Landenweb.nl

VERENIGDE STATEN
Bevolking

To read about USA in English - click here

Goedkoop vliegen naar Amerika? Vliegennaar.nl

Steden VERENIGDE STATEN

Atlantic city Boston Dallas
Detroit Las vegas Memphis
Nashville New york Seattle

Populaire bestemmingen VERENIGDE STATEN

ArizonaCalifornieFlorida
HawaiiUtah

Bevolking

Samenstelling van de bevolking

De bevolking van de Verenigde Staten omvat een grote verscheidenheid aan groepen, zowel naar ras als naar land. Deze pluriformiteit is sinds de jaren zestig nog toegenomen door massale immigratie vanuit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In diezelfde periode nam de immigratie uit Europa sterk af.

De oorspronkelijke bewoners maken ca. 1% van de totale bevolking uit. De meeste indianen wonen in de westelijke staten, vaak in reservaten.

advertentie

John Collier, verwantwoordelijk voor de Indian Affairs, ontmoet in 1934 de Indianenhoofden van South Dakota Blackfoot om de Wheeler-Howard Act te bespreken, later bekend als de Indian Reorganization ActFoto: Publiek domein

In 1924 kregen de Indianen het volledige Amerikaanse staatsburgerschap, terwijl de Indian Reorganization Act van 1934 de in stamverband levende Indianen de mogelijkheid tot een hoge mate van zelfbestuur gaf.

De eerste Europeanen die zich op Amerikaans grondgebied vestigden waren de Spanjaarden in de zestiende eeuw. In de zeventiende eeuw volgden de Engelsen, Schotten, Nederlanders, Duitsers en Ieren. Fransen vestigden zich in de 17e en 18e eeuw in het dal van de Mississippi.

Vanaf het begin van de 19e eeuw begon het aantal inwoners spectaculair te stijgen, van ca. 5 miljoen in 1800 tot ca. 75 miljoen aan het einde van die eeuw.

Vanaf 1830 tot aan het begin van de Burgeroorlog in 1865 volgde weer een massale immigratiegolf uit Europa, met veel Britten, Duitsers, Ieren, Nederlanders en Scandinaviërs. Zij werden snel en vrij geruisloos opgenomen in de bestaande samenleving. Na de Burgeroorlog kwam er een tweede golf immigranten uit Europa op gang, nu vooral uit Zuid- en Zuidoost-Europa (o.a. Hongaren, Italianen, Polen, Russen, Tsjechen en Oekraïners). Zij hadden eens volstrekt andere achtergrond dan de eerste golf immigranten, en vormden vaak gesloten groepen in de grote steden die nauwelijks integreerden in de samenleving. In economische en sociaal opzicht bleven ze dan ook ver achter bij de rest van de bevolking.

advertentie

Immigranten worden medisch geïnspecteerdFoto: NIAID CC 2.0 Generic no changes made

Een inktzwarte periode in de Amerikaanse geschiedenis vormde de tijd van de slavenhandel, toen miljoenen zwarten uit Afrika het land werden binnengevoerd en veelal tewerkgesteld werden op de zuidelijke plantages.

De slavernij werd in 1863 afgeschaft, maar een groot deel van de zwarte bevolking van de Verenigde Staten leeft nu nog steeds in vaak zeer slechte economische en sociale omstandigheden. Na de Tweede Wereldoorlog trokken veel zwarten naar de grote steden in het noorden. In 2017 vormden de zwarten ongeveer 12,6% van de totale bevolking.

advertentie

Voorbeeld van een slavenschip dat slaven neer de Verenigde Staten transporteerdeFoto: Publiek domein

Een zeer grote groep, op dit moment de grootste etnische minderheid, vormen de zogenaamde ‘Hispanics’, o.a. Mexicaanse Amerikanen, Porto Ricanen en Cubanen. Ook deze groep bevindt zich in een netelige sociaal-economische positie, en vormen een soort tweederangs burgers. In 2017 vormden de Hispanics ca. 16% van de totale bevolking. Sinds 1980 zijn er tienduizenden Cubanen als zogenaamde bootvluchtelingen of ‘marielitos’ naar de Verenigde Staten gekomen.

Ca. 4,8% van de bevolking) vormen Amerikanen van Aziatische afkomst, voornamelijk Japanners, Chinezen, Filippinos, Vietnamezen en Koreanen.

Een bijzondere groep vormen de Cajuns, afstammelingen van de uit Canada afkomstige Franse Acadiërs, die, nadat ze geweigerd hadden zich aan de Engelsen te onderwerpen, hun toevlucht zochten in de bayous (moerasgebieden) van de staat Louisiana.

Afkomst migranten in de periode 1820-1990

Duitsland13% / 7.047.000
Italië10% / 5.333.000
Groot-Brittannië9% / 5.064.000
Oostenrijk/Hongarije8% / 4.322.000
Canada8% / 4.290.000
Ierland7% / 4.077.000
Rusland6% / 3.433.000
Mexico5% / 2.802.000
Caribisch gebied5% / 2.520.000
Zweden2% / 1.281.000
Overigen27% / 14.259.000
advertentie

Nederlanders in de Verenigde Staten

In 1609 verkende Henry Hudson, die in opdracht van de Verenigde Oost-Indische Compagnie een weg naar Indië zocht, het gebied dat al snel bekend zou worden als Nieuw-Nederland. In 1624 werden de eerste Nederlandse kolonisten aan land gezet en in 1625 werd hun hoofdkwartier gevestigd in Nieuw Amsterdam op het eiland Manhattan, dat een jaar later voor goederen ter waarde van 27 euro van de indianen gekocht werd.

advertentie

Henry HudsonFoto: Publiek domein

Toen Nieuw Amsterdam (nu: New York) aan de Engelsen verloren ging, woonden in de hele kolonie 10.000 mensen, waaronder 7.000 Nederlanders. In 1790 telde men 100.000 Amerikanen van Nederlandse afkomst, merendeels in de omgeving van New York.

Vanaf 1840 kwamen Nederlanders in groten getale naar Amerika. Hun komst was een onderdeel van de Europese uittocht, die tussen 1800 en 1950 ca. 40 miljoen emigranten met een Amerikaanse bestemming omvatte. De Nederlandse emigratie naar de Verenigde Staten omvatte tussen 1835 en 1960 minstens 350.000 personen. De Nederlanders kwamen in vijf golven: 1846-1857, 1865-1873, 1880-1893, 1903-1914, 1946-1960.

advertentie

Spreiding en enige demografische cijfers

Aantal inwoners per juli 2017 bedroeg 326.625.791, en de Verenigde Staten is daarmee na China en India het derde grootste land ter wereld voor wat betreft de bevolkingsomvang.

De bevolkingsspreiding in de Verenigde Staten is zeer ongelijk. Alaska en de woestijngebieden in het westen hebben een bevolkingsdichtheid van minder dan 10 inwoners per km². Het oosten, de gebieden om de Grote Meren en delen van Texas en Californië hebben daarentegen een zeer hoge bevolkingsdichtheid. De gemiddelde bevolkingsdichtheid van de Verenigde Staten bedraagt ca. 33 inwoners per km². (2017) De staat Wyoming heeft een bevolkingsdichtheid van 2 inwoners per km², terwijl dit in New Jersey tot 366 inwoners per km² is opgelopen.

advertentie

Buford in Wyoming, kleinste dorp in de Verenigde Staten met 1 inwonerFoto: Zanygenius CC 4.0 International no changes made

Ongeveer 82% van de bevolking woont in een stedelijk gebied. Californië en sommige noordoostelijke staten zijn het meest verstedelijkt, relatief het minst verstedelijkt zijn de zuidelijke staten. De Verenigde Staten hebben meer dan 200 steden met meer dan 100.000 inwoners. Het grootste stedelijke gebied is de agglomeratie New York-Northern New Jersey-Long Island met een inwoneraantal van rond de 18,8 miljoen personen (2017). Met een inwoneraantal van 12,5 miljoen staat het westelijke agglomeraat Los Angeles-Riverside-Orange County op een goede tweede plaats.

De jaarlijkse bevolkingsgroei bedroeg in 2017 0,81%. Het geboortecijfer bedroeg in 2017 12.5 per 1000 inwoners; het sterftecijfer 8.2. De levensverwachting bij geboorte bedroeg in 2017 80 jaar voor mannen en voor vrouwen 82,2 jaar.

Bevolkingsopbouw naar leeftijd:

VERENIGDE STATEN LINKS

Advertenties
• Vliegtickets Amerika | Vliegennaar.nl
• Verenigde Staten verre reizen van ANWB
• Verenigde Staten Tui Reizen
• Djoser Rondreis Verenigde Staten
• Autohuur VS
• Bouw je eigen Amerika Rondreis
• Auto huren in de V S
• Hotels Trivago
• AmerikaPLUS
• Amerika rondreizen met kinderen
• New York Hotels
• Rondreizen Verenigde Staten
• Camperreizen Verenigde Staten
• Boeken, ook tweedehands, over VERENIGDE STATEN bij Bol.com

Nuttige links

Campersite Verenigde Staten (N)
Dieren in de Verenigde Staten van Amerika (N)
Reisinformatie Verenigde Staten (N)
Reizendoejezo - Verenigde Staten (N)
Rondreis door de Verenigde Staten (N)
Rondreis Verenigde Staten (N)
Rondreizen Noord-Amerika
Verenigde Staten Foto's
Verenigde Staten Foto's (2)

Bronnen

Phillipson, O. / USA

Heinemann Library

Sandak, C.R. / Verenigde Staten van Amerika

Corona

Stanic, S. / De Verenigde Staten

Schuyt & Co

Supermachten

Stichting Teleac 1: Verenigde Staten van Amerika

Verenigde Staten

Uitgeversmaatschappij The Reader’s Digest NV

Webb, M. / The United States

Lucent Books

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems