Landenweb.nl

PROVENCE
Planten en Dieren

To read about PROVENCE in English - click here

ANWB vakantie boeken Provence

Populaire bestemmingen FRANKRIJK

ArdecheAuvergneBourgondie
BretagneCevennenCorsica
Cote d'azurDordogneElzas
JuraLanguedoc-roussillonLoiredal
LotNormandiePicardie
Provence

Planten en Dieren

Planten

Door de klimaatverschillen en de uiteenlopende samenstelling van de bodem, komen er totaal verschillende vormen van planten- en dierenleven voor in de Provence. Ook het ingrijpen van de mens heeft zijn invloed gehad op de flora en fauna in dit gebied.

advertentie
Olijfbomen ProvencePhoto: David Brühlmeier CC 3.0 no changes made

Een goed voorbeeld van het laatste zijn de voor de Provence zo kenmerkende olijfbomen, die ca. 500 v.Chr. door de Grieken zijn ingevoerd. De soms eeuwenoude olijfbomen komen tot op 600 m hoogte voor. Er zijn verschillende soorten olijven, zoals de tanche, de olive de Baux of salonesquw, de aglandau, de grossanne en de picholine. Andere voorbeelden van menselijk ingrijpen zijn de uit Azië stammende amandelboom, de uit Marokko stammende ceders, de sinaasappelboom, de citroenboom, de palm, en de uit Australië stammende eucalyptus en mimosa.

De meest typische Provençaalse boom is de cipres, die tot 30 meter hoog kan worden en solitair of in hagen groeit. Ook de plataan met zijn afschilferende schors is een inheemse boomsoort, evenals de ‘micocoulier’, een Zuid-Franse iepsoort.

Andere veel voorkomende boomsoorten zijn parasolden, zeeden, aleppoden, tamme kastanje, vijgenboom, lotusboom, kurkeik, spar en lariks.

advertentie
Lavendel ProvencePhoto: Dmytro Ivashchenko CC 4.0 no changes made

Typische Provençaalse flora is te vinden op de ‘reus van de Provence’, de Mont Ventoux. Door het temperatuurverschil tussen de voet en de top van de berg, 11°C, varieert de begroeiing enorm. Aan de voet van de berg lavendel en pruimenbomen, via eiken-, beukenbos en Libanonceders op de hellingen, naar arctische bloemen rond de top, waaronder alsem, venusschoentje, mannetjesorchis, Groenlandse papaver, Turkse lelie, kruisdistel, duindistel, alpenpapaver, IJslandse papaver, Rhaetische papaver en voorjaarsgentiaan. In totaal groeien er op de Mont Ventoux meer dan 400 bloemsoorten.

Ten westen van de lijn Marseille-Salon-Avignon komt vanaf een hoogte van 200 meter een garriguelandschap voor, door de zon verschroeide kalkheuvels. Er zijn verschillende soorten garrigue. Sommige hebben de vorm van een open bos, andere zijn kreupelhoutgebieden en weer andere staan bekend als ‘luipaardhuidgebieden’, waar de vegetatie bestaat uit grasachtige vlekken op steenachtige grond.

advertentie
Garrigue ProvencePhoto: Piarou CC 2.0 no changes made

Typische bomen voor de garrigue zijn de steeneik en de kermeseik, die lijkt op hulst en tot twee meter hoog kan worden. Onder deze boompjes groeien bekende kruiden als tijm, rozemarijn, gaspeldoorn, lavendel, jeneverbes, wolfsmelk en wat grassoorten. In dit ecosysteem, met een groot gebrek aan water, doen inheemse reptielen als de couleuvre (veldslang) en de parelhagedis het goed. Het kalkstenen Plateau de Vaucluse wordt gekenmerkt door de ‘maquis’, een ruige vlakte met o.a. kermeseik, brem, distelsoorten, veel soorten klimplanten en gaspeldoorn.

In de wat hoger gelegen stukken langs de kust groeit een kussenachtige vegetatie waartoe ook de hokjespeul of ‘astragale de Marseille’ behoort.

Op de toppen van het door de Unesco uitgeroepen biosfeerreservaat Parc Naturel Régional du Lubéron groeien zeldzame plantensoorten als de purperorchidee, de grote ephedra, de rotsroos en de Etruskische kamperfoelie. De Saxifraga florentula, vertegenwoordiger van de steenbreekfamilie, is een van de opmerkelijkste planten die het Parc National du Mercantour voorkomen. De plant komt namelijk nergens anders in Europa voor.

Dieren

Grote wilde zoogdieren komen in de Provence bijna niet voor, wilde zwijnen uitgezonderd. Kleine roofdiersoorten als bunzing, das, wezel, vos, steenmarter en genetkat komen wel veel voor. Uitgezette bevers hebben zich goed gehandhaafd in de Rhône. Ook het allerkleinste zoogdier ter wereld komt in deze contreien voor: de 3-5 cm lange wimperspitsmuis. Op de rotsachtige bodem van de Crau leven merinoschapen, grijze ezels en Rovegeiten.

advertentie
Camargue paard, ProvencePhoto: Hedwig Storch iin het publieke domein

In de Camargue leven de zwarte Camargue-stier, het witte Camargue-paard (ca. 80.000 stuks), everzwijnen, beverratten en moerasbevers. De meer dan 100.000 moerasbevers vormen een ernstige bedreiging voor de dijken van de Camargue. Het Parc National du Mercantour (ca. 70.000 ha) herbergt onder andere de Italiaanse wolf, marmotten, gemzen, steenbokken, everzwijnen, hermelijnen en mouflons. De Provençaalse ezel werd in 1995 officieel erkend als ras.

Reptielen als schildpadden (o.a. de zeldzame Hermanns schildpad in het Massif des Maures), slangen (o.a. de langste slang van Europa, de veldslang (2m), adderringslang en de beschermde spitssnuitadder), hazelwormen, gekko’s, hagedissen (met name de grootste hagedis van Europa, de gevlekte hagedis en de groene hagedis) zijn ruim vertegenwoordigd, evenals amfibieën als kikkers, salamanders (o.a. gevlekte vuursalamander) en insecten als vlinders, kevers, bidsprinkhanen en de fameuze zangcicade met zijn voor de Provence zo karakteristieke geluid.

Opmerkelijk is dat in een waterrijk gebied als de Camargue weinig andere reptielen en amfibieën leven dan salamanders, kikkers en moerasschildpadden. Op de droge, zoute terreinen houden bijzondere soorten als de ertshazelworm, de ladderslang en de Girondijnse gladde slang het goed uit.

advertentie
Roze Flamingo's in de CamarguePhoto: Jez Atkinson CC 2.0 no changes made

Hoewel veel zangvogels zeldzaam worden door de menukaart van restaurants, komen er nog wel veel andere vogels voor in de Provence, met name in de Camargue (ca. 360 soorten), zoals roze flamingo (ca. 10.000 paren) ekster, gaai, havik, kerkuil, ruigpootuil, nachtzwaluw, kleine zilverreiger, dunbekmeeuw (broedt nergens anders in Frankrijk), witoogmeeuw, bruine kiekendief, vorkstaartplevier, steltkluut, wouwaapje, roerdomp, de zeldzame krooneend en zelfs de slangenarend. Verder gewone en zilverreigers, sternen, meeuwen, zeemeeuwen en de roze flamingo. Op de klippen van de Calanques leven uilen, blauwe merels en gierzwaluwen. Op de Plaine de la Crau komt het zeldzame stekelstaarthoen voor en op de Îles d’Hyères de even zeldzame geelsnavelkoekoek. De Crau is ook de enige broedplaats in Frankrijk van het witbuikzandhoen en de torenvalk. Van sommige andere vogelsoorten komen ca. 40% van de populatie in Frankrijk naar de Crau: kleine trapgans, griel, kalanderleeuwerik en de rode patrijs.

Het Parc National du Mercantour herbergt een groot aantal roofvogels, zoals de koningsarend, de havikarend, de slangenarend en de in 1993 weer uitgezette bebaarde lammergier.

advertentie
Bebaarde Lammergier, ProvencePhoto: Juan Carlos Noreña CC 4.0 no changes made

Het Parc Naturel Régional du Lubéron heeft een zeer gevarieerde fauna met bijzondere dieren als de zandloper (soort hagedis), grasmus, blauwe rotslijster en oehoe.

Rivieren en bergstroompjes herbergen talloze vissoorten, waarvan de forel de belangrijkste plaats inneemt. Verder nog aal, alver, karper, voorn, barbeel, besseling. Voor de kust leven stekelhuidigen als zee-egels, zeesterren, slangsterren en zeekomkommers, schaal- en schelpdieren als krabben, garnalen, oesters, mosselen, langoesten, zeevijgen en kreeften, holtedieren als kwallen, zeeanemonen en koraaldiertjes, koppotige weekdieren als octopussen, sepia’s en pijlinktvissen.

Octopus ProvencePhoto: Albert Kok CC 2.5 no changes made

Verder leven er in de zee nog hondshaai, kathaai, zeewolf, moeraal, lipvis, puntkokkel, zeespin, zakpijp, inktvis, schaapsvis, harder, zeegrondel, zeeaal, schorpioenvis, schelvis, tandbaars, tonijn, geep, ombervis, bor, tong, zeebarbeel, zeepaling, poon, rog, schar, goudbrasem, en boniet.

Port-Cros, een van de Îles d’Hyères, is sinds 1963 een Nationaal Park, ter bescherming van de bossen, de zeldzame vogels en het bijzondere leven in de zee. Rond het eiland leven in de zee onder andere de Dalmatische spons, Neptunusgras, zwarte grondel, moeraal, gewone achtarm, monniksvis, harder, kardinaalbaars en drievinnige slijmvis.

Op de onbewoonde Îles de Marseillaveyre, voor de kust van Marseille, nestelen Kuhls pijlstormvogels, stormvogels, sialia’s en zeemeeuwen. De zeefauna bestaat hier onder andere uit zeepaling, chromis, anthias, diplodus, kapoen, moeraal en tandbaars.

De waterrijke Camargue telt ca. 50 vissoorten. In het zoete water komen karper, paling en snoekbaars voor. In brak water treft men zeenaalden en zeepaardjes aan en de verbindingen tussen de meren en de zee worden bevolkt door o.a. dikkopje, elft, grote zeenaald, rode zeebarbeel en tarbot.

PROVENCE LINKS

Advertenties
• Provence Tui Reizen
• Hotels Trivago
• ANWB vakantie boeken Provence
• Provence Hotels
• Auto huren in de provemce
• Boeken, ook tweedehands, over PROVENCE bij Bol.com

Nuttige links

Provence Startnederland (N)
Startpagina Provence (N)

Bronnen

Blisse, M. / Provence

Lannoo

Eck, N. van / Provence, Côte d’Azur

Gottmer/Becht

Guérin, R. / Provence

Van Reemst

Jardinaud, M. / Provence

ANWB

Provence

Lannoo,

Williams, R. / Provence & Côte d’Azur

Van Reemst

Zwijnenburg, H. / Provence, Côte d’Azur

ANWB

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems