Landenweb.nl

PRINCE EDWARD ISLAND
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Engels
  Hoofdstad  Charlottetown
  Oppervlakte  5.684 km²
  Inwoners  166,331
  (2021)
  Munteenheid  Canadese dollar
  (CAD)
  Tijdsverschil  -5
  Web  .ca
  Code.  CA-PE
  Tel.  +1

To read about PRINCE EDWARD ISLAND in English - click here

Populaire bestemmingen CANADA

AlbertaBritish columbiaManitoba
New brunswickNewfoundland en labradorNorthwest-territories
Nova scotiaNunavutOntario
Prince edward islandQuebecSaskatchewan
Yukon

Geografie en Landschap

Geografie

Prince Edward Island is de kleinste provincie van Canada met z’n oppervlakte van 5657 km2. Prince Edward Island meet van oost naar west ongeveer 200 kilometer; de breedte varieert van 6 tot 65 kilometer. Het eiland ligt in de St. Lawrence-golf en is alleen met het vasteland verbonden door een brug, de Confederation Bridge (13 kilometer lang). Het is de langste ononderbroken boogbrug over zee ter wereld. Prince Edward Island is pas sinds ongeveer 500 jaar een eiland, toen door stijging van de zeespiegel Northumberland Strait ontstond.

advertentie

Prince Edward Island SatellietfotoPhoto: Publiek Domein

Landschap

Diagonaal over het eiland liggen de Bonshaw Hills die ca. 120 meter hoog zijn. Het hoogste punt ligt 147 meter boven de zeespiegel. Door de ijzerhoudende aarde is de grond roestbruin.

Prince Edward Island National Park is het kleinste nationale park van Canada en ligt langs de kustlijn van de St. Lawrence-golf.

advertentie

Kustlandschap Prince Edward IslandPhoto: Vic Brincat CC BY 2.0 no changes made

Het park beslaat 40 km2 met ruige duinen die voortdurend van plaats veranderen door de stormachtige winden, en verder zoutwatermoerassen, rotsen en uitgestrekte stranden. Prince Edward Island heeft verder enorme landbouwgebieden.

Klimaat en Weer

Prince Edward Island is omringd door water en dat heeft natuurlijk grote invloed op het klimaat van deze provincie. De winter zijn vaak onstuimig van karakter, maar milder als in de rest van Canada. De lente is koel en de zomer gematigd warm met veel wind. Hoogteverschillen zijn er nauwelijks, dus dat heeft geen invloed op het klimaat.

Van januari tot eind april vriezen de wateren rond Prince Edward Island dicht en tot in mei komt er drijfijs voor.

Prince Edward Island heeft van dag tot dag het meest gevarieerde weer in heel Canada. Dit komt door de verschillende weersystemen die zelden lang duren. Deze weersystemen brengen afwisselend polaire, zee-, continentale en tropische lucht met zich mee. Deze luchtstromen komen van de Arctische Pacific, de Atlantische Oceaan e de Golf van Mexico.

Door wolken, mist en nevels ligt het aantal uren zonneschijn iets lager dan in de rest van het land. Mist komt vooral in de lente en de zomer vaak voor, de rest van het jaar is vrijwel mistvrij, dit in tegenstelling tot provincies als Newfoundland en Nova Scotia.

De zomers zijn vrij koel met een gemiddelde juli-temperatuur van ca. 18,5°C en dagelijkse maximumtemperaturen tot ca. 25°C. Temperaturen boven de 30°C komen nauwelijks voor en de hoogste temperatuur ooit gemeten bedraagt 37,8°C.

De winter temperaturen worden beïnvloed door het ijs dat Prince Edward Island in de winter omringt. Temperaturen van meer dan -15°C komen echter zelden voor. De vorstvrije periode ligt tussen eind mei en begin oktober, en duurt niet langer dan 130 dagen.

Het gehele jaar door valt er neerslag, gemiddeld ca. 1000 mm per jaar in het zuidoosten en 1100 mm midden op het eiland. De meeste neerslag valt vanaf het eind van de herfst tot het begin van de winter. Het eiland telt tussen de 130 en 160 regendagen per jaar, waarvan 30% met sneeuw. Prince Edward Island is een van de sneeuwrijkste gebieden in Canada. Na St. John en Québec-City is Charlottetown met ca. 330 cm sneeuw per jaar de derde ‘sneeuwstad’ van Canada.

Het waait gemiddeld harder dan in de andere Maritime Provinces, met name in de wintermaanden, als het ook vaak stormt. Tornado’s, zware onweersbuien en hagelstormen komen zelden voor.

Het eiland heeft wel vaak te lijden onder Atlantische stormen, die vloedgolven, hevige winden en zware regenval met zich meebrengen. Soms veroorzaakt een staartje van een passerende hurricane het eiland en brengt dan veel regenval. Op 22 september 1942 viel er in Charlottetown 163,8 mm regen, een record op Prince Edward Island.

Winterstormen die het hurricane-niveau (+ 100 km/uur) benaderen en zware regen- of sneeuwval veroorzaken kunnen het eiland dagenlang teisteren. IJzel en sneeuw kunnen het openbare leven op het eiland dan gemakkelijk dagenlang platleggen.

Planten en Dieren

Het Cabot Beach Provincial Park beslaat een deel van de Malpeque Bay, waar elk jaar ca. 10 miljoen befaamde Malpeque-oesters gevangen worden. Verder wordt er veel zeekreeft, heilbot, kabeljauw, tonijn, haring en makreel.

Groot wild is er niet te vinden op het eiland, maar wel bever, vos, nerts, eekhoorn, wasbeer en wezel.

De bekendste vogels zijn de patrijs, de fazant, het korhoen en vooral veel watervogels. The Harvey Moore Wildlife Centre is een beschermd gebied dat door talloze trekvogels wordt aangedaan.

Geschiedenis

Prince Edward Island werd oorspronkelijk bewoond door de Mi'kmaq mensen. Zij noemden het eiland Abegweit.

Prince Edward Island was onderdeel van de Franse kolonie van Acadia, het eiland heette"Île Saint-Jean". Ongeveer duizend Acadiërs leefde op het eiland.

Echter, veel vluchtten naar het eiland van het vasteland van Nova Scotia tijdens de Brits-besteld uitzetting in 1755 en nog veel meer werden gedeporteerd in 1758 toen Britse soldaten, onder het commando van kolonel Andrew Rollo het eiland bezetten.

Engeland verkreeg het eiland van bij het Verdrag van Parijs in 1763, die een einde maakte aan de Zevenjarige Oorlog. Het eiland ging St John's eiland heten.

Op 29 november 1798 werd de naam van het eiland Prince Edward Island, om verwarring te voorkomen met een naamgenoot in de Atlantische oceaaan. De nieuwe naam van de kolonie komt van de vierde zoon van koning George III, Prince Edward Augustus, de hertog van Kent.

Prince Edward Island werd Canadees op 1 juli 1873

Zie verder ook de geschiedenis van Canada op Landenweb.

Bevolking

De Canadese volkstelling van 2011 gaf aan dat de bevolking van Prince Edward Island rond de 140.000 inwoners bestond.

Taal

advertentie

Canada TweetaligFoto: Publiek domein

Canada kent twee officiële talen, Engels en Frans. Frans is de moedertaal van 24% van de bevolking, Engels van 63% van de bevolking.

Canadezen hebben hun eigen kenmerkende accent, maar het geschreven Canadees-Engels lijkt erg veel op het Engels in Groot-Brittannië. Buiten Québec hebben steeds minder mensen Frans als moedertaal, en hoewel er nog Franstalige gemeenschappen voorkomen in de maritieme provincies, Manitoba en Ontario, is de taal in sommige gebieden sterk beïnvloed door het Engels op het gebied van woorden en zinsbouw. Dit heeft geleid tot een voor een buitenstaander onbegrijpelijke mengtaal die ‘franglais’ wordt genoemd.

Op aandrang van de Franstaligen uit Québec besliste de Canadese federale regering in 1969 om heel Canada officieel tweetalig te maken.

Frans is de officiële taal in Québec, maar in de rest van Canada overheerst de Engelse taal. Het regeringscentrum Ottawa is tweetalig, want alle ambtenaren moeten zowel het Frans als het Engels beheersen.

Het Frans is in de loop der tijden sterk veranderd. Met name in de grote steden gebruiken de ‘Canadiens’ steeds meer anglicismen. Sommige woorden die in Frankrijk al verouderd zijn, worden hier nog wel gebruikt, zoals ‘charette’ voor kiepwagen en ‘fin-de-semaine’ in plaats van ‘le weekend’. Verder bestaat er een enorme variatie in het soort Frans dat er gesproken wordt. In de loop der tijd is in Québec een dialect ontstaan dat ‘Joual’ genoemd wordt:

Enkele uitdrukkingen uit het Joual:

In de Yukon-territory in het noordwesten van Canada worden acht inheemse talen gesproken. Zeven daarvan zijn van de Athapaskische taalfamilie: Gwich’in, Han, Kaska, Northern Tutchone, Southern Tutchone, Tagish en Upper Tanana. Verder wordt er nog Tlingit gesproken, dat enigszins verwant is aan het Athapaskisch.

De inwoners van Newfoundland hebben een geheel eigen dialect met een ietwat Iers accent, maar met unieke woorden en uitdrukkingen:

Het Inuktitut, de taal van de Inuit, is een levende taal en groeit nog steeds. Het is een wijdverbreide taal in het noorden van Canada, en Inuit uit het gehele arctische gebied kunnen elkaar verstaan. Dialecten en accenten variëren van regio tot regio, maar het Inuktitut is een op zichzelf staande taal.

Een van de eerste dingen die opvalt, is dat een woord met dezelfde betekenis op verschillende manieren gespeld wordt. Toen er ca. 100 jaar geleden een schrijfsysteem ontwikkeld werd, werden de woorden fonetisch opgeschreven, en die fonetische versies verschilden per regio.

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt er geprobeerd om een standaard-Inuktitut te ontwikkelen, maar dat gaat nog erg moeizaam.

De Engelse walvisvaarders brachten verschillende woorden mee die nog duidelijk als zodanig te herkennen zijn:

De naam Canada is afgeleid van het Iroquis-indiaanse woord ‘kanata’, dat letterlijk ‘vestigingsplaats’ betekent.

In Canada worden meer dan 50 verschillende indianentalen en dialecten gesproken, die elk tot een van de tien basistaalgroepen behoren. De grootste daarvan is het Algonquin, gevolgd door het Athabasca, Iroquoi, Salish, Wakasha, Tsminschian, Sioux, Kootenai, Haida en Tlingit.

Veel plaatsnamen zijn van indiaanse afkomst:

Godsdienst

37% van de bevolking van Prince Edaward Island behoort tot de Rooms-Katholieke kerk, 20% is lid van de United Church of Canada, de derde stroming in grootte is de Anglicaanse kerk van Canada met 5%.

In de 16de eeuw was de bevolking van Canada als gevolg van de immigratie van Fransen hoofdzakelijk rooms-katholiek. In 1759 kwam Canada in Britse handen, waarna de protestantse kerken uit Groot-Brittannië de gelegenheid kregen zich ook hier uit te breiden, en Canada geleidelijk aan meer protestants werd.

Canada herbergt vrijwel alle gezindten en levensbeschouwelijke groeperingen. Op dit moment is ca. 45% van de bevolking rooms-katholiek, met name de Franssprekenden, 18%% behoort tot de United Church of Canada, 12% tot de Anglican Church of Canada, 3% is presbyteriaans, 3% lutheraans en 2,5% baptist. Verder zijn te noemen de Reformed Church, waarbij zich vele Nederlands-hervormde immigranten aansloten, en de Christian Reformed Church, waarbij zich vele gereformeerden hebben aangesloten.

De katholieken van de Byzantijnse ritus - voornamelijk (afstammelingen van) geïmmigreerde Oekraïners (Roethenen) - hebben in Canada een eigen hiërarchie en eigen kloosters. Canada telt ruim 340.000 joodse inwoners en verder veel islamieten, boeddhisten en hindoes.

Canada bezit ook een Amish-gemeenschap in Ontario. De Amish of ammanieten zijn een afsplitsing van de christelijke mennonietengemeenschap die begin 16e eeuw in Europa gesticht werd. Ze werden vervolgd omdat ze weigerden de eed af te leggen of wapens te dragen. In de 17e eeuw splitste zich een nog strengere sekte af, die emigreerden naar Amerika en in 1799 naar Ontario.

Religie19811991
Niet-gelovigen7,4%13,0%
Boeddhisten0,2%0,6%
Katholieken47,3%45,7%
Protestanten41,2%36,2%
Oosters orthodoxen1,5%1,4%
Hindoes0,3%0,6%
Islamieten0,4%0,9%
Joden1,2%1,2%
Sikhs0,3%0,5%
Overige0,2%0,2%

Een van de mooiste kerken van Noord-Amerika is de katholieke Basilique Notre-Dame in Montréal. Het oorspronkelijke gebouw is 17e-eeuws, maar in 1829 werd er met de bouw van een nieuwe kerk begonnen. De kerk biedt 3800 plaatsen in het schip en op de balkons.

De grootste kerk van Montréal is de Oratoire Saint-Joseph. De achthoekige koperen koepel is een van de grootste ter wereld – 44,5 meter hoog en 38 meter in doorsnee. De stad Montréal telt trouwens meer dan 300 kerken en metropolitan Montréal zelfs 450. Hiervan zijn er 70% rooms-katholiek, 20% protestants, 4% synagogen en 6% kerken van andere gezindten.

De kerk van Inuvik, in het hoge noorden van Canada, is vanwege het klimaat gebouwd in de vorm van een iglo.

De Cathédrale de Gaspé op het Gaspé-schiereiland is de enige houten kathedraal van Noord-Amerika. Church Point (Nova Scotia) wordt gedomineerd door de uit het begin van de 20e eeuw daterende Saint Mary’s Church, de hoogste en grootste houten kerk van Noord-Amerika.

De Basilique Notre-Dame-de-Québec is meer dan 350 jaar oud en de oudste parochie van Noord-Amerika.

De Cathédrale Anglicane in Québec-City is de eerste anglicaanse kathedraal die buiten Groot-Brittannië werd gewijd (1804).

Winnipeg heeft op zijn grondgebied de grootste Oekraïense groepering buiten de Oekraïne. Hiervan getuigen de vele Russisch-orthodoxe kerken met hun uivormige koepels en torenspitsen zoals bijvoorbeeld de Holy Trinity Ukrainian Orthodox Cathedral, de St. Vladimir and Olga Ukrainian Catholic Church en de St. Nichols Ukrainian Catholic Church. Ook in de prairies maken deze kerken deel uit van het landschap. De eerste Oekraïense kerken werden al gebouwd vanaf het begin van de massale Oekraïense instroom die eind 19e eeuw begon en zowel rooms-katholieken als Russisch-orthodoxen betrof.

Bij Cardston, in het Waterton Lakes National Park, ligt de enige mormonentempel van Canada, een hagelwit bouwwerk uit 1913.

Samenleving

Staatsinrichting

Canada ParlementFoto: Arctic.gnome CC 3.0 Unported no changes made

De tien provincies van Canada en drie territoria maken deel uit van een federatie met als staatsvorm de parlementaire democratie. Canada is een zelfstandige constitutionele monarchie binnen het Gemenebest en omvat naar Brits (Westminster) model een Kroon, een Senaat en een Lagerhuis. De Britse koning of koningin wordt vertegenwoordigd door een voor 5-7 jaar benoemde gouverneur-generaal, die wordt bijgestaan door een kabinet, de zogenaamde ‘privy council’. De Gouverneur-Generaal benoemt en ontslaat ministers en leden van het federale Hooggerechtshof en bekrachtigt wetgeving, heeft consultatierecht in het kabinet en spreekt de troonrede uit. De grootste politieke partij levert de premier en de ministers, die uit de leden van het parlement gekozen worden. Voor het bestuur van het land is de premier de belangrijkste persoon.

In 1982 werd een grondwetswijziging doorgevoerd (Constitation Act 1982) die het Canadese parlement de bevoegdheid gaf zelf wijzigingen in de grondwet aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van het Britse parlement. Voor wijziging van de Grondwet is een besluit vereist van het federale parlement en van zeven provincies (met tezamen meer dan 50% van de bevolking). In de Senaat geldt regionale vertegenwoordiging en de 105 leden worden net als in Groot-Brittannië door de premier benoemd. Het politieke gewicht van de Senaat is vrij gering omdat de regering over de kandidatuur van de senaatsleden beslist. Bovendien is het Canadese kabinet alleen verantwoording schuldig aan het Lagerhuis, niet aan de Senaat. De Senaat houdt zich vooral bezig met de wijziging van wetsvoorstellen.

De verdeling van de 301 Lagerhuiszetels (House of Commons) geschiedt eveneens provinciegewijs en wordt bij elke volkstelling om de tien jaar aangepast. De leden worden voor vijf jaar bij algemeen kiesrecht gekozen en vertegenwoordigen elk een kiesdistrict (‘ridings’). Vanaf 18 jaar is er actief stemrecht.

De staatsinrichting heeft een federale structuur; elke provincie heeft een eigen constitutie, een door de gouverneur-generaal benoemde luitenant-gouverneur die door het federale kabinet wordt voorgedragen en een uit één Kamer bestaande wetgevende vergadering.

De territories worden door een ‘commissioner’ bestuurd. Deze regeringsambtenaar legt verantwoording af aan het Canadese ministerie van Indian Affairs en Northern Development. Deze ‘commissioner’ wordt bijgestaan door een ‘Territorial Council’, waarvan de leden door de kiesgerechtigde bewonres van de territoria om de vier jaar worden gekozen. Deze bestuursraad heeft dezelfde functie als de wetgevende vergadering in de provincies. De territoria worden elk door een gekozen parlementslid in het ‘Federal House of Commons’ (Lagerhuis) in Ottawa vertegenwoordigd. Het federale gezag beheert nog steeds financiën, transport, economie, justitie, defensie en buitenlandse zaken.

In het Franstalige Québec bestaat een sterke afscheidingsbeweging. Sinds 1981 hebben de Québécois al twee keer een referendum gehad over de vraag of de provincie zich moet afscheiden, en twee keer hebben ze tegengestemd, hoewel met een minieme meerderheid.

In 1995 was er een zeer krappe meerderheid van 50,3%, ofwel 50.000 stemmen.

De federale regering wil de separatisten langs politieke en juridische weg wind uit de zeilen te nemen. Op juridisch vlak werd aan het federale Hooggerechtshof de vraag voorgelegd of afscheiding van Québec grondwettelijk is toegestaan. De uitspraak hierover in 1998 gaf geen eenduidig antwoord: eenzijdige afscheiding van Québec van Canada is niet gewettigd, maar in geval van de wens daartoe van een 'ruime meerderheid' van de bevolking van Québec moeten onderhandelingen worden gestart gericht op amendering van de grondwet, zodat onafhankelijkheid mogelijk is.

Sinds 1995 is de steun voor het separatisme wat afgenomen, enquetes tonen aan dat de meeste Québecois bij Canada willen blijven, maar wel een bestuur willen dat meer macht krijgt. Het ziet er naar uit dat een nieuw referendum voorlopig niet zal plaatsvinden.

Wetkundig zit Canada nogal ingewikkeld in elkaar. Statuten die zijn uitgevaardigd door het federale parlement, zijn in het hele land geldig; wetten van de provinciale wetgever gelden alleen in de desbetreffende provincie. Daarom zijn er van provincie tot provincie grote verschillen in wetten en voorschriften – voor zover ze zaken betreffen die onder de bevoegdheden van de provincie vallen uiteraard. Het strafrecht is een federale zaak en dus in heel Canada hetzelfde. Voor de huidige politieke situatie, zie hoofdstuk geschiedenis.

Administratieve indeling

Canada IndelingFoto: Publiek domein

Sinds 1999 bestaat het federatieve Canada (opgericht op 1 juli 1867) uit tien provincies en drie ‘territories’. Iedere provincie heeft een hoge mate van autonomie, o.a. tot uiting komend in de bevoegdheid zelf het plaatselijke bestuur te regelen. Verder is het grotendeels zelfstandig op gebieden als gevangeniswezen, onderwijs, gezondheidszorg en belastingen. De Kroon is in elk van de provincies vertegenwoordigd door een Luitenant-Gouverneur.

Provincie hoofdstadoppervlakteinwoners
Alberta Edmonton948.000 km23.113.600
British Columbia Victoria661.200 km24.141.300
Manitoba Winnipeg650.000 km21.150.800
New Brunswick Fredericton73.500 km2756.700
Newfoundland & Labrador St. John’s406.000 km2531.600
Northwest Territories Yellowknife3.300.000 km241.400
Nova Scotia Halifax55.000 km2944.800
Nunavut Iqaluit1.900.000 km228.700
Ontario Toronto1.070.000 km212.068.300
Prince Edward Island Charlottetown5.657 km2139.900
Québec Québec-City1.650.000 km27.455.200
Saskatchewan Regina651.900 km21.011.800
Yukon Territory Whitehorse536.000 km229.900

Onderwijs

Universiteit CanadaFoto: WinterE229 in het publieke domein

In Canada bestaat geen algemeen openbaar onderwijs. Tot en met de hogere beroepsopleidingen wordt het onderwijs in elke provincie afzonderlijk verzorgd. De provincies delegeren de verantwoordelijkheid voor het basis- en voortgezet onderwijs naar de plaatselijk gekozen of benoemde besturen van openbare scholen.

Kinderen kunnen hun onderwijsloopbaan beginnen op de kleuterschool of ‘kindergarten’. Als de kinderen zes jaar zijn gaan ze naar de basisschool, de ‘elementary school’, waar ze zes of zeven jaar doorbrengen. Daarna gaan ze naar het voortgezet onderwijs, de ‘high schools’, of naar lagere technische, handels- en andere vakscholen. Met een diploma van de high school op zak en na het afleggen van enkele universitaire toelatingsexamens kan men tot het hoger of tertiair onderwijs toegelaten worden.

Het hoger onderwijs begint (vaak ‘colleges’ genaamd) met een ‘undergraduate’-opleiding van minimaal vier jaar, waarbij men een zogenaamd ‘bachelor’s degree’ kan halen, te vergelijken met een HBO-opleiding in Nederland. De ‘graduate’-opleiding leidt na ca. twee jaar tot de ‘master’s degree’ (doctorandus, meester in de rechten of ingenieur/Ir. in Nederland. Een doctorstitel wordt net als in Nederland alleen met een proefschrift verkregen. Men wordt dan ‘Doctor of Philosophy, Ph.D., een titel die nog dateert uit de Middeleeuwen toen de filosofie de ‘koning der wetenschappen’ genoemd werd.

Economie

De provinciale economie wordt gedomineerd door de seizoensgebonden sectoren van de landbouw, toerisme en de visserij.

De provincie heeft weinig zware industrie. De exploratie van aardgas aan de oostelijke kant van de provincie heeft geleid tot de ontdekking van een onbekende hoeveelheid aardgas.

Sterke sectoren van de economie van Prince Edward Island zijn ruimtevaart,

biowetenschappen, gediversifieerde fabricage, informatietechnologie & nieuwe media, agri-food & zeebanket.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Charlottetown is de kleine hoofdstad van Prince Edward Island en heeft een bevolking van ongeveer 35.000 inwoners. Het gebied van de binnenstad heeft een uitgesproken charmante sfeer. De stad van de haven ligt ten zuiden van het centrale zakendistrict. Charlottetown is het centrum van het eiland en is het middelpunt van de toeristische industrie. Het tempo van het leven is niet hectisch en de kwaliteit van leven wordt verrijkt door sociale en culturele evenementen die gedurende het hele jaar plaatsvinden.

Prince Edward Island heeft een prachtige kustlijn. Er zijn tal van stranden om uit te kiezen en je bent over algemeen nooit meer dan 15 minuten rijden van een strand.

Wanneer je niet van het strand wil genieten, zijn er tal van andere manieren om de omgeving te verkennen. De Confederatie Trail is een wandel- en fietspad dat van de ene kant van de provincie loopt naar de andere. Het werd aangelegd op vroegere spoorlijnen die ooit door de provincie liepen. Deze route wordt ook gebruikt door wintersporters in de wintermaanden.

De nationale Parken van Prince Edward Island bieden openluchtrecreatie en sommige zijn het hele jaar door toegankelijk.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

PRINCE EDWARD ISLAND LINKS

Advertenties
• Prince Edward Island Vliegtickets.nl
• Travelworld Canada
• Prince Edward Island Hotels
• Boeken, ook tweedehands, over PRINCE EDWARD ISLAND bij Bol.com

Nuttige links

Telefoongids Canada