Landenweb.nl

INDIA
Economie

To read about INDIA in English - click here

Koop hier uw visum naar India

Steden INDIA

BangaloreMumbai

Populaire bestemmingen INDIA

Goa

Economie

Algemeen

Sinds de onafhankelijkheid in 1947 probeert de overheid door middel van vijfjarenplannen bepaalde sectoren van de economie te ontwikkelen. De genationaliseerde sector speelt een belangrijke rol en daarin wordt door de overheid veel geld in geïnvesteerd. Er is echter geen sprake van een strakke planning en het aandeel van de overheid in de nationale economie is in bepaalde periodes sterk teruggelopen.

De vanaf de onafhankelijkheid gevolgde importsubsidie als ontwikkelingsstrategie heeft halverwege de jaren tachtig plaats gemaakt voor liberalisatie. Het aandeel van de overheidssector zal volgens het zevende vijfjarenplan dalen met 5% in vergelijking met het zesde vijfjarenplan.

In de jaren tachtig was er sprake van een geleidelijke groei van het inkomen per hoofd van de bevolking (1980-1995 een stijging van 3%). In 1994 was het nationale inkomen per hoofd van de bevolking $310. De inflatie bleef in die periode hoog (bijna 10% in 1985-1995), maar kon in 2002 tot 5,4% teruggedrongen worden.

advertentie

Mumbai Financiee en industrieel centrum IndiaFoto: Ville Hyvönen CC 2.0 Generic no changes made

Hoewel de reële economische groei in 1988-1989 naar ruim 10% steeg, bedroeg die in 1995-1996 nog maar 4,5% en in 2002 4,3%: een teken voor de instabiliteit van de Indiase economie. Toch behoort India met deze groeicijfers tot een van de snelst groeiende economieën ter wereld. In de 21e eeuw maakt India een economische groeispurt door. De groei percentages zijn hoog al lijkt dat de laatste jaren weer wat af te zwakken, De percentages over 2011,2012 en 2013 zijn achtereenvolgens 6,3%, 3,2% en 3,8%. Hierna klimt het percentage weer tot 6,7% in 2017. Het BBP per hoofd van de bevolking bedroeg in 2017 $7.200.

Betrouwbare cijfers over de werkloosheid zijn eigenlijk niet te krijgen. Men schat dat ca. een derde van de beroepsbevolking geheel of gedeeltelijk werkloos is (officieel 8,5% in 2017). Door de hoge jaarlijkse toename van de beroepsbevolking met miljoenen tegelijk, lijkt het werkloosheidsprobleem alleen maar toe te nemen.

De Indiase economie is zeer divers, met veel regionale en structurele verschillen. Enerzijds behoort India tot de tien meest geïndustrialiseerde landen ter wereld, met een hoog technologisch niveau op gebieden als ruimtevaart, kernenergie en satellietcommunicatie. Aan de andere kant is nog een groot gedeelte van de bevolking afhankelijk van de vaak kleinschalige landbouw. Het gebied rondom Mumbai is al decennia lang een belangrijk industrieel en commercieel centrum. Rond Bangalore heeft zich een soort Indiase ‘Silicon Valley’ ontwikkeld. Veel economische activiteiten vinden ook plaats rond de steden New Delhi en Madras. Arme staten zijn Bihar, Madhya Pradesh en delen van Oost- en Noordoost-India.

Belangrijk voor de economische ontwikkeling van India is ook de steeds verdergaande decentralisatie van de federale overheid naar de deelstaten, die ook steeds meer ruimte krijgen om zich te profileren. Deelstaten als Andhra Pradesh, Maharashtra en Gujarat weten het internationale bedrijfsleven voor zich te interesseren.

Agrarische sector

India is nog steeds voornamelijk een agrarisch land, waarvan ongeveer 75% van de bevolking op het platteland woont. De agrarische sector biedt werk aan 47% van de beroepsbevolking en draagt voor ca. 15,4% bij aan het bruto nationaal inkomen (2017). De agrarische productie is tegenwoordig voornamelijk gericht op de binnenlandse markt. Het landbouwareaal wordt voor meer dan 80% gebruikt voor de verbouw van voedselgranen als tarwe en rijst. India twee oogstseizoenen: de kharif, na de natte, hete zomer (voornamelijk rijst, katoen en gierstsoorten), en de rabi, na de koele winter (voornamelijk tarwe, bonen en aardappelen).

advertentie

Rijstvelden IndiaFoto: Tierecke CC 2.5 Generic no changes made

Rijstverbouw is kenmerkend voor het nattere deel van India: o.a. Assam, Orissa, Andhra Pradesh en Kerala; tarwe is hoofdgewas in de Punjab en in Haryana, gierst op de Deccan. De belangrijkste (export)handelsgewassen zijn katoen, jute en thee. Koffie, suiker, specerijen, noten, tabak en rubber zijn voornamelijk gewassen voor de binnenlandse markt.

De veestapel heeft een laag economisch rendement, mede door de religieuze gewoonte de koe te respecteren. Van systematische veehouderij is vrijwel geen sprake: runderen worden vooral gebruikt als trek- en lastdier. Alleen in de Punjab wordt de melkveehouderij gestimuleerd.

De agrarische bedrijven zijn over het algemeen klein, met name in Oost-India (Bihar); in de Punjab, het rijkste landbouwgebied van India, vindt men vooral (middel)grote gemoderniseerde bedrijven; zeer grote, extensieve bedrijven komen alleen voor in de drogere, minder vruchtbare gebieden in Centraal-India.

Bosbouw en visserij

Ca. 20% van het grondgebied van India is met bos bedekt en ongeveer de helft daarvan wordt geëxploiteerd. Sandelhout en teakhout zijn de belangrijkste producten.

De daling van de hoeveelheid bosgronden, behalve door excessieve houtkap m.n. ook door erosie en verzilting van de bodem, probeert de overheid tegen te gaan met herbebossing projecten.

India heeft sinds 1977 een 200-mijlszone geclaimd als territoriale wateren. Ongeveer 80% van de visvangst vindt plaats langs de westkust en er is zoetwatervisserij in Assam en Zuid-Maharashtra.

Mijnbouw en energievoorziening

India bezit belangrijke minerale rijkdommen, met name in de deelstaten Bihar en Orissa. De ijzerertsreserves (± 20 miljard ton) die daar aanwezig zijn behoren tot de grootste van de wereld. Bovendien worden hier ook veel steenkool, mangaan, kalksteen, dolomiet, magnesiet, apatiet, fosforiet, mica, koper (± 422 miljoen ton) en andere ertsen worden aangetroffen. In Madhya Pradesh, Andhra Pradesh en Tamil Nadu worden eveneens mangaan en ijzererts gewonnen; Karnataka bezit goudmijnen en Kerala bauxiet (± 2,7 miljard ton) en uranium.

Aardolie wordt gevonden in het noordoosten en het westen; een deel van de benodigde aardolie moet worden geïmporteerd, maar India hoopt in de toekomst zelfvoorzienend te kunnen zijn. De deelname van de particuliere sector in de mijnbouw neemt toe, en voor participatie in goud- en diamantmijnen is vanuit het buitenland belangstelling.

advertentie

Thermische Krachtcentrale IndiaFoto: Getsuhas08 CC 3.0 Unported no changes made

De energievoorziening vormt nog altijd een van de grootste problemen voor India: met name de elektrificatie op het platteland is nog lang niet voltooid. Steenkool vormt de belangrijkste energiebron en de reserves bedragen naar schatting ongeveer 200 miljard ton. De waterkrachtcentrales zijn van minder groot belang als gevolg van de grote verschillen in de hoeveelheid regenval per periode. De grootste waterkrachtcentrale is de Nagarjunasagardam (1450 m lang) in de rivier de Krishna bij het dorp Nandikonda in de deelstaat Andhra Pradesh.

Op het gebied van de kernenergie bezit India, technologisch gesproken, een hoge mate van onafhankelijkheid, die voortkomt uit het feit dat toen India in staat bleek zelf atoombommen te kunnen vervaardigen, Westerse landen zich van verdere samenwerking op dit gebied onthielden. Daarna is het India gelukt door de bouw van een opwerkingsfabriek en een snelle kweekreactor een complete brandstofkringloop te ontwikkelen.

Industrie algemeen

Het aandeel van de industrie in het bruto nationaal product bedroeg in 2017 23%. Het grootste industriegebied ligt rond Mumbai en Poona, met onder meer katoenindustrie als meest prominente industrie en verder chemische, petrochemische, elektrotechnische, automobiel- en plasticindustrie. Poona bezit machinefabrieken en Ahmedabad (Gujarat) textielindustrie; kleinere centra in dit gebied zijn Surat (katoen) en Baroda (petrochemie).

Het tweede industriegebied omvat Calcutta en omgeving en het grensgebied Bihar-Orissa-Madhya Pradesh langs de rivier de Damodar. In Calcutta domineert de jute-industrie, en verder metaalverwerkende industrie, papierindustrie, chemische- en farmaceutische industrie. Het Damodargebied is het centrum van mijnbouw en zware industrie.

Een derde belangrijk gebied vormt het zuiden, met als centra Bangalore, Coimbatore en Madras, met onder andere elektrotechniek, vliegtuigbouw, staalindustrie, textiel, aardolieraffinaderijen en leerindustrie.

Verder zijn er verspreid over het land diverse grote industriesteden zoals Vishakapatnam met scheepsbouw, Hyderabad met machinefabrieken, Benares met textiel en locomotieven, Bhopal met elektrotechniek en chemische industrie, Kanpur met leer en textiel en in de Punjab Ludhiana, Jullundur en Amritsar met rijwielen, sportartikelen en textiel.

Belangrijk is ook de filmindustrie; India is een van de grootste filmproducenten ter wereld en de voornaamste zijn Mumbai (Bollywood) Malayalam en Calcutta.

Chemische en kunststoffenindustrie

De marktomvang voor chemische producten is groot, met als belangrijkste marktsegmenten petrochemische intermediates (o.a. ethyleen, xyleen, benzeen, methanol, fenol), kunstmest (o.a. ureum en diammonium fosfaat), industriële chemicaliën (o.a. pigmenten, farmaceutische producten, smeermiddelen, kunsthars) kleur- en verfstoffen en landbouwchemicaliën.

Alle grote Nederlandse multinationals in deze sector zijn in India aanwezig, evenals een aantal kleinere Nederlandse bedrijven. Ca. een derde van de Nederlandse export naar India, betreft chemische producten.

Kleding- en textielindustrie

De textielindustrie is de grootste werkgever in India, want houdt ca. 120 miljoen mensen aan het werk. Deze zeer belangrijke economische sector levert bijna 14% van de totale industriële productie, vormt 4% van het bnp en brengt ruim een derde van de inkomsten uit export op.

advertentie

Arbeiders in textielindustrie IndiaFoto: Fabrics for fredom CC 2.0 Generic no changes made

De Indiase textielsector is sterk op de export georiënteerd, ongeveer een derde van de totale productie is voor de export bestemd. De regering stelt zich ten doel om de voorwaarden te scheppen voor een toename van de Indiase export van textiel en kleding tot een bedrag van 50 miljard dollar. Belangrijk onderdeel om dit streven te bereiken is het aanmoedigen van buitenlandse investeringen.

Machine-industrie en metaalindustrie

De belangrijkste marktsegmenten zijn industriële installaties en zogenaamde process machinery machinewerktuigen, grondverzet- en bouwmachines.

De belangrijkste productgroepen zijn turbines, cementmachines, boilers, chemische installaties, elektrische generatoren en textielmachines. De Indiase overheid is nog steeds prominent aanwezig in deze sector.

De belangrijkste leveranciers van kapitaalgoederen zijn Duitsland, de Verenigde Staten, Japan en Italië, terwijl Nederland jaarlijks voor ca. 150 miljoen euro aan kapitaalgoederen naar India exporteert.

advertentie

Staalindustrie IndiaFoto: P.K Niyogi CC 3.0 Unported no changes made

De staalindustrie is geconcentreerd in zes grote staalfabrieken en ca. 180 kleinere fabrieken. Vijf van de grote staalfabrieken zijn van de staat, alle kleinere staalfabrieken zijn in particuliere handen.

Transportmiddelenindustrie

In 1980 werd de productie van auto’s opengesteld voor buitenlandse investeringen. De productie steeg daarna enorm. en op dit moment worden er ca. 600.000 auto’s en vrachtwagens per jaar gemaakt. De concurrentie op de markt voor kleine auto’s is er groot, met als marktleider Maruti met ongeveer 335.000 eenheden. Een aantal grote internationale autofabrikanten zijn joint ventures aangegaan.

India fabriceert verder het grootste aantal fietsen, bromfietsen, motors en scooters ter wereld.

Handel

India importeert machines, ijzer, staal, aardolieproducten (goed voor 27,2% van de totale invoer), katoen, chemicaliën, kunstmest, voedselgranen en rijst. Belangrijkste leveranciers zijn de China, Verenigde Arabische Emiraten, Verenigde Staten, Zwitserland en Saoedi-Arabië.

De belangrijkste exportartikelen zijn edelstenen, kunstnijverheid, sieraden, textiel, katoen, jute, thee, ijzererts, huiden en vellen voor de leerindustrie, verse vruchten, noten en suiker.

advertentie

Bank van IndiaFoto: Digamber CC 1.0 no changes made

Een relatief nieuwe, sterk groeiende categorie exportartikelen wordt gevormd door de 'engineering products': spoorwegwagons, koelkasten, elektrische kabels en leidingen, dieselmotoren en auto's, maar de export daarvan nam aan het begin van de jaren tachtig af als gevolg van de recessie in de ontwikkelde landen. De belangrijkste afnemers zijn de Verenigde Staten, China, Hongkong, de Verenigde Arabische Emiraten en Singapore.

De Indiase handelaren en ondernemers spelen in Azië een prominente rol (Midden-Oosten, Zuidoost-Azië); daarnaast werken vele Indiërs als gastarbeiders in de landen rond de Perzische Golf en hun verdiensten vormen een zeer belangrijke deviezenbron voor het land.

De handelsbalans was sinds de jaren tachtig vrijwel steeds negatief. In 2017 werd er voor $452,2 miljard geïmporteerd en voor $304,1 miljard geëxporteerd.

Verkeer

De gebrekkige infrastructuur vormt een van de belangrijkste hindernissen voor de economische ontwikkeling van India. Met name het platteland is per trein of auto niet of nauwelijks bereikbaar.

Spoorwegen, scheepvaart en luchtvaart zijn voor de nationale economie belangrijker dan het wegennet, dat nog niet voldoende is uitgebouwd.

In 2003 had het wegennet een lengte van ongeveer 3 miljoen km, waarvan ca. de helft verhard. Ongeveer 58.000 kilometer bestaat uit nationale snelwegen, maar dat is slechts 2% van het totale wegennet. De kwaliteit van de snelwegen is over het algemeen genomen niet best door slecht onderhoud. Bijna twee derde van het nationale hoofdwegennet was enkelbaans. De afgelopen tien jaar is 13.000 kilometer van de snelwegen van meer banen voorzien.

Het spoorwegnet, eigendom van de staat voor ongeveer een kwart geëlektrificeerd, is met bijna 62.500 km het langste van Azië en het op drie na langste ter wereld. De spoorwegen zijn geheel in handen van de staat en bieden werk aan ca. 1,5 miljoen werknemers.

advertentie

Haven Vigaz IndiaFoto: Nballa at the English language Wikipedia CC 3.0 Unported no changes made

Als scheepvaartnatie staat India hoog in de wereld qua tonnage. Het heeft de grootste koopvaardijvloot onder de voormalige ontwikkelingslanden. Vergeleken met havens in andere delen van Azië is de arbeidsproductiviteit laag en wordt er onvoldoende in de havens geïnvesteerd. Hierdoor blijft de gemiddelde looptijd te lang, evenals de wachttijd voordat aangemeerd kan worden.

India heeft 12 grote havens, die allen gerund worden door de Port Trust of India, en ca. 150 kleinere havens worden gerund door de deelstaatregeringen. Belangrijke havens aan de westkust zijn Mumbai, Kandla, Nhava Sheva, Marmagao, Cochin en Mangalore. Aan de oostkust liggen de belangrijke havens van Kolkata-Haldia, Chennai, Paradip, Tuticorin en Visakhapatnam.

De binnenlandse waterwegen hebben een totale lengte van 13.500 kilometer, waarvan een vijfde goed bevaarbaar is voor grotere schepen. Dit soort vervoer vindt voornamelijk plaats in de deelstaten Tamil Nadu, Bihar, Orissa, West-Bengalen en Kerala.

Het luchtvervoer wordt verzorgd door de staatsbedrijven Air India (buitenlandse vluchten) en Indian Airlines (binnenlands en buurlanden in Zuid-Azië).

India heeft zes internationale luchthavens en enkele honderden andere luchthavens. Minder dan 100 luchthavens zijn operationeel. Palam (New Delhi), Santa Cruz (Mumbai), Dum-Dum (Kolkata) en Meenambakkam (Madras) zijn de belangrijkste luchthavens. De pas aangelegde internationale luchthaven van Bangalore komt als eerste Indiase luchthaven in particuliere handen.

Meer dan de helft van het totale luchtverkeer verloopt via de luchthavens van Mumbai en New Delhi. Het luchtverkeer is het afgelopen decennium met meer dan 125% gegroeid.

INDIA LINKS

Advertenties
• India verre reizen van ANWB
• India Tui Reizen
• Bouw je eigen India Rondreis
• Djoser Rondreis India
• Hotels Trivago
• Rondreizen India
• India Hotels
• Boeken, ook tweedehands, over INDIA bij Bol.com

Nuttige links

Alles over Dehli:Startpagina (N)
Dieren in India (N)
India Foto's
India Startkabel (N)
Indiaweb (N)
Reisfoto's India
Reisinformatie India (N)
Reizendoejezo – India (N)
Rondreis door India (N)
Rondreis India (N)
Startpagina India (N)
Vakantiebestemming.info Noord-India (N)

Bronnen

Boon, H. / India : mensen, politiek, economie, cultuur

Koninklijk Instituut voor de Tropen/Novib

Caldwell, J.C. / India

Chelsea House

Chatterjee, M. / India

Dorling Kindersley

Dunlop, F. / India

Van Reemst

Nicholson, L. / India

Kosmos-Z&K

Peterse, L. / India

Gottmer/Becht

Srinivasan, T. / India

Times Books

Te gast in India

Informatie Verre reizen

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems