Landenweb.nl

UTAH
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Engels
  Hoofdstad  Salt Lake City
  Oppervlakte  220.080 km²
  Inwoners  3.216.857
  (mei 2019)
  Munteenheid  Amerikaanse dollar
  (USD)
  Tijdsverschil  -8, -7
  Web  .us .gov .edu .mil .um
  Code.  US-UT
  Tel.  +1

Populaire bestemmingen VERENIGDE STATEN

ArizonaCalifornieFlorida
HawaiiUtah

Geografie en Landschap

Geografie

De staat Utah beslaat 220.080 km², waarvan 212.988 km² land. De staat ligt in de Mountain-tijdzone. In het oosten bevinden zich uitgestrekte Indianenreservaten. Utah kan grofweg in drie gebieden worden verdeeld: In het oosten het Colorado Plateau, een woest, bergachtig en nagenoeg onbewoond gebied. Westelijk ligt de Great Basin Region met vlakke gebieden gescheiden door bergketens. In het midden van de staat lopen de Rocky Mountains.

advertentie

Great Salt Lake: SatellietfotoPhoto: Publiek domein

Utah grenst in het noorden aan Idaho en Wyoming, in het westen aan Nevada, in het oosten aan Colorado en in het zuiden aan Arizona. Verder heeft het in het zuidoosten een hoekpunt gemeen met New Mexico. Dit punt, waar Utah, Colorado, New Mexico en Arizona elkaar raken, heet Four Corners en is het enige vierstatenpunt in de Verenigde Staten.

Landschap

Het midden en oosten van Utah worden gedomineerd door de Rocky Mountains. Het hoogste punt is de Kings Peak (4123 m). In het westen liggen onder meer het Great Salt Lake (Grote Zoutmeer) en grote zoutvlakten. Veel snelheidsrecords zijn er gebroken tijdens tests die op het uiterst vlakke en uitgestorven oppervlak konden plaatsvinden. Door het zuidoosten van de staat stroomt de Colorado-rivier.

In Utah vindt je een aantal Nationale Parken, waaronder Bryce Canyon en Zion.

advertentie

Kings Peak, hoogste punt van UtahPhoto: Hyrum K. Wright CC 3.0 Unported no changes made

Klimaat en Weer

Utah heeft een droog landklimaat, met als belangrijkste kenmerken warme zomers en strenge winters. Er is een duidelijk verschil in klimaat tussen het berggebied in het noorden en oosten en het lager gelegen woestijngebied in het zuiden en westen. In het noordoosten valt er tussen november en april veel sneeuw, terwijl het zuidwesten het gehele jaar door een aangenaam klimaat heeft. De warme zomers zijn dankzij de geringe vochtigheidsgraad van de lucht bijzonder aangenaam, maar ook het late voorjaar en het begin van de herfst zijn ideaal om Utah te bezoeken.

De warmste maanden zijn juni, juli, augustus en september. De maanden november, december, januari, februari en maart zijn het koudst.

Planten en Dieren

Planten

De flora van Utah is als gevolg van het afwisselende landschap, het hoogteverschil en de klimatologische verschillen bijzonder gevarieerd. Er groeien meer dan vierduizend verschillende soorten planten en bomen.

Het grootste gedeelte van Utah ligt tussen de duizend en tweeduizend meter boven de zeespiegel. Hier vind je een vegetatiepatroon, dat karakteristiek is voor de hooggelegen droogtegebieden van Utah.

Boven de tweeduizend meter verandert dit beeld. Dan maken de Utah-jeneverbesbomen en de piñon-pijnbomen plaats voor gele dennen, coloradozilversparren, douglassparren en Amerikaanse ratelpopulieren (aspen). De staatsbloem van Utah is sinds 1911 de lelie Calochortus nuttalli, de staatsboom is sinds 1933 de blauwspar.

Dieren

Utah heeft een rijk geschakeerde fauna. In de bosrijke gebieden zijn het muildierhert en de grijze vos bijzonder talrijk. Ook zwarte beren, rode lynxen en zilverdassen komen in deze gebieden voor. Het staatsdier van Utah is sinds 1971 de wapiti.

De staatsvogel van Utah is sinds 1955 de prairiemeeuw.

Geschiedenis

De geschiedenis van Utah verschilt aanzienlijk van die van de andere staten. Voor de komst van de Europeanen naar de Nieuwe Wereld werd het gebied bevolkt door Indianenstammen als de Uintah, Ouray en Utes, naar wie de staat genoemd is. Op 24 juli 1847 kwamen de eerste Mormoonse kolonisten in het gebied aan, op dat moment ver verwijderd van andere Amerikaanse nederzettingen. De regio behoorde toen nog tot Mexico, dat het na een oorlog in 1848 aan de Verenigde Staten moest afstaan.

Pas op 4 januari 1896 werd Utah formeel de 45e staat van de Verenigde Staten. De lokale leiders hadden hier al meer dan veertig jaar voor gepleit, maar waren daarbij telkens op weerstand van de federale overheid gestuit, die onder meer eiste dat de polygamie afgeschaft zou worden.

Een van de stranden tijdens de Invasie in Normandië in de Tweede Wereldoorlog is naar Utah genoemd, zie Utah Beach.

Zie verder ook de geschiedenis van de verenigde Staten op Landenweb.

Bevolking

In 2017 bedroeg het inwonertal ogeveer 3 miljoen. Dat komt neer op 14 inwoners per vierkante kilometer. Ongeveer 70% van hen woont in stedelijk gebied. De hoofdstad Salt Lake City is (in 2017) met 193.000 inwoners tevens de grootste stad.

Taal

In Utah wordt bijna uitsluitend Engels gesproken. Ook hier zijn enkele kleine indiaanse gemeenschappen waar Indiaanse dialecten de voertaal zijn, maar ook hier kunt u met Engels terecht.

Algemeen

Het overgrote deel van de Amerikaanse bevolking heeft het Engels als moedertaal, maar er worden door grote groepen ook nog andere Europese en niet-Europese talen gesproken, met name Spaans. Vooral in de grote steden wonen groepen die vaak vele generaties lang de taal van herkomst hebben behouden.

Zo wordt in gedeelten van Louisiana nog steeds een Frans dialect gesproken en sommige Frans-Canadezen in New England hebben eveneens de taal van hun buren in Canada behouden.

De Portoricanen en veel mensen van Spaanse afkomst spreken Spaans. Verder hebben de Inuit in Alaska hun eigen taal en wordt er op Hawaï nog een Polynesische taal gesproken.

Godsdienst

Algemeen

Hoewel de staat niet één bepaalde godsdienst steunt, en iedereen het recht heeft te geloven of niet, onderstreept Amerika toch zijn gehechtheid aan de religie in het algemeen: de president legt zijn ambtseed op de bijbel af, het Huis van Afgevaardigden begint elke zitting met een gebed, en voor de rechtbank roepen de getuigen bij de eedaflegging Gods hulp in.

Dit diepgewortelde religieuze fundament van de Amerikaanse samenleving is historisch gemakkelijk te verklaren. De Europese kolonisten brachten hun godsdienst mee; sommige groepen waren zelfs uit Europa gevlucht om aan geloofsvervolging te ontkomen.

Deze mensen zochten een plek waar ze hun vaak strikte leefregels konden toepassen, en gedroegen zich zeer puriteins, een trek die ook nu nog in de Amerikaanse maatschappij terug te vinden is. Maar niet elke groep kon haar geloof meteen vrij beleven: men was vaak onverdraagzaam tegenover andersdenkenden. Uiteindelijk heeft iedereen toch zijn plek gevonden en kon zijn overtuiging behouden.

Na de onafhankelijkheidsoorlog werd de godsdienstvrijheid in de grondwet opgenomen en een volledige scheiding van kerk en staat doorgevoerd (1791). Ongeveer 30% van de bevolking is protestant. Het protestantisme is sterk gepolariseerd met als extremen fundamentalisme en liberalisme (vrijzinnigheid). Er is een grote verscheidenheid van christelijke denominaties met meer dan 250 kerken, geloofsgemeenschappen en religieuze groeperingen.

De voornaamste kerktypen zijn: baptisten, methodisten, lutheranen, pinkstergemeenten, presbyterianen en hervormden, anglicanen (episcopaalse kerk) en churches of Christ. Tot de kleinere kerkgenootschappen behoren o.a. de (zevendedag)adventisten, Christian Science, Broederenkerk, Jehova's getuigen, quakers, Leger des Heils en een aantal unitarische kerken.

In de jaren zeventig kwamen verschillende anti-institutionele bewegingen als Youth for Christ en Jesus People sterk in de belangstelling; in de jaren tachtig werd in steeds toenemende mate door kerken van zeer fundamentalistische signatuur geëvangeliseerd via de televisie (de electronic church).

Tot de rooms-katholieke Kerk behoort ca. 26% van de bevolking. Er zijn 32 aartsbisdommen met in totaal 138 bisdommen. Ca. 2,6% van de bevolking is joods. Boeddhisten, islamieten en hindoes vormen kleine minderheden.

Mormonen en Utah

De Mormonen maken vandaag de dag weer zo'n 90% van de bevolking van Utah uit.

De Mormonen vormen een religieuze sekte, gesticht door Joseph Smith, aan wie in 1823 de bijbelse geschiedenis van Amerika geopenbaard werd: de indianen zouden volgens deze visioenen de afstammelingen zijn van de Lamanieten, de verloren stam Israëls. ‘Het Boek van Mormon’, waarin dit verhaal is opgetekend, is het heilige boek van de Mormonen die zich de ‘Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen’ (Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints) noemt.

De Mormonen vestigden zich eerst in de staat New York en vervolgens in Ohio, Missouri en Illinois, om te ontkomen aan de vervolgingen waarvan ze het slachtoffer werden.

Ten slotte trokken ze naar Utah, waar ze de stad Salt Lake City stichtten, die hun definitieve woonplaats werd. De Mormonenkerk, waarin de polygamie tot 1890 was toegestaan, kent de plaatsvervangende doop voor overledenen, en heeft in dat verband een databank samengesteld waar de genealogische gegevens van nagenoeg de hele wereld liggen opgeslagen. De kerk beschikt ook over eigen banken, verzekeringsmaatschappijen, hotels en communicatiemedia.

Overige kerkgenootschappen

Baptisten

Het baptisme heeft zich vanaf 1639-1641 in Amerika los van een moederkerk ontwikkeld. Het belangrijkste kenmerk van het baptisme is de nadruk op de religieuze vrijheid. De vele groepen noemen zich liever ‘associations’ of ‘congregations’, dan kerken.

Door het ritueel van de volwassenendoop door onderdompeling wordt men volwaardig lid. Door de decentrale structuur bestaan er naast zeer vooruitstrevende gemeenschappen ook conservatief-fundamentalistische. De Southern Baptist Convention, één van de grootste baptistenconventies, ontstond in 1845 en vertegenwoordigt de meeste conservatieve baptisten. Door de rassenscheiding hebben zich ook ‘zwarte kerken’ gevormd: de twee grootste hebben miljoenen leden.

De beroemdste baptistenpredikant was ongetwijfeld de tv-dominee Billy Graham.

Methodisten

De methodistenkerk verspreidde zich in Amerika vanaf 1761. Zij legt de nadruk op de persoonlijke ervaring en moreel gedrag: zo verzet men zich tegen ‘overmatig amusement’ en roept het op tot sociale dienstbaarheid.

De Southern Methodist Church heeft ca. 10 miljoen aanhangers, de totale methodistenbeweging heeft ca. 14 miljoen leden.

Eind achttiende eeuw scheidden zich van deze beweging twee ‘zwarte kerken’ af: de African Methodist Episcopal Church en de African Methodist Episcopal Zion Church.

Lutheranen

Drie belangrijke groepen immigranten hebben in de 17e eeuw het lutheranisme in de Verenigde Staten geïntroduceerd. Tot 1820 bleef de samenstelling van de lutheranen sterk etnisch getint (Duitsers en Scandinaviërs).

Tegenwoordig zijn er drie sterke groeperingen, de American Lutheran Church (mid-westen en rurale gebieden), de Lutheran Church in America (in de steden), en de Lutheran Church-Missouri Synod, waarin de meeste zwarte lutheranen zitten. De laatste groepering telt 2,6 miljoen leden in 6145 congregaties

Elke gemeenschap is autonoom en heeft een eigen structuur en liturgische vormen. Sommige groeperingen hebben bisschoppen.

Presbyterianen en hervormdenn

Ook de presbyteriaanse groeperingen verschillen onderling sterk. Samen vormen ze de Angelsaksische variant van het calvinisme. Bij de presbyterianen ligt de nadruk op de leer van Calvijn, de idee van de predestinatie, de voorbestemdheid van de mens.

De grootste kerk is de United Presbyterian Church in the U.S.A. die al sinds 1611 in de Verenigde Staten zetelt. De Presbyterian Church in the U.S., bloeide in het zuiden van de Verenigde Staten op.

Vooral Nederlanders, Hongaren en Duitsers noemen zich hervormd, met ieder hun eigen Reformed Chrurchues. De belangrijkste hervormde groeperingen zijn sinds 1957 verenigd in de United Church of Christ.

Episcopalisten

De huidige Episcopal Church was vroeger de Church of England, de eerste kerk die Europese kolonisten naar Amerika stuurde. De ca. 3 miljoen episcopalisten staan onder bestuur van bisschoppen; functies als paus, of kardinalen kent men niet.

United Church of God

Deze kerk heeft ca. 1 miljoen leden, is calvinistisch van doctrine, maar tegenstander van een hiërarchische structuur. Afkomstig van de Pilgrim Fathers die in 1620 aankwamen in de Amerika.

Churches of Christ-Christian Churches

Deze kerk omvat ca. 5500 congregaties in Noord-Amerika met ongeveer 1 miljoen leden. In ca. 40 andere landen wonen 150.000 leden van 1500 congregaties.

Pinksterbeweging

Diverse religieuze beweging met als twee grootste groeperingen de Assemblies of God en de Church of God in Christ.

Chistian Church

De Christian Church of Disciples of Christ is een protestantse denominatie met ca. 800.000 leden in de Verenigde Staten en Canada, en is daarmee een van de grootste in Amerika gestichte geloofsgemeenschappen. Zij begonnen hun activiteiten in Kentucky en West-Pennsylvania in de periode 1804-1809.

Rooms-katholieken

Vanaf de zestiende eeuw werken er al katholieke missionarissen in de Verenigde Staten. In 1634 vestigden de eerste katholieke kolonisten zich in de staat Maryland. Pas vanaf 1840 groeide het aantal katholieken snel met de komst van vele Ieren en Zuid-Europeanen.

Amerikaanse andersdenkenden stond vrij lang negatief tegenover de katholieken; pas in 1961 werd de eerste katholieke president gekozen, John F. Kennedy, van Ierse afkomst. Op dit moment is de rooms-katholieke kerk de grootste kerk met ca. een kwart van de totale bevolking.

Orthodoxe kerken

Vooral na de Russische Revolutie (1917) vluchtten vele oosters-orthodoxen naar de Verenigde Staten. De Eastern Orthodox Church bestaat uit talrijke groeperingen.

Twee andere belangrijke groeperingen zijn de Greek Orthodox Archdioces of North and South America en de Orthodox Church in America.

Joden

Na 1880 kwamen er veel joden uit Centraal- en Oost-Europa naar Amerika. Zij vestigden zich vooral in de grote steden aan de oostkust en maken bijvoorbeeld een kwart van de bevolking van New York uit.

Naast de groepering van de orthodoxe joden kent de joodse gemeenschap van de Verenigde Staten twee van het traditionele orthodoxe jodendom afwijkende richtingen, namelijk die van het reformjodendom en die van het ‘conservative judaism’. Op Israël na wonen er in de Verenigde Staten de meeste joden.

Quakers

De quakers geloofden sterk in de gelijkwaardigheid van ieder mens, zwoeren elke vorm van geweld af en waren voorstanders van tolerantie ten opzichte van andere religies.

Op dit moment zijn er minder dan 60.000 quakers in Amerika overgebleven, die verenigd zijn in de Friends United Meeting. De quakers kennen geen predikers en houden bijeenkomsten waarbij ze lange tijd in volstrekte stilte bij elkaar zijn.

Mennonieten, amana en hutterieten

Vervolgingen in Europa brachten in de loop van de 19e eeuw achtereenvolgens de Duitstalige gemeenschappen mennonieten, amana en hutterieten naar de Plains-staten. Hoewel ze allen bijvoorbeeld moderne kleding en elektronische hulpmiddelen afwijzen, zijn ze onderling niet verwant. Amana en mennonieten zijn geconcentreerd in Iowa.

Mennonieten zijn navolgelingen van de 16e-eeuwse Nederlandse protestantenleider Menno Simonsz. De leden van deze anabaptistische gemeenschap geloofden dat iedereen in principe priester was en de geest Gods in zich droeg.

De eveneens doopsgezinde Amish en hutterieten zijn zeer conservatieve gemeenschappen, met de nadruk op een zelfstandig geloof en afgescheidenheid, waardoor wereldse verplichtingen als dienstplicht worden voorkomen. De meeste hutterieten wonen in South Dakota.

De amana behoren tot de zogeheten inspirationisten, voor wie God door middel van profeten in plaats van priesters zijn gelovigen toesprak.

‘Zwarte’ kerken

De belangrijkste zwarte kerken zijn:

Veel van deze kerken zijn uiteraard ontstaan in de tijd van de rassenscheiding. Dat zoveel zwarten lid zijn van de baptistenkerken komt onder andere door de actieve missieactiviteiten die de baptisten in het verleden ontplooid hebben onder de zwarte bevolking.

Indianen

De religie van de Noord-Amerikaanse indianen is gebaseerd op voorouderverering en voert via geesten of ‘spirits’ van overleden familieleden terug naar een mythisch tijdperk waarin er onderscheid tussen mensen en dieren ontstond en de aarde en de natuur hun huidige vorm kregen. Ook de natuur in al haar verschijningsvormen is voor het geestelijke leven van de indianen belangrijk. Zo heeft vrijwel elke beek, heuvel of vlakte heeft een religieuze betekenis. Opvallen is soms de integratie van typisch katholieke elementen in traditioneel indiaanse geloofsbelevingen, zoals altaargebruiken, de Mariavereringen speciale feestdagen.

Sekten

Samenleving

Staatsinrichting Verenigde Staten algemeen

Rond de onafhankelijkheidsverklaring in 1776 werd er voor de eerste keer in de wereldgeschiedenis een geschreven Constitutie opgesteld, een grondwet met beginselen van staatsinrichting. Op 17 september 1787 ging de Amerikaanse grondwet officieel in werking.

De Amerikaanse grondwet is gebaseerd op enkele principes die in het denken van de Verlichting belangrijk werden geacht:

Sinds 1787 zijn er enkele tientallen amendementen op de grondwet aangebracht, de zogenaamde ‘Bill of Rights’. Hierin zijn de rechten van de mens vastgelegd, waaronder vrijheid van godsdienst en pers en het verbod op slavernij.

Centraal punt van de Bill of Rights is de eenheidsgedachte, dat echter vertaald wordt in een stelsel van ‘checks and balances’, waarin de verhouding tussen de federatie en de deelstaten en de gescheiden verhoudingen tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht geregeld worden.

advertentie

Ondertekening Declaration of Independence, USAFoto: Publiek domein

De wetgevende macht is in handen van het ‘Congress’, bestaande uit twee Kamers, de Senaat of ‘Senate’ en Huis van Afgevaardigden of ‘House of Representatives’.

Iedere staat wordt in de Senaat vertegenwoordigd door twee leden, die een zittingstermijn van zes jaar hebben. Om de twee jaar wordt eenderde van de senatoren na verkiezingen vervangen.

Het Huis van Afgevaardigden heeft 435 leden, die een zittingstermijn hebben van twee jaar. Elke staat moet minstens één afgevaardigde in het Huis hebben; de verdeling van de overblijvende zetels over de staten gebeurt afhankelijk van het inwonertal.

Alle leden van Huis en Senaat kunnen wetsontwerpen indienen, maar om wet te worden moet een wetsvoorstel door beide Kamers aanvaard zijn en door de president ondertekend worden. De president heeft nog wel het recht van veto, maar dat kan dan weer door een twee derde meerderheid in beide Kamers van het Congres overstemd worden.

advertentie

Senaat Verenigde StatenFoto: U.S. Senate, 111th Congress, Senate Photo Studio, publiek domein

De twee Kamers in het Congres hebben nog meer functies. Zo beslist het Huis van Afgevaardigden (op basis van één stem per staat), indien bij de presidentsverkiezingen geen kandidaat de meerderheid krijgt. Het recht van impeachment houdt in dat er een speciale procedure in werking gesteld kan worden om de president en bijvoorbeeld federale rechters uit hun ambt te ontzetten. Het Huis beslist dan over de beschuldiging en de Senaat geeft uiteindelijk (bij twee derde meerderheid) het eindoordeel. Verder heeft de Senaat een goedkeuringsrecht ten aanzien van het sluiten van traktaten en ten aanzien van benoemingen in - meest hogere - overheidsfuncties door de president. Gewoonterecht maakt de Congresleden tot behartigers van individuele belangen van hun kiezers bij de nationale regering.

In de praktijk berust de macht in het Congres bij de voorzitters van de belangrijkste commissies en bij het ‘leadership’. Het leadership bestaat uit de fractievoorzitters en hun rechterhanden (whips) en de gekozen voorzitter van het Huis, de zogenaamde ‘Speaker’. De Speaker is de voorman van de grootste partij en de machtigste figuur in het Huis. De Senaat heeft als voorzitter de vice-president van de Verenigde Staten, die echter een minder centrale positie inneemt.

advertentie

Zegel van het Huis van Afgevaardigden, Verenigde StatenFoto: Ipankonin in het publieke domein

De uitvoerende macht is in handen van de president, die voor vier jaar wordt gekozen in algemene verkiezingen (kiesgerechtigde leeftijd vanaf 18 jaar) via een college van kiesmannen, die per staat benoemd worden naar rato van het aantal zetels van de staat in het Congres. Herverkiezing is maar één keer mogelijk.

Het systeem werkt zo dat de winnaar in een staat alle kiesmannen krijgt, hoe klein de overwinning ook is. Ook de plaatsvervanger van de president, de vice-president, wordt zo gekozen.

De president heeft zes functies of bevoegdheden:

a. Hij is staatshoofd. Hieronder valt o.m. het afkondigen van wetten en het gratierecht.

b. Hij is hoofd van de uitvoerende macht. De president is regeringsleider, hij heeft de taak erop toe te zien dat de wetten worden uitgevoerd en hij is hoofd van het federale bestuursapparaat. Verder heeft hij het recht van benoeming en ontslag ten aanzien van belangrijke functies in het bestuur, een fors politiek machtsmiddel.

c. Hij is opperbevelhebber van alle strijdkrachten en heeft oorlogsbevoegdheden, de zogenaamde ‘war-powers’. Hij beslist over het inzetten van troepen in het buitenland en in het eigen land. Het 'recht oorlog te verklaren' is voorbehouden aan het Congres, maar het recht oorlog te 'maken' aan de president.

advertentie

Zegel van de President van de Verenigde StatenFoto: Publiek domein

d. Bij de president berust het bestuur van de buitenlandse betrekkingen. Het Congres heeft hierin ook belangrijke bevoegdheden, met name het goedkeuringsrecht inzake verdragen van de Senaat. De president kan dit echter omzeilen door niet een verdrag in formele zin, maar een 'executieve overeenkomst' te sluiten, die zich aan deze inspraak onttrekt. Bovendien heeft het Hooggerechtshof uitgemaakt dat hij op dit gebied een 'inherente macht' heeft. Zo is van oudsher de positie van de president op dit vlak overheersend: van de Monroe-leer ('Amerika voor de Amerikanen') tot de Nixon-doctrine (inzake het subsidiaire karakter van Amerika's 'politierol' in de wereld) is de Amerikaanse buitenlandse politiek bepaald door het Witte Huis.

e. Hij is initiator van wetgeving. Hoewel de wetgevende macht bij het Congres ligt, vervult de president op dit terrein toch een vooraanstaande rol. De grondwet schrijft voor dat de president zich periodiek tot het Congres moet richten, met name door de jaarlijkse 'troonrede': de State of the Union. In de praktijk vinden belangrijke wetsontwerpen hun oorsprong in de uitvoerende macht.

f. Hij is hoofd van een politieke partij. De president is automatisch leider van de politieke partij die hem kandideert. Dit gebeurt in een 'nationale conventie' van die partij. De afgevaardigden naar die bijeenkomst worden vaak aangesteld op basis van partijpolitieke voorverkiezingen (primaries) in alle staten.

Parlementaire verantwoordelijkheid van de regering, zoals bijvoorbeeld in West-Europa, bestaat niet in Amerika. De president is onafzetbaar (behoudens impeachment) en dat beheerst ook zijn optreden als regeringsleider. De grondwet noemt 'de hoofden der departementen', maar het kabinet heeft bijna een volledig van de president afgeleide functie. Vooral na de Tweede Wereldoorlog is het belang van het kabinet afgenomen. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Democratische Conventie Democraten, Verenigde StatenFoto: Ava Lowery CC 2.0 Generic no changes made

Utah en mormonen

De conservatieve invloed van de mormoonse Kerk in Utah, waarin de nadruk wordt gelegd op traditionele waarden als hard werken, discipline en een hecht familieleven, is overal tastbaar aanwezig. Feit is in ieder geval dat in de 21e eeuw Utah een van de meest bloeiende staten van de Verenigde Staten van Amerika is.

Economie

Grote delen van de staat worden gebruikt door de Amerikaanse krijgsmacht.

Utah heeft als staatssymbool een bijenkorf, hetgeen de nijverheid van de inwoners goed symboliseert.

De agrarische sector was vooral in het begin een belangrijk middel van bestaan. De mormoonse pioniers voorzagen zo in hun eerste eigen levensbehoeften. Tegenwoordig telt Utah ruim 13.000 boerderijen.

De industriële sector is tegenwoordig de belangrijkste bron van inkomsten in Utah. Elektronische apparatuur, software, industriële machines en precisie-instrumenten zijn enkele van de producten die hier in Utah worden vervaardigd. Het toerisme neemt een steeds belangrijkere plaats in de economie van Utah in.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Het natuurschoon is de grootste attractie van Utah. Utah telt maar liefst vijf nationale parken, Arches, Bryce Canyon, Canyonlands, Capitol Reef en Zion. Deze parken hebben spectaculaire landschappen. Bekend zijn de veelkleurige grillige rotsformaties. Rond het Great Salt Lake zijn grottekeningen van indianen te vinden. Er zijn veel nationale monumenten in Utah. De bekendste zijn: Cedar Breaks, Dinosaur, Grand Staircase-Escalante, Hovenweep, Natural Bridges, Rainbow Bridge en Timpanogos Cave.

Onder meer doordat de Olympische winterspelen in 2002 in Salt Lake City zijn gehouden is de faam van Utah als wintersportbestemming steeds groter geworden. Belangrijke skigebieden zijn Park City, Beaver Mountain en Deer Valley. De poedersneeuw van Utah is wereldberoemd en maakt het gebied ook interessant voor snowboarders.

Salt Lake City is de stad van de mormonen. Je vindt er veel bezienswaardigheden zoals Temple Square met de Tabernakel. Maar Salt Lake City heeft ook andere attracties, zoals de Hogle dierentuin, een planetarium, een kunstmuseum en veel goede winkelmogelijkheden.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

UTAH LINKS

Advertenties
• AmerikaPLUS
• Utah Vliegtickets.nl
• Utah Travelworld
• Droomvakanties naar Amerika vergelijken
• Utah Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Utah

Nuttige links

Het Beste van West-Amerika: Utah
Telefoongids Verenigde Staten

Bronnen

Elmar Landeninformatie

Wikipedia

www.landenweb.nl/verenigde-staten

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt november 2021
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems