Landenweb.nl

SAOEDI-ARABIE
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Arabisch
  Hoofdstad  Riyad
  Oppervlakte  2.149.690 km²
  Inwoners  34.057.512
  (mei 2019)
  Munteenheid  Saoedische riyal
  Tijdsverschil  +2
  Web  .sa
  Code.  SAU
  Tel.  +966

Geografie en Landschap

Geografie

Saoedi-Arabië ligt in het Midden Oosten. In het westen grenst het land aan de Rode Zee en de Golf van Akaba. Jordanië is het buurland in het noorden samen met Irak en Koeweit. In het oosten grenst Saoedi-Arabië aan de Perzische Golf, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. In het zuiden grenst het land aan Jemen. De oppervlakte van Saoedi-Arabië is 2,2 miljoen vierkante kilometer. Saoedi-Arabië is daarmee ongeveer 54 keer zo groot als Nederland.

advertentie

Saudi-Arabië SatellietfotoPhoto: Publiek Domein

advertentie

Landschap

Saoedi-Arabië bestaat uit een plateau, dat naar het oosten toe geleidelijk afhelt. Het westen van dit plateau bestaat uit gebergten. Het hoogste punt bevindt zich in de Jabal al-Abhã met een hoogte van 3133 m. Verder naar het westen toe loopt het gebergte over in de kustvlakte. Langs de Rode Zee is het zeer vruchtbaar. Landinwaarts bestaat het noorden en zuiden uit een grote zand- en steenwoestijn. Ten zuiden van het rotachtige centrale hoogland begint de Grote Arabische woestijn. Tussen de steile randen bevinden zich vruchtbare valleien.

De An-Nafûd-woestijn heeft een oppervlakte van ongeveer 60.000 km2 en is daarmee de grootste van Saoedi-Arabië. De wadi's, droge rivierbeddingen, zijn karakteristiek voor het binnenlandse landschap.

advertentie

Nadjd-plateau, Saoedi-ArabiëPhoto: Baptiste Marcel in het publieke domein

Klimaat en Weer

In het grootste deel van Saoedi-Arabië heerst een woestijnklimaat. Dat wil zeggen dat het's zomers heet en droog is in het binnenland en heet en vochtig in de kustgebieden. In de winter is het koeler en kan het zelfs sneeuwen in de bergen. December en januari zijn de koudste maanden van het jaar. De temperatuur ligt dan langs de Rode Zeekust gemiddeld rond 23°C. Het binnenland kent dan een gemiddelde temperatuur van 13°C. De warmste maanden zijn juli en augustus. De gemiddelde temperatuur ligt tijdens deze maanden rond de 35°C. Saoedi-Arabië kent weinig regenval.

Planten en Dieren

Planten

Er bevinden zich 370 plantensoorten in Saoedi-Arabië. Vele daarvan hebben zich weten aan te passen aan de droogte. In de woestijn groeit bijna niets. Daar bevinden zich alleen wadi's en oasen. In de hoogstgelegen delen van het bergland in het zuidwesten is de begroeiing weelderig. Veel voorkomende vegetatie in Saoedi-Arabië zijn de accacia, conifeer, dadelpalm, jeneverbes, levensboom, olijf en de tamarisk. De nationale boom van Saoedi-Arabië is de dadelpalm.

Dieren

Het aantal dieren is sterk teruggelopen door het te vele jagen van de bedoeïenen. De eens veelvoorkomende inheemse gazellen, luipaarden en dieren zoals de Arabische onyx zijn in aantal afgenomen. Het zuidwestelijke bergland kent een nationaal park waar dassen, hyena's, wolven en vossen beschermd worden. De kameel komt nog veelvuldig in het wild voor. De gier en de havik behoren tot de grotere vogelsoorten die in Saoedi-Arabië leven.

Geschiedenis

Vanaf het einde van de 19e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog was het Verenigd Koninkrijk de heersende Europese macht op het Arabisch Schiereiland. In deze periode viel Abdul Aziz bin Saoed, een Arabische krijgsheer uit de centrale provincie Najd, het westelijk deel van het tegenwoordige Saoedi-Arabië, de Hijaz, binnen. In 1924 verdreef hij Sharif Hoessein die zich met Britse steun na de Eerste Wereldoorlog tot Koning van Hijaz had uitgeroepen. Abdul Aziz bin Saoed slaagde erin alle stammen van het huidige Saoedi-Arabië te verenigen en hun loyaliteit te verkrijgen. Zijn succes was deels militair, deels religieus. Het huis Saoed verbond zich met het gedachtegoed van de Wahabi geestelijkheid.

In 1927 sloot Abdulaziz bin Saoed met het Verenigd Koninkrijk het Verdrag van Jeddah, waarbij zijn heerschappij en de speciale relatie van Groot-Brittannië met de kustgebieden van het Arabisch Schiereiland, werden erkend. In 1938 werd voor het eerst olie aangeboord, doch pas na de Tweede Wereldoorlog nam de oliewinning in Saoedi-Arabië een grote vlucht.

Het in 1973 door de OPEC-landen ingestelde olie-embargo werd geleid door Saoedi-Arabië en vormde het begin van een toenemende politieke macht van het land.

Na de Iraakse inval in Koeweit in 1990 werd een multinationale troepenmacht in het kader van de Operatie Desert Storm in Saoedi-Arabië gestationeerd. De Verenigde Staten leverde het grootste deel van de troepen. Ook Nederland nam deel aan Desert Storm. VS-troepen bleven in Saoedi-Arabië tot voorjaar 2003, toen op verzoek van de Saoediërs de resterende VS-troepen (5.000) werden teruggetrokken.

Op 1 augustus 2005 overlijd koning Fahd, hij wordt opgevolgd door de voormalige kroonprins Abdullah.

In de jaren 2005 tot 2009 zijn er van tijd tot tijd aanslagen door islamitische militanten die aangesloten zijn bij al-Qaeda. In juli 2009 begint een groot proces tegen militanten van al-Qaeda. In november 2009 trekken troepen van Saoedi-Arabië naar de grens van Jemen om een buffer te vormen tegen rebellen uit Jemen. Begin 2011 zijn er protesten tegen het niet mogen autorijden door vrouwen. In september wordt een vrouw veroordeeld tot tien zweepslagen vanwege het niet nakomen van deze richtlijn. Koning Abdullah overruled dit vonnis en kondigt aan dat vrouwen meer rechten moeten krijgen. In februari 2013 benoemd de Koning 30 vrouwen in het tot dan toe uitsluitend uit mannen bestaande parlement. In oktober slaat Saoedi-Arabië een niet permanente zetel in de veiligheidsraad af uit protest tegen het niet optreden van de VN in de kwestie Syrië. In maart 2014 bestempelt de Moslim Broederschap tot terroristische organisatie. In september 2014 neemt Saoedi-Arabië met vier andere Arabische staten deel aan bombardementen op stellingen van Islamitische Staat in Syrië. In januari 2015 overlijdt koning Abdullah, hij wordt opgevolgd door koning Salman. In maart 2015 neemt Saoedi-Arabië de leiding in een coalitie de luchtaanvallen uitvoeren tegen Houthi's in Jemen. In september 2015 komen honderden mensen door verdrukking om tijdens de jaarlijkse Hadj in Mecca. Tijdens gemeentelijke verkiezingen in november 2015 kunnen voor het eerst vrouwen gekozen worden, er worden er twintig gekozen. In juni 2016 wordt Saoedi-Arabië in een VN-rapport beschuldigd van het doden en verwonden van honderden Houthi kinderen tijdens de bombardementen. In 2017 gaan de vijandigheden tegen de Houthi's in Jemen door. In juni 2017 onstaat een diplomatieke crisis wanneer Saoedie-Arabië met Arabische bondgenoten een land-, zee- en luchtblokkade instelt tegen Qatar in een poging om Qatar ertoe te brengen de vermeende banden met het terrorisme te verminderen en zich te distantiëren van Iran. Koning Salman maakt zijn zoon Mohammed bin Salman tot eerste in de lijn voor troonsopvolging.

Bevolking

In Saoedi-Arabië wonen 25.571.770 mensen (2017). De bevolkingsdichtheid is laag en bedraagt ongeveer 13 inwoners per vierkante kilometer.

De bevolking is overwegend van Arabische origine (90%) De overigen zijn Afrikanen en Aziaten.

Taal

Er wordt in Saoedi-Arabië Arabisch gesproken, dat is dan ook de officiële taal.

Enkele uitspraakregels van het Arabisch:

Er bestaat geen vaste Nederlandse schrijfwijze voor Arabische woorden. De namen worden geschreven zoals ze uitgesproken worden. Aqaba kan dus net zogoed als Akaba gespeld worden.

Het Arabische schrift wordt van rechts naar links geschreven en bestaat uit 28 medeklinkers. Klinkers worden niet geschreven en daardoor ontstaan er verschillende Latijnse schrijfwijzen voor één-en-hetzelfde woord. Arabische cijfers worden van links naar rechts geschreven.

Enkele woorden en zinnen:

NederlandsArabisch
Eenwahed, vrouwelijk: wahda
Tweeetnen
Drietalata
Tien‘ashra
Honderdmeyya
Duizend‘alf
Zondagyom el had
Woensdagyom el ’arba’
Ja‘aywa
Neela’
Zomersef
Wintersheta
Waar is het hotel?fen el fondok?
Hoe laat is het?essa’a kam?
Hoe heet u?‘esm-ak ‘ak? (man)
Hoe heet u?‘esm-ek ‘eh? (vrouw)
Hebt u wisselgeld?‘andokom fakka?

Godsdienst

Saoedi-Arabië is de bakermat van de Islam. 85% van de bevolking behoort tot de Soenitische stroming, de overige 15% is Sjiiet. Op het grondgebied van Saoedi-Arabië staan twee van de belangrijkste plaatsen van de islam, Mekka en Medina. Jaarlijks bezoeken miljoenen pelgrims deze plaatsen tijden de hadj. Elk gezonde moslim die over voldoende geld beschikt wordt geacht een keer in zijn of haar leven deze pelgrimstocht te maken.

Samenleving

Staatsinrichting

Saoedi-Arabië is een absolute monarchie. Sinds 1 augustus 2005 staat het land onder leiding van Koning Abdullah bin Abdulaziz al-Saoed. De koning regeert via een ministerraad, waarvan de belangrijkste posten worden bekleed door vooraanstaande leden van de koninklijke familie. De Koran wordt beschouwd als de grondwet van Saoedi-Arabië. De enige bron van wetgeving is de ‘Sharia’ en de Hadith, de uitspraken en leefregels van de Profeet Mohammed. In 1992 aanvaardde Koning Fahd de 'Basic Law', waarbij een Raad van Advies, de 'Majlis al-Shoura' en een aantal provinciale raden werden ingevoerd. Deze raad van advies verkrijgt toenemende bevoegdheden. Zij bestaat uit 120 leden, die door de koning worden benoemd. Politieke partijen en oppositiegroeperingen zijn verboden.

Politiek

De invloed van de koninklijke familie van het huis Al-Saoed is alomvattend. Alle sleutelposities binnen de regering worden bekleed door familieleden van de koning. Dit politieke systeem is in de jaren '90 onder druk komen te staan door kritiek van hervormingsgezinde liberalen, maar ook van fundamentalistische zijde. Hierbij speelt het gebrek aan toegang tot politieke en economische macht een grote rol. Dit zou hebben bijgedragen aan de opkomst van extremistische organisaties en personen. De terroristische aanvallen op New York en Washington van 11 september 2001 bleken vooral uitgevoerd te zijn door personen met de Saoedische nationaliteit. De westerse druk op hervormingen in het land nam onder invloed van deze ontwikkeling verder toe.

Voorts is vanwege de explosieve bevolkingsgroei het snel toenemend gebrek aan werkgelegenheid voor jongeren een groot probleem. De overheid tracht dit vraagstuk aan te pakken door"saoedisering" van het bedrijfsleven. Werkgevers worden daarbij stap voor stap gedwongen meer Saoediërs in dienst te nemen. Een probleem hierbij is dat het Saoedische onderwijssysteem er onvoldoende in slaagt om voldoende gekwalificeerde werknemers aan de arbeidsmarkt te leveren. Het systeem is in hoge mate gericht op het aanleren van kennis van de Koran en biedt onvoldoende basisvorming die studenten opleidt voor de functies in een moderne maatschappij.

Met het aantreden van Koning Abdullah, die als kroonprins al de reputatie had hervormingsgezind te zijn, lijkt het land zich verder te bewegen in de richting van meer democratisering. De autoriteiten zijn overtuigd van de noodzaak tot hervormingen, maar verschillen wel van mening over het tempo waarin deze doorgevoerd zouden moeten worden. Het is voor de stabiliteit van het land van belang dat het Koningshuis de geestelijkheid niet van zich vervreemd. Inmenging en druk van buitenaf worden ook niet op prijs gesteld. In de laatste twee jaar hebben zich b.v. hervormingen voor gedaan met betrekking tot a) uitbreiding van bevoegheden van de ‘Majlis al-Shoura’ (raadgevende vergadering), b) het voor de eerste keer houden van gemeenteraadsverkiezingen, c) het toekennen van rechten aan vrouwen, met name het zelfstandig recht op een identiteitskaart en het bestrijden van huiselijk geweld en d) het organiseren van een nationale dialoog over hervormingen.

De actuele politieke situatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

De economie wordt beheerst door de oliesector. Deze zorgt voor ongeveer 42% van het BNP, 87% van de overheidsinkomsten en voor ruim 90% van de exportopbrengsten. De petrochemische industrie breidt zich gestaag uit en wordt vooral gevoed door gas dat met de oliewinning vrij komt. De industriële sector is vooral gebaseerd op de overvloedige beschikbaarheid van goedkope energie.

De regering gebruikt de olie-inkomsten mede voor de financiering van een programma op het gebied van de infrastructuur in brede zin, alsmede voor de industrie- en landbouwsector. Tegelijkertijd wordt op grote schaal geïnvesteerd in de onderwijs- en gezondheidssector en wordt een deel van de olierevenuen besteed aan de opbouw van de strijdkrachten. Na de oliecrises van 1973 en 1979 ondervond, dankzij de olieprijsstijgingen, de financiering van deze doelstellingen geen belemmering. De dalende olieprijs sinds het midden van de jaren '80 leidde echter tot budgettaire problemen en oplopende schulden.

Door de sterke prijsschommelingen op de oliemarkt is het beleid al jaren gericht op diversificatie van de economie en beheersing van fluctuaties in de olieprijzen. Het lage prijsniveau van ruwe olie en de stijgende uitgaven voor de welvaartsstaat en defensie hebben in de jaren '90 geleid tot een stagnatie van de economische groei. Met de hoge olieprijzen sinds 2003 en daarmee gepaard gaande scherpe stijging van inkomsten voor de schatkist is de groei weer spectaculair toegenomen. Ook de handel levert het land aanzienlijke baten op. Dankzij de olie is er ook een BNP van $ 54.500 per hoofd van de bevolking per jaar (2017).

Vakantie en Bezienswaardigheden

Mekka en meer in het bijzonder, de Ka'aba is de meest heilige plaats op de planeet voor de volgelingen van de islam. Veel pelgrims beweren dat de graven van de Profeet Ismaël en zijn moeder zich in de buurt van dit geheiligde gebied bevinden. De Ka'aba is uniek in zijn architectuur, het mooiste deel is de twee meter hoge gouden poort. Het gebouw is bezaaid met in goud beschilderde verzen uit de Koran, die elk jaar worden vernieuwd om te voorkomen dat ze mat worden. Mekka wordt door miljoenen gelovigen bezocht en gekoesterd, ze komen om Allah te aanbidden. Een interessant feit is dat moslims wereldwijd in de richting van de Ka'aba knielen als ze bidden. De stad Mekka is verboden gebied voor niet-moslims.

Medina is op Mekka na de belangrijkste stad voor de islamitische tradities en overtuigingen. Het kroonjuweel van deze heilige stad is de moskee van de Profeet, waar de relieken en overblijfselen van de profeet Mohammed veilig worden onderhouden. In Medina staat oudste moskee op aarde, de Quba moskee. De regio is alleen toegankelijk voor moslims en zelfs de straten zijn verboden voor mensen die andere religieuze praktijken belijden.

De Rub Al Khali of het Lege Kwartier is een eindeloos zandgebied, dat zich uitstrekt over meerdere landen. Duizenden kilometers duinen en dorre woestenij, maken van deze plek de grootste zandwoestijn ter wereld. De omstandigheden zijn zo extreem, dat zelfs de lokale bedoeïenen niet diep in dit gebied doordringen. De Rub al Khali heeft een paar oase dorpen die contrasteren de onheilspellende stilte van de woestijn.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

SAOEDI-ARABIE LINKS

Advertenties
• Saoedie-Arabie Vliegtickets.nl
• Saoedi-Arabie Hotels
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld
• Boeken, ook tweedehands, over SAOEDI-ARABIE bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Saoedi-Arabië (N)
Reizendoejezo - Saoedi-Arabië (N)
Saoedi-Arabië Startsignaal (N+E)
Saudi-Arabië Startnederland (N)
Telefoongids Saudi-Arabië (N)