Landenweb.nl

PICARDIE
Samenleving

To read about PICARDY in English - click here

ANWB vakantie boeken Picardie

Populaire bestemmingen FRANKRIJK

ArdecheAuvergneBourgondie
BretagneCevennenCorsica
Cote d'azurDordogneElzas
JuraLanguedoc-roussillonLoiredal
LotNormandiePicardie
Provence

Samenleving

Staatsinrichting

Volgens de grondwet van 1958 is Frankrijk een parlementaire republiek waarvan de president als staatshoofd uitgebreide volmachten heeft. De president wordt sinds 1962 door het volk bij algemeen stemrecht rechtstreeks voor zeven jaar gekozen. In 2002 zal de president van Frankrijk voor de duur van vijf jaar worden gekozen in plaats van de huidige zeven jaar.

De president vaardigt de door het parlement of door het volk (in geval van een referendum) aangenomen wetten uit, tekent de besluiten van de ministerraad die hij voorzit, benoemt de premier en kan in geval van nood het geheel van de wetgevende en uitvoerende macht tot zich trekken en de ontbinding van de Nationale Vergadering uitspreken.

advertentie

Tekst grondwet van FrankrijkFoto: Erasoft24 in het publieke domein

De president kan zelfs desgewenst de premier vervangen, behalve wanneer er in het landsbestuur sprake is van een zogenaamde"cohabitation". Dit komt alleen voor wanneer de samenstelling van de Nationale Assemblée zodanig is dat de president gedwongen is een premier van een andere politieke kleur dan de zijne aan te stellen. Na de verkiezingen van 1 juni 1997 ontstond deze situatie toen de neogaullistische president Chirac het land bestuurde samen met een kabinet en een premier Jospin, die van linkse signatuur waren. De samenwerking tussen Chirac en Jospin verliep de eerste vier jaar trouwens vrij soepel.

De regering, aangevoerd door de premier, wordt voorgesteld en benoemd door de president. De regering bepaalt en geeft uitvoering aan de algemene politiek van het land en is verantwoording verschuldigd aan de Nationale Vergadering.

De wetgevende macht wordt uitgeoefend door het parlement, dat uit twee kamers bestaat. De Nationale Vergadering (Assemblée Nationale) telt 577 leden waarvan 22 uit de overzeese departementen en gebiedsdelen. De Assemblée wordt voor vijf jaar gekozen via een districtenstelsel. De senaat wordt in hoofdzaak gekozen door de leden van de"conseils généraux", de departementale raden, en door de gemeenteraden.

De senaat heeft veel minder bevoegdheden dan de Assemblée en telt 321 leden waarvan 12 vertegenwoordigers van de Fransen in het buitenland en 13 voor de overzeese departementen en gebiedsdelen. De senaatsleden worden voor negen jaar gekozen en elke drie jaar wordt de senaat voor een derde vernieuwd. De voorzitter van de senaat is na de president de hoogste ambtsdrager van het land.

advertentie

De Assemblée Nationale is gevestigd in Palais BourbonFoto: David.Monniaux CC 3.0 Unported no changes made

Alle Franse staatsburgers van 18 jaar en ouder hebben stemrecht en om gekozen te worden voor de Assemblée moet men minimaal 23 jaar zijn en voor de senaat 35 jaar. Vrouwen hebben pas sinds 1944 kiesrecht.

Kamer- en presidentsverkiezingen voltrekken zich in twee ronden. Wanneer de kandidaat in de eerste ronde van de kamerverkiezingen meer dan 50% van de stemmen in zijn kiesdistrict weet te behalen, is hij direct gekozen. Slaagt hij daarin niet, dan volgt een tweede ronde waarin een enkelvoudige meerderheid voldoende is. Voorwaarde bij de parlementsverkiezingen is dat de kandidaat in de eerste ronde ten minste 12,5% van de stemmen heeft behaald.

Bij de presidentsverkiezingen kunnen alleen twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald tijdens de eerste ronde, meedoen aan de tweede ronde. Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Vergaderzaal van de Nationale VergaderingFoto: Richard Ying et Tangui Morlier CC 3.0 Unported no changes made

Administratieve indeling

In de 14e eeuw werden een aantal graafschappen erkend onder de naam Pays de Picardie; Het Pays d'Amiens, de Santerre en de Vermandois vormen het historische Picardië.

In 2016 werden de 'régions' Picardië en Nord-Pas-de-Calais samengevoegd tot de nieuwe administratieve eenheid Hauts-de-France. Picardië is verdeeld in 3 departementen (Aisne, Oise en Somme, genoemd naar de gelijknamige rivieren), 13 arondissementen, 129 kantons en 2291 gemeentes.

Onderwijs

Kleuter- en basisonderwijs

Frankrijk heeft een lange traditie van kleuteronderwijs. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het percentage Franse kinderen dat kleuterscholen (écoles maternelles) bezoekt hoger ligt da in alle andere EG-landen (België uitgezonderd), en bedraagt ca. 32% voor tweejarigen en 100% voor vijfjarigen.

Het kleuteronderwijs is niet verplicht en in openbare scholen (85% van alle scholen) gratis. De overige 15% zijn scholen voor bijzondere of niet-openbaar (particulier) onderwijs die worden gesubsidieerd door de staat en/of regio, en/of bijdragen ontvangen van de gezinnen.

advertentie

Basisschool Roissy-en-FranceFoto: Antony-22 CC 4.0 International no changes made

Het onderwijs is verplicht voor kinderen van 6 tot 16 jaar. Deze verplichting heeft betrekking op het basisonderwijs (école élémentaire) en de eerste cyclus van het secundair onderwijs (collège). De meeste leerlingen sluiten het vier jaar durende collège op hun 15e jaar af en moeten daarna nog minstens één jaar naar school in het algemeen vormend technisch of beroepsonderwijs.

Het basisonderwijs, ingericht en beheerd door de gemeenten, duurt vijf jaar en wordt gevolgd door kinderen van 6 tot 11 jaar. De vijf leerjaren omvatten twee cycli: de eerste cyclus (cycle des apprentissages fondamentaux) begint al in de hoogste afdeling van de kleuterschool en omvat verder de eerste twee jaar van de basisschool, die een voorbereidend en een eerste elementair jaar omvat.

De tweede cyclus (cycle des approfondissements) omvat de drie laatste jaren van de basisschool die voorafgaan aan het collège. Deze drie jaren omvatten het tweede jaar van de elementaire opleiding en de eerste twee jaren van de vervolgopleiding.

Secundair onderwijs

De eerste cyclus van het secundair onderwijs duurt vier jaar en is bestemd voor leerlingen van 11 tot 15 jaar en weer onderverdeeld in drie cycli: de aanpassingscyclus, de intermediaire cyclus en de oriëntatiecyclus. De tweede cyclus van het secundair onderwijs omvat algemeen vormend, technisch en beroepsonderwijs dat in lycea (lycées) wordt gegeven.

Het algemeen vormend en technisch middelbaar onderwijs bereidt de leerlingen in drie jaar voor op het examen van het algemeen baccalaureaat of het technisch baccalaureaat.

advertentie

Middelbare school Limoux, FranceFoto: Pinpin CC 3.0 Unported no changes made

De beroepsscholen bereiden de leerlingen in twee jaar voor op het"certificat d'aptitude professionelle" (CAP) en het"brevet d'études professionelles" (BEP). Het CAP is meer gespecialiseerd dan het BEP en wordt afgegeven voor algemene beroepsvaardigheden, niet in een specifiek vak maar in één beroeps-commerciële, administratieve of sociale sector. Na nog eens twee jaar kunnen zij examen doen voor het beroepsbaccalaureaat (baccalauréat professionnel). Op het collège is vanaf de zesde klas de studie van een vreemde taal verplicht en vanaf de 4e klas wordt er een tweede vreemde of een regionale taal geleerd. De studie van een vreemde taal is verplicht in het algemeen vormend en technisch onderwijs.

Aan het einde van het derde jaar nemen de leerlingen deel aan een nationaal examen met het oog op het behalen van het"diplôme national du brevet". Het diploma is een algemeen studiegetuigschrift dat niet bepalend is voor de latere studiekeuze.

Het algemeen vormend en/of het technisch onderwijs wordt afgesloten met het algemeen of het technisch baccalaureaat. Wie slaagt, krijg toegang tot het hoger onderwijs

Hoger onderwijs

Het hoger onderwijs wordt in Frankrijk door zeer uiteenlopende instellingen verstrekt. De organisatie en de toelatingseisen verschillen naar gelang van het type instelling en de doelstelling van het verstrekte onderwijs.

Tot de instellingen voor hoger onderwijs behoren:

-Universiteiten die korte opleidingen en lange opleidingen verstrekken. Frankrijk telt meer dan 70 universiteiten. De Sorbonne in Parijs is de oudste en dateert uit de twaalfde eeuw.

Ingang hoofdgebouw SorbonneFoto: NonOmnisMoriar CC 3.0 Unported no changes made

-Openbare en particuliere scholen en instellingen die onder toezicht staan van een ministerie en hoger beroepsonderwijs verstrekken. Ook hier korte opleidingen en langere van drie jaar of meer na het baccalaureaat.

-In de"lycées d'enseignement général et technologique" zijn ook post-baccalaureaatopleidingen mogelijk die voorbereiden op hogere technische opleidingen die in twee jaar voorbereiden op het"brevet de technicien supérieur"

-lange driejarige opleidingen worden gegeven aan de"grandes écoles" die particulier of openbaar zijn. De meeste hogere ambtenaren en ingenieurs in Frankrijk zijn afkomstig van dit type onderwijsinstellingen.

Volkslied

Het volkslied van Frankrijk, de"Marseillaise" werd op 25 april 1792 geschreven door genie-officier Joseph Claude Rouget de Lisle en voor het eerst gezongen bij de baron van Dietrich, burgemeester van Straatsburg.

Het lied dankt zijn naam aan een bataljon Marseillaanse vrijwilligers die het lied zongen tijdens hun bestorming van de Tuilerieën in Parijs in augustus 1792. Vanwege zijn revolutionaire oorsprong is het lied tijdens de 19de eeuw tweemaal verboden geweest. Tot op heden zijn de meningen over de Marseillaise verdeeld.

Economie

Picardië profiteert volop van de perfecte ligging tussen Duitsland, de belangrijkste handelspartner, het Ruhrgebied en Londen. Een behoorlijk deel van de industriële bedrijven is in handen van buitenlandse bedrijven. In totaal werken er ca. 150.000 mensen in de industrie, het grootste bedrijf is de tractorenfabriek Massy Ferguson et GIMA. De voornaamste takken van industrie, die het door de globalisering erg moeilijk hebben, zijn:

Van de beroepsbevolking werkt maar ca. 1,5% in de landbouwsector, die wel een zeer grote invloed heeft op het landschap van Picardië, want van de landbouwgronden wordt bijna driekwart gebruikt voor akkerbouw.

Picardië is in Frankrijk de grootste producent van aardappelmeel, schorseneren, suikerbieten (een van de grootste suikerfabrieken van Noord-Frankrijk staat in Eppeville, zo'n 70 km ten oosten van Amiens) en sojaproducten. Daarnaast produceert men op de vruchtbare kleigrond vooral diverse soorten aardappelen (vitelotte á chair bleue, juliette des sables en de pompadour), gerst, erwten, sperziebonen, spinazie, tarwe, vlas, wintergerst en witlof. Het beeld van het departement Aisne wordt grotendeels bepaald door uitgestrekte graan- en koolzaadvelden, en in het uiterste zuiden profiteert men van de champagne-productie rond de Marne.

In een aantal gebieden, waaronder Thiérache, Vimeu en Pays de Bray, wordt langzaam maar zeker overgestapt naar gemengde bedrijven, waarbij de focus verschuift van akkerbouw naar veeteelt. Bekende streekkazen zijn rollot, munster, tomme au foin en de beroemdste kaas van de streek: de met bier gewassen en ongeperste maroilles, geproduceerd met melk van zwartebonte Friese koeien. Rode vruchten als aardbeien, frambozen, aalbessen en bosbessen worden met name rond Noyon geteeld.

Maroilles, kaas uit PicardiëFoto:BastienM CC 3.0 Unported no changes made

In 1665 werd de 'Manufacture Royale de Grandes Glaces' in Parijse Faubourg Saint-Antoine opgericht, die zich in 1692 vestigde in een verlaten kasteel in het dorp Saint Gobain in het departement Aisne. Het was deze spiegelglas fabricerende fabriek als eerste gelukt om glas van grote afmetingen te maken. De fabriek in Saint-Gobain sloot op 31 december 1995 haar deuren, maar Saint-Gobain is tegenwoordig wereldleider op het gebied van wonen en werken, waarbij de glasdivisie nog maar een klein onderdeel van het concern uitmaakt. Het concern, met het hoofdkantoor in Parijs, zit op dit moment in 67 landen en heeft 179.000 werknemers. Saint-Gobain heeft enkele tientallen bedrijven in Nederland, waaronder de Koninklijke Saint-Gobin Glass Nederland NV in Soest.

Logo van Saint-Gobain, vroeg gevestigd in PacardiëFoto: Naga213 CC 4.0 International no changes made

In de kustplaats Cayeux-sur-Mer worden kiezels gewonnen en verwerkt, onder andere voor de huizenbouw, de fabricage van porselein. Ook wordt er silicium uit gewonnen en uit kiezels met voldoende kiezelzuur wordt vuursteen gemaakt.

Kiezelstran van Cayeux-sur-Mer, PicardiëFoto: Amanda Slater CC 2.0 Unported no changes made

Picardië heeft heel weinig grote toeristische trekpleisters, daarom wordt er vooral gericht op de versterking en ontwikkeling van het zogenaamde herdenkingstoerisme, waarbij door de overheid en de private sector veel geld gestoken wordt in musea, erevelden, monumenten en informatiecentra over de Eerste Wereldoorlog.

Ook veel buitenlanders bezoeken uiteraard de slagvelden waar hun voorvaderen gevochten hebben of gesneuveld zijn. Van de ca. 250.000 bezoekers aan de slagvelden van de Somme komt veel meer dan de helft uit het buitenland.

PICARDIE LINKS

Advertenties
• Picardie Tui Reizen
• Picardie Hotels
• ANWB vakantie boeken Picardie
• Interhome Vakantiehuizen
• Hotels Trivago
• Auto huren in Amiens
• Picardië Campings
• Boeken, ook tweedehands, over PICARDIE bij Bol.com

Nuttige links

Picardië Startnederland (N+E)

Bronnen

BBC - Country Profiles

CIA - World Factbook

Heetvelt, Angela / Picardië : Nord-Pas-de-Calais

ANWB

Picardie : Somme-Oise-Aisne

Lannoo

Wikipedia

laatst bijgewerkt november 2023
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems