Landenweb.nl

CANADA
Planten en Dieren

To read about CANADA in English - click here

Rondreizen CanadaPLUS

Steden CANADA

Montreal Ottawa Vancouver

Populaire bestemmingen CANADA

AlbertaBritish columbiaManitoba
New brunswickNewfoundland en labradorNorthwest-territories
Nova scotiaNunavutOntario
Prince edward islandQuebecSaskatchewan
Yukon

Planten en Dieren

Planten

advertentie

Canada Maple LeavesFoto: Ian Muttoo (CC BY-SA 2.0) no changes made

Gezien de enorme oppervlakte van het land is de flora van Canada relatief arm: 7000 à 7500 soorten vaatplanten op ca. 9.960.000 km2 en in de relatief rijke provincie Québec toch nog maar 2200 soorten op 1.480.000 km. Ter vergelijking: Frankrijk heeft 3900 soorten, Spanje 4500 soorten, en beide op maar ca. 540.000 km2. Dit komt door het strenge klimaat en de gelijkmatige natuurlijke gesteldheid. De noordelijke helft van Canada wordt ingenomen door vrijwel boomvrije toendravegetaties. Op de toendra heerst de permafrost, waarop alleen de allersterkste flora groeit, zoals korstmossen en zeer taaie bloem- en grassoorten. Deze reiken aan de oost- en aan de westkust tot ver naar het zuiden; zo ligt Zuidoost-Labrador, op de breedte van Engeland, nog ten noorden van de boomgrens; daarentegen reikt het woud in het continentale midden tot boven de poolcirkel. De arctische vegetatie is zeker niet eentonig en soortenarm. Vooral in het noorden en verder in droog en continentaal klimaat en op kalkbodem overweegt een fjeld van veel kleurig bloeiende planten; in de zuidelijke Arctis overwegen dwergstruikheiden en in o.a. beschutte kloven vindt men bosjes van berkensoorten.

Praktisch de gehele zuidelijke helft van Canada bestaat uit boreale naaldwouden met dennen, sparren en levensbomen. Grote uitgestrekte wouden gaan geleidelijk over in veenmosvenen, die zich van Europese hoogvenen onder meer onderscheiden door een struiketage van voornamelijk heidesoorten, meestal 'Indian tea' genaamd.

Afwijkend van dit patroon zijn het westelijk kustgebied en het zuidoosten. In het westelijke kustgebied komen, in aansluiting op dezelfde vegetatie in de Verenigde Staten van Amerika, tot 100 m hoge wouden van de spar Picea sitchensis voor en, hoger op de bergen, de alaskaceder (Chamaecyparis nootkatensis). In het relatief warme zuidoosten, bij de Grote Meren en de St. Lawrence, komen via een brede zone met naald- en loofbomen, ook echte loofwouden voor. Bijzonder is dat hier naast veel boreale soorten, ook veel vooral uit de tropen bekende geslachten voorkomen, zoals de zwepenboom en gierst. Het soortenrijkste woudtype, op de rijkste gronden groeiend, is het beech-mapleforest met beuken en de witte esdoorn of maple, sterk lijkend op de Europese eikenhaagbeukenbossen. Op armere en drogere grond groeien Amerikaanse eiken, op vochtiger en vruchtbare gronden essenwouden. Beroemd zijn de Zuid-Canadese wouden vooral om hun prachtige herfstkleuren, de ‘Indian Summer’. Waar deze bossen gerooid zijn ontstonden heggenlandschappen, waarin gedurende de laatste eeuwen de meidoorn steeds vaker voorkomt.

Dieren

advertentie

Canada ElandFoto: Publiek domein

Canada behoort tot het dierengeografische rijk Arctogaea waarin men weer kan onderscheiden: de arctische fauna en de nearctische fauna. De grens tussen deze twee wordt gevormd door de boomgrens, die in het westen ten noorden van de poolcirkel loopt, maar in het oosten meer zuidelijk, tot in Labrador. Een voor de Arctis endemische soort is de muskusos, die op de grotere Canadese eilanden nog tamelijk veel voorkomt, maar ook op het vasteland voorkomt en beschermd in enkele reservaten. Ook de ijsbeer komt hier voor. De toendra wordt bewoond door o.m. de grijze wolf, de poolvos, de kariboe (het Amerikaanse rendier), de sneeuwhaas en de lemming. Verder vogels als de sneeuwgors, de kneu, piepers en alpenleeuwerik.

In het nearctische deel van Canada zien we roofdieren als de poema, de lynx, de grizzlybeer, de zwarte beer of baribal, de wasbeer, de wolf en vossen; en verder marters, veelvraat en otter. Van de hoefdieren mogen worden genoemd de bosbizon, het dikhoornschaap, het wapitihert op veel plaatsen in het westen, evenals het muildierhert; het witstaarthert leeft in het zuiden van Canada. De eland of ‘moose’ heeft nog een groot verspreidingsgebied.

De gaffelantilope wordt alleen nog maar in het zuidwesten aangetroffen en is de enige antilopensoort die nog in Noord-Amerika leeft. Het bergschaap bewoont evenals de sneeuwgeit alleen het uiterste westen van Canada. De knaagdieren zijn o.m. vertegenwoordigd door prairiehonden, lemmingen, eekhoorns, vliegende eekhoorns, boomstekelvarkens, muskusrat en de bever, het nationale symbool van Canada.

Van de vogels verdienen vooral de trompetkraanvogel en de ijsduiker vermelding. In de rivieren en meren leven o.m. snoeken en forellen; de Atlantische zalm trekt in Labrador de rivieren op.

De kusten van de Atlantische provincies bieden een rijke, gevarieerde leefomgeving voor kust- en zeedieren. Er leven talloze land- en zeezoogdieren en honderden soorten zeevogels, zoals de fluitplevier, een klein bedreigd oevervogeltje, otters, bevers, tuimelaars, wasbeertjes, blauwe vinvissen, papegaaiduikers, Atlantische zalmen, alken, geoorde aalscholvers en het vaal stormvogeltje.

In 1885 werd het eerste nationale park gesticht, Banff. Nu zijn er 40 nationale parken, ca. 1200 provinciale parken en zo’n 100 natuurhistorische monumenten. Sommige parken hebben een enorme oppervlakte, Wood Buffalo National Park beslaat een oppervlak groter dan Zwitserland.

Bijzonderheden per provincie

ALBERTA

advertentie

Alberta Wilde RoosFoto: Walter Siegmund CC 3.0 Unported no changes made

Ten zuidoosten van Drumheller richtte de UNESCO in 1955 het Dinosaur Provincial Park op. Dit Werelderfgoedgebied bevat de rijkste fossielbedden ter wereld. Hier zijn meer dan 300 belangrijke ontdekkingen gedaan.

In het Elk Island National Park leven grote zoogdieren als de wapiti, de steppebizon en de met uitsterven bedreigde bosbizon.

Wood Buffalo National Park is het grootste nationale park van Canada en in 1983 uitgeroepen door de UNESCO als Werelderfgoedgebied omdat er zeldzame dieren als de bosbizon leven. Verder komen hier slechtvalken en de Amerikaanse zeearend voor en is het de enige natuurlijke broedplaats ter wereld van de zeldzame trompetkraanvogel.

Het Waterton Lakes National Park bezit de rijkste fauna van alle Canadese parken, van beren tot dikhoornschapen en van watervogels tot sapspechten.

In het Banff National Park zijn veel diersoorten in hun natuurlijke omgeving te zien: berggeiten, groothoornschapen, herten, zwarte beren, grizzlyberen en wapiti’s. De lagere hellingen zijn overdekt met dichte bossen pijnbomen, zilversparren, en wat Douglasdennen. Op grotere hoogte worden de ze soorten verdrongen door dennenbomen en de engelmannspar. Op 2135 meter hoogte heerst een semi-poolklimaat waar toch nog veel kleurrijke alpenbloemen bloeien.

Tot de flora in Banff en Jasper National Park horen 996 soorten vaatplanten (bomen, grassen en bloemen), 407 korstmossen, 243 mossen en 53 levermossen.

Het Saskatoon Island Provincial Park is een van de nestgebieden van de zeldzame trompetterzwaan.

Het plantensymbool van Alberta is al sinds 1930 de wilde roos (Rosa acicularis). De wilde roos, die tot 1,5 meter groot kan worden, staat in Alberta van eind mei tot begin augustus in bloei. De bloemen van de wilde roos zijn roze van kleur, hebben een diameter tussen 3-5 centimeter.

BRITISH COLUMBIA

advertentie

ZeearendFoto: Littleisland lighthouse CC 2.0 Generic no changes made

In het gematigde klimaat British-Columbia leven meer planten- en diersoorten dan in de rest van het land samen, met name in de kuststreek. De provincie omvat tevens de droogste en de natste gebieden van Canada.

In het Beacon Hill Park op Vancouver Island staan zeldzame eiken van de soort Quercus garriana, waarvan sommige ouder zijn dan 400 jaar.

In het gematigde regenwoud, met Douglassparren die meer dan 90 meter hoog en 500 jaar oud kunnen worden, komen zwartstaartherten, muildierherten, zwarte beren, de verwante zilverberen, en poema’s voor. In de moerassen, meren en rivieren leven o.a. trompetzwanen.

In de zee rond de Queen Charlotte Islands leeft de grootste populatie Amerikaanse zeearenden van heel British Columbia. De Queen Charlotte Islands zijn ecologisch zeer rijk en er leven veel zogenaamde relictsoorten, onder andere ‘deer mouse’ (Peromyscus maniculatus), Lairy-specht en zwarte beer. Howser, aan de noordkant van Kootenay Lake herbergt de grootste kolonie visarenden van Noord-Amerika, ca. 100 paartjes. Het nationale park Kootenay kent een grote verscheidenheid aan habitats. In het dal van de rivier de Kootenay liggen alpenweiden en vochtige naaldwouden, terwijl in de warme Rocky Mountain Trench cactussen en schijfcactussen groeien.

De kleine en schuwe harlekijneenden zijn te vinden in snelstromende rivieren en in de branding van de oceaan. In het George C. Reifel Waterfowl Refuge op Westham Island overwintert de grootste populatie watervogels van Canada, meer dan 240 soorten, waaronder sneeuwganzen.

In de Grote Oceaan bij British Columbia komen vijf soorten zalm voor: chinook (max. 55 kg), chum (max. 5 kg), coho (max. 10 kg), pink (max. 2,5 kg) en sockeye (max. 3,5 kg). De verscheidenheid aan zoetwatervissen is groot: in de meren in het zuiden van Centraal-British Columbia huizen regenboog-, meer- en beekforellen, terwijl in de Peace River Area vooral wordt gevist op Siberische vlagzalm en amoersnoek.

In het warme water van de noordelijke Grote Oceaan komen orka’s, zeeotters, zeehonden, Steller-zeeleeuwen en meer dan 20 soorten walvissen, o.a. bultruggen en grijze walvissen. Ten noorden van Vancouver Island, in de Johnstone Strait leven in de zomer ca. 300 orka’s.

Op de rotswanden en op de vele eilandjes langs de kust nestelen ‘grote burgemeesters’, een grote grijs-witte meeuwensoort.

In de omgeving van Cranbrook leven wapiti’s, wolven, poema’s en grizzlyberen. In de moerassen van het Muncho Lake Provincial Park is de zeldzame orchideeënsoort Cypipedium te vinden. Rond Lake Shuswap komen zwarte beren, herten, elanden, coyotes en lynxen voor.

Het Gwaii Haanas National Park Reserve omvat eeuwenoud regenwoud met onder meer 1000 jaar oude Sitkasparren. Stanley Park in Vancouver is een schitterend bos met ceders, Canadese dennen en Douglassparren, en is met ruim 400 ha het grootste stadspark van Noord-Amerika.

Het plantensymbool van British Columbia is de Canadese kornoelje.

MANITOBA

advertentie

Canada IJsbeerFoto: Teresa CC 2.0 Generic no changes made

In het moerassige deel van het Grand Beach Provincial Park komen veel vogelsoorten voor, waaronder de zeldzame en bedreigde fluitplevieren. In het Oack Hammock Marsh leven vogelsoorten als de zomertaling en de Ammospiza caudacuta, een bijzondere mussensoort.

Het Narcisse Wildlife Management Area is speciaal ingesteld om het leefgebied van de duizenden kousenbandslangen veilig te stellen. Een groenblijvend sparren- en dennenbos in het Riding Mountain National Park vormt het leefgebied voor elanden, wapiti’s en een kleine kudde bizons. Aan de oostkant van het park groeien iepen, eiken en esdoorns, die beschutting bieden aan een rijke onderlaag van struiken, wijnstokken en varens, een habitat die in de prairies bijna niet meer voorkomt.

Churchill wordt ook wel de ‘Polar Bear Capital of the World’ genoemd. Tegen het invallen van de herfst trekken de ijsberen naar de baai ten oosten van Churchill, en trekken er zo’n 150 door het stadje.

Tussen juni en september verzamelen zich ongeveer 3000 beluga’s of witte dolfijnen in de monding van de Churchill-rivier.

In het Spruce Woods Provincial Park leven zeldzame dieren als haakneusslangen, knoflookpadden en noordelijke prairieskinken.

Het plantensymbool van Manitoba is de prairiekrokus.

NEW BRUNSWICK

advertentie

NoordkaperFoto: Publiek domein

De Fundy-baai is zeer rijk aan voedingsstoffen en trekt daardoor de grootste walvispopulatie ter wereld aan, o.a. bultruggen, dwergvinvissen, vinvissen zelfs de zeldzame noordkaper, en verder aan vogels franjepoten, pijlstormvogels en meeuwen.

Het grootste deel van het grondgebied van het Fundy National Park is bebost met sparren, dennen, esdoorns en beuken. De wildstand bestaat onder meer uit de eland, de haas, de bever, de rode eekhoorn en de wasbeer.

De duinen bij Bouctouche bieden bescherming aan zeldzame planten, kwetsbaar moerasland en een met uitsterven bedreigde pleviersoort.

NEWFOUNDLAND

advertentie

Jan-Van-GentFoto: Alan D. Wilson in het publieke domein

Aan het zuidelijke eind van de Avalon Peninsula ligt Cape St. Mary’s Ecological Reserve, de enige broedkolonie van zeevogels in de provincie, waar onder andere ca. 8000 jan-van-gents nestelen. Op de eilanden van het Witless Bay Ecological Reserve leven talloze meeuwen, alken, zeekoeten, drieteenmeeuwen en vooral veel papegaaiduikers, een van de symbolen van Newfoundland.

In de wildernis van Wets-Labrador leven de 700.000 kariboes van de George River-kudde.

In de uitgestrekte naaldbossen leven pelsdieren als de vos, de nerts, de bever, de eekhoorn en de otter, maar ook lynxen, elanden en zwarte beren. De rivieren zitten vol zalm en forel.

In het Terra Nova National Park komen 350 plantensoorten voor, waaronder diverse zeldzame moerasorchideeën.

In het Gros Morne National Park ligt een smalle vlakte met gemengd bos en moeras waar orchideeën en bekerplanten, de provinciale bloem van Newfoundland en Labrador, bloeien.

NORTHWEST TERRITORIES

advertentie

Canada GrizzlyFoto: Tony Hisgett CC 2.0 Generic no changes made

In de buurt van de Virginia Falls in het Nahanni National Park Reserve komen 13 vissoorten voor, meer dan 120 soorten vogels, en verder wolven, grizzlyberen, Dall’s schapen en West-Canadese boskariboes.

In het Mackenzie Bison Sanctuary in Wood Buffalo National Park leeft de grootste kudde (ca. 2000 stuks) zeldzame bosbizons ter wereld. Banks Island herbergt de grootste kudde muskusossen ter wereld, in het Aulavik National Park (ca. 18.000 exemplaren). Op Melville Island komt de eigenaardige langharige muskusos voor.

De regio Northern Frontier heeft de grootste kariboe-kudde in NWT met meer dan 400.000 stuks.

In het Auyuittuq National Park, een van de weinige nationale parken boven de poolcirkel, kunnen sneeuwganzen, poolvossen en ijsberen worden waargenomen.

In de beboste streken van de Territories leven veel wolven, vossen, lynxen, otter, bevers, konijnen en andere kleine dieren.

Het plantensymbool van de Northwest Territories is het nagelkruid.

NOVA SCOTIA

Noordse sternFoto: Publiek domein

Digby is de vissersplaats waar de voornaamste vangst de sint-jakobsschelp is. De kustwateren van Long Island en Brier Island zijn vergeven van de vinvissen, dwergvinvissen, bultruggen en de zeldzame noordkapers.

Lake Ainslee trekt tal van vogels, waaronder visarenden en ijsduikers.

Cape Smokey en Tern Rock, op de landtong Middle Head, is een broedplaats van visdiefjes en noordse sternen.

NUNAVUT

SneeuwuilFoto: Adamantios CC 3.0 Unported no changes made

Van de ruim 4000 diersoorten op aarde leven er minder dan 50 hun hele leven of een deel ervan in het noordpoolgebied, en daarvan maar 31 in de Canadese Arctis.

De meeste pooldieren in Canada zijn knaagdieren die vlak bij de boomgrens of op de toendra leven. Bekender zijn de grote dieren die de meeste mensen associëren met het noordpoolgebied, zoals ijsberen, muskusossen en wolven. De meeste vogels in dit gebied vliegen naar warmere gebieden als de winter inzet. Standvogels zijn o.a. de sneeuwuil en het sneeuwhoen.

In het Aulavik National Park groeien grassen, zegge, heideplanten en dwergwilgen.

Op Bylot Island is een vogelreservaat ingericht om de rotswanden te beschermen waar 300.000 dikbekzeekoeten en 80.000 drieteenmeeuwen broeden. In de wateren van Pond Inlet leven walrussen, beluga’s, Groenlandse walvissen, narwals, orka’s, verschilleden soorten zeehonden en ijsberen.

In het watervallengebied Katannilik Territorial Park komen poolvossen, hazen, kariboes, slechtvalken, giervalken en ruigpootbuizerds voor.

ONTARIO

MonarchvlinderFoto: Kenneth Dwain Harrelson CC 3.0 Unported no changes

In het Point Pelee National Park vormen de vele verschillende boomsoorten een oerwoudachtig geheel, met o.a. ceder virginia, zwarte walnoot, witte sassafras, hickory, esdoorn en sumak. Tijdens de voor- en najaarstrek strijken hier duizenden vogels neer. In het park zijn meer dan 350 soorten gezien. In de herfst fladderen er hele wolken monarchvlinders rond. Andere nationale parken zijn: Georgian Bay Islands, Pukaskwa, St. Lawrence Islands, Bruce Peninsula en Fathom Five.

In Lake Opeongo, een van de grootste meren van het Algonquin Provincial Park, wemelt het van de Amerikaanse zalmforel, zwarte baars en de gekweekte splake. IJsduikers, die behoren tot de oudste nu nog levende vogelfamilie, komen nog in grote aantallen voor op het wateroppervlak van de ruim 2500 meren in het park.

Op veel eilanden van de Thousand Islands groeien weelderige bossen met gele berken, rode en witte ‘Trilliums’, suikerahorns en fluweelbomen.

PRINCE EDWARD ISLAND

Rode zandsteen in Cabbot Beach Proncial Park, Prince Edward IslandFoto: Qyd CC 3.0 Unported no changes made

Het Cabot Beach Provincial Park beslaat een deel van de Malpeque Bay, waar elk jaar ca. 10 miljoen befaamde Malpeque-oesters gevangen worden. Verder wordt er veel zeekreeft, heilbot, kabeljauw, tonijn, haring en makreel.

Groot wild is er niet te vinden op het eiland, maar wel bever, vos, nerts, eekhoorn, wasbeer en wezel.

De bekendste vogels zijn de patrijs, de fazant, het korhoen en vooral veel watervogels. Moore’s Migratory Bird Sanctuary is een beschermd gebied dat door talloze trekvogels wordt aangedaan.

QUÉBEC

Beluga of witte dolfijnFoto: Premier.gov.ru CC 4.0 International no changes madwe

In de riviermonding bij Tadoussac leeft een kolonie beluga’s of witte dolfijnen, in de zomer vergezeld door dwergvinvissen, bultruggen, blauwe vinvissen en vinvissen. Het Ile du Corossol is een vogelreservaat met meeuwen, sternen en papegaaiduikers. In de baaien van het Mingan Archipelago Wildlife Park verzamelen zich vaak grijze en gewone zeehonden en zadelrobben.

Eind 19e eeuw werd op het Ile d’Anticoste een kudde witstaartherten of Virginiaherten uitgezet die inmiddels is uitgegroeid tot ca. 120.000 exemplaren. In het wildreservaat Reserve Faunique La Vérendrye leven grote aantallen elanden, bevers, herten en beren. Gevist kan worden op Amerikaanse snoekbaars, snoek, meerforel en baars. Île Bonaventura vlakbij Percé huist de grootste kolonie jan-van-gents ter wereld met meer dan 50.000 exemplaren.

De vogel van Quebec is de sneeuwuil, de bloem is nog steeds de lelie; beide komen veel voor in deze provincie.

Canada’s oeroude esdoornbossen zijn befaamd vanwege de prachtige rood-oranje herfstkleuren en de oogst van ‘maple syrup’. De rode esdoorn en suikeresdoorn worden wel 30 meter hoog en de stammen een meter dik.

De veertig eilanden zijn ecologisch uniek: door het koude water van de Labradorstroom, de strengheid van de winter en de kalksteenbodem groeit hier veel zuidelijker dan normaal een arctisch-alpine flora, waarvan sommige soorten, zoals bijvoorbeeld de Mingan-distel, zeer zeldzaam of zelfs uniek is.

North Hatley ligt in een beschutte vallei en wordt verwarmd door het zonlicht dat door een meer wordt gereflecteerd. Er is een micro-klimaat ontstaan met lange zomers en milde winters, waardoor hier zelfs kolibries en planten voorkomen die eigenlijk in zuidelijker streken thuishoren.

SASKATCHEWAN

ZwartstaartprairiehondFoto: Tim Sträter CC 2.0 Generic no changes made

In het Grasslands National Park, een prairiegebied met gemengde grassen (ruim veertig soorten), leven veel zeldzame diersoorten, waaronder de korthoornpadhagedis, een aantal roofvogelsoorten, grondeekhoorns, gaffelantilopen, muildierherten, konijnuiltjes en de enige kolonie zwartstaartprairiehonden in Canada. Het dal van de Frenchman River is het laatst overgebleven leefgebied van de zwartstaartprairiehond in Canada. In het Cypress Hills Interprovincial Park zijn elanden, wapiti’s en witstaartherten te zien, maar ook ruim 200 soorten trekvogels, zoals de zeldzame trompetzwaan en de rotsgebergtemees.

Het zuidelijke deel van het Prince Albert National Park is een parklandschap met espen, doorsneden door stroken prairiegras: hier leven grondeekhoorns en een kudde prairiebizons. In het noordelijk deel gaat het parklandschap over in een boreaal woud van sparren, Amerikaanse lariks en pijnbomen – het leefgebied van wolven, zwarte beren, otters en vossen. De beverstand heeft zich de laatste jaren goed hersteld.

Ter bescherming van de witte pelikanen is Lavallée Lake niet meer toegankelijk.

Het plantensymbool van Saskatchewan is de prairielelie.

YUKON TERRITORY

BizonFoto: Publiek domein

In het Yukon Wildlife Reserve leven elanden, bizons, wapiti’s, kariboes, berggeiten, herten en muskusossen.

Rond de vele meren en meertjes in het Vuntut National Park verblijven ieder jaar in de herfst honderdduizenden watervogels. Door dit gebied trekt ook ieder voorjaar een kudde van ca. 200.000 kariboes, op weg naar het noorden waar de kalveren geboren worden.

Het plantensymbool van Yukon Territory is het wilgenroosje.

CANADA LINKS

Advertenties
• Canada verre reizen van ANWB
• Bouw je eigen Canada Rondreis
• Vliegticket Canada - Vliegennaar.nl
• Hotels Trivago
• Canada Tui Reizen
• Camperreizen Canada
• Vancouver Hotels
• Djoser Rondreis Canada
• Autohuur Canada
• Rondreizen Canada
• ETA Canada aanvragen
• Auto huren in Canada
• Canada rondreizen met kinderen
• Boeken, ook tweedehands, over CANADA bij Bol.com

Nuttige links

Campersite Canada (N)
Canada Start België (N)
Dieren in Canada (N)
Reisinformatie Canada (N)
Reizendoejezo - Canada (N)
Rondreis Canada (N)
Rondreizen Noord-Amerika

Bronnen

Canada

Uitgeversmaatschappij The Reader’s Digest NV

Canada

Cambium

Heetvelt, A. / Canada

ANWB

Ivory, M. / Canada

Kosmos-Z&K

Jepson, T. / Canada

Van Reemst

Njio, F. / Canada

Kosmos-Z&K

Roy, G. / North Canada

Bradt Wal, C.P.F. van der / Canada van A tot Z : praktische informatie over wonen en werken in Canada

DEN, Stichting Dienstverlening Emigratie Nederland

Weber, Wolfgang R. / West-Canada : Alberta, British Columbia

Lannoo

Zuilen, A.J. van / Gids voor Canada

Gottmer

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems