Landenweb.nl

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Planten en Dieren

To read about LANGUEDOC-ROUSSILLON in English - click here

ANWB vakantie boeken Languedoc-Roussillon

Populaire bestemmingen FRANKRIJK

ArdecheAuvergneBourgondie
BretagneCevennenCorsica
Cote d'azurDordogneElzas
JuraLanguedoc-roussillonLoiredal
LotNormandiePicardie
Provence

Planten en Dieren

Planten

Door het gevarieerde klimaat, de samenstelling van de bodem en de ingrepen van de mens in de natuur, komen er veel verschillende vormen van plantenleven voor in Languedoc-Roussillon.

advertentie
Begroeiing Languedoc-RoussillonPhoto: Ji-Elle in het publieke domein

Het beste voorbeeld van het ingrijpen van de mens is de olijfboom. Deze boom werd pas ca. 500 jaar v.Chr. door de Grieken ingevoerd. Ook karakteristieke bomen als de sinaasappelboom, de amandelboom, de cederboom, de eucalyptus, de mimosa en de palmboom zijn niet inheems. Even karakteristiek voor Languedoc-Roussillon, maar wel inheems, zijn de plataan, de cipres en de micocoulier, een soort iep. Veel voorkomende dennensoorten, met name in het bergachtige achterland, zijn de parasolden, de zeeden en de aleppoden. Hoe hoger het gebied, hoe meer sparren en lariksen men tegenkomt, vooral aan de schaduwzijden van de bergen. Aan de zonzijde vindt men ook nog veel beukenbomen.

advertentie
Garrigue Languedoc-RoussillonPhoto: Piarou CC 2.0 no changes made

Achter de kustvlakte, van Nîmes tot Narbonne, en in de Corbières komt de ‘garrigue’ vaak voor, de typische begroeiing (maximaal 2 m hoog) van arme kalkgronden, met o.a. een kleine variant van de steeneik, de ‘laurier-tin’, de salsapareille, de érable de Montpellier (soort esdoornstruik), de kermeseik, de buksboom, de cistusroos, de stekelbrem en kruiden als rozemarijn, tijm, lavendel, jeneverbes, wolfsmelk en verschillende grassen. Het woord garrigue is waarschijnlijk afgeleid van het Provençaalse woord ‘garric’, dat ‘boom van de rots’ betekent, waarmee de kermeseik wordt aangeduid (een andere uitleg is het Occitaanse ‘garoulia’, dat ook kermeseik betekent).

In de buurt van Narbonne ligt het berggebied Massif de la Clape. Hier groeit een knoopkruidachtige die uniek is, de Centaurea corymbosa; het plantje trekt veel krekels aan, waaronder drie soorten die nergens anders op de wereld voorkomen.

Op de subalpiene grasvelden van de Pyreneeën (ca. 2400 meter hoogte) groeien endemische soorten als de Pyreneeën-lelie, ridderspoor, boomvormige ganzerik en steenbreek.

advertentie

Tamme Kastanje LanguedocPhoto: Wildfeuer CC 3.0 no changes made

De tamme kastanje is de meeste kenmerkende boom van de Cevennen. Deze elegante boom, die het uitstekend doet op de zure, voedselarme grond van de Cevennen, is vrijwel overal in de Cevennen te vinden.

De tamme kastanje werd ook wel de ‘broodboom van de Cevennen’ genoemd, omdat ze eeuwenlang een van de belangrijkste voedselbronnen van de Cevennen zijn geweest. Tegenwoordig zijn de meeste kastanjebossen verwaarloosd, verwilderd of ziek, en daardoor van weinig nut meer voor de bevolking.

De Petite Camargue is qua planten- en dierenwereld zeer divers. Dit komt bijvoorbeeld doordat het noordelijke deel veel minder zout is dan het zuidelijke deel. Het noorden wordt dan ook gekenmerkt door veel loofbomen, o.a. abeel, wilg, iep, els en es. De moerasachtige gronden kennen vooral veel lisdodde en riet.

De hogere delen van de Camargue zijn zeer droog door de zon en de mistral, die hier regelmatig waait. De vegetatie bestaat hier voornamelijk uit grasvlakten en op de gebieden met een hoog zoutgehalte groeit nog minder, o.a. kweldergrassen en zoutmelde. De duinen in het zuiden zijn begroeid met helmgras, blauwe zeedistel en mediterrane heesters.

De brakwatermeren van de Camargue zijn begroeid met waterranonkel, fonteinkruid en verschillende biezensoorten. Ook de ‘saladelle’, de tamarisk, het loogkruid, het lamsoor en zeekraal zijn planten die het prima doen in een brakke omgeving.

Dieren

Languedoc-Roussillon is onlosmakelijk verbonden met de roze flamingo's en de wilde paarden van de Camargue, maar er leven nog meer grote zoogdieren zoals de zwarte inheemse Camarguestier, het wilde zwijn en de moeflon. Kleine roofdieren zijn das, genetkat, lynx, bunzing, steenmarter en vos. In de Rhône zijn bevers uitgezet die het prima doen in hun nieuwe leefomgeving. Bijzonder is de zeldzame watermol, een waterzoogdier met een zuigsnuit. In een bosrijk park in Ste-Eulalie loopt een kudde Europese bizons of wisenten rond.

advertentie

Witte paarden in de CamarguePhoto: Wolfgang Staudt CC 3.0 no changes made

Reptielen, amfibieën en insecten zijn in dit deel van Frankrijk in vele varianten te vinden, waaronder verschillende soorten schildpadden, slangen (o.a. de 2 meter lange veldslang), hazelwormen, gekko’s, hagedissen (o.a. parelhagedis), kikkers (o.a. de lachkikker), salamanders, vlinders, kevers en bidsprinkhanen. De zangcicade is met zijn doordringende geluid typisch voor de sfeer in Languedoc-Roussillon.

Ook vele vogelsoorten vinden in Languedoc-Roussillon een leefomgeving, waaronder eksters, woudhoenders, gaaien, haviken, kerkuilen, leeuweriken, bonte spechten, groene spechten, goudborstjes, vinken, bonte vliegenvangers, sperwers, valken, steenarenden, slangenarenden, Bonelli-arenden en vale gieren.

Vale Gier Languedoc-RoussillonPhoto: Pierre Dalous CC 3.0 no changes made

De Middellandse Zee herbergt een zeer gevarieerde zeefauna met o.a. zee-egels, zeesterren, slangsterren, zeekomkommers, krabben, garnalen, kreeften, kwallen, zeeanemonen, sponzen, octopussen, sepia’s, pijlinktvissen, zeeschildpadden, hondshaaien, kathaaien, zeewolven, murenes en zeevissen als harder, zeegrondel, zeeaal, tonijn, geep, ombervis, bor, tong, zeebarbeel en boniet.

Het Nationale Park van de Cevennen herbergt 89 zoogdiersoorten, 208 vogelsoorten, 17 verschillende reptielen, 18 amfibiesoorten, 24 soorten vis en 1200 bloemsoorten. Een aantal diersoorten die van oorsprong hier thuishoorden, zijn met succes geherintroduceerd, waaronder herten, bevers, gemzen en vale gieren.

De Petite Camargue is qua planten- en dierenwereld zeer divers. Dit komt bijvoorbeeld doordat het noordelijke deel veel minder zout is dan het zuidelijke deel.

Roze Flamingo's in de CamarguePhoto: GioTavani CC 4.0 no changes made

Met name in het zoetwatergedeelte van de Camargue komt de vogelaar volledig aan zijn trekken (ca. 300 soorten), met o.a. de roze flamingo (die in Europa alleen hier broedt!), ralreiger, koereiger, purperreiger, kwak, roerdomp, bruine kiekendief, zwarte ibis en veel moerasvogels. Op wat salamanders, kikvorsen en de moerasschildpad na, leven hier opmerkelijk weinig reptielen en amfibieën. Bijzonder zijn de moerasbevers, die zich van de gewone bever onderscheiden door hun ronde staart.

De droge, zoute gebieden van de Camargue worden bevolkt door dassen, vossen en konijnen. Ook de ertshazelworm, de ladderslang en de Girondijnse gladde slang komen hier voor.

Aan de oevers van de brakwatermeren leven broedkolonies van de zilvermeeuw, kokmeeuw, dwergstern, grote stern, kluut, tureluur en krooneend. De open watervlakten worden bewoond door steltkluut, wintertaling, tafeleend, kuifeend, smient, slobeend en pijlstaart.

In de étangs van de Petite Camargue worden schelpdieren als tapijtschelp, steenmossel en platschelp gevangen. De bekendste van de ca. vijftig vissoorten zijn paling, karper en snoekbaars in het zoete watergedeelte. In het brakke water zijn de zeenaald en het zeepaardje.

Moeflon LanguedocPhoto: Fagairolles 34 CC 4.0 no changes made

Het Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc herbergt de belangrijkste concentratie moeflons in Europa.

Het natuurreservaat Réserve Naturelle le Forêt de la Massane is een insectenparadijs, met alleen al meer dan 1200 soorten kevers.

LANGUEDOC-ROUSSILLON LINKS

Advertenties
• ANWB vakantie boeken Languedoc-Roussillon
• Languedoc-Roussillon Hotels
• Langudedoc-Roussillon Tui Reizen
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over LANGUEDOC-ROUSSILLON bij Bol.com

Nuttige links

Languedoc-Roussillon Startnederland (N+E)

Bronnen

Bongartz, M. / Languedoc-Roussillon

ANWB

Brutinot, L. / Languedoc-Roussillon

ANWB

Deggau, H. / Wandelgids Cevennen en Languedoc

ANWB

Encarta Encyclopedie

Graaf, G. de / Languedoc-Roussillon

ANWB

Hiddema, B. / Languedoc-Roussillon : Camargue, Cevennen

ANWB

Languedoc-Roussillon

Lannoo

Languedoc Roussillon : Gorges du Tarn, Cevennen, Carcassonne, Perpignan

Lannoo

Pijnenburg, H. / Cevennen, Languedoc

Gottmer/Becht

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems