Landenweb.nl

MEXICO
Economie

To read about MEXICO in English - click here

Mexico verre reizen van ANWB

Steden MEXICO

Mexico city Playa del carmen Riviera maya

Economie

Algemeen

Begin 20ste eeuw waren landbouw en mijnbouw de belangrijkste economische sectoren. Zilver en andere metalen, en later aardolie, vertegenwoordigden toen ca. 75% van de exportopbrengsten. De ontdekking van enorme aardolievoorraden zou zeer belangrijk worden voor de eigen energievoorziening, de petrochemische industrie betreft en voor de deviezeninkomsten uit de export van petrochemische producten.

In 2017 is van de economisch actieve bevolking 13,4% werkzaam in de landbouw, 24,1% in mijnbouw en industrie en 59,8% in handel, toerisme en dienstverlening. Het aandeel van deze sectoren in het bruto binnenlands product (bbp) was in 2017: landbouw 3,6%, industrie 31,9% en handel en diensten 64,5%.

advertentie

Peso, munteenheid van MexicoPhoto: AKS.9955 CC 4.0 International no changes made

Mexico is zeer in trek bij buitenlandse, vooral grote Noord-Amerikaanse multinationals investeerders. De overheid speelt nog een belangrijke rol in economische activiteiten: met name de winning van aardolie en enkele basisindustrieën zoals ijzer en staal, elektrische energie, spoorwegvervoer en telecommunicatie zijn in handen van de staat. Het economisch beleid is gebaseerd op samenwerking tussen overheid en particulier bedrijfsleven. De laatste jaren worden in snel tempo hele sectoren van de economie geprivatiseerd dan wel geliberaliseerd. Het gaat dan met name om o.a. telefonie, media, wegen, spoorwegen en energieopwekking. Om politieke redenen is de oliesector uitgesloten van privatiseringen.

Door de stijgende inkomsten uit de export van aardolie werd in de jaren zestig en zeventig de basis gelegd voor een sterke economische; het bruto nationaal product (bnp) nam tussen 1965 en 1980 gemiddeld met 6,5% per jaar toe. In 1982 leidde een toenemende inflatie, een groeiende schuldenlast en een daling van de olieprijzen tot een economische crisis, waar pas vanaf 1990 verbetering in kwam; tussen 1990 en 1995 groeide het bnp gemiddeld met 1,1% per jaar, maar trok daarna weer aan (in 2017 2%). Zeer belangrijk voor de Mexicaanse economie was de toetreding in 1994 tot de North American Free Trade Agreement (NAFTA).

advertentie

Logo NAFTAPhoto: Nicoguaro CC 3.0 Unported no changes made

Het aantal mensen dat werkzaam is in de belastingvrije assemblagesector - de maquiladoras - oversteeg voor het eerst het miljoen. Deze sector bracht meer harde valuta binnen dan de oliesector of het toerisme.

Mexico is op dit moment de belangrijkste handelsnatie van Latijns-Amerika en qua omvang is de Mexicaanse economie de Braziliaanse voorbij gestreefd. De afgelopen twee decennia heft de Mexicaanse economie zich ontwikkeld tot een dienstverlenende economie.

De informele sector (o.a. straathandel, illegale arbeid) is groot.

advertentie

Straathandel San Juan Chamula, Chiapas, MexicoPhoto: Adam Jones CC 2.0 Generic no changes made

Landbouw, bosbouw en visserij

Met de agrarische hervorming begin 20e eeuw werd geprobeerd een einde te maken aan het grootgrondbezit. Onder president Cárdenas werd veel land onder de boeren verdeeld op basis van het coöperatieve ejido-stelsel. Dit stelsel houdt in dat de leden van de coöperatie voor eigen rekening een bepaald stuk grond mogen bewerken en exploiteren, terwijl de grond eigendom van de staat blijft. Op dit moment wordt ongeveer 60% van alle akkerbouwgrond door ejido-bedrijven bewerkt. De rest van de bedrijven is kleiner dan 5 ha, waardoor de eigenaar amper voldoende inkomen heeft om in eigen onderhoud te kunnen voorzien.

De agrarische grond kan als volgt verdeeld worden:

Mexico kon tot het begin van de jaren tachtig bijna geheel in de eigen voedselbehoefte voorzien en voerde zelfs landbouwproducten als groenten, fruit en katoen uit. Door gebrek aan kredieten, lage prijzen en teruglopende investeringen in de landbouw daalde de voedselproductie en moesten er weer veel agrarische producten ingevoerd worden. In 1994 moest de zelfvoorziening hersteld zijn. Maïs is het belangrijkste product (6,5 miljoen ha) en de staten Jalisco en Veracruz zijn de belangrijkste binnenlandse leveranciers.

advertentie

Maïsveld MexicoPhoto: Judgefloro CC 4.0 International no changes made

Andere belangrijke producten zijn tarwe (vooral in Sonora), bonen, katoen (Vallei van Mexicali; Coahuila, Tamaulipas), koffie (derde producent van Latijns-Amerika; Chiapas en Veracruz) en henequén (sisal; ruim 50% van de wereldproductie komt uit Yucatán); en verder bananen, citrusvruchten, tabak, cacao en maguey. In het noorden vinden we zeer moderne en kapitaalintensieve landbouwbedrijven (veelal in buitenlandse handen) die veelal produceren voor de export (tomaten, verse groenten, fruit - aardbeien - en bloemen).

De tuinbouw maakt een grote ontwikkeling door kapitaal uit de Verenigde Staten. Vijftig procent van de waarde van de agrarische export komt voor rekening van de tuinbouw. De teelt van groenten met volledige klimaatbeheersing is gegroeid van 70 naar bijna 500 hectare.

advertentie

Hacienda Tlalayote, Apan, Hidalgo, MéxicoPhoto: Sergio Kasusky Pech CC 2.0 Generic no changes made

Runderen worden vooral gehouden op de hoogvlakte in Noord-Mexico (vooral voor export naar de Verenigde Staten) en in de Istmusstaten, varkens vooral in Midden-Mexico, Jalisco en Michoacán. De bijenteelt (Yucatán) produceert honing voor export.

De productie in de varkenshouderij wordt steeds efficiënter, maar duidelijk is dat alleen grote bedrijven met minimaal 1000 zeugen kunnen overleven. Op dit moment zijn er een zestal moderne bedrijven met 10 tot 30.000 zeugen.

De bosexploitatie bestaat voor ca. 75% uit naaldhout waarvan nog steeds een behoorlijk deel (ca. 30%) als brandstof (houtskool) wordt gebruikt. Naast het hout zijn de bossen en wouden een belangrijke leverancier van rubber, harsen, wortelen, chicle (grondstof voor kauwgom) en candelillawas geproduceerd.

Jaarlijks worden ongeveer 25 miljoen kubieke meter hout geproduceerd.

advertentie

Zagerij in Oaxaca, MexicoPhoto:Oregon State University CC 2.0 Generic no changes made

De visserij wordt steeds belangrijker; veel Noord-Amerikaanse maatschappijen mogen vissen in Mexicaanse wateren, vooral in de Grote Oceaan en de Golf van Californië, en dat levert veel geld op. Belangrijk is de garnalenvangst die vooral geëxporteerd wordt naar de Verenigde Staten, en verder is de vangst van sardines, tonijn en oesters van belang.

Mijnbouw en energievoorziening

Sinds het begin van de 20 eeuw wordt er in Mexico olie gewonnen en de eerste uitvoer vond plaats in 1911. De eerste aardolieraffinaderij werd in 1917 in gebruik genomen. In 1938 werd de aardolie-industrie genationaliseerd en werd de olie vooral gebruikt voor de nationale energievoorziening, met name voor de industrie en de transportsector.

In 1975 werden zowel op het land als voor kust enorme oliereserves ontdekt en is de productie enorm toegenomen waardoor Mexico op dit moment een grote wereldproducent is. Er vind nu ook op groet schaal export plaats naar met name de Verenigde Staten, Europa, Brazilië en Japan.

advertentie

Productie olie Mexico 1950-2015Photo: Plazak CC 3.0 Unported no changes made

Vanaf 1953 wordt er veel aardgas uitgevoerd naar de Verenigde Staten. Die export werd in de periode 1971-1980 sterk beperkt om de eigen industrie van energie te voorzien. De belangrijkste aardgasvelden liggen in Chiapas, Tabasco en Veracruz. De productie kwam in 2000 uit op ongeveer 1,2 miljard kubieke voet per dag.

In 1983 werd de Real de Angeles-zilvermijn geopend waardoor Mexico in een klap de grootste zilverproducent ter wereld werd.

Andere belangrijke metalen zijn lood, zink en koper (vooral Chihuahua en Sonora), ijzererts (o.a. Peña Coloradobekken in Colima; Las Truchas in Michoacán; en verder o.a. goud en kwik (Zacatecas), tin en uraan (Sonora en Chihuahua).

Wat zwavel betreft is Mexico de tweede wereldproducent en wat fluoriet betreft is Mexico de eerste wereldproducent. Andere mijnbouwproducten zijn steenkool, Sonorabariet, grafiet en fosforiet.

advertentie

Zwavel uit Baja California, MexicoPhoto: James St. John CC 2.0 Generic no changes made

Waterkrachtcentrales nemen 71% van de elektriciteitsproductie voor hun rekening. De elektriciteitsproductie geschiedt voor 88% in staatsbedrijven. De grootste centrales zijn de waterkrachtcentrales van Infiernillo in de Río Balsas, en de La Angosturacentrale in de Río Grijalva.

In 1988 werd de kerncentrale Laguna Verde in Veracruz op experimentele basis in bedrijf gesteld.

Industrie

Door de expanderende aardolie-industrie werd de industrie in de jaren zestig en zeventig de snelst groeiende economische sector. In de jaren tachtig stagneerde de industrie door importbeperkingen en een verminderde vraag.

Door de snelle industrialisatie na de Tweede Wereldoorlog is Mexico steeds minder afhankelijk geworden van invoer uit het buitenland.

Belangrijke industrieën als de aardoliewinning en –verwerking, de ijzer- en staalindustrie en de productie van cellulose en cement zijn grotendeels in handen van de overheid. Verder hebben veel Noord-Amerikaanse multinationals een vestiging in Mexico.

Bellavista garen- en stoffenfabriekPhoto: Ray PVR CC 3.0 Unported no changes made

De belangrijkste industriegebieden liggen in en rond Mexico-Stad en verder in de deelstaten México, Nuevo Léon (Monterrey), Puebla, Morelos en Jalisco (Guadelajara). Steeds belangrijker worden de vele assemblagefabrieken (maquiladoras) langs de grens met de Verenigde Staten. Buitenlandse investeerders vestigen zich daar door de gunstige fiscale en vestigingsvoorwaarden.

De petrochemische industrie groeit zeer snel. De basisproductie is volledig in handen van het staatsbedrijf PEMEX met ca. 60 verschillende fabrieken die het land sinds 1974 voorzien van benzine en dieselolie. De staalindustrie is erg belangrijk, waar ruim twee derde van de productie afkomstig is van de drie bedrijven binnen de staatsonderneming Siderúrgia Mexicana (SIDERMEX). De cementproductie, die ook grotendeels in handen van de overheid is, kan niet aan de binnenlandse vraag voldoen.

Benzinestation PEMEX MexicoPhoto: Onbekend CC 3.0 Unported no changes made

Monterrey is het tweede industriecentrum van het land. Torreón heeft een belangrijke metallurgische industrie. Het belangrijkste industriegebied wordt gevormd door de staat México en het Distrito Federal. Andere industriecentra zijn te vinden in Guadalajara, Veracruz en Puebla.

Handel

De belangrijkste exportproducten zijn aardolie en aardolie-derivaten, tomaten, koffie en katoen; voorts worden garnalen, zink, lood, koper, fluoriet, vleesconserven, fruit en bloemen uitgevoerd. Ingevoerd worden vooral transportmiddelen, onderdelen voor de assemblage-industrieën, machines, grondstoffen en halffabricaten, tarwe en maïs.

Overzicht exportproducten MexicoPhoto: R Haussmann, Cesar Hidalgo, et. al. CC 3.0 no changes made

De belangrijkste handelspartner is de Verenigde Staten en verder de Europese Unie (o.a. Duitsland, Spanje, Italië, Groot-Brittannië en Nederland), een aantal Latijns-Amerikaanse buurlanden, Canada, Zuid-Korea, China en Japan. In 1992 werd met de Verenigde Staten en Canada een vrijhandelszone overeengekomen (NAFTA). Ook met Colombia en Venezuela werd overeenstemming bereikt om, in 1994, tot een vrijhandelszone te komen. De import bedroeg in 2017 $421 miljard en de export $410. De handelsbalans is dus nagenoeg neutraal.

Verkeer en vervoer

Sinds 1952 is het wegtransport voor het vervoer belangrijker dan het railvervoer. De totale weglengte is ruim 400.000 km, waarvan 50% geasfalteerd is. Ongeveer 95% van het personenvervoer en 80% van het vrachtvervoer vindt plaats over de weg. De belangrijkste wegverbindingen maken deel uit van het Interamerikaanse wegennet (Carretera Interamericana, Carretera Central, Carretera del Pacifico).

Nieuwe snelweg Chalco Puebla, MexicoPhoto:Arps9311 CC 4.0 International no changes made

Mexico-Stad is het knooppunt van het ruim 26.000 km lange spoorwegnet, dat van 1937 tot 1998 grotendeels in handen is van de staat (Ferrocarriles Nacionales de México).

Één van de mooiste treinroutes ter wereld: de Ferrocarril Chihuahua al Pacífico (Chepe), die Los Mochis, aan de Grote Oceaan, verbindt met Chihuahua. De Chihuahua al Pacífico spoorlijn heeft een lengte van 653 kilometer en loopt door het noordwesten van Mexico en passeert maar liefst 87 tunnels en 37 bruggen. Het hoogste punt van het traject bevindt zich op 2424 meter boven zeeniveau.

Ferrocarril Chihuahua al Pacífico (El Chepe)Photo: Interspectrum assumed CC 2.5 Generic no changes made

Ondanks de grote lengte van de kustlijn (bijna 10.000 km) heeft Mexico vrij weinig goede zeehavens, zeventig in totaal. De belangrijkste havens aan de Golf van Mexico zijn Tampico, Coatzacoalcos (vooral kustvaart) en Veracruz. Aan de Grote Oceaan zijn de belangrijkste havens: Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Puerto Ensenada en Santa Rosalía. De in 1958 opgerichte nationale scheepvaartmaatschappij Transportación Marítima Mexicana neemt in toenemende mate deel aan het internationale scheepsverkeer. De binnenvaart is vrij onbelangrijk. Coatzacoalcos (Puerto México), Salina Cruz en Topolobampo zijn vrijhavens. De haven van Altamira is uitgegroeid tot een van de belangrijkste havens van Mexico met een oppervlakte van 9.573 hectare. De haven ligt op ongeveer 300 kilometer ten zuiden van de Verenigde Staten en er ontwikkelt zich daar een enorm industrie- en havencomplex.

Puerto Ensenada, MexicoPhoto: Cesar bojorquez from Tijuana, Mexico CC 2.0 Generic no changes made

Mexico heeft 1200 vliegvelden, waarvan 28 voor internationaal verkeer (o.a. Mexico-City, de grootste, Monterrey, Tampico, Acapulco, Tijuana, Veracruz, Cancún, de tweede grootste, Mérida, Guadalajara en Mazatlán).

Aerovías de México, S.A. de C.V. opererend onder de naam Aeroméxico (gestileerd als AEROMEXICO), is de nationale luchtvaartmaatschappij van Mexico, gevestigd in de hoofdstad Mexico-City. Aeroméxico exploiteert lijndiensten naar meer dan 90 bestemmingen in Mexico, Noord-, Zuid- en Midden-Amerika, het Caribisch gebied, Europa en Azië.

Boeing 787-9 Dreamliner van AeroméxicoPhoto: Anna Zvereva from Tallinn, Estonia CC 2.0 Generic no changes made

Voor transport van aardolie en aardgas beschikt het land over een uitgebreid net van pijpleidingen.

MEXICO LINKS

Advertenties
• Mexico verre reizen van ANWB
• Mexico Tui Reizen
• Vliegennaar.nl | Vliegtickets Mexico
• Bouw je eigen Mexico Rondreis
• Hotels Trivago
• Autoverhuur Sunny Cars Mexico
• Rondreizen Mexico Sawadee
• Djoser Rondreis Mexico
• Mexico Hotels
• Mexico rondreizen met kinderen
• Boeken, ook tweedehands, over MEXICO bij Bol.com

Nuttige links

Bultrug walvissen in Mexico Cabo San Lucas en duiken op Socorro, San Benedicto en roca partida met haaien en manta's (N)
Dieren in Mexico (N)
Duiken, reizen, dieren, landschap, info, foto's Mexico(N)
Mexico 2Link België (N)
Mexico Foto's
Mexico Startbelgië (N)
Reisinformatie Mexico (N)
Reizendoejezo - Mexico (N)
Rondreis Mexico (N)

Bronnen

Daling, T. / Mexico : mensen, politiek, economie, cultuur, milieu

Koninklijk Instituut voor de Tropen / Novib

Dunlop, F. / Mexico

Van Reemst,

Mexico

Cambium

Rokebrand, R. / Mexico

Gottmer/Becht

Rummel, J. / Mexico

Chelsea House Publishers

Wagenvoort, E. / Reishandboek Mexico

Elmar

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems