Steden MEXICO

MEXICO   
To read about MEXICO in English - click here

Wil je persoonlijke reistips ontvangen? Klik hier.

Samenleving

Staatsinrichting

Mexico (Estados Unidos Mexicanos) is een federale democratische republiek met een grote autonomie voor de afzonderlijke staten. Dit alles is vastgelegd in de grondwet uit 1917, die sinds die tijd vele malen geamendeerd is.

De president staat aan het hoofd van de uitvoerende macht. Hij wordt tijdens directe verkiezingen voor hoogstens één periode van zes jaar gekozen. Het kabinet bestaat uit vijftien ministers, drie staatssecretarissen en een procureur-generaal. De president is een machtig man want hij benoemt de minsters zelf, maar kan bijvoorbeeld ook gouverneurs ontslaan.

De wetgevende macht berust bij het parlement (Congreso de la Unión), bestaande uit een Senaat (Cámara de Senadores) met 128 leden (4 per staat), gekozen voor zes jaar, en een Kamer van Afgevaardigden (Cámara de Diputados) met 500 leden, waarvan er om de drie jaar 300 gekozen worden volgens het districtenstelsel en 200 volgens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging uit lijsten van kandidaten ingediend door geregistreerde partijen.

Er is kiesrecht voor alle burgers van achttien jaar en ouder, voor gehuwden vanaf 16 jaar. Vrouwen hebben pas kiesrecht sinds 1953.

Mexico is staatkundig verdeeld in vijf regio's met 31 staten en het Federaal District waarin de hoofdstad Mexico-Stad ligt met twaalf omliggende zogenaamde delegaciones. Elke staat heeft een eigen grondwet, eigen belastingen en een gekozen gouverneur die zes jaar aanblijft en door de inwoners van de staat zelf gekozen worden. De gouverneur van het Federale District wordt benoemd door de president. De staten zijn weer onderverdeeld in ca. 2300 municipios (gemeenten). In 1997 vonden voor het eerst in de geschiedenis verkiezingen plaats voor het ambt van burgemeester van Mexico-Stad. Tot die tijd werd de burgemeester van Mexico-Stad rechtstreeks door de president benoemd.

Op gemeentelijk niveau bestaat nog steeds de mogelijkheid dat de burgemeester zijn eigen ambtenaren en politieagenten benoemt. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Onderwijs

Het openbare basisonderwijs is gratis en tegenwoordig verplicht voor kinderen van 6 tot 15 jaar. Toch maakt maar ca. 60% van de kinderen de basisschool af. Met name in de traditionele indianengemeenschappen is werken vaak veel belangrijker om het inkomen van de ouders wat op te krikken.

Voor de indiaanse gebieden geldt ook nog dat het onderwijsniveau laag is door te weinig leermiddelen. Ook de schoolgebouwen voldoen meestal niet aan de normen en er zijn te weinig onderwijzers die vaak een gebrekkige opleiding gehad hebben. Verder zitten er met name op het platteland wel 60 kinderen in één klas. Voortgezet onderwijs is voor het arme deel van de bevolking bijna niet te betalen en veel kinderen haken dan ook na het basisonderwijs af. Van de duizend kinderen op de lagere school halen er maar tachtig het voortgezet onderwijs. Van deze tachtig zal maar de helft een diploma halen!

Het onderwijs heeft verder te leiden onder jaarlijks terugkerende stakingen en demonstraties van onderwijzend personeel voor hogere salarissen en betere onderwijsvoorzieningen.

Voor de rijkere Mexicaanse kinderen zijn er privé-scholen, zowel voor lager als voor hoger onderwijs.

Er zijn in Mexico 85 universiteiten en bijna 4000 instellingen voor hoger onderwijs. De UNAM (Universidad Nacional de Autónoma) is met meer dan 300.000 studenten en meer dan 20.000 docenten de grootste universiteit ter wereld.

photo: Armineaghayan, CC Attribution-Share Alike 4.0 International no changes made

Op dit moment bedraagt het analfabetisme landelijk gezien ongeveer 8% onder mannen en 13% onder vrouwen. Onder de inheemse bevolking ligt dit percentage over het algemeen aanzienlijk hoger tot zelfs 80% in sommige dorpsgemeenschappen.

To read about MEXICO in English - click here

MEXICO LINKS

Advertenties
• Fox verre reizen van ANWB
• Mexico Vliegtickets.nl
• Mexico Tui Reizen
• Rondreis Mexico
• Vakantie Mexico
• Mexico Hotels
• Mexico Vliegtickets Tix.nl
• Djoser Rondreis Mexico
• Autoverhuur Sunny Cars Mexico
• Rondreizen Mexico Sawadee
• Mexico rondreizen met kinderen

Nuttige links

Bultrug walvissen in Mexico Cabo San Lucas en duiken op Socorro, San Benedicto en roca partida met haaien en manta's (N)
Dieren in Mexico (N)
Duiken, reizen, dieren, landschap, info, foto's Mexico(N)
Mexico 2Link België (N)
Mexico Foto's
Mexico Startbelgië (N)
Reisinformatie Mexico (N)
Reizendoejezo - Mexico (N)
Rondreis Mexico (N)
Artikelen en Reisverhalen over MEXICO
  Yucatan  Xcaret
  rondreis MH16  Mexico en Belize

Bronnen

Daling, T. / Mexico : mensen, politiek, economie, cultuur, milieu
Koninklijk Instituut voor de Tropen / Novib

Dunlop, F. / Mexico
Van Reemst,

Mexico
Cambium

Rokebrand, R. / Mexico
Gottmer/Becht

Rummel, J. / Mexico
Chelsea House Publishers

Wagenvoort, E. / Reishandboek Mexico
Elmar

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2021
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems