Landenweb.nl

CEVENNEN
Planten en Dieren

Populaire bestemmingen FRANKRIJK

ArdecheAuvergneBourgondie
BretagneCevennenCorsica
Cote d'azurDordogneElzas
JuraLanguedoc-roussillonLoiredal
LotNormandiePicardie
Provence

Planten en dieren

Planten

advertentie

Cevennen Klaprozen foto: John Beniston (Palmiped)Photo: John Beniston (Palmiped) CC 3.0 Unported no changes made

De flora van de Cevennen is door de gevarieerde klimatologische omstandigheden en de hoogteverschillen zeer divers. Zowel polaire soorten als subtropische soorten komen in de Cevennen voor.

Tot 500 meter groeien typisch mediterrane planten en bomen als amandelbomen, citrusbomen, mimosa, olijfbomen, oleander, palmbomen, steeneiken en cipressen. Ook de 'garrigue' komt hier voor, een combinatie van struiken en kruidachtigen als buxus, hulsteik, aardbeiboom, mastiekboom cistusroosje, lavendel, gewone vingerhoed, salie, zilverdistel en rozemarijn.

Tussen de 500 en 1000 meter vindt men soorten als donseik, tamme kastanje, moerbeiboom en zomereik. Vanaf 1000 meter wordt de flora typisch voor een berglandschap met onder andere (gemengde) sparren- en beukenbossen. Boven de boomgrens is vaak een mooi heidelandschap ontstaan, met onder andere brem.

Verder komen er 47 soorten orchideeën voor en enkele soorten klaprozen.

orchideeën
aangebrande orchishondskruidrood bosvogeltje
aapjesorchisijle moerasorchissniporchis
bergnachtorchiskleinbladige wespenorchissoldaatje
bijenorchislange tongorchisspinnenorchis
bleek bosvogeltjemannetjesorchisvroege spinnenorchis
bokkenorchispaarse aspergeorchiswantsenorchis
bosorchispoppenorchiswit bosvogeltje
gele orchis (foto)purperorchis
grote keverorchisreuzenorchis

advertentie

Gele orchisFoto: Jerzy Strzelecki CC 3.0 Unported no changes made

De trots van de Cevennen is de tamme kastanje of 'châtiagnier', die tot op een hoogte van ca. 700 meter overal voorkomt en lange tijd het basisvoedsel vormde voor de bevolking en daardoor ook wel 'broodboom' genoemd werd.

advertentie

Tamme kastanjesFoto: Wildfeuer CC 3.0 Unported no changes made

Bijzonder is de vleesetende, geelrood gekleurde ronde zonnedauw. een greep uit andere planten in de Cevennen: bosrank, groot kaasjeskruid, maralkruid, ruig klokje, welriekende salomonszegel, wilde narcis, wilde peen en witte of dichtersnarcis.

advertentie

Ronde zonnedauw, vleesetende plant uit de CevennenFoto: Sarkan47 CC 4.0 International no changes made

Dieren

De Cevennen heeft een zeer gevarieerde fauna, met 70 zoogdieren, 195 vogels, 16 amfibieën, 15 reptielen, 23 vissoorten en meer dan 2000 ongewervelde soorten, voornamelijk insecten.

zoogdieren: vos, wild zwijn, edelhert, wolf, otter, ree, moeflon, bever, ca. 30 vleermuissoorten (mops- of dwarsoorvleermuis, nimfvleermuis, watervleermuis, gewone dwergvleermuis) damhert, genetkat, wezel, hermelijn, steenmarter, Europese haas, das, rode eekhoorn.

NimfvleermuisFoto: Manuel Ruedi CC 3.0 Unported no changes made

vogels: ca. 200 broedvogels, koolmees, (honing)buizerd, korttenige adelaar, alpenkraai, oehoe, steenarend, vale gier, blauwe kiekendief, grauwe kiekendief, hop, kauw, torenvalk, steenuil, slechtvalk, raaf, slangenarend, boerenzwaluw, zwarte specht, ruigpootuil, aasgier, blauwe reiger, auerhoen, monniksgier, rode wouw, zwarte wouw, sperwer, groenling, houtduif, roodpootvalk, vlaamse gaai, grauwe klauwier, dwergooruil, zwarte roodstaart, houtsnip, zwartkop, kemphaan, auerhoen, dwergvalk, wespendief, grote nachtuil.

ZwartkopFoto: Ron Knight CC 2.0 Unported no changes made

vissen: forel, grondel, rivierkreeft, zoetwaterkreeft, paling, ellerling, rivierzalm.

amfibieën en reptielen: vroedmeesterpad, gewone of bruine pad, meer- of grote groene kikker, bruine kikker, vuursalamander, levendbarende of kleine hagedis, muurhagedis, Spaanse muurhagedis, westelijke smaragdhagedis, ringslang, esculaapslang.

insecten: bosbeekjuffer, zwervende heidelibel, kleine wespenbok, vliegend hert, sierlijke schildwants, koolwants, blauwzwarte houtbij, struiksprinkhaan, roodvleugelsprinkhaan, Europese bidsprinkhaan, zadelsprinkhaan, geelbruine veldmestkever, juchtleerkever, alpenboktor, heldenbok (ook wel grote eikenbok).

vlinders en motten
apollovlindergroentjekolibrievlinder
blauwe ijsvogelvlindergroot geaderd witjeoranjetipje
blauwoogvlinder (foto)groot koolwitjerood weeskind
citroenvlinderIcarusblauwtjeSpaanse vlag
CleopatraJasiusvlinderwindevedermot
geel oranjetipjekeizersmantel
geelbandlangsprietmotkleine monarchvlinder

BlauwoogvlinderFoto: Zeynel Cebeci CC 4.0 International no changes made

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

CEVENNEN LINKS

Advertenties
• Cevennen Hotels
• FRankrijk Tui Reizer
• Frankrijk Vliegtickets.nl
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld

Nuttige links

Cevennen Startnederland (N+E)
Telefoongids Frankrijk

Bronnen

BBC - Country Profiles

CIA - World Factbook

Forst, Bettina / Cevennen-Ardèche : met Grands Causses, Aigoual-Massiv en Mont Lozère : 50 wandelingen tussen Centraal Massief en Rhônedal

Graaf, Gjelt de / Languedoc, Rousillion : Cevennen, Tarn

ANWB

Pijnenburg, Hans / Languedoc, Cevennen en Tarn

Gottmer/Becht

Wikipedia

www.landenweb.nl/frankrijk

laatst bijgewerkt september 2021
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems