie, toegepaste technologie, voedingsmiddelentechnologie en voedingsleer).

Universitaire opleidingen duren ten minste vier jaar, opleidingen aan de technische hogescholen ten minste drie jaar.

Als ze het willen kunnen afgestudeerden een doctoraat volgen; ze moeten daarvoor een proefschrift schrijven in het Grieks en het voorbrengen in het openbaar.

Economie

Algemeen

Van eind 19e eeuw tot 1956 was de economie van Santorini zeer divers: er werden veel en verschillende agrarische producten geproduceerd, er waren verschillende fabrieken en de puimsteenmijnbouw (tot 1986) was belangrijk voor het eiland. Toerisme was tot 1935 nog totaal niet belangrijk, in tegenstelling tot de huidige tijd, waarin Santorini totaal afhankelijk is van het toerisme.

Vanaf 1935 legden de eerste cruiseschepen aan in de haven van Santorini, voornamelijk Duitsers. Een toeristische infrastructuur was er echter nauwelijks, pas na de aardbeving van 1956 kwam het toerisme langzaam maar zeker op gang. Santorini wordt nu jaarlijks door meer dan een miljoen toeristen bezocht.

Landbouw

Door de vele vulkaanuitbarstingen is de grond van Santorini zeer vruchtbaar en de uitmuntende kwaliteit van de landbouwproducten is dan ook wereldberoemd, alleen worden de producten in kleine hoeveelheden verbouwd.

De vulkanische grond, het gebrek aan regen en de wind die gedurende het hele jaar over het eiland waait, maken de wijngaarden van Santorini zeer bijzonder. De druivenranken blijven laag bij grond, om zich zo te beschermen tegen de wind. Santorini staat bekend om zijn stevige, geurige wijnen. De meest interessante wijnen zijn de witte nikteri (van druiven die vóór het ochtendgloren geplukt worden!), de zoete rode vissanto ('vino santo') en de krachtige tsikoudia. De meeste wijngaarden zijn te vinden rond het dorp Megalochori.

De zoete sherrytomaten met een stevig vel van Santorini vormen een speciaal landbouwproduct met een lange historie. Deze variëteit stamt uit Egypte en vond op Santorini de ideale groeiomstandigheden voor zijn typische smaak.

De fava van Santorini, een zeer kleine peulvruchtsoort nog kleiner als erwten, wordt al eeuwen op Santorini geteeld en is, na druiven en sherrytomaten, het belangrijkste landbouwproduct van het eiland. Het totale landbouwareaal is niet erg groot en de opbrengst van dit bijzondere product, ook voor de export, is slechts ca. 200 kilo per jaar.

Een ander specialiteit van Santorini zijn witte aubergines, die trouwens net zo smaken als de paarse variant.

Verder een vreemd soort komkommer, de 'katsouni'. De katsouni is veel zoeter dan de normale komkommer en als hij niet op tijd geoogst wordt, dan krijgt deze komkommer een gele kleur en wordt qua smaak net zo zoet als een meloen.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Santorini werd begin 2014 door de bekende site Tripadvisor opgenomen in de top 10 'beste eilanden van Europa'. Santorini eindigde als tiende, en in de top-10 kwamen ook nog de Griekse eilanden Naxos (2e), Milos (5e), Kefalonia (6e) en Paros (10e) voor.

Gedurende de zomermaanden verblijven er gemiddeld zo'n 60.000 toeristen per dag op Santorini. Op het eiland kan men een tocht per bus maken. Men komt dan langs de rotspartijen die verschillend gekleurd zijn, afhankelijk van de metaalsoorten die in de grond en het vulkanisch gesteente aanwezig zijn, bijvoorbeeld meer ijzerhoudende rotsen zijn roder gekleurd.

Op de ezel kan men in de hoofdstad Thira via het ezelspad naar de oude haven afdalen, maar er is ook een kabelbaan. Verder is het mogelijk de ondergrondse overblijfselen van de stad Akrotiri te bezichtigen, die een reëel beeld vormen van de hoogstaande Minoïsche beschaving die op het eiland heerste, voordat deze stad onder het puin verdween.

Santorini heeft volgens velen ook een van de mooiste zonsondergangen ter wereld en is ook bekend door de witte huisjes met helderblauwe daken, die men vaak aantreft op ansichtkaarten en reisgidsen.

Wie op Kreta verblijft, kan het eiland per boot voor een dag bezoeken, schepen varen vanuit de haven van Iraklion, en de archipel binnenvaren is een belevenis op zich. Overnachten op het eiland is uiteraard ook mogelijk.

Lord Byron zei van deze plaats: het is de enige plaats die me ooit voldoening gaf, en een citaat van Norman Douglas is: Santorini heeft zeker een uitzicht dat niemand kan teleurstellen.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

SANTORINI LINKS

Advertenties
• Santorini Tui Reizen
• Naar Santorini met Sunweb
• Santorini Vliegtickets.nl
• Wandelreis Sawadee
• Autohuur Santorini
• Hotels Santorini
• Autoverhuur Sunny Cars Santorini
• Boeken, ook tweedehands, over SANTORINI bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Santorini (N)
Startnederland Santorini (N)