Landenweb.nl

BRETAGNE
Planten en Dieren

To read about BRITTANY in English - click here

Populaire bestemmingen FRANKRIJK

ArdecheAuvergneBourgondie
BretagneCevennenCorsica
Cote d'azurDordogneElzas
JuraLanguedoc-roussillonLoiredal
LotNormandiePicardie
Provence

Planten en Dieren

Algemeen

De planten- en dierenwereld van Bretagne staat onder sterke invloed van de warme Golfstroom. Hierdoor is de temperatuur hoger en groeien in Bretagne andere planten en bomen dan je normaal zou verwachten op deze breedtegraad. Er komen zelfs enkele palmsoorten voor. Bretagne kent geen inheemse planten- en dierensoorten. Er leven alleen wat inheemse ondersoorten, b.v. de (groene) scharrebijter in het zuiden en de narcissen van Glénan, die alleen op enkele eilandjes van de archipel groeien.

advertentie

Planten

advertentie

Glenan Narcis BretagnePhoto: Massecot in het publieke domein

Door de geografische ligging treft men in Bretagne zowel mediterrane als noordelijke plantensoorten aan. Zo hebben mimosa, hortensia en camelia zich door het milde klimaat kunnen aanpassen.

Vijfduizend jaar voor onze jaartelling was Bretagne grotendeels bedekt met een dichte gordel van Brocéliande. Van dit oerbos is nog maar 7500 ha over, het huidige Forêt de Paimpont. Er groeien dennenbomen, eiken en beuken. Ook zijn er heide- en gaspeldoornvelden, die zich over een gebied van 2000 ha uitstrekken. Op dit moment is nog maar ca. 10% van het Bretonse grondgebied bedekt met vooral eiken- en beukenbossen.

Langs de kust, op de stranden en in de duinen groeit zeehaver en zeedistel, die o.a. zorgen voor de stevigheid van de duinen. Verder nog zeeraket, wolfsmelk, zeedistel, winde, anjelier en diverse soorten melde.

Op de heidevelden groeien naast vijf soorten heidestruiken ook de goudgele gaspeldoorn, brem en hondsroos. De zanderige, modderige kustgebieden zijn bedekt met een grijsachtige, lage vegetatie als zeekraal, loogkruid, zeelavendel en zoutmelde. Op de kliffen en rotskusten groeien bijzondere planten als Engels gras, koekoeksbloem, guldenroede, zeelook, brem, kleine varensoorten en diverse korstmossen.

Op het eiland Bréhat regent het veel minder dan op het vasteland. Dankzij dit uitzonderlijke microklimaat is de plantengroei haast mediterraan te noemen: eucalyptus, palmboom, mimosa, hortensia en vijgenboom zijn hier te vinden.

Uniek zijn de narcissen van de Glénan-archipel. Dankzij een zorgvuldige bescherming werd de Glénan-narcis voor uitsterven behoed; in 1993 werden weer meer dan 57.000 stengels geteld. Ook de plantengroei rond de rivier Étel in de Morbihan is bijzonder met o.a. brem, steekbrem, heidekruid, vingerhoedskruid en het zeldzame plantje Eryngium viviparum.

De duinen van Keremna worden op Europees niveau als een zeer bijzonder gebied beschouwd vanwege de flora: er groeien meer dan 600 plantensoorten in de meest uiteenlopende milieus: o.a. Orchis pyramidalis, Dactolyrhiza praetermissa, de zeldzame groenknolorchis, wilde tijm, muurpeper, kruipend stalkruid, kruipende winde en zandhaver.

Dieren

advertentie

Pijlstormvogels BretagnePhoto: Putneymark CC 2.0 Unported no changes made

Door de geografische ligging treft men in Bretagne zowel mediterrane als noordelijke diersoorten aan. Oeverpieper, raaf en alpenkraai hebben zich vanuit het noorden aan het milde klimaat aangepast.

Bretagne is zeer aantrekkelijk voor allerlei soorten zeevogels. Aan het einde van de zomer verschijnen vogels die in het noorden van Europa hebben gebroed aan de kust van Bretagne. Sommige vliegen door naar warmere oorden, maar velen overwinteren aan de Bretonse kust. In de lente vertrekken de overwinteraars weer naar het noorden om te broeden. De grootste zeevogel van Bretagne is de jan-van-gent.

Op de zanderige stranden en duinen treft men o.a. de bontbekplevier, de

Europese bijeneter en de drieteenstrandloper aan.

Baaien en moerassige kuststroken worden o.a. bevolkt door strandlopers, zilvermeeuwen, zilverreigers, bergeenden, rotganzen en scholeksters.

Kliffen en rotskusten vormen bij uitstek een leefomgeving voor noordse stormvogels, papegaaiduikers, kuifaalscholvers en pijlstormvogels.

De heidevelden in het binnenland van Bretagne worden o.a. bevolkt door blauwe kiekendieven, wulpen en tuinfluiters.

Snip, waterhoen en reiger zijn voorbeelden van de vogelwereld in vennen en langs rivieroevers.

De zeekoet overwintert aan de kust van Het Kanaal en de Atlantische Oceaan. Ze broeden in kolonies op kliffen bij Cap Fréhel en Cap Sizun, bij Camaret en op de Sept-Îles.

In Het Kanaal en de Atlantische Oceaan vangt men veel kreeftachtigen, spin- of zwemkrabben en zeeslakken als de ruwe alikruik, het brakwaterhorentje, de penhoren en de pelikaansvoet. Veel voorkomende vissoorten zijn onder meer schol, zeebaars, makreel, tong en sardine. De langste rivier van Finistère, de Aulne, is een van visrijkste rivieren ter wereld. Vooral zalm wordt veel omhoog gehaald.

Tot de grotere zoogdieren behoren reeën, vossen, otters en soms wilde zwijnen. Vele kleine zoogdieren als woelmuizen, konijnen en wezels bevolken de velden, de begroeide wallen en de bossen. Zeehonden komen nog voor op het eiland Molène of in de baai van Morlaix. Sinds 1968 woont de bever weer in de Bretonse rivieren, nadat hij enkele eeuwen was verdwenen.

De rivieren worden bevolkt door vele vissoorten, zoals baars, snoek, paling, forel, schelvisrog en zalm.

In het nationale zeepark l’Iroise komt door de rijke voorraad plankton de reuzenhaai voor, maar ook kegelrobben en dolfijnen komen hier graag.

advertentie

Ouessant Schapen BretagnePhoto: Édouard Hue CC 4.0 International no changes made

De kleine schapen van het eiland Ouessant (42-48 cm hoog en 13-18 kilo zwaar) vormen een afzonderlijk ras met een zwarte, dikke, wollige vacht. Er leven ongeveer duizend schapen op het eiland, waarvan een groot aantal kruisingen zijn. Het echte Ouessant-schaap is bijna uitgestorven. Het milde klimaat zorgt voor talrijke vogels, o.a. merel, zanglijster, koolmees, Turkse tortel, boerenzwaluw, kleine karekiet, tapuit, Provençaalse grasmus, graspieper en gele kwikstaart. Verder één roofvogel op het eiland, de torenvalk, en een zeldzame kraaiensoort, de alpenkraai. De landtong pointe de Pern of Penn ar Roch is een waar paradijs voor zeevogels, o.a. noordse stormvogel, jan-van-gent, drieteenmeeuw, noordse pijlstormvogel, limicool, ruitervogel, strandloper, plevier en steenloper.

Uniek zijn de muurhagedissen van de Glénan-archipel. Op het schiereiland Séné ligt het natuurreservaat Réserve biologique de Falguerec, dat zeldzame standvogels herbergt als smienten, brilduikers, pijlstaarten, tureluren, kluten en steltkluten. In de winter strijken hier tienduizenden rotganzen uit de Siberische toendra neer.

Bretagne heeft een zeer rijke vissenfauna, met ca. 40 soorten waarvan er negen nationaal beschermd worden. Tot de alleen in zoet water levende vissen (holobiotisch) behoren de Europese beekforel, voorn, rivierbaars, zeelt, snoek, karper, zonnebaars, katvis, forelbaars en zander. Tot de zowel in zoet als in zout water levende vissen (amfibiotisch), behoren de meivis, fint, zeelamprei, rivierlamprei, Atlantische zalm, zeeforel en Europese aal.

Een aantal vleermuizensoorten die in Bretagne voorkomen zijn de grote hoefijzerneus, de kleine hoefijzerneus, de zeldzame snor- of baardvleermuis en de gewone dwergvleermuis. De otter is in Frankrijk bijna uitgestorven. Tussen de rotsen van de Gorges de Toul Goulic vindt deze marterachtige nog veilige schuilplaatsen.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

BRETAGNE LINKS

Advertenties
• Bretagne Tui Reizen
• Hotels Bretagne
• ANWB vakantie boeken Bretagne
• Bretagne Campings
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld
• Boeken, ook tweedehands, over BRETAGNE bij Bol.com

Nuttige links

Bretagne Reisstart (N)
Startpagina Bretagne (N)
Telefoongids Frankrijk