Landenweb.nl

BRITISH COLUMBIA
Samenleving

To read about BRITISH COLUMBIA in English - click here

Populaire bestemmingen CANADA

AlbertaBritish columbiaManitoba
New brunswickNewfoundland en labradorNorthwest-territories
Nova scotiaNunavutOntario
Prince edward islandQuebecSaskatchewan
Yukon

Samenleving

Staatsinrichting

advertentie

Parlementsgebouw British Columbia in de hoofdstad VictoriaPhoto: Ikiwaner CC 3.0 Unported no changes made

De Koningin

De tien provincies en drie territoria van Canada maken deel uit van een federatie met als staatsvorm de parlementaire democratie. Canada is een zelfstandige constitutionele monarchie binnen het Britse Gemenebest en omvat naar Brits (Westminster) model een Kroon, een Senaat en een Huis van Afgevaardigden of Lagerhuis.

De Canadese wet erkend de Koning of Koningin, in dit geval Elizabeth II, als staatshoofd. Alle federale wetten worden aangenomen in naam van de Koning of Koningin. Verder is het vooral een ceremoniële functie.

De Gouverneur-Generaal

De Gouverneur-Generaal is de permanente vertegenwoordiger van de Koning of Koningin in Canada. De Gouverneur-Generaal wordt in principe voor een periode van vijf jaar benoemd door het staatshoofd op advies van de premier van Canada.

Een van de belangrijkste taken van de Gouverneur-Generaal is om te garanderen dat Canada altijd een premier heeft. Bijvoorbeeld, als een partij na verkiezingen geen duidelijke meerdeheid heeft of als de zittende Gouverneur-Genraal overlijdt, dan kiest de Gouverneur-Generaal een opvolger.

Verder acteert de Gouverneur-Generaal alleen op advies van de premier en zijn kabinet. Andere taken van de Gouverneur-Genraal zijn: bijeenroepen parlement, openen en sluiten van parlementszittingen, voorlezen troonrede, koninklijke goedkeuring geven aan wetsvoorstellen, ondertekenen staatsdocumenten en het ontbinden van het parlement bij nieuwe verkiezingen.

advertentie

David Lloyd Johnston (1941-), 28e Gouverneur-Generaal van CanadaPhoto: Valacosa CC 2.5 Generic no changes made

De Senaat

De 'Senate' bestudeert, wijzigt en verwerpt of aanvaardt wetsvoorstellen die in de 'House of Commons' aangenomen zijn. De Senaat kan ook zelf wetsvoorstellen indienen, maar die mogen dan geen publiek geld kosten of met belastingen te maken hebben, dat is alleen het voorrecht van het huis van afgevaardigden. Geen enkel wetsvoorstel kan wet worden zonder door de Senaat te zijn beoordeeld. Senatoren bestuderen in commissies ook belangrijke sociale, juridische en economische zaken. Een van de andere taken van de Senaat is de belangen te waarborgen van alle Canadese regio's, provincies, territoria en minderheidsgroeperingen.

De 105 zetels van de Senaat worden zodanig verdeeld dat recht gedaan wordt gedaan aan de grootte van de regio. Senatoren worden aangesteld door de Gouverneur-Generaal op voorspraak van de premier en mogen in de Senaat blijven tot de leeftijd van 75 jaar.

advertentie

Vergaderkamer 'Senate' van CanadaPhoto: Makaristos in het publieke domein

Het Huis van Afgevaardigden

De meeste wetten in Canada starten als wetsvoorstellen in de 'House of Commons', het Huis van Afgevaardigden of Lagerhuis, in Nederland de Tweede Kamer. De leden van het Lagerhuis besteden hun tijd voornamelijk aan debateren en het stemmen over wetsvoorstellen. Het Lagerhuis is ook de plaats waar de de leden de mening van hun kiezers vertegenwoordigen, discussiëren over nationale kwesties en de regering controleren en ter verantwoording roepen.

Om lid te worden van het Lagerhuis moet men eerst meedoen aan een van de 338 regionale verkiezingen, 'constituencies' of 'ridings'. De kandidaat met het grootste aantal stemmen gaat naar het Lagerhuis, ook al behaald men minder dan de helft van de stemmen.

De 338 zetels in het Huis van Afgevaardigden, dat aantal wordt elke tien jaar indien nodig aangepast, worden ruwweg verdeeld naar aanleiding van het aantal mensen dat in een provincies of territorium woont. Dus hoe meer inwoners, hoe meer leden in het Huis van Afgevaardigden. Voorwaarde is wel dat elke provincie of territorium minstens net zoveel zetels heeft in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat. British Columbia heeft op dit moment 42 vertegenwoordigers in de nationale 'House of Commons' en 6 zetels in de 'Senate'.

advertentie

Vergaderzaal 'House of Commons' CanadaPhoto: Makaristos in het publieke domein

Zetelverdeling Senaat van Canada

Provincie Zetels
Ontario 24
Québec 24
Maritieme Provincies 24
Nova Scotia10
New Brunswick10
Prince Edward Island4
Westelijke Provincies 24
Manitoba6
British Columbia6
Saskatchewan6
Alberta6
Overigen 9
Newfoundland & Labrador6
Northwest Territories1
Yukon1
Nunavut1
Totaal 105

Zetelverdeling Huis van Afgevaardigden Canada

ProvincieZetels
Ontario121
Québec78
British Columbia42
Alberta34
Manitoba14
Saskatchewan14
Nova Scotia11
New Brunswick10
Newfoundland & Labrador7
Prince Edward Island4
Northwest Territories1
Nunavut1
Yukon1
Totaal338

In 1982 werd een grondwetswijziging doorgevoerd (Constitution Act 1982) die het Canadese parlement de bevoegdheid gaf zelf wijzigingen in de grondwet aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van het Britse parlement. Voor wijziging van de Grondwet is een besluit vereist van het federale parlement en van zeven provincies (met tezamen meer dan 50% van de bevolking). In de Senaat geldt regionale vertegenwoordiging en de 105 leden worden net als in Groot-Brittannië door de premier benoemd. Het politieke gewicht van de Senaat is vrij gering omdat de regering over de kandidatuur van de senaatsleden beslist. Bovendien is het Canadese kabinet alleen verantwoording schuldig aan het Lagerhuis, niet aan de Senaat. De Senaat houdt zich vooral bezig met de wijziging van wetsvoorstellen.

De staatsinrichting heeft een federale structuur; elke provincie, en dus ook British Columbia, heeft een eigen constitutie, een door de Gouverneur-Generaal benoemde Luitenant-Gouverneur die door het federale kabinet wordt voorgedragen en een uit één Kamer bestaande wetgevende vergadering.

De Luitenant-Gouverneur van British Columbia vertegenwoordigt de koningin in Canada op provinciaal niveau en is het wettelijke staatshoofd van British Columbia, en dat betekent dat hij of zij de hoogste representant van het volk is en de hoogste positie bekleedt in de provinciale regering.

De British Columbia Executive Council, ook wel onder de naam Cabinet of British Columbia, bestaat uit de Luitenant-Gouverneur, de premier en zijn kabinetsministers, die eveneens lid zijn van het parlement en gekozen worden door de Luitenant-Gouverneur en de premier.

British Columbia is sinds 2002 de eerste Canadese provincie waar op een vaste dag de parlementsverkiezingen voor de 'Legislative Assembly of British Columbia' worden gehouden. Deze verkiezingen vinden plaats om de vier jaar op de tweede dinsdag in mei. De volgende verkiezingen worden gehouden op dinsdag 9 mei 2017.

Het aantal kamerzetels is in de loop van de tijd toegenomen van 25 voor de eerste verkiezingen in 1871 tot de huidige 85 zetels.

Wetkundig zit Canada nogal ingewikkeld in elkaar. Statuten die zijn uitgevaardigd door het federale parlement, zijn in het hele land geldig; wetten van de provinciale wetgever gelden alleen in de desbetreffende provincie. Daarom zijn er van provincie tot provincie grote verschillen in wetten en voorschriften – voor zover ze zaken betreffen die onder de bevoegdheden van de provincie vallen uiteraard. Het strafrecht is een federale zaak en dus in heel Canada hetzelfde.

Sinds de toetreding tot de Confederatie heeft British Columbia 34 premiers gehad, waarvan er veertien niet aan een partij gebonden waren. Van de partijgebonden premiers behoorden dr drie tot de conservatieven, acht tot de liberalen, vier tot de British Columbia Social Credit Party (of Socreds) en vijf waren New Democrats. De eerste premier was John Foster McCreight, die in 1871 ingezworen werd.

Joseph Martin was maar 106 dagen premier, W.A.C. Bennett was met meer dan twintig jaar de tot nu toe langst zittende premier en de enige die in vier verschillende kabinetten diende. Kim Campbell uit Port Alberni, hoewel maar vijf maanden in 1993, was de eerste vrouwelijke premier van Canada en tevens de eerste ingezetene van British Columbia die deze functie ooit vervulde. De huidige premier van British Columbia is Christy Clark, die op 14 maart 2011 ingezworen werd.

advertentie

Christy Clark, 34e premier van British ColumbiaPhoto: Kris Krug CC 2.0 Generic no changes made

Overzicht premiers British Columbia

NaamRegeerperiodePartij
John Foster McCreight (1827-1913)14 november 1871-23 december 1872partijloos
Amor De Cosmos (1825-1897)23 december 1872-9 februari 1874partijloos
George Anthony Walkem (1834-1908)11 februari 1874-29 januari 1876partijloos
Andrew Charles Elliott (1829-1889)1 februari 1876-25 juni 1878partijloos
George Anthony Walkem (1834-1908)25 juni 1878-6 juni 1882partijloos
Robert Beaven (1836-1920)13 juni 1882-29 januari 1883partijloos
William Smithe (1842-1887)29 januari 1883-28 maart 1887partijloos
Alexander Edmund Batson Davie (1847-1889)1 april 1887-1 augustus 1889partijloos
John Robson (1824-1892)2 augustus 1889-29 juni 1892partijloos
Theodore Davie (1852-1898)2 juli 1892-2 maart 1895partijloos
John Herbert Turner (1834-1923)4 maart 1895-8 augustus 1898partijloos
Charles Augustus Semlin (1836-1927)15 augustus 1898-27 februari 1900partijloos
Joseph Martin (1852-1923)28 februari 1900-14 juni 1900partijloos
James Dunsmuir (1851-1920)15 juni 1900-21 november 1902partijloos
Edward Gawler Prior (1853-1920)21 november 1902-1 juni 1903partijloos
Richard McBride (1870-1917)1 juni 1903-15 december 1915Conservative Party
William John Bowser (1867-1933)15 december 1915-23 november 1916Conservative Party
Harlan Carey Brewster (1870-1918)23 november 1916-1 maart 1918Liberal Party
John Oliver (1856-1927)6 maart 1918-17 augustus 1927Liberal Party
John Duncan MacLean (1873-1948)20 augustus 1927-20 augustus 1928Liberal Party
Simon Fraser Tolmie (1867-1937)21 augustus 1928-15 november 1933Conservative Party
Thomas Dufferin Pattullo (1873-1956)15 november 1933-9 december 1941Liberal Party
John Hart (1879-1957)9 december 1941-29 december 1947Liberal Party
Boss Johnson (1890-1964)29 december 1947-1 augustus 1952Liberal Party
William Andrew Cecil Bennett (1900-1979)1 augustus 1952-15 september 1972Social Credit Party
Dave Barrett (1930-)15 september 1972-22 december 1975New Democratic Party
Bill Bennett (1932-2015)22 december 1975-6 augustus 1986Social Credit Party
Bill Vander Zalm (1934-)6 augustus 1986-2 april 1991Social Credit Party
Rita Johnston (1935-)2 april 1991-5 november 1991Social Credit Party
Mike Harcourt (1943-)5 november 1991-22 februari 1996New Democratic Party
Glen Clark (1957-)22 februari 1996-25 augustus 1999New Democratic Party
Dan Miller (1944-)25 augustus 1999-24 februari 2000New Democratic Party
Ujjal Dosanjh (1947-)24 februari 2000-5 juni 2001New Democratic Party
Gordon Campbell (1948-)5 juni 2001-14 maart 2011Liberal Party
Christy Clark (1965-)14 maart 2011 -Liberal Party

Amor De Cosmos, tweede premier van British ColumbiaPhoto: Publiek domein

Administratieve indeling

Canada IndelingPhoto: Publiek domein

Sinds 1999 bestaat de federale staat Canada (opgericht op 1 juli 1867) uit tien provincies en drie ‘territories’. Iedere provincie heeft een hoge mate van autonomie, o.a. tot uiting komend in de bevoegdheid zelf het plaatselijke bestuur te regelen. Verder is het grotendeels zelfstandig op gebieden als gevangeniswezen, onderwijs, gezondheidszorg en belastingen. De Kroon is in elk van de provincies vertegenwoordigd door een Luitenant-Gouverneur.

ProvincieHoofdstadOppervlakteInwoners
AlbertaEdmonton948.000 km23.113.600
British ColumbiaVictoria661.200 km24.141.300
ManitobaWinnipeg650.000 km21.150.800
New BrunswickFredericton73.500 km2756.700
Newfoundland & LabradorSt. John's406.000 km2531.600
Northwest TerritoriesYellowknife3.300.000 km241.400
Nova ScotiaHalifax55.000 km2944.800
NunavutIqaluit1.900.000 km228.700
OntarioToronto1.070.000 km212.068.300
Prince Edward IslandCharlottetown5.657 km2139.900
QuébecQuébec-City1.650.000 km27.455.200
SaskatchewanRegina651.900 km21.011.800
Yukon TerritoryWhitehorse536.000 km229.900

BRITISH COLUMBIA LINKS

Advertenties
• British Columbia Vliegtickets,nl
• Travelworld Canada
• Rondreis British Columbia
• British Columbia Hotels
• British Columbia Tui Reizen
• Boeken, ook tweedehands, over BRITISH COLUMBIA bij Bol.com

Nuttige links

British Columbia Fotoreisverhaal
British Columbia Startnederland (N+E)
Reizen British Columbia (N)
Telefoongids Canada