Landenweb.nl

LOT
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Frans
  Hoofdstad  Cahors
  Oppervlakte  5.217 km²
  Inwoners  171.770
  (2019)
  Munteenheid  euro
  (EUR)
  Tijdsverschil  +0
  Web  .fr
  Code.  FRA
  Tel.  +33

Populaire bestemmingen FRANKRIJK

ArdecheAuvergneBourgondie
BretagneCevennenCorsica
Cote d'azurDordogneElzas
JuraLanguedoc-roussillonLoiredal
LotNormandiePicardie
Provence

Geografie en Landschap

Geografie

Lot (vroegere provincienaam was Quercy) is een Frans departement, gelegen in de regio Midi-Pyrénées. Het departement grenst aan de departementen Corrèze, Cantal, Aveyron, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne en de Dordogne.

Het departement Lot heeft een oppervlakte van 5217 km2.

advertentie

Ligging Lot in FrankrijkPhoto:Marmelad CC 2.5 Generic no changes made

Landschap

Lot (Quercy) ontstond ca. 250 miljoen jaar geleden uit de afzettingen van sedimenten afkomstig uit zee. De kalkhoogvlaktes van Lot (o.a. Causse de Limogne, Quercy Blanc en de Causse de Gramat) liggen zo’n 300 à 400 meter boven de zeespiegel, behalve op die plekken waar het rivierwater diepe kloven heeft uitgesneden in de kalksteenhoudende grond. Lot ligt volledig in het gebied"Le Quercy" dat ook wel"La terre des merveilles" wordt genoemd.

In het oosten ligt de Ségala, een onvruchtbaar bergachtig gebied met vele ravijnen en begroeid met winter- en zomereiken, dennen en kastanjebomen. Verder naar het westen ligt de Limargue, een smalle strook met klei- en kalkhoudende grond. Het heuvelachtige vruchtbare gebiedje is begroeid met een coulisselandschap. In het westen van Lot ligt het zeer bosrijke, heuvelachtige Bouriane, een overgangsgebied tussen de kalksteenplateaus en de Périgord Noir met kastanjebossen en veel zomereiken. De kiezelachtige bodem is niet geschikt voor landbouw. Ten zuidwesten van Cahors gaan de causses over in ‘planhès’, een heuvelachtig landschap met grote krijtplateaus, de Quercy Blanc.

Maar liefst drie rivieren doorklieven de Jura-kalksteenplateaus of 'causses' van de Lot, in het zuiden de rivieren Lot en Célé, in het noorden de Dordogne. De regio van de causses bestaat van zuid naar noord uit Causse de Caylus, Causse de Limogne, Causse de Cajarc, Causse de Gramat en Causse de Martel. De ‘causses’ zijn samengebracht onder de naam “Parc Naturel Régional ds Causses du Quercy”.

De schaarse vegetatie (al het regenwater verdwijnt in de poreuze bodem) bestaat hier voornamelijk uit grasland, truffeleiken, doornstruiken en jeneverstruiken. De ‘causses’ zijn rijk aan grotten, ondergrondse rivieren en diepe putten of 'gouffres'. Een ‘gouffre’ is een verticale grot met een relatief kleine opening aan de oppervlakte die verder naar beneden steeds breder wordt.

Door het grootste deel van het departement stroomt de 480 km lange Lot, een zijrivier van de Garonne en de Dordogne. De Lot ontspringt op de Mont Lozère en de belangrijkste zijrivieren zijn de Truyère en de Célé.

advertentie

Rivier de LotPhoto: Vassil in het publieke domein

Kloven en grotten

Koolzuurhoudend regenwater lost het calciumcarbonaat in het kalkgesteente op, waardoor kleine komvormige dalen of inzinkingen ontstaan, de zogenaamde ‘cloups’ of ‘dolines’. Als regenwater via spleten in de bodem wat dieper de grond indringt, dan ontstaan door uitschuring en oplossing van het rotsgesteente natuurlijke karstputten en kloven die ‘edzes’ of ‘eidges’ genoemd worden in Lot.

Het in de grond gesijpelde regenwater heeft in de loop der tijd onderaardse gangen uitgeschuurd, waarna al dat water samenkomt in een al of niet snelstromende rivier. Deze rivieren bevatten soms schurende materialen, verbreden hun bedding en storten vaak als een waterval naar beneden. Bij langzaam stromende rivieren ontstaan stroomopwaarts door kalkafzetting natuurlijke dammen, de ‘gours’. Soms komt het voor dat een rivier zo langzaam stroomt dat het water verkalkt. Men spreekt dan van een versteende rivier.

Soms lost de kalkkorst boven het ondergrondse water verder op, waarna het gewelf afbrokkelt en er een koepel ontstaat. De top van deze koepel ligt dicht tegen de grondoppervlakte aan en als het koepelgewelf te dun wordt, kan het instorten en ontstaat er een enorm gat, een kloof of ‘gouffre’. Het mooiste voorbeeld van zo’n gouffre is te zien bij de Grand Dôme de Padirac of Gouffre de Padirac.

In sommige grotten zorgt neerdruppelend water voor het ontstaan van grillige kalksteenformaties in de vorm van o.a. pegels, piramiden en draperieën:

Stalactieten: hangen aan het gewelf van een grot, meestal hol en puntig

Stalagmieten: ontstaan op de bodem van een grot, meestal massief en afgerond

Zuil: stalactiet die tegen een stalagmiet aangroeit

Excentrieken: zeer fijne, zijdeling uitgekristalliseerde, naaldvormige stalactieten of stalagmieten (max. 20 cm)

Discussen: speciale vorm door kristallisatie

Klimaat en Weer

Lot ligt qua klimaat in een overgangsgebied met invloeden van zowel de Atlantische Oceaan als het Centraal Massief. Het klimaat in Lot is zeker in de zomer aangenaam warm en zonnig. De bijna altijd aanwezige ‘autan’, een föhnachtige zuid-, zuidoosten-wind zorgt ervoor dat het dan niet al te heet wordt en het bijna niet regent.

Het mooie weer houdt aan tot in het najaar en zelfs in september kan de temperatuur nog stijgen naar zo’n 26°C. In het voor en najaar is het in deze streek een stuk koeler met temperaturen rond de 20-22°C en in de winter kan er af een toe een flinke bui vallen.

De herfst is in Lot zeer mooier met de geelrode kleuren van de zon en de natuur; “l’été indien". De winters zijn zacht in de valleien, maar kunnen sneeuw brengen in de hoger gelegen gebieden. De lente is soms wispelturig.

Weerbeeld Cahors
Gemiddelde hoogste temperatuurgemiddelde laagste temperatuur
januari 9°Cjanuari 2°C
februari 11°Cfebruari 2°C
maart 15°Cmaart 4°C
april 17°Capril 6°C
mei 20°Cmei 9°C
juni 24°Cjuni 12°C
juli 25°Cjuli 14°C
augustus 26°Caugustus 14°C
september 23°Cseptember 12°C
oktober 18°Coktober 8°C
november 13°Cnovember 5°C
december 9°Cdecember 3°C
gemiddeld aantal regendagenaantal uren zon
januari 16januari 3
februari 13februari 4
maart 13maart 6
april 13april 7
mei 14mei 7
juni 11juni 8
juli 11juli 8
augustus 12augustus 8
september 13september 7
oktober 14oktober 5
november 15november 3
december 17december 2

Planten en Dieren

Algemeen

Het natuurgebied ‘Parc Naturel Régional des Causses du Quercy’ bedekt bijna de helft van het departement Lot. Het natuurgebied is op 1 oktober 1999 opgericht en heeft als belangrijkste doel om het unieke leefklimaat van de causses te beschermen.

Planten

De flora van de ‘causses’ is zeer gevarieerd, maar niet erg uitbundig. Het kalksteenplateau van Lot bestaat qua begroeiing voornamelijk uit graslanden en steeds meer verdwijnende truffeleiken. Door de ongunstige omstandigheden groeien hier voornamelijk kleine planten met lange wortels en kleine bladeren, zoals de jeneverbes, tijm en marjolein.

Tussen de jeneverbesstruiken groeien met name in het voorjaar orchideeën (o.a. bijenorchis, sniporchis en wantsenorchis) die tegen de hitte en de schrale bodem kunnen. In het zuidelijke gedeelte van Lot is de mediterrane brem te vinden en de truffeleik. De streek Ségala, met haar zure, arme rotsgrond, is bedekt met varens, berken, beuken, roosachtigen, heide en bremstruiken. De meest zuidelijke causse van de Quercy, Causse de Limogne, wordt gekenmerkt door een enigszins mediterrane flora, zoals heidebrem.

Dieren

Opvallende vogels zijn ortolanen, orpheusgrasmussen, grielen, blauwe reigers, oeverzwaluwen en oehoes. Lot telt vele vlindersoorten (o.a. koninginnepage, kleine ijsvogelvlinder, kolibrievlinder, dagpauwoog en koolwitje) en in rivieren leven otters.

Het voor Lot karakteristieke schapenras Caussenard heeft zwart omrande ogen en oren. Reptielen als vuursalamander, smaragdhagedis en blaasadder komen in Lot veel voor, net als marters, dassen en andere kleine roofdieren.

Het waterrijke Lot herbergt baars, karper, forel en snoek. Valken, sperwers en veel arendsoorten bevolken het luchtruim boven Lot.

Geschiedenis

Prehistorie

Ca. 450.000 jaar geleden vestigde de homo erectus zich in de buurt van Les Eyzies (Périgord) en leefde in en rond de grotten die in dit deel van Frankrijk talrijk zijn.

De homo erectus werd opgevolgd door de Neanderthaler, ook een grotbewoner, die leefde in stamverband en ca. 120.000 jaar geleden in deze regio opdook. Ook de Cro Magnon, een homo sapiens, leefde in deze regio, ca. 50.000 jaar geleden. Onze directe voorouders verschenen ca. 40.000 jaar geleden in Lot en ongeveer 4000 v.Chr. begonnen deze mensen zich bezig te houden met landbouw en veeteelt. Het einde van de prehistorie was hiermee een feit en deze overgang wordt ook wel de neolithische revolutie genoemd.

Oudheid

Rond 500 v.Chr. werd Lot bewoond door een Keltische stam, de Cadurci, die Divona (nu Cahors) stichtten. Vanaf 56 v.Chr. werden de Cadurci gekoloniseerd door de Romeinen onder leiding van Julius Caesar. De Cadurci werden uiteindelijk verslagen in Uxelldunum, in het noorden van Lot. De verslagen Cadurci maakten hierna van de nood een deugd en probeerde zoveel mogelijk te profiteren van de aanwezigheid van de Romeinen. Die introduceerden onder andere de wijnbouw en mede daardoor ontwikkelde Lot zich tot een verstedelijkte, rijke regio. In 28 v.Chr. werd het zuidelijke deel van Gallië, waartoe Lot behoorde, de provincie Aquitania.

Middeleeuwen

Tussen de 4e en 5e eeuw n.Chr. werd Lot geleidelijk gekerstend. In 813 werd de provincie Quercy, waartoe Lot behoorde, verheven tot een graafschap, ressorterend onder het koninkrijk Aquitanië. Dit koninkrijk werd bestuurd door een vazal van de Frankische koning en in 849 werd de Quercy bij het graafschap Toulouse gevoegd. Tot halverwege de 10e eeuw werd de Quercy geteisterd door eindeloze ruzies tussen plaatselijke heersers. Alleen de bisschop van Cahors wist zich aan het voortdurende geruzie te ontworstelen; hij vertegenwoordigde als graaf het hoogste adellijke gezag.

In 1152 scheidde Eleonora van Aquitanië van Lodewijk VII, de koning van Frankrijk en hertrouwde met Hendrik van Plantagenet, die twee jaar later koning van Engeland werd. Hierdoor werden grote delen van Frankrijk bezit van Engeland, waaronder Guyenne (Aquitanië). Quercy was in die tijd een grensgebied tussen de koninkrijken Engeland en Frankrijk, maar werd in 1190 afgestaan aan de Engelsen. In de periode 1294-1296 werd het gebied voor Frankrijk echter alweer veroverd door Filips IV de Schone, uit het geslacht der Capetingers. Filips overleed in 1314 en zijn drie zonen niet lang daarna. Er waren verder geen mannelijke troonopvolgers en volgens d dwet kon de troon niet vervallen aan de vrouwelijke lijn. Vanaf 1328 was de troon van Frankrijk onbezet. Uiteindelijk werd een neef van Filips, Filips VI van Valois, tot koning van Frankrijk gekozen. Er kondigden zich echter weer problemen aan toen een kleinzoon van Filips de Schone, Edward III van Engeland, aanspraken ging maken op de Franse troon. Filips VI van Valois ging hier uiteraard niet op in en niet lang daarna brak de Honderdjarige Oorlog uit.

Honderdjarige Oorlog, godsdienstoorlogen en boerenoorlogen

In 1360 werd het Verdrag van Brétigny gesloten, waarbij Frankrijk ongeveer de helft van zijn grondgebied aan Engeland afstond. Frankrijk kreeg daar Guyenne voor terug, inclusief Lot. De 14e eeuw stond ook in het teken van grote hongersnoden en de pest, die de bevolking van Lot bijna geheel ontvolkte. Immigratie vanuit de Auvergne en de Rouergue zorgden ervoor dat de bevolking weer wat op peil raakte. Quercy (inclusief Lot), bleef gedurende de gehele Honderdjarige Oorlog trouw aan de koning van Frankrijk en zorgde voor veel problemen bij de Engelse bezettingsmacht. Zo slaagden de Fransen erin om in 1369 de Engelsen uit Cahors te verjagen. Aan het einde van de oorlog, in 1453, viel Quercy weer officieel aan Frankrijk toe.

In 1540 kreeg Lot te maken met de opmars vanuit het zuiden van de Reformatie. Dit uiteraard tot groot ongenoegen van de katholieke bisschoppen, die het protestantisme als een dwaalleer beschouwden. Cahors koos de kant van de katholieke kerk en in 1562 werden er in deze plaats veel protestanten zonder pardon vermoord. Als represaille werden er honderden boeren door een protestants leger levend verbrand. In 1572 was het al zover dat alle katholieken in het gebied door de protestanten werden opgejaagd. Zelfs complete steden werden voor dit doel platgebrand. In 1577 werd er een vredesakkoord getekend in Bergerac, maar al in 1580 werd Cahors ingenomen door de protestant Geoffroy de Vivans. In 1598 kwam er een einde aan de vijandelijkheden door het Edict van Nantes, waarbij de protestanten hun geloof in vrijheid mochten belijden. Dit hield feitelijk in dat Quercy verdeeld werd in een katholiek gedeelte, Lot, en in een protestant gedeelte, Tarn-et-Garonne. In 1629 werd het Edict van Nantes bekrachtigd met de Vrede van Alès.

Door de godsdienstoorlogen hadden vooral de boeren in Lot veel te lijden gehad, niet allen door de strijd maar ook door de steeds hogere belastingaanslagen, die nodig waren om de oorlogen te kunnen voeren. Eind 16e eeuw hadden de boeren er meer dan genoeg van en richtten een eigen leger op, dat na aanvankelijke successen verslagen werd. In 1637 wederom een boerenopstand (révolte des croquants) tegen belastingverhogingen, en ook in 1707 en 1789 trokken de boeren ten strijde.

Ontstaan en ontwikkeling van departement Lot

In 1790 werd de provincie Périgord het departement Dordogne en Haut-Quercy en Bas-Quercy werden samengevoegd tot het departement Lot. Tegelijkertijd werd Cahors de nieuwe hoofdstad van het departement, in plaats van Montauban. De gehele 19e eeuw was voor de boeren nog een moeilijke tijd door de ontvolking van het platteland waar nog een druifluisepidemie bovenop kwam. Toch begon de situatie eind 19e al te verbeteren door de aanleg van spoorlijnen en het kanaliseren van een deel van de Lot. Deze ontwikkelingen zorgden voor een economische bloei die in het begin van de 20e eeuw verder versterkt werd.

De Eerste Wereldoorlog zorgde voor een terugslag, maar de Tweede Wereldoorlog had niet zoveel gevolgen voor Lot, dat namelijk in het niet-bezette Vichy-Frankrijk van maarschalk Pétain lag. De bossen en de ‘causses’ bleken uitstekende schuilplaatsen voor de ondergrondse (maquis) en Lot telde in 1943 meer dan veertig verzetseenheden.

Na de oorlog ging het economisch steeds slechter met Lot, dat de industrialisatie van het platteland volledig miste. De laatste decennia werd dat echter een groot pluspunt voor de ontwikkeling van het toerisme in dit gebied. Toeristen waarderen het onaangetaste landschap zeer en trekken massaal naar Lot en omgeving.

Zie verder ook de geschiedenis van Frankrijk op Landenweb.

Bevolking

In totaal wonen er iets minder dan 180.000 mensen ('Lotois') in Lot. (2017) Door de natuurlijke omgeving leven de mensen verspreid over het departement en zijn er maar enkele 'grote' steden, zoals Cahors (20.000 inwoners) en Figeac (10.000 inwoners).

De bevolkingsdichtheid bedraagt ca. 33 inwoners per km2.

Taal

De officiële taal is het Frans, daarnaast wordt door minderheden Bretons (Bretagne) gesproken, Occitaans (het zuiden), Baskisch (in de westelijke Pyreneeën), Duits (Elzas-Lotharingen), Nederlands (Frans Vlaanderen), Catalaans (Roussillon), Italiaans (rond Nice), Corsicaans (op Corsica).

De Franse taal is een Romaanse taal die door ca. 100 miljoen mensen als moedertaal wordt gesproken, waarvan ca. 60 miljoen in Frankrijk. Frans wordt verder nog gesproken in België beneden de lijn Wezet-Moeskroen en Brussel, in Zwitserland (Suisse romande), Italië (Valle d'Aosta), Haïti en Canada (Quebec), en die, naast de moedertaal, in vele voormalige Franse koloniën als taal van bestuur en administratie wordt gehanteerd. Het Frans is de voortzetting van het vulgair Latijn, dat door de Romeinse veroveraars in Gallia Transalpina werd ingevoerd (58–50 v.C.) en zich daar ontwikkelde.

advertentie

Regio's in de wereld waar Frans of Franse dialecten gesproken wordenFoto: Jonatan argento CC 3.0 Unported no changes made

De geschiedenis van het Frans begint op het moment waarop men zich door de Karolingische renaissance, die de studie van het klassieke Latijn deed herleven, bewust werd van een kloof tussen het Latijn, taal van bestuur, rechtspraak en godsdienst, en de omgangstaal. Hiervan getuigt onder meer een besluit van het concilie van Tours (813), dat voortaan in de volkstaal ("lingua romana rustica") gepreekt moest worden. In de geschiedenis van het Frans zijn globaal drie perioden te onderscheiden: het Oud-Frans (begin 9de – begin 14de eeuw), het Middel-Frans (begin 14de – begin 17de eeuw) en het moderne Frans (begin 17de eeuw – heden).

advertentie

Frans 4-delig woordenboek uit 1889Foto: LPLT / Wikimedia Commons, CC 3.0 Unported no changes made

De Franse taal bestond oorspronkelijk uit door de Romeinen ingevoerde Latijnse woorden, aangevuld met woorden van Keltische en Frankische afkomst. Bij deze"volkswoorden" zijn vanaf de 12e eeuw de ontleningen aan het Latijn, de"geleerde" woorden, gekomen. In de 16e eeuw werden er ook veel woorden aan het Italiaans ontleend. Ook aan het Nederlands zijn vele woorden ontleend en sinds de 18e eeuw ook aan het Engels.

Vooral de afgelopen decennia is veel ontleend aan het Engels op het gebied van techniek, sport, mode, en dergelijke, waardoor de spottende term Franglais is ontstaan. Franse puristen verzetten zich tegen deze"invasie" van vreemde woorden.

Godsdienst

De Franse bevolking is voor ca. 80% rooms-katholiek (ca. 48 miljoen), voor 4,5% overwegend soennitisch islamitisch (ca. 4 miljoen) en verder zijn er kleine minderheden van protestanten (ca. 950.000), joden (ca. 700.000; de grootste Joodse gemeenschap in Europa) en Armeens-christelijken. Sinds de herroeping van het Edict van Nantes in 1685 door Lodewijk XIV was het katholicisme staatsgodsdienst.

Sinds de scheiding van kerk en staat in 1905 heeft de staat geen enkele bemoeienis meer met de Kerk. De rooms-katholieke kerk heeft in Frankrijk achttien kerkprovincies en in totaal 95 bisdommen. Aan het hoofd van de kerkprovincies staat de aartsbisschop van Lyon.

Philippe Barbarin, aartsbisschop van Lyon sinds 2002Foto: MEDE,F CC 2.0 Generic no changes made

Na de Bartholomeusnacht (1572) was de kracht van het protestantisme in Frankrijk gebroken. Pas door de wet van 1802 werden de protestantse kerken erkend. De voornaamste protestantse kerkgenootschappen zijn: de Église Réformée de France, de Église de la Confession d'Augsburg d'Alsace et de Lorraine, de Église évangélique luthérienne en de Église réformée d'Alsace et de Lorraine.

Sinds 1905 is er een federatie van protestantse kerken die bestaat uit gereformeerden, lutheranen, baptisten, methodisten en vrije kerken: de Fédération protestante de France.

Protestantse theologische faculteiten voor de opleiding van predikanten zijn gevestigd te Aix-en-Provence, Montpellier, Parijs en Straatsburg; de laatste twee zijn interconfessionele faculteiten. Ondanks het relatief kleine aantal is de invloed van de protestanten in Frankrijk vrij groot.

Notre-Dame de Paris is een in vroeggotische stijl opgetrokken kathedraalFoto: Madhurantakam CC 3.0 Unported no changes made

Samenleving

Staatsinrichting en administratieve indeling

Het departement Lot bestaat uit 3 arrondissementen, 31 kantons en 340 gemeenten. De hoofdstad van Lot is Cahors.

Frankrijk is een democratische republiek die in het jaar 1789 ontstond, toen de Franse Revolutie een einde maakte aan de monarchie en de feodale staatsvorm. Er zij in totaal 101 departementen (96 in Frankrijk en 5 in de overzeese gebieden), die allen in alfabetische volgorde een nummer hebben. De departementen bleken te klein om goed te kunnen functioneren en dus herverdeelde men het land in 22 regio's. Het departement Lot maakt deel uit van de regio Midi-Pyrénées met Toulouse als hoofdstad. De regio beheert de hoofdwegen en tevens is het middelbaar en beroepsonderwijs, de cultuur en het toerisme in handen van het regionale bestuur.

Iedere zes jaar gaat men naar de stembus om een departementale raad, de 'Conseil Régional' te kiezen. Zij kiezen op hun beurt het dagelijks bestuur van het departement, de departementale commissie. Aan het hoofd staat de voorzitter, vroeger de prefect, de vertegenwoordiger van de nationale regering. Verder is het departement onderverdeelt in kantons die op hun beurt zijn onderverdeelt in gemeenten (communes). Aan het hoofd van een gemeente staat een burgemeester (maire). Voor de actuele politieke situatie in Frankrijk zie hoofdstuk geschiedenis.

Onderwijs

Vanaf twee jaar kunnen kinderen al naar de kleuterschool, de ‘maternelle’. De leerplicht is van zes tot zeventien jaar en alle kinderen straten hun schoolloopbaan op de ‘école élémentaire’, een basisschool van vijf klassen. Van elf tot vijftien jaar gaan de kinderen een ‘collège’, de eerste vier jaar van de middelbare school, het ‘lycée’, waar ze beginnen in de 6e klas. Na het collège kan men kiezen uit een algemene en een vakgerichte driejarige opleiding. Een diploma van de algemene opleiding geeft toegang tot de universiteit.

Economie

De industrie vestigde zich al vrij snel in Lot. Fabrieken maakten graag gebruik van de ijzerhoudende klei ten zuiden van het gebied de Bouriane en rondom de Masse-rivier. Deze kolengestookte industrie verdween in de jaren dertig van de vorige eeuw door de opkomst van de zware staalindustrie elders in Frankrijk. Bovendien ontbraken er spoorlijnen en een goed wegennet. Pas in de jaren zeventig veranderde het industriële landschap met de fabricage van elektrisch materieel in Cahors, parfumverpakkingen in Souillac en jam uit het dorp Biars-sur-Cère. Ca. 70% van de jam die in de EU wordt gegeten, komt uit deze streek. Door de gespecialiseerde landbouw in Lot is de agro-alimentaire sector goed voor meer dan 50% van de totale industriële omzet van het departement. Deze sector is voor 2/3 gericht op dierlijke productie, o.a. foie gras.

Sinds de Middeleeuwen vormt de productie van saffraan een belangrijke inkomstenbron voor Lot, vooral in de periode van de 15e tot de 18e eeuw. Op dit moment wordt er door ongeveer zestig producenten nog ongeveer 7,5 kilo saffraan op een zeer arbeidsintensieve manier geproduceerd. Bijna 2 miljoen krokussen dienen hiervoor geplukt worden, met name in de buurt van Cajarc en St-Cirq-Lapopie. De stad Caussade heeft de grootste saffraanmarkt van de streek.

Al sinds de oudheid worden in Lot intensief walnoten verbouwd, waarvan onder andere olie en brandewijn van gemaakt wordt. De ‘marbot’ komt het meest voor in Lot. Andere soorten zijn de ‘grandjean’, de ‘corne’, en de ‘franquette’.

In lot zijn de omstandigheden voor de tabaksteelt zeer gunstig. Tabak wordt vooral geteeld op de aanslibbingsbodems van de dalen van de Lot. Het departement Lot is de belangrijkste producent van snuiftabak.

De lammetjes van het schapenras ‘caussenarde’ (ook: brilschapen) geven zeer smakelijk, zacht vlees. Ca. 150 veehouders houden ongeveer 20.000 geiten van het alpine- en saanen-ras. Met de melk van de geiten worden ‘cabécous’ gemaakt, geitenkaasjes.

In 1926 kwam er een einde aan het waterverkeer en verdween de Lot van de ‘lijst van Franse waterwegen’. Vanwege het toerisme werd er hard gewerkt om de Lot weer als een waterweg te gaan gebruiken. Sinds 2004 is de Lot weer helemaal voor navigatie geschikt gemaakt.

De truffel (‘la truffe’) is een kostbare delicatesse die onder de grond verstopt zit en vroeger door varkens gevonden werd. Tegenwoordig worden er meestal honden gebruikt om naar truffels te speuren. De truffel groeit vooral in de buurt van truffeleiken en truffelhazelaars en gedijt het beste in kalkstenen bodems en een mediterraan klimaat. Het departement Lot is een van de belangrijkste Franse producenten, met ca. tien ton truffels per jaar. Lalbenque, ten zuiden van Cahors, is het centrum van de truffelhandel.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Cahors de belangrijkste stad van de Lot ligt in een bocht van de rivier net als toen het ongeveer 2000 jaar geleden door de Romeinen werd gesticht. De stad is vriendelijk en gastvrij. Je kunt er dwalen door de smalle oude straatjes met middeleeuwse huizen, barokke deuropeningen en verborgen tuinen. Of je kunt je ontspannen op een terrasje en kijken naar de wereld die voorbij gaat. De Valentré brug is een prachtige 14e-eeuwse versterkte brug. De brug was een belangrijk onderdeel van het verdedigingssysteem voor de bescherming van de stad. Het is nu een onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed. Cahors ligt op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella, veel wandelaars doorkruisen de stad het op hun weg naar Spanje.

Elk jaar ontvangt het kleine dorpje Rocamadour in het Parc Naturel Regional des Causses du Quercy meer dan een miljoen bezoekers. Dit komt omdat Rocamadour al sinds 1000 jaar een belangrijk bedevaartsoord is. Dit komt door het heiligdom van de Madonna, beroemd vanwege haar genezende krachten en omdat Rocamadour op het pelgrimspad naar Santiago de Campostela ligt. De tweede reden is vanwege de mooie en dramatische ligging van het dorp op een klif. Het dorp bestaat in wezen slechts uit een geplaveide straat met middeleeuwse huizen, De Grand Escalier (216 stappen, pelgrims gaan die op hun knieën op) leidt van het dorp naar de heiligdommen met uitzicht op de oude stad. De heiligdommen zijn de Chapelle Notre Dame, dat is de thuisbasis van de Zwarte Madonna en de basiliek Saint-Sauveur. De Saint-Michel kapel, het paleis van de bisschoppen (Palais des Evêques) en drie kapellen zijn de andere bezienswaardigheden.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

LOT LINKS

Advertenties
• Lot Tui Reizen
• Lot Hotels
• Fietsvakantie Lot
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld
• Boeken, ook tweedehands, over LOT bij Bol.com

Nuttige links

Lot Startnederland (N)
Telefoongids Frankrijk