Landenweb.nl

DORDOGNE
Samenleving

To read about DORDOGNE in English - click here

Fietsvakanties Sawadee Dordogne

Populaire bestemmingen FRANKRIJK

ArdecheAuvergneBourgondie
BretagneCevennenCorsica
Cote d'azurDordogneElzas
JuraLanguedoc-roussillonLoiredal
LotNormandiePicardie
Provence

Samenleving

Bestuur

Voor de huidige politieke situatie van Frankrijk, zie hoofdstuk geschiedenis. Frankrijk is sinds de Franse Revolutie een republiek die op dit moment bestaat uit 96 in Frankrijk gelegen departementen en 4 overzeese gebiedsdelen.

Deze departementen bleken in de loop van de 20e eeuw niet als een efficiënte bestuurslaag meer te functioneren en werden in 1986 samengevoegd tot een grotere bestuurseenheid, de regio. Er ontstonden zo 22 regio’s, en het departement Dordogne behoort bij de regio Aquitaine met Bordeaux als hoofdstad. De hoofdstad van het departement Dordogne is Périgueux.

De 96 departementen bestaan uit 326 arrondissementen, die weer zijn onderverdeeld in ca. 3800 kantons. De ca. 38.000 gemeenten of ‘communes’ zijn de kleinste bestuurseenheden.

De eigenlijke invloed van al deze bestuurslagen is uiteindelijk niet erg groot: de landelijke regering bepaalt nog steeds in grote lijnen wat er op regionaal, departementaal en zelfs op lokaal niveau gebeurt.

Elke regio heeft een eigen rechtstreeks gekozen departement, het ‘Conseil Régional’. De regio’s beheren onder andere de hoofdwegen, onderwijs, culturele zaken en toerisme.

Elk departement heeft weer een raad die een keer in de zes jaar gekozen wordt. Deze raad, de Conseil Général de Dordogne, o.a. verantwoordelijk voor de sociale uitkeringen, kiest op haar beurt weer het dagelijkse bestuur van het departement, de departementale commissie of L’Assemblée Départementale. De Conseil Général de Dordogne bestaat uit een ‘Président’ met een uit elf personen bestaand kabinet. De Assemblée Départementale bestaat uit veertien vice-presidenten met elk een portefeuille, en verder drie gedelegeerde leden en zes gewone leden.

De Dordogne bestaat uit vier arrondissementen: Bergerac, Nontron, Périgieux en Sarlat-la-Canéda. Daarnaast bestaat de Dordogne uit 50 kantons en 557 gemeenten.

advertentie

Onderwijs

Tot de leeftijd van 16 jaar bestaat er in Frankrijk een leerplicht. Tot die leeftijd is het onderwijs voor elk kind hetzelfde. Daarna kan er gekozen worden voor een vakopleiding of een theoretische opleiding. Deze theoretische opleidingen bereiden ook voor op universitaire opleidingen.

Grandes écoles zijn universitaire opleidingen die gericht op maatschappelijke topposities. Deze opleidingen zijn in de Dordogne echter niet te vinden. Ook een universiteit bezit de Dordogne niet, de dichtstbijzijnde universiteit is die van Limoges.

advertentie

Typisch Dordogne

FELIBREE
Dit jaarlijks terugkerende feest wordt in juli gehouden. Elk jaar wordt er dorp of stad uitgekozen waar de oude taal, de oude gebruiken en traditionele kleding in het zonnetje worden gezet. Bovendien veranderen straten en huizen in een ware bloemenzee.

KLOVEN EN GROTTEN
Koolzuurhoudend regenwater lost het calciumcarbonaat in het kalkgesteente op, waardoor kleine komvormige dalen of inzinkingen ontstaan, de zogenaamde ‘cloups’ of ‘dolines’. Als regenwater via spleten in de bodem wat dieper de grond indringt, dan ontstaan door uitschuring en oplossing van het rotsgesteente natuurlijke karstputten en kloven, ‘edzes’ of ‘eidges’ genaamd in de Périgord.

Het in de grond gesijpelde regenwater heeft in de loop der tijd onderaardse gangen uitgeschuurd, waarna al dat water samenkomt in een al of niet snelstromende rivier. Deze rivieren bevatten soms schurende materialen, verbreden hun bedding en storten vaak als een waterval naar beneden. Bij langzaam stromende rivieren ontstaan stroomopwaarts door kalkafzetting natuurlijke dammen, de ‘gours’. Soms komt het voor dat een rivier zo langzaam stroomt dat het water verkalkt. Men spreekt dan van een versteende rivier.

Soms lost de kalkkorst boven het ondergrondse water verder op, waarna het gewelf afbrokkkelt en er een koepel ontstaat. De top van deze koepel ligt dicht tegen de grondoppervlakte aan en als het koepelgewelf te dun wordt, kan het instorten en ontstaat er een enorm gat, een kloof of ‘gouffre’. Het mooiste voorbeeld van zo’n gouffre is te zien bij de Grand Dôme de Padirac of Gouffre de Padirac.

In sommige grotten zorgt neerdruppelend water voor het ontstaan van grillige kalksteenformaties in de vorm van o.a. pegels, piramiden en draperieën:

Stalactieten: hangen aan het gewelf van een grot, meestal hol en puntig

Stalagmieten: ontstaan op de bodem van een grot, meestal massief en afgerond

Zuil: stalactiet die tegen een stalagmiet aangroeit

Excentrieken: zeer fijne, zijdeling uitgekristalliseerde, naaldvormige stalactieten of stalagmieten (max. 20 cm)

Discussen: speciale vorm door kristallisatie

PÂTÉ DE FOIE GRAS
Pâté de foie gras wordt gemaakt van een sterk ontwikkelde ganzen- of eendenlever. Het vetmesten of ’s toppen’ van de dieren wordt ‘gavage’ genoemd en start als de dieren ca. vier maanden oud zijn. Voordat het zover is worden ze ongeveer een maand na hun geboorte overgebracht naar een wei. Daar krijgen ze alleen graan en klaver te eten, waardoor hun spijsverteringskanaal uitzet. Dit duurt ca. drie maanden en daarna worden ze in 15-18 dagen vetgemest met maïsgries, dat met een apparaat in de slokdarm geperst wordt. Daarnaast krijgen ze een aantal keren per dag ook nog maïskorrels gevoerd. In totaal krijgen de ganzen 15-20 kg maïs te verstouwen, de eenden 15-20 kg. De lever wordt door deze ‘behandeling’ drie tot vier keer zo groot als normaal.

De pâté de foie gras wordt in glazen potten of in blikken geconserveerd. Op de bodem van blik of pot wordt eerst een laagje gekruid gehakt varkensvlees gelegd. Dan volgt de lever en op de lever wordt weer varkensgehakt gedrukt. Het ideale gewicht voor een ganzenlever bedraagt 800-900 gram, en die van een eendenlever 400-450 gram. Ribérac wordt wel de hoofdstad van de ‘foie gras’ genoemd.

TRUFFELS
De truffel, een ondergrondse donkere tot zwarte paddestoel, heeft de keuken van de Périgord wereldberoemd gemaakt. Het zijn met name de schillen die de onmiskenbare smaak en geur afgeven.

Jaarlijks produceert men vooral op de Causse de Périgourdin, een plateau van Jurakrijt, ca. vier ton aan truffels. De productieterreinen van de ‘zwarte diamant’ liggen vooral rond de plaatsen Sorges, Sarlat, Excideuil, Thiviers en Brantôme.

Truffels groeien vooral tussen de wortels van de hier veel voorkomende dwergeik (ook wel hazelaars en linden). Ze worden in de periode november-februari door ‘caveurs’ gezocht met behulp van getrainde honden, varkens en zelfs zogenaamde truffelvliegen (Suilla gigantea).

De truffel varieert in grootte van een grote eikel tot een mensenvuist, en kan een gewicht van een paar ons bereiken. Op 23 december 1999 werd er op de markt van Excideuil een truffel van 1147 gram verkocht.

Er bestaan ongeveer 30 truffelsoorten, en de Périgordtuffel (Tuber melanosporum) wordt als de lekkerste beschouwd.

BASTIDEN
Bastiden zijn op strategisch gunstige bergtoppen gebouwde garnizoenssteden. Deze kleine nederzettingen zijn bijna allemaal gebouwd in de tweede helft van de 13e eeuw, tijdens een Frans-Engelse oorlog. Ze zijn zeer planmatig aangelegd volgens een voorgeschreven geometrisch ontwerp, met alleen in het midden ervan een plein.

Bijzonder mooie bastiden zijn die van , Beaumont, Domme, Lalinde, Molières en Eymet.

advertentie

DORDOGNE LINKS

Advertenties
• Dordogne Tui Reizen
• Hotels Trivago
• ANWB vakantie boeken AuvergneDordogne
• Fietsvakanties Sawadee
• Dordogne Hotels
• Auto huren in Bergerac
• Boeken, ook tweedehands, over DORDOGNE bij Bol.com

Nuttige links

Dordogne Startnederland (N)

Bronnen

Best, J. / Dordogne, Limousin met Quercy en Berry

Gottmer/Becht

Denhez, F. / Dordogne, Lot, Périgord, Quercy

ANWB

Dordogne en Lot-et-Garonne

Lannoo

Dordogne, Périgord : Périgueux, Bergerac, Cahors, Rocamadour

Lannoo

Graaf, G. de / Dordogne, Limousin

ANWB

Hiddema, B. / Dordogne

ANWB

Miller, N. / Dordogne

ANWB

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems