Populaire bestemmingen CANADA

ALBERTA   

Wil je persoonlijke reistips ontvangen? Klik hier.

Planten

In Midden- en Noord-Alberta wordt de komst van de lente aangekondigd door de vroege bloei van een variëteit van het wildemanskruid, de Pulsatilla patens. Dit lid van de boterbloemfamilie kan al in maart bloeien, maar april is de normale bloeitijd. Andere vroegbloeiers op de prairie zijn Thermopsis rhombifolia, ook wel 'golden bean' of 'buffalo bean' genoemd, en de Rosa acicularis, een variëteit van de wilde roos. De Rosa acicularis, die groeit van Quebec tot in British Columbia, werd in 1930 door schoolkinderen gekozen als de officiële bloem van Alberta.

Rosa acicularis of wilde roos, officiële bloem van Alberta Foto:Qwert1234
foto: Qwert1234, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (no changes made)

Leden van de zonnebloemfamilie bloeien op de prairie in de zomermaanden tussen juli en september. De zuidelijke en centraal-oostelijke delen van Alberta worden bedekt door korte prairiegras, dat gedurende de zomer verdord en dan wordt 'vervangen' door winterharde vaste planten als de Ratibida columnifera of 'Mexican hat', een fijnstraalsoort en salie. Zowel de citroengele honingklaver als de witte honingklaver komt voor in Zuid- en Centraal-Alberta. De bomen in het parklandschap van Centraal-Alberta, bladverliezers als esp, populier en wilg, groeien in bosjes op de heuvels. Ten noorden van de North Saskatchewan River domineren bossen het landschap over een oppervlakte van duizenden vierkante kilometers. Amerikaanse ratelpopulier, balsempopulier en papierberk zijn de primaire grote bladverliezende soorten. Tot de altijdgroene coniferen behoren struikden, Rocky Mountain grove den, draaiden, witte spar, zwarte spar en de bladverliezende conifeer Larix laricina of tamarack.

Larix laricina of tamarack in herfsttooi Foto:Linda Baird-White
foto: Linda Baird-White, publiek domein

Andere bomen en coniferen die typisch zijn voor Alberta: Larix lyallii of 'alpine larch', Pinus flexilis of 'limber pine', asgrijze den, balsemzilverspar, douglasspar, Engelmannspar, Rocky Mountin esdoorn, vederesdoorn of Californische esdoorn, Amerikaanse rode es, Rocky Mountain jeneverbes, Amerikaanse lork, Amerikaanse of Amerikaanse zwarte populier, West-Amerikaanse balsempopulier, Amerikaanse witte den.
Oppassen geblazen is het voor de veelvoorkomende 'poison ivy' of gifsumak, het aanraken van deze plant kan al genoeg zijn voor achtereenvolgens ondraaglijke jeuk, ontstekingen en zweren.

Gifsumak of 'poison ivy' Foto:Publiek domein
afbeelding: publiek domein

Dieren

De vier landschapstypes (bergen, arctische bossen, parklandschappen en prairies) van Alberta zijn de thuisbasis van veel verschillende soorten dieren. Er zijn niet veel plaatsen op de wereld met zo'n grote variëteit aan wilde dieren als Alberta. Alberta telt zo'n 587 soorten, waaronder 10 amfibieën, 93 zoogdieren, 411 vogels, 8 reptielen en 65 vissen. Bovendien lopen, kruipen en vliegen er nog zo'n 20.000 soorten insecten in Alberta rond. British Columbia is in Canada de enige provincie met een groter aantal zoogdiersoorten. Het 'nationale' dier van Alberta is het dikhoornschaap.

Dikhoornschaap, het 'nationale' dier van Alberta Foto:Pubiek domein
foto: Jon Sullivan, publiek domein

De zuidelijke en centrale prairiegebieden waren ooit volledig in het bezit van miljoenen bosbizons, een ondersoort van de Amerikaanse bizon. De bizonpopulatie werd vanaf het begin van de kolonisatie in snel tempo gedecimeerd en met uitsterven bedreigd. Op dit moment gaat het weer redelijk goed met de bizon.

Bosbizon
foto: CanadianEman, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (no changes made)

In Alberta leven een aantal grote carnivoren, waaronder de grizzly- en zwarte beer in de bergen en beboste gebieden. Tot de kleinere vleeseters van de honden- en kattenfamilie behoren coyotes, wolven, vossen (waaronder de zeldzame kitvos), rode lynx, Canadese lynx en poema's. Andere kleine rovers zijn veelvraat, rivierotter of Noord-Amerikaanse otter, wezel, vismarter, zilverdas of Amerikaanse das, zwartvoetbunzing, mink of Amerikaanse nerts en gestreepte skunk of stinkdier. Grote plantenetende zoogdieren zijn in de hele provincie te vinden, elanden, muildierherten, wapiti's, witstaartherten, boskariboes in beboste gebieden, gaffelbokken op de prairies in het zuiden van Alberta, dikhoornschapen en sneeuwgeiten leven in de Rocky Mountains.
Konijnen, stekelvarkens (waaronder de oerzon of Noord-Amerikaans stekelvarken), wasberen, bevers (waaronder de Canadese bever), eekhoorns (waaronder de Amerikaanse rode eekhoorn, roodstaartchipmunk) en vele soorten knaagdieren, waaronder de Amerikaanse haas, bergkatoenstaartkonijn, Noord-Amerikaanse fluithaas, prairiehaas, de muskus- of bisamrat, de grijze marmot, bosmarmot, geelbuikmarmot en de zeldzame ordkangoeroegoffer uit de familie der wangzakmuizen verspreid over de provincie. Alberta telt slechts één giftige slang op haar grondgebied, de prairieratelslang.
In Centraal- en Noord-Alberta vinden trekvogels in de lente een broedplaats. Naast de Canadese kraanvogel of prairiekraanvogel nestelen grote aantallen eenden, ganzen, zwanen en pelikanen op of nabij de vele meren. Arenden, haviken, uilen en kraaien profiteren hier ook van en verder is er grote variëteit aan zaad en insecten etende vogels.
Rivieren en meren zitten vol met onder andere snoek, breedbekbaars, Amerikaanse gele baars, regenboogforel, bronforel, roodkeelforel, Amerikaanse dikkop-elrits, beek- of rivierforel, gevlekte ombervis en steur. De Salvelinus confluentus of 'bull trout' is de provinciale vis van Alberta.

Salvelinus confluentus of 'bull trout', provinciaal symbool van Alberta Foto:Bart Gammet
foto: Bart Gammet, publiek domein

Een greep uit de vele vlindersoorten: distelvlinder, rouwmantel, atalanta (ook wel admiraal- of nummervlinder), kleine vuurvlinder, monarchvlinder, bont dikkopje, zwaertsprietdikkopje en klein koolwitje.

Een greep uit de vleermuissoorten: grote bruine vleermuis, rode vleermuis, grijze vleermuis, kleine bruine vleermuis en een aantal soorten uit de familie der gladneuzen.

Een greep uit amfibieën en reptielen: langteensalamander, tijgersalamander, boskikker, westelijke sierschildpad, roodflankkousebandslang en westelijke haakneusslang.

Bijzonder is dat Alberta geheel vrij is geweest van de bruine rat, als enige provincie in Canada en sowieso als één van de weinige plaatsen ter wereld. Sinds het begin van de jaren '50 van de vorige eeuw is daar door opeenvolgende regeringen aan gewerkt, en tot voor enkele jaren met veel succes. In 2012 werd er echter op een vuilstortplaats in Medine Hat een kolonie bruine ratten gevonden, en in 2014 opnieuw.

Ten zuidoosten van Drumheller richtte de UNESCO in 1955 het Dinosaur Provincial Park op. Dit Werelderfgoedgebied bevat de rijkste fossielbedden ter wereld. Hier zijn meer dan 300 belangrijke ontdekkingen gedaan.

T-Rex in Drumheller, Alberta Foto:Kevstan
foto: Kevstan, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (no changes made)

In het Elk Island National Park leven grote zoogdieren als de wapiti, de steppebizon en de met uitsterven bedreigde bosbizon.
Wood Buffalo National Park is het grootste nationale park van Canada en in 1983 uitgeroepen door de UNESCO als Werelderfgoedgebied omdat er zeldzame dieren als de bosbizon leven. Verder komen hier slechtvalken en de Amerikaanse zeearend voor en is het de enige stabiele natuurlijke broedplaats ter wereld van de zeldzame trompetkraanvogel.

Trompetkraanvogel Foto:Rod
foto: Rod, Creative Commons Attribution 2.0 Generic (no changes made)

Het Waterton Lakes National Park bezit de rijkste fauna van alle Canadese parken, van beren tot dikhoornschapen en van watervogels tot sapspechten.
In het Banff National Park (opp. 6640 km2), het oudste nationale park van Canada, zijn veel diersoorten in hun natuurlijke omgeving te zien: berggeiten, groothoornschapen, herten, zwarte beren, grizzlyberen en wapiti’s. Een bijzondere verschijning is de Amerikaanse notenkraker. De lagere hellingen zijn overdekt met dichte bossen pijnbomen, zilversparren, en wat Douglasdennen. Op grotere hoogte worden de ze soorten verdrongen door dennenbomen en de Engelmannspar. Op 2135 meter hoogte heerst een semi-poolklimaat waar toch nog veel kleurrijke alpenbloemen bloeien. Rond Banff Cave & Basin, een gebied met veel heetwaterbronnen, leeft een slakkensoort in het hete water die alleen nog hier voorkomt, de Physella johnsoni of Banff Springs-slak.

Physella johnsoni of Banff Springs-slak, uniek in Alberta maar ook in de wereld Foto:Paulmkgordon
foto: Paulmkgordon, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic (no changes made)

Tot de flora in Banff en Jasper National Park horen 996 soorten vaatplanten (bomen, grassen en bloemen), 407 korstmossen, 243 mossen en 53 levermossen.

Het Saskatoon Island Provincial Park is een van de nestgebieden van de zeldzame trompetzwaan.

Broedende trompetzwaan Foto:Publiek domein
foto: publiek domein

McLennan in het westen van Alberta staat bekend als de 'Bird Capital of the World', want hier komen drie belangrijke trekroutes samen rond Kimiwan Lake, namelijk Mississippi, Pacific en Central. ca. 27.000 strandvogels en 250.000 watervogels komen hier samen, meer dan 200 verschillende soorten zijn hier gesignaleerd.

Hieronder een uitgebreid overzicht van in Alberta gesignaleerde broed- en trekvogels:

EENDEN, GANZEN, ZWANEN
Amerikaanse smientfluitzwaankleine topperrosse stekelstaart
Amerikaanse tafeleendgrote Canadese ganskokardezaagbekrotgans
Amerikaanse zee-eendgrote tafeleendkolgansslobeend
Amerikaanse zwarte eendgrote zaagbekkoningseidersmient
blauwvleugeltalinggrote zee-eendkrakeendsneeuwgans
brilduikerharlekijneendkuifeendtopper
brilzee-eendijseendmiddelste zaagbektrompetzwaan
buffelkopeendIJslandse brilduikerpijlstaartwilde eend
Carolina-eendkaneeltalingringsnaveleendwintertaling
eiderkleine Canadese gansRoss' ganszomertaling

Mannetjes exemplaar van de zomertaling Foto:Dick Daniels
foto: Dick Daniels, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (no changes made)

PATRIJZEN, FAZANTEN, KALKOENEN, HOENDERS
blauw sneeuwhoenkalkoenpatrijs of veldhoenwaaierhoen
bossneeuwhoenkraaghoenprairiehoenwitstaartsneeuwhoen
fazantmoerassneeuwhoenstekelstaarthoen

Witstaartsneeuwhoen Foto:Footwarrior
foto: footwarrior, Creative Commons Erkännande-Dela Lika 3.0 Generisk (no changes made)

DUIKERS, FUTEN, AALSCHOLVERS, PELIKANEN
Clarks fuutgeoorde aalscholverkuifduikerroodkeelduiker
dikbekfuutgeoorde fuutPacifische parelduikerwitte pelikaan
geelsnavelduikerijsduikerroodhalsfuutzwanehalsfuut

Zwanehalsfuut Foto:Linda Tanner
foto: Frank Schulenburg, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (no changes made)

ROERDOMPEN, REIGERS, IBISSEN
Amerikaanse blauwe reigergroene reigerkoereigerwitbuikreiger
Amerikaanse kleine zilverreigergrote zilverreigerkwakwitmaskeribis
geelkruinkwakkleine blauwe reigerNoord-Amerikaanse roerdomp

Noord-Amerikaanse roerdomp
foto: Walter Siegmund, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (no changes made)

ROOFVOGELS, GIEREN
Amerikaanse sperwerCoopers sperwerroodkopgiersmelleken
Amerikaanse torenvalkgiervalkroodstaartbuizerdsteenarend
Amerikaanse zeearendhavikrosse ruigpootbuizerdvisarend
blauwe kiekendiefprairiebuizerdruigpootbuizerd
breedvleugelbuizerdprairievalkslechtvalk

Coopers sperwer Foto:Cephas
foto: Cephas, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (no changes made)

RALLEN, KOETEN, KRAANVOGELS, PLEVIEREN
Amerikaanse meerkoetsoraralAmerikaanse goudplevierkilldeerplevier
Canadese kraanvogeltrompetkraanvogelAmerikaanse strandplevierMongoolse plevier
gele ralVirginia-ralAziatische goudplevierprairieplevier
kraanvogelAmerikaanse bontbekplevierdwergplevierzilverplevier

Amerikaanse bontbekplevier Foto:Dick Daniels
foto: Dick Daniels, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (no changes made)

STRANDLOPERS, SNIPPEN, KLUTEN
Amerikaanse kluutblonde ruitergrote grijze sniprode grutto
Amerikaanse steltkluutBonapartes strandloperkanoetstrandloperroodkeelstrandloper
Alaskastrandloperbonte strandloperkemphaanrosse franjepoot
Amerikaanse bosruiterbrandingloperkleine geelpootruiterSiberische strandloper
gele raldrieteenstrandloperkleine grijze snipsteenloper
Amerikaanse houtsnipeskimowulpkleine strandlopersteltstrandloper
Amerikaanse oeverlopergestreepte strandloperkleinste strandloperwillet
Amerikaanse watersnipgrauwe franjepootkrombekstrandloperzwarte ruiter
Amerikaanse wulpgrijze strandloperlepelbekstrandloperzwarte steenloper
Bairds strandlopergrote franjepootmarmergrutto
Bartrams ruitergrote geelpootruiterregenwulp

Eskimowulp Foto:Cephas
foto: Cephas, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (no changes made)

MEEUWEN, STERNS, JAGERS
Amerikaanse dwergsterngrote mantelmeeuwkleinste jagerThayers meeuw
Beringmeeuwivoormeeuwmiddelste jagervisdief
drieteenmeeuwKamtsjatkameeuwnoordse sternvorkstaartmeeuw
dwergmeeuwkleine burgemeesterprairiemeeuwzilvermeeuw
Forsters sternkleine jagerreuzensternzwarte stern
Franklins meeuwkleine kokmeeuwringsnavelmeeuw
grote burgemeesterkleine mantelmeeuwstormmeeuw

Grote burgemeester Foto:Sowls, Art
foto: Sowls, Art, publiek domein

ALKEN, DUIVEN, KOEKOEKEN
Aziatische marmeralkrotsduifwitvleugeltreurduifzwartsnavelzeekoet
bandstaartduiftreurduifzilveralk
geelsnavelkoekoekTurkse tortelzwarte zeekoet

geelsnavelkoekoek Foto:Factumquintus
foto: Factumquintus, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (no changes made)

UILEN
Amerikaanse oehoeLaplanduilransuilvelduil
gestreepte bosuilNoord-Amerikaanse dwerguilruigpootuilwestelijke schreeuwuil
holenuiloostelijke schreeuwuilsneeuwuilzaaguil
kerkuilPonderosadwergooruilsperweruil

Amerikaanse oehoe, 'nationale' vogel van Alberta Foto:Brendan Lally
foto: Brendan Lally, Creative Commons Attribution 2.0 Generic (no changes made)

ZWALUWEN, KOLIBRIES, IJSVOGELS
Amerikaanse nachtzwaluwbonte gierzwaluwpoorwillwhippoorwill
Anna's kolibriecalliopekolibrierobijnkeelkolibriezwarte gierzwaluw
bandijsvogelCosta's kolibrierosse kolibriezwartkinkolibrie

Robijnkeelkolibrie Foto:jeffreyw
foto: jeffreyw, Creative Commons Attribution 2.0 Generic, (no changes made)

ZWALUWEN, KOLIBRIES, IJSVOGELS
Amerikaanse drieteenspechtgeelbuiksapspechtNoord-Amerikaanse helmspechtzwartrugspecht
bergsapspechtgouden grondspechtroodbuikspecht
donsspechthaarspechtroodkopspecht
eikelspechtLewis' spechtroodnekksapspecht

Noord-Amerikaanse helmspecht
foto: Cephas, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (no changes made)

ZANGVOGELS
alsemfeetiranCassins gorskatvogelroodhalsgors
Amerikaanse boomkruiperCassins roodmuskeeproodkeelsialia
Amerikaanse boslijsterCassins vireoKentuckyzangerroodkroonhaan
Amerikaanse ekstercederpestvogelklapeksterroodoogvireo
Amerikaanse goudhaanConnecticutzangerkleine feetiranroodoorgors
Amerikaanse klapeksterdennensijskoningstiranroodstaartgors
Ameikaanse klifzwaluwdennenzangerkrombekspotlijsterrosse spotlijster
Amerikaanse kraaidickcisselkruisbekrouwkopzanger
Amerikaanse matkopdwerglijsterlazuligorssavannahgors
Amerikaanse roodmuselzenfeetiranLecontes gorsSays phoebe
Amerikaanse roodstaartepauletspreeuwLincolns gorssneeuwgors
Amerikaanse rotswinterkoningGambels meesLouisianatangaresparrenfeetiran
Arkansaskoningstirangeelborstvireomagnoliazangersparrenpiewie
avonddikbekgeelborstzangermangrovezangersparrenzanger
avondgorsgeelkaakweidespreeuwMcCowns ijsgorsspotlijster
Bairds gorsgeelkeelzangerMexicaanse roodgorssprinkhaangors
BaltimoretroepiaalgeelkoptroepiaalmoerasgorsStellers gaai
barmsijsgeelstuitzangermoeraswinterkoningstrandleeuwerik
bergheggenmusgeelvleugelzangermonnikszangerstruikfeetiran
bergsialiagele zwartkeelzangermusgorstapuit
bergsolitairegevlekte towieNashvillezangerTennesseezanger
bergspotlijstergewone maskerzangerNelsons spitsstaartgorstijgerzanger
berkenfeetirangewone raafNoord-Amerikaanse ruwvleugelzwaluwtoendragors
blauwe gaaigewone spreeuwNoord-Amerikaanse waterspreeuwTownsends zanger
blauwe zwartkeelzangerglanstroepiaalnoordelijke huiswinterkoningveery
blauwgrijze muggenvangergoudkruingorsnoordse waterlijsterveldgors
blauwkeelsialiagoudsijsoeverfeetiranvorkstaartkoningstiran
blauwvleugelzangergrijskopzangeroeverzwaluwwestelijke bospiewie
bleke gorsgrijskruinbergvinkOost-Amerikaanse winterkoningwilgenfeetiran
bobolink of rijsttroepiaalgrijswangdwerglijsterOrpheusvireoWilsons zanger
boerenzwaluwgrijze juncoovenvogelwitbandkruisbek
bonte ijsgorsgrijze notenkrakerPacifische waterpieperwitborstboomklever
bonte lijstergrijze zwartkeelzangerpalmzangerwitkaakweidespreeuw
bonte zangergroene zangerpestvogelwitkeelgors
boomzwaluwgroene zwaluwPhiladelphiavireowitkruingors
Brewers gorsgroenstaarttowiephoebewitstuitbarmsijs
Brewers troepiaalgrote kuiftiranPinyongaaizanggors
brilparulazangerhaakbekprairiegorszeggewinterkoning
brilvireoheremietlijsterprairiepieperzomertangare
bruinkopkoevogelheremietzangerpurpergorszwaluwstaartkoningstiran
Bullocks troepiaalHudsonmeespurperzwaluwzwarte troepiaal
cactusspotlijsterhuismusrode kardinaalzwartkeelgors
Canadese boomkleverijsgorsroestflankzangerzwartkopkardinaal
Canadese taigagaaiindigogorsroodborstkardinaalzwartkopzanger
Canadese zangerkastanjerugroodborstlijsterzwartkruingors
Carolinawinterkoningkastanjezangerroodflanktowiezwartvleugeltangare

Canadese taigagaai Foto:Factumquintus
foto: Mdf, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported (no changes made)

ALBERTA LINKS

Advertenties
• Travelworld Canada
• Alberta Vliegtickets.nl
• Alberta Hotels
• Canada Vliegtickets WTC
• Edminton Vliegtickets Tix.nl

Nuttige links

Alberta Fotoreisverhaal
Startpagina Alberta (N+E)
Schrijf uw artikel over ALBERTA

Bronnen

Canada
Cambium

Canada
Lonely Planet

Hempstead, Andrew / Calgary
Avalon Travel

Hempstead, Andrew / Edmonton & Northern Alberta
Avalon Travel

Pashby, Christie / Frommer's Alberta
Wiley

Struijk, Aad / West-Canada
Elmar

Teuschl, Karl / Canada-West : Rocky Mountains, Vancouver
Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum BV

Veldt, Marc / Canada
Gottmer/Becht

Wagner, Heike / West- Canada
Lannoo

Wikipedia

www.landenweb.nl/canada

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt september 2020
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems