Populaire bestemmingen FRANKRIJK

ELZAS   

Elzassisch

Eigenlijk is de Elzas een stukje Frankrijk met een Duits sausje erover. Zo is het Elzassisch of Elsasserditsch (Frans: Alsacien, Duits: Elsässisch), dat verwant is aan het Zwitserse Schwyzerdütsch, het dialect waar de inwoners van deze streek zo trots op zijn, een taal met zowel Duitse als Franse invloeden. Ongeveer de helft van de bevolking spreekt dit dialect nog, maar veel meer mensen kunnen het verstaan.
Het Elzassisch is oorspronkelijk een Allemannisch dialect dat zich uit het Hoog-Duits ontwikkelde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de officiële taal weer Duits.
Veel dorpen en steden in de Elzas hebben Duits klinkende namen.

Enkele woorden:

Spelen = spiele
Houden van = lieb hän
Zingen = singe
Schrijven = schriwe
Fotograaf = Fotogräf
Kaas = Käs
Klein = klaan
Langzaam = längsäm
Leeg = lër
Open = uf
Lepel = Leffel
Vork = Gäwel

Gezegde: Us’m e Bürehüs derf nix nüs. Zegor d’r Rauch mûess zeerscht durich d’r Spack = Niets ontsnapt uit de boerderij. Zelfs de rook trekt eerst door het spek.

Frans

De officiële taal in de Elzas is het Frans. De Franse taal is een Romaanse taal die door ca. 100 miljoen mensen als moedertaal wordt gesproken, waarvan ca. 60 miljoen in Frankrijk. Frans wordt verder nog gesproken in België beneden de lijn Wezet-Moeskroen en Brussel, in Zwitserland (Suisse romande), Italië (Valle d'Aosta), Haïti en Canada (Quebec), en die, naast de moedertaal, in vele voormalige Franse koloniën als taal van bestuur en administratie wordt gehanteerd. Het Frans is de voortzetting van het vulgair Latijn, dat door de Romeinse veroveraars in Gallia Transalpina werd ingevoerd (58–50 v.C.) en zich daar ontwikkelde.

De geschiedenis van het Frans begint op het moment waarop men zich door de Karolingische renaissance, die de studie van het klassieke Latijn deed herleven, bewust werd van een kloof tussen het Latijn, taal van bestuur, rechtspraak en godsdienst, en de omgangstaal. Hiervan getuigt onder meer een besluit van het concilie van Tours (813), dat voortaan in de volkstaal ("lingua romana rustica") gepreekt moest worden. In de geschiedenis van het Frans zijn globaal drie perioden te onderscheiden: het Oud-Frans (begin 9de – begin 14de eeuw), het Middel-Frans (begin 14de – begin 17de eeuw) en het moderne Frans (begin 17de eeuw – heden).

De Franse taal bestond oorspronkelijk uit door de Romeinen ingevoerde Latijnse woorden, aangevuld met woorden van Keltische en Frankische afkomst. Bij deze "volkswoorden" zijn vanaf de 12e eeuw de ontleningen aan het Latijn, de "geleerde" woorden, gekomen. In de 16e eeuw werden er ook veel woorden aan het Italiaans ontleend. Ook aan het Nederlands zijn vele woorden ontleend en sinds de 18e eeuw ook aan het Engels.
Vooral de afgelopen decennia is veel ontleend aan het Engels op het gebied van techniek, sport, mode, en dergelijke, waardoor de spottende term Franglais is ontstaan. Franse puristen verzetten zich tegen deze "invasie" van vreemde woorden.

ELZAS LINKS

Advertenties
• Kras Reizen Elzas
• Elzas Hotels
• Elzas Tui Reizen
• Elzas Campings

Nuttige links

Elzas Reisstart (N)
Elzas Startnederland (N)
Telefoongids Frankrijk
Schrijf uw artikel over ELZAS

Bronnen

Dominicus, J. / Vogezen, Elzas
Gottmer

Elzas, Vogezen, Champagne
Michelin

Graaf, G. de / Vogezen en Elzas
ANWB

Schuppen, S. van / Vogezen, Elzas en Lotharingen
ANWB

Tschirner, S. / Elzas, Vogezen
ANWB

Wikipedia

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt september 2020
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems