Landenweb.nl

ARDECHE
Planten en Dieren

To read about ARDECHE in English - click here

Naar de Ardeche met Sunweb

Populaire bestemmingen FRANKRIJK

ArdecheAuvergneBourgondie
BretagneCevennenCorsica
Cote d'azurDordogneElzas
JuraLanguedoc-roussillonLoiredal
LotNormandiePicardie
Provence

Planten en Dieren

Planten

advertentie

Gentianen ArdechePhoto: Tigerente CC 3.0 Unported no changes made

Er is een duidelijk verschil waar te nemen tussen de flora van het noorden en het zuiden van de Ardèche. In het noorden zijn alpiene en zelfs arctische soorten te vinden uit de laatste ijstijd in deze regio. In het zuiden komen veel mediterrane soorten voor zoals tijm, bonenkruid, jeneverbesstruik, stekelige brem, olijfboom, lavendel, aleppoden, groenblijvende soorten als steeneik en kermeseik en bladverliezende soorten als zomereik en donzige eik.

De warmste stukken van de kloofdalen zijn begroeid met onder andere steeneik, kermeseik, sarsaprillaheester, zonneroosje, muizendoorn, zanddoddegras, witte smele, terpentijnboom, wilde asperge, tijm, bonenkruid, Zuid-Europese jeneverbes en lavendel. Waar het niet zo warm is groeien donzige eik, truffeleik, zomereik, jeneverbesstruik en kamperfoelie. Doordat er veel bloemen geplukt worden komen irissen, pioenen, cyclamen, maagdenpalmen, jasmijn, vele soorten orchideeën en gladiolen steeds minder voor.

In de Montagne Ardèchoise, op de hellingen van bergen als de Mont Mézenc en de Mont Gerbier-de-Jonc, valt het zilverkleurige voorjaarskruiskruid op , dat ook wel het 'gras van de Mézenc' genoemd wordt. Verder vindt men hier nog bergviooltjes, narcissen, gentianen, anemonen, alpenroosjes, vrouwenmantel, berendruif en de zeldzame vleesetende zonnedauw. Endemisch voor het bergland van de Mézenc is de rotsplant Senecio leucophyllus. De meest voorkomende boomsoort op en rond het massief van de Mont Mézenc is de fijnspar. Om wat meer variatie en natuurlijk evenwicht te krijgen in het bomenbestand werden loofhoutsoorten als beuken en esdoorns, en naaldhoutsoorten als larix en Douglasspar aangeplant.

De garrigue-gebieden, die vooral bestaan uit grassen en lage planten, worden bedekt met buksboom, de stekelige jeneverbes, wollig zonneroosje, mastiekboom, clematis, kamperfoelie, schorpioenbrem, Amerikaanse wingerd, een verdwaalde christusdoorn en de pronkerwt met zijn prachtige bloemen.

advertentie

Pronkerwt komt voor in de garrigue-gebieden van de ArdèchePhoto: 4028mdk09 CC 3.0 Unported no changes made

Op de hoogvlaktes en in de bergen is het een aaneenschakeling van bossen, vlaktes en weidegebieden, ieder met hun eigen flora. Een willekeurige opsomming geeft de diversiteit goed weer: brem, zonnedauw, bergviooltje, euforbia, narcis, veenpluis, voorjaarskruiskruid, vingerhoedskruid, gele gentiaan, grote gentiaan, alpenanemoon, alpenroosje, duizendblad, arnica, wilde roos, wilgenroosje, steenbreek, trollius, rode lathyrus, salomonszegel, wollegras, duizendblad, kaasjeskruid, valkruid en sint-janskruid.

Dieren

advertentie

Buizerd ArdechePhoto: Spencer Wright CC 2.0 Generic no changes made

Het Réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche is een typisch roofvogeldomein, waar zo'n zestien soorten voorkomen, zowel broeders als migranten. In meer of mindere mate zijn hier bijvoorbeeld de havikarend, de slangenarend, de buizerd en de lammergier te zien. Een greep uit de andere vogelsoorten: draaihals, Vlaamse gaai, groene specht, klauwier, kwikstaart en rotszwaluw. Grote zoogdieren zijn bevers, genetkat, verwilderde geiten en wilde zwijnen.

In de rivieren en de meren van de Ardèche komen ongeveer dertig vissoorten voor, waaronder de Europese vlagzalm, karper, snoek, snoekbaars, barbeel, grondel, voorn, rietvoorn, serpeling, zeelt, riviergrondel, donderpad, brasem, alvertje, ellerling, meerval, kopvoorn en de zeer zeldzame meerforel. Migrerende soorten zijn paling, elft en een lamprei-soort.

VLINDERS ARDECHE
aardbeivlinderbruine vuurvlinderoranje zandoogje
alpenhooibeestjeCleopatrapaarse parelmoervlinder
amandeloogerebiadambordjepimpernelblauwtje
apollovlinderdistelvlinderProvençaalse erebia
bergerebiadonker pimpernelblauwtjerode vuurvlinder
bergluzernevlinderdonkere erebiaroeterebia
bergparelmoervlinderduinparelmoervlinderrotsvlinder
bergresedawitjegeelsprietdikkopjeSpaanse eikenpage
bergspikkeldikkopjegele luzernevlindertijgerblauwtje
blauwe ijsvogelvlindergoudooghooibeestjetijmblauwtje
blauwoogvlindergroot geaderd witjeTitania's parelmoervlinder
blazenstruikblauwtjegroot spikkeldikkopjetweekleurige parelmoervlinder
bleek blauwtjegrote boswachtervals bruin blauwtje
bleek hooibeestjegrote parelmoervlindervals heideblauwtje
blinde bergerebiagrote vuurvlinderveenhooibeestje
bloemenblauwtjeherdersparelmoervlinderveenluzernevlinder
bont dikkopjeIcarusblauwtjeveldparelmoervlinder
boomblauwtjeJasiusvlinderviolette vuurvlinder
boserebiakaasjeskruiddikkopjewatererebia
bosparelmoervlinderkardinaalsmantelwedewitje
bosrandparelmoervlinderkeizersmantelwestelijk spikkeldikkopje
boswitjekleine apollovlinderwitbandzandoog
boszandoogkleine argusvlinderwoudparelmoervlinder
braamparelmoervlinderkleine boswachterzuidelijk dwergblauwtje
bruin blauwtjeknoopkruidparelmoervlinderzuidelijk staartblauwtje
bruin dikkopjekoningspagezuidelijke heivlinder
bruin zandoogjemorgenrood (foto)zwarte apollovlinder

advertentie

Morgenrood komt voor in de ArdèchePhoto: Algirdas CC 3.0 Unported no changes made

In 1985 zijn er in het massief van de Mont Mézenc weer marmotten uitgezet.

Naast vele trekvogels komt er ook een trekvlinder voor die in het voorjaar de Rhônevallei oversteken richting het verre noorden van Europa, de distel- of nummervlinder.

In 2000 is de goudforel (ook wel ridderforel of rode forel) uitgezet in het kratermeer Lac d'Issarlès.

De grootste hagedis van Europa, de tot 70 cm lange parelhagedis (foto), heeft het in de zonovergoten Ardèche goed naar zijn zin, evenals de grote vijand van hagedissen, de hagedisslang. Deze tot twee meter lange gladde slangensoort is giftig, maar niet levensgevaarlijk voor mensen en bovendien zeer schuw.

advertentie

Parelhagedis, grootste hagedissensoort in Europa en dus ook in de ArdèchePhoto: Jason Pratt CC 2.0 Generic no changes made

Ondanks het slinken van de populaties komen er nog altijd zeventien soorten vleermuizen voor in de Ardèche, waaronder de wimper- of ingekorven vleermuis, Capaccini's vleermuis, franjestaart, mops- of dwarsoorvleermuis, Europese bulvleermuis, Bechsteins vleermuis, vale vleermuis, kleine vale vleermuis, grijze grootoorvleermuis, gewone dwergvleermuis, langvleugel- of Schreibers vleermuis, grootoorvleermuis, watervleermuis (foto) en de paarse hoefijzerneus.

VOGELS ARDÈCHE
aalscholverboomkruiperdwergooruil
Afrikaanse roodborsttapuitboomleeuwerikdwergstern
alpengierzwaluwboompieperdwerguil
alpenheggenmusboomvalkeidereend
alpenkraaibosruiterekster
appelvinkbosuilEleonora's valk
baardgrasmusbraamsluiperEuropese kanarie
barmsijsbrilduikerfazant
beflijsterbrilgrasmusfitis
bergeendbruine kiekendieffluiter
bergfluiterbuidelmeesfuut
bijeneterbuizerdgeelgors
blauwborstCarolina-eendgeelpootmeeuw
blauwe kiekendiefcasarca of roetgansgekraagde roodstaart
blauwe pauwCetti's zangergele kwikstaart
blauwe reigercirlgorsgeoorde fuut
blauwe rotslijstercitroensijsgierzwaluw
blonde tapuitdodaarsglanskop (foto)
grauwe gorsholenduifkleine zilverreiger
grauwe kiekendiefhopkleine zwaan
grauwe klauwierhoutduifkleine zwartkop
grauwe vliegenvangerhoutsnipkluut
grielhuismuskneu
grijskopspechthuiszwaluwknobbelzwaan
grijze gorsIberische klapeksterkoekoek
grijze wouwIberische tjiftjafkoereiger
groene spechtijsvogelkokmeeuw
groenlingkauwkolgans
groenpootruiterkeepkoolmees
grote bonte spechtkemphaankoperwiek
grote gele kwikstaartkerkuilkorhoen
grote karekietkievitkortteenleeuwerik
grote lijsterklapeksterkraanvogel
grote mantelmeeuwklein waterhoenkrakeend
grote sternkleine bonte spechtkramsvogel
grote zaagbekkleine karekietkrombekstrandloper
grote zee-eendkleine klapeksterkrooneend
grote zilverreigerkleine mantelmeeuwkruisbek
gruttokleine plevierkuifaalscholver
havikkleine strandloperkuifeend
heggenmuskleine torenvalkkuifkoekoek
heilige ibiskleine trapkuifleeuwerik
heremietibiskleine vliegenvanger (foto)kuifmees

Kleine vliegenvanger, vogel uit de ArdèchePhoto: Mdf CC 3.0 Unported no changes made

kwakpatrijsroodhalsfuut
kwartelpestvogelroodkeelpieper
kwartelkoningpijlstaartroodkopklauwier
lammergierpimpelmeesroodpootvalk
lepelaarpoelruiterroodstuitzwaluw
MadeirastormvogeltjePontische meeuwrosse grutto
mandarijneendporseleinhoenrotsduif
matkopProvençaalse grasmusrotskruiper
meerkoetpurperreigerrotsmus
merelputterrotszwaluw
middelste zaagbekraafrouwkwikstaart
monniksgierralreigerroze pelikaan
morinelplevierransuilruigpootbuizerd
nachtegaalregenwulpruigpootuil
nachtzwaluwreuzensternsakervalk
Nijlgansrietgorsscharrelaar
noordse sternrietzangerscholekster
notenkrakerringmusschreeuwarend
oeverloperrode patrijsSiberische tjiftjaf
oeverzwaluwrode rotslijstersijs
ooievaarrode wouwslangenarend
orpheusgrasmusroekslobeend
orpheusspotvogelroerdompsmelleken
ortolaanroetgans of casarcasmient
paapjeroodborstsneeuwvink (foto)

Sneeuwvink, vogel in de ArdèchePhoto: Doc Searls CC 2.0 Generic no changes made

snorvelduilwulp
sperwervinkzanglijster
spreeuwvisarendzilvermeeuw
sprinkhaanzangervisdiefzilverplevier
staartmeesVlaamse gaaizomertaling
steenuilvuurgoudhaanzomertortel
steltkluutwaterhoenzwaangans
steppekiekendiefwaterpieperzwarte ibis
stormmeeuwwaterralzwarte kraai
stormvogeltjewatersnipzwarte mees
tafeleendwaterspreeuwzwarte ooievaar
taigaboomkruiperwespendiefzwarte roodstaart
tamme ganswielewaalzwarte ruiter
tapuitwilde eendzwarte specht
tjiftjafwilde zwaanzwarte stern
toppereendwinterkoningzwarte wouw
torenvalkwintertalingzwarte zwaan
tuinfluiterwitgatzwartkeellijster
tureluurwithalsvliegenvangerzwartkop
Turkse tortelwitoogeendzwartkopgors
vale gierwitte kwikstaartzwartkopmeeuw
valkparkietwitwangsternzwartkoprietzanger
veldleeuwerikwoudaap (foto)

Woudaap, en reigersoort in de ArdèchePhoto: Marek Szczepanek CC 3.0 Unported no changes made

ARDECHE LINKS

Advertenties
• Ardeche Hotels
• Naar de Ardeche met Sunweb
• Ardeche Tui Reizen
• ANWB vakantie boeken Ardeche
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over ARDECHE bij Bol.com

Nuttige links

Bronnen

Ardèche

Lannoo 

Ardèche

Touring/Lannoo

Ardèche, Drôme

Terra Lannoo

BBC - Country Profiles

CIA - World Factbook

Forst, Bettina

Cevennen, Ardèche

Graaf, Gjelt de / Auvergne, Ardèche

ANWB

Kalmbach, Gabriele

Ardèche

Talbot, Roseline

Natuurreisgids Ardèche en Auvergne

Wikipedia

 

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems