Landenweb.nl

MANITOBA
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Engels
  Hoofdstad  Winnipeg
  Oppervlakte  649.950 km²
  Inwoners  1,383,000
  (2021)
  Munteenheid  Canadese dollar
  (CAD)
  Tijdsverschil  -7
  Web  .ca
  Code.  CA-MB
  Tel.  +1

To read about MANITOBA in English - click here

Populaire bestemmingen CANADA

AlbertaBritish columbiaManitoba
New brunswickNewfoundland en labradorNorthwest-territories
Nova scotiaNunavutOntario
Prince edward islandQuebecSaskatchewan
Yukon

Geografie en Landschap

Geografie

Manitoba is 650.000 km2 groot en daarmee de achtste provincie van Canada.

Manitoba is de meest centrale prairie-provincie en ligt tussen Saskatchewan en Ontario. In het noorden grenst Manitoba aan het Nunavut Territory, in het noordoosten aan de Hudson Bay, in het zuiden aan de Amerikaanse staten Minnesota en North Dakota. De grootste lengte bedraagt 1224 kilometer en de grootste breedte 793 kilometer. Het hoogste punt is de Baldy Mountain (831 meter).

advertentie

Kaart van Manitoba met belangrijkste stedenPhoto: Kmusser CC BY-SA 3.0 no changes made

advertentie

Landschap

Het landschap van Manitoba vormt de overgang tussen de prairies van Saskatchewan en de glooiende heuvels en bossen van Ontario. Zuid-Manitoba heeft vooral vlak prairieland met grote rivieren als de Red-river en de Assiniboine. Belangrijke rivieren zijn verder de Churchill River, de Hayes River, de Nelson River, de Saskatchewan River en de Winnipeg River. Op de grens met de Amerikaanse staat North Dakota ligt de International Peace Garden, waar het geografische midden van het Noord-Amerikaanse continent ligt. Noordelijker liggen bossen en ca. 10.000 meren met zandstranden. In totaal is ongeveer de helft van de oppervlakte van Manitoba bebost met overwegend pijnbomen, espen, zilverberken en sparren. Het Hudson Bay Lowland rond de Hudson Bay is een vlak en vrijwel boomloos toendragebied waar alleen mos, gras en korstmossen groeien. Rond de hoofdstad Winnipeg ligt een uitgebreid landbouwgebied.

Lake Winnipeg is een enorm meer met een lengte van 350 kilometer, dat het zuiden van Manitoba via de Nelson Rivier verbindt met de Hudsonbaai. De noordelijke helft van het meer is omringd door wildernis en langs de zuidelijke helft liggen her en der lange witte zandstranden.

advertentie

Zonsondergang boven Lake WinnipegPhoto: Non-dropframe CC 3.0 Unported no changes made

Bij de stad Churchill ligt de noordelijkste diepe haven van Canada aan de monding van de Churchill-rivier en de Hudson Bay, die in 1610 ontdekt werd door Henry Hudson. Van september tot april is hier het Noorderlicht of Aurora Borealis te zien.

Klimaat en Weer

Het klimaat in Manitoba kenmerkt zich in het algemeen door warme, zonnige zomers en koude winters. In juli en augustus loopt de temperatuur op tot ca. 25°C, maar hartje winter blijft de temperatuur onder het vriespunt.

De gemiddelde temperaturen in een aantal plaatsen zijn als volgt:

gemiddeld januari-minimumgemiddeld juli-maximum
Brandon-19,7°C18,8°C
The Pas-22,7°C17,7°C
Thompson-26,6°C15,6°C
Churchill-27,5°C11,8°C

In Manitoba is het in het zuiden warmer en in het noorden koeler dan bijvoorbeeld in de buurprovincie Saskatchewan.

De reden hiervoor is dat de Hudsonbaai voor een minder extreem landklimaat zorgt. De hoogste temperatuur ooit gemeten bedraagt 33,9°C. In 1964 daalde de temperatuur naar -45,4°C.

Het klimaat in Manitoba kan behoorlijk veel verschillen: van 30°C in de zomer tot -40°C in de winter. Gemiddeld valt er, vooral in het zuiden van de provincie, meer dan 100 cm sneeuw per jaar (Winnipeg 126 cm, Brandon, 117 cm). De meeste sneeuw valt in Noordoost-Manitoba, ten oosten van de lijn Bissett-Churchill, en in de Duck- en Riding Mountains, ca. 160 cm per jaat. Meer dan de helft van alle neerslag valt in de zomer, vaak in korte hevige buien. Het zuiden van Manitoba heeft gemiddeld zeer veel zonuren per jaar, wat normaal is voor een prairiegebied.

Planten en Dieren

In het moerassige deel van het Grand Beach Provincial Park komen veel vogelsoorten voor, waaronder de zeldzame en bedreigde fluitplevieren. In het Oack Hammock Marsh leven vogelsoorten als de zomertaling en de Ammospiza caudacuta, een bijzondere mussensoort.

Het Narcisse Wildlife Management Area is speciaal ingesteld om het leefgebied van de duizenden kousenbandslangen veilig te stellen. Een groenblijvend sparren- en dennenbos in het Riding Mountain National Park vormt het leefgebied voor elanden, wapiti’s en een kleine kudde bizons. Aan de oostkant van het park groeien iepen, eiken en esdoorns, die beschutting bieden aan een rijke onderlaag van struiken, wijnstokken en varens, een habitat die in de prairies bijna niet meer voorkomt.

Churchill wordt ook wel de ‘Polar Bear Capital of the World’ genoemd. Tegen het invallen van de herfst trekken de ijsberen naar de baai ten oosten van Churchill, en trekken er zo’n 150 door het stadje.

Tussen juni en september verzamelen zich ongeveer 3000 beluga’s of witte dolfijnen in de monding van de Churchill-rivier.

In het Spruce Woods Provincial Park leven zeldzame dieren als haakneusslangen, knoflookpadden en noordelijke prairieskinken.

Het plantensymbool van Manitoba is de prairiekrokus.

Geschiedenis

Het woord Manitoba is van indiaanse oorsprong hoewel het niet duidelijk is wat die oorsprong precies is. Manitou in Cree betekent Grote geest en Manitou-baw betekent in de taal van de Ojibwe Straat van de geest. De Assiniboine tenslotte refereerde aan de meren in het zuiden van de provincie als Mini tobow oftewel Meer van de Prairies.

Manitoba is al zo'n tien- tot dertienduizend jaar bewoond door verschillende indianenstammen. In 1612 werd het gebied voor de eerste maal verkend door Europeanen en in 1670 kreeg de Hudson Bay Company de soevereiniteit over grote delen van het huidige Canada, inclusief wat nu Manitoba is.

Na de Franse en Indiaanse oorlog in 1763 werd het gebied definitief Brits en werd het onderdeel van Rupertland. In 1811 werd de eerste landbouwnederzetting gesticht waarna er conflicten met de Métis uitbraken.

1869 werd het gebied door Groot-Brittannië aan Canada afgestaan en een jaar later werd de provincie Manitoba opgericht. Aanvankelijk was het een klein, vierkant gebied dat de bijnaam Postzegelprovincie kreeg en slecht 1/18 van de huidige oppervlakte besloeg. Langzaam breidde het zich echter uit totdat het in 1912 de huidige grenzen besloeg.

Na een snelle groei voor de Eerste Wereldoorlog stagneerde Manitoba enigszins en de verwachtte bevolkingsaantal van 3 miljoen mensen werd nooit bereikt.

Zie verder ook de geschiedenis van Canada op Landenweb.

Bevolking

De bevolking bedroeg in 2017 rond de 1,2 miljoen personen waarvan ongeveer 10% indianen en ruim 5% Métis.

Taal

Canada kent twee officiële talen, Engels en Frans. Frans is de moedertaal van 24% van de bevolking, Engels van 63% van de bevolking.

Canadezen hebben hun eigen kenmerkende accent, maar het geschreven Canadees-Engels lijkt erg veel op het Engels in Engeland. Buiten Québec hebben steeds minder mensen Frans als moedertaal, en hoewel er nog Franstalige gemeenschappen voorkomen in de maritieme provincies, Manitoba en Ontario, is de taal in sommige gebieden sterk beïnvloed door het Engels op het gebied van woorden en zinsbouw. Dit heeft geleid tot een voor een buitenstaander onbegrijpelijke mengtaal die ‘franglais’ wordt genoemd.

Op aandrang van de Franstaligen uit Québec besliste de Canadese federale regering in 1969 om heel Canada officieel tweetalig te maken.

Frans is de officiële taal in Québec, maar in de rest van Canada overheerst de Engelse taal. Het regeringscentrum Ottawa is tweetalig, want alle ambtenaren moeten zowel het Frans als het Engels beheersen.

Het Frans is in de loop der tijden sterk veranderd. Met name in de grote steden gebruiken de ‘Canadiens’ steeds meer anglicismen. Sommige woorden die in Frankrijk al verouderd zijn, worden hier nog wel gebruikt, zoals ‘charette’ voor kiepwagen en ‘fin-de-semaine’ in plaats van ‘le weekend’. Verder bestaat er een enorme variatie in het soort Frans dat er gesproken wordt. In de loop der tijd is in Québec een dialect ontstaan dat ‘Joual’ genoemd wordt:

Enkele uitdrukkingen uit het Joual:

In de Yukon-territory in het noordwesten van Canada worden acht inheemse talen gesproken. Zeven daarvan zijn van de Athapaskische taalfamilie: Gwich’in, Han, Kaska, Northern Tutchone, Southern Tutchone, Tagish en Upper Tanana. Verder wordt er nog Tlingit gesproken, dat enigszins verwant is aan het Athapaskisch.

De inwoners van Newfoundland hebben een geheel eigen dialect met een ietwat Iers accent, maar met unieke woorden en uitdrukkingen:

Het Inuktitut, de taal van de Inuit, is een levende taal en groeit nog steeds. Het is een wijdverbreide taal in het noorden van Canada, en Inuit uit het gehele arctische gebied kunnen elkaar verstaan. Dialecten en accenten variëren van regio tot regio, maar het Inuktitut is een op zichzelf staande taal.

Een van de eerste dingen die opvalt, is dat een woord met dezelfde betekenis op verschillende manieren gespeld wordt. Toen er ca. 100 jaar geleden een schrijfsysteem ontwikkeld werd, werden de woorden fonetisch opgeschreven, en die fonetische versies verschilden per regio.

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt er geprobeerd om een standaard-Inuktitut te ontwikkelen, maar dat gaat nog erg moeizaam.

De Engelse walvisvaarders brachten verschillende woorden mee die nog duidelijk als zodanig te herkennen zijn:

De naam Canada is afgeleid van het Iroquis-indiaanse woord ‘kanata’, dat letterlijk ‘vestigingsplaats’ betekent.

In Canada worden meer dan 50 verschillende indianentalen en dialecten gesproken, die elk tot een van de tien basistaalgroepen behoren. De grootste daarvan is het Algonquin, gevolgd door het Athabasca, Iroquoi, Salish, Wakasha, Tsminschian, Sioux, Kootenai, Haida en Tlingit.

Veel plaatsnamen zijn van indiaanse afkomst:

Godsdienst

In de 16de eeuw was de bevolking van Canada als gevolg van de immigratie van Fransen hoofdzakelijk rooms-katholiek. In 1759 kwam Canada in Britse handen, waarna de protestantse kerken uit Groot-Brittannië de gelegenheid kregen zich ook hier uit te breiden, en Canada geleidelijk aan meer protestants werd.

Canada herbergt vrijwel alle gezindten en levensbeschouwelijke groeperingen. Op dit moment is ca. 45% van de bevolking rooms-katholiek, met name de Franssprekenden, 18%% behoort tot de United Church of Canada, 12% tot de Anglican Church of Canada, 3% is presbyteriaans, 3% lutheraans en 2,5% baptist. Verder zijn te noemen de Reformed Church, waarbij zich vele Nederlands-hervormde immigranten aansloten, en de Christian Reformed Church, waarbij zich vele gereformeerden hebben aangesloten.

De katholieken van de Byzantijnse ritus - voornamelijk (afstammelingen van) geïmmigreerde Oekraïners (Roethenen) - hebben in Canada een eigen hiërarchie en eigen kloosters. Canada telt ruim 340.000 joodse inwoners en verder veel islamieten, boeddhisten en hindoes.

Canada bezit ook een Amish-gemeenschap in Ontario. De Amish of ammanieten zijn een afsplitsing van de christelijke mennonietengemeenschap die begin 16e eeuw in Europa gesticht werd. Ze werden vervolgd omdat ze weigerden de eed af te leggen of wapens te dragen. In de 17e eeuw splitste zich een nog strengere sekte af, die emigreerden naar Amerika en in 1799 naar Ontario.

Religie19811991
Niet-gelovigen7,4%13,0%
Boeddhisten0,2%0,6%
Katholieken47,3%45,7%
Protestanten41,2%36,2%
Oosters orthodoxen1,5%1,4%
Hindoes0,3%0,6%
Islamieten0,4%0,9%
Joden1,2%1,2%
Sikhs0,3%0,5%
Overige0,2%0,2%

Een van de mooiste kerken van Noord-Amerika is de katholieke Basilique Notre-Dame in Montréal. Het oorspronkelijke gebouw is 17e-eeuws, maar in 1829 werd er met de bouw van een nieuwe kerk begonnen. De kerk biedt 3800 plaatsen in het schip en op de balkons.

De grootste kerk van Montréal is de Oratoire Saint-Joseph. De achthoekige koperen koepel is een van de grootste ter wereld – 44,5 meter hoog en 38 meter in doorsnee. De stad Montréal telt trouwens meer dan 300 kerken en metropolitan Montréal zelfs 450. Hiervan zijn er 70% rooms-katholiek, 20% protestants, 4% synagogen en 6% kerken van andere gezindten.

De kerk van Inuvik, in het hoge noorden van Canada, is vanwege het klimaat gebouwd in de vorm van een iglo.

De Cathédrale de Gaspé op het Gaspé-schiereiland is de enige houten kathedraal van Noord-Amerika. Church Point (Nova Scotia) wordt gedomineerd door de uit het begin van de 20e eeuw daterende Saint Mary’s Church, de hoogste en grootste houten kerk van Noord-Amerika.

De Basilique Notre-Dame-de-Québec is meer dan 350 jaar oud en de oudste parochie van Noord-Amerika.

De Cathédrale Anglicane in Québec-City is de eerste anglicaanse kathedraal die buiten Groot-Brittannië werd gewijd (1804).

Winnipeg heeft op zijn grondgebied de grootste Oekraïense groepering buiten de Oekraïne. Hiervan getuigen de vele Russisch-orthodoxe kerken met hun uivormige koepels en torenspitsen zoals bijvoorbeeld de Holy Trinity Ukrainian Orthodox Cathedral, de St. Vladimir and Olga Ukrainian Catholic Church en de St. Nichols Ukrainian Catholic Church. Ook in de prairies maken deze kerken deel uit van het landschap. De eerste Oekraïense kerken werden al gebouwd vanaf het begin van de massale Oekraïense instroom die eind 19e eeuw begon en zowel rooms-katholieken als Russisch-orthodoxen betrof.

Bij Cardston, in het Waterton Lakes National Park, ligt de enige mormonentempel van Canada, een hagelwit bouwwerk uit 1913.

Samenleving

advertentie

Staatsinrichting

De tien provincies van Canada en drie territoria maken deel uit van een federatie met als staatsvorm de parlementaire democratie. Canada is een zelfstandige constitutionele monarchie binnen het Gemenebest en omvat naar Brits (Westminster) model een Kroon, een Senaat en een Lagerhuis. De Britse koning of koningin wordt vertegenwoordigd door een voor 5-7 jaar benoemde gouverneur-generaal, die wordt bijgestaan door een kabinet, de zogenaamde ‘privy council’. De Gouverneur-Generaal benoemt en ontslaat ministers en leden van het federale Hooggerechtshof en bekrachtigt wetgeving, heeft consultatierecht in het kabinet en spreekt de troonrede uit. De grootste politieke partij levert de premier en de ministers, die uit de leden van het parlement gekozen worden. Voor het bestuur van het land is de premier de belangrijkste persoon.

In 1982 werd een grondwetswijziging doorgevoerd (Constitation Act 1982) die het Canadese parlement de bevoegdheid gaf zelf wijzigingen in de grondwet aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van het Britse parlement. Voor wijziging van de Grondwet is een besluit vereist van het federale parlement en van zeven provincies (met tezamen meer dan 50% van de bevolking). In de Senaat geldt regionale vertegenwoordiging en de 105 leden worden net als in Groot-Brittannië door de premier benoemd. Het politieke gewicht van de Senaat is vrij gering omdat de regering over de kandidatuur van de senaatsleden beslist. Bovendien is het Canadese kabinet alleen verantwoording schuldig aan het Lagerhuis, niet aan de Senaat. De Senaat houdt zich vooral bezig met de wijziging van wetsvoorstellen.

De verdeling van de 301 Lagerhuiszetels (House of Commons) geschiedt eveneens provinciegewijs en wordt bij elke volkstelling om de tien jaar aangepast. De leden worden voor vijf jaar bij algemeen kiesrecht gekozen en vertegenwoordigen elk een kiesdistrict (‘ridings’). Vanaf 18 jaar is er actief stemrecht.

De staatsinrichting heeft een federale structuur; elke provincie heeft een eigen constitutie, een door de gouverneur-generaal benoemde luitenant-gouverneur die door het federale kabinet wordt voorgedragen en een uit één Kamer bestaande wetgevende vergadering.

De territories worden door een ‘commissioner’ bestuurd. Deze regeringsambtenaar legt verantwoording af aan het Canadese ministerie van Indian Affairs en Northern Development. Deze ‘commissioner’ wordt bijgestaan door een ‘Territorial Council’, waarvan de leden door de kiesgerechtigde bewonres van de territoria om de vier jaar worden gekozen. Deze bestuursraad heeft dezelfde functie als de wetgevende vergadering in de provincies. De territoria worden elk door een gekozen parlementslid in het ‘Federal House of Commons’ (Lagerhuis) in Ottawa vertegenwoordigd. Het federale gezag beheert nog steeds financiën, transport, economie, justitie, defensie en buitenlandse zaken.

In het Franstalige Québec bestaat een sterke afscheidingsbeweging. Sinds 1981 hebben de Québécois al twee keer een referendum gehad over de vraag of de provincie zich moet afscheiden, en twee keer hebben ze tegengestemd, hoewel met een minieme meerderheid.

In 1995 was er een zeer krappe meerderheid van 50,3%, ofwel 50.000 stemmen.

De federale regering wil de separatisten langs politieke en juridische weg wind uit de zeilen te nemen. Op juridisch vlak werd aan het federale Hooggerechtshof de vraag voorgelegd of afscheiding van Québec grondwettelijk is toegestaan. De uitspraak hierover in 1998 gaf geen eenduidig antwoord: eenzijdige afscheiding van Québec van Canada is niet gewettigd, maar in geval van de wens daartoe van een 'ruime meerderheid' van de bevolking van Québec moeten onderhandelingen worden gestart gericht op amendering van de grondwet, zodat onafhankelijkheid mogelijk is.

Sinds 1995 is de steun voor het separatisme wat afgenomen, enquetes tonen aan dat de meeste Québecois bij Canada willen blijven, maar wel een bestuur willen dat meer macht krijgt. Het ziet er naar uit dat een nieuw referendum voorlopig niet zal plaatsvinden.

Wetkundig zit Canada nogal ingewikkeld in elkaar. Statuten die zijn uitgevaardigd door het federale parlement, zijn in het hele land geldig; wetten van de provinciale wetgever gelden alleen in de desbetreffende provincie. Daarom zijn er van provincie tot provincie grote verschillen in wetten en voorschriften – voor zover ze zaken betreffen die onder de bevoegdheden van de provincie vallen uiteraard. Het strafrecht is een federale zaak en dus in heel Canada hetzelfde.

Administratieve indeling

Sinds 1999 bestaat het federatieve Canada (opgericht op 1 juli 1867) uit tien provincies en drie ‘territories’. Iedere provincie heeft een hoge mate van autonomie, o.a. tot uiting komend in de bevoegdheid zelf het plaatselijke bestuur te regelen. Verder is het grotendeels zelfstandig op gebieden als gevangeniswezen, onderwijs, gezondheidszorg en belastingen. De Kroon is in elk van de provincies vertegenwoordigd door een Luitenant-Gouverneur.

Provincie hoofdstadoppervlakteinwoners
Alberta Edmonton948.000 km23.113.600
British Columbia Victoria661.200 km24.141.300
Manitoba Winnipeg650.000 km21.150.800
New Brunswick Fredericton73.500 km2756.700
Newfoundland & Labrador St. John’s406.000 km2531.600
Northwest Territories Yellowknife3.300.000 km241.400
Nova Scotia Halifax55.000 km2944.800
Nunavut Iqaluit1.900.000 km228.700
Ontario Toronto1.070.000 km212.068.300
Prince Edward Island Charlottetown5.657 km2139.900
Québec Québec-City1.650.000 km27.455.200
Saskatchewan Regina651.900 km21.011.800
Yukon Territory Whitehorse536.000 km229.900

Onderwijs

In Canada bestaat geen algemeen openbaar onderwijs. Tot en met de hogere beroepsopleidingen wordt het onderwijs in elke provincie afzonderlijk verzorgd. De provincies delegeren de verantwoordelijkheid voor het basis- en voortgezet onderwijs naar de plaatselijk gekozen of benoemde besturen van openbare scholen.

Kinderen kunnen hun onderwijsloopbaan beginnen op de kleuterschool of ‘kindergarten’. Als de kinderen zes jaar zijn gaan ze naar de basisschool, de ‘elementary school’, waar ze zes of zeven jaar doorbrengen. Daarna gaan ze naar het voortgezet onderwijs, de ‘high schools’, of naar lagere technische, handels- en andere vakscholen. Met een diploma van de high school op zak en na het afleggen van enkele universitaire toelatingsexamens kan men tot het hoger of tertiair onderwijs toegelaten worden.

Het hoger onderwijs begint (vaak ‘colleges’ genaamd) met een ‘undergraduate’-opleiding van minimaal vier jaar, waarbij men een zogenaamd ‘bachelor’s degree’ kan halen, te vergelijken met een HBO-opleiding in Nederland. De ‘graduate’-opleiding leidt na ca. twee jaar tot de ‘master’s degree’ (doctorandus, meester in de rechten of ingenieur/Ir. in Nederland. Een doctorstitel wordt net als in Nederland alleen met een proefschrift verkregen. Men wordt dan ‘Doctor of Philosophy, Ph.D., een titel die nog dateert uit de Middeleeuwen toen de filosofie de ‘koning der wetenschappen’ genoemd werd.

Economie

Vroeg in Manitoba's geschiedenis was de handel in (bever)pelzen de belangrijkste economische activiteit in wat nu Manitoba is. De Hudson's Bay Company had een monopolie op alle handelsactiviteiten en de ontwikkeling van de landbouwsector kwam maar langzaam op gang.

De belangrijkste landbouwproducten zijn verschillende soorten granen. Bosbouw en mijnbouw vormen andere belangrijke takken van de economie.

Winnipeg is verreweg het belangrijkste economische centrum van de provincie en hét knooppunt in het transport en infrastructuur netwerk van de oostelijke prairies. Het internationale vliegveld van Winnipeg is de grootste en belangrijkste tussen die van Toronto en Calgary in.

Vakantie en Bezienswaardigheden

In de provinciale parken van Manitoba zie je verschillende natuurlijke en door de mens gemaakte attracties. In het Spruce Woods Provincial Park geniet je van de opgewaaide zandduinen die 30 meter boven het omringende prairie landschap uitsteken. Grand Beach biedt meer dan twee kilometer strand rond Lake Winnipeg. Je kunt per kano in het Atikaki Provincial Park naar prehistorische rotstekeningen speuren of in het Hecla Provincial Park gaan golfen.

Churchill in Manitoba is uitgeroepen tot de ijsbeer hoofdstad van de wereld. Oktober en november zijn de beste maanden om ijsberen te spotten, als ze zich voorbereiden om op het nieuw gevormde ijs op zoek naar zeehonden te gaan. Je kunt oog in oog komen te staan met de machtige ijsberen als ze zich verzamelen langs de oevers van de Hudson Bay. Ook kun je genieten van de kleurrijke lichtshow van de aurora borealis (noorderlicht). Churchill ook bekend vanwege de Beluga walvissen. Duizenden Beluga walvissen zwemmen in het warmere water van de Churchill rivier nadat het ijs breekt. Zodiacs en grotere passagiersboten brengen bezoekers naar deze intelligente en nieuwsgierige groepen walvissen.

Winnipeg is de hoofdstad van Manitoba. De Winnipeg Art Gallery was de eerste kunstgalerie in Canada na de oprichting in 1912. Het gebouw is opgetrokken uit Manitoba Tyndall steen, het gemakkelijk te herkennen driehoekige gebouw herbergt de grootste collectie van Inuit kunst in de wereld. The Forks is het gebied waar duizenden jaren geleden de bizonjagers al actief waren. Het is de plaats waar de Assiniboine rivier uitmondt in de Rode Rivier. Dit gebied wordt bezocht door bezoekers uit de hele wereld. Het is een van de topattracties van Winnipeg.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

MANITOBA LINKS

Advertenties
• Travelworld Canada
• Manitoba Vliehtickets.nl
• Manitoba Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Manitoba
• Boeken, ook tweedehands, over MANITOBA bij Bol.com

Nuttige links

Romans over Manitoba (N)
Telefoongids Canada