Landenweb.nl

BOURGONDIE
Planten en Dieren

To read about BURGUNDY in English - click here

Auto huren Bourgondie

Populaire bestemmingen FRANKRIJK

ArdecheAuvergneBourgondie
BretagneCevennenCorsica
Cote d'azurDordogneElzas
JuraLanguedoc-roussillonLoiredal
LotNormandiePicardie
Provence

Planten en dieren

Planten

advertentie

Eekhoorntjesbrood BourgondiePhoto: Svdmolen CC 3.0 Unported no changes made

Een groot deel van het Landschap van Bourgondië is bedekt met weiden, houtwallen en loof- en naaldbossen. Bloemen zijn onder meer akkerboterbloemen, witte en blauwe viooltjes, ranonkels en anemonen. Er groeien ook veel paddenstoelen: oesterzwammen, eekhoorntjesbrood, cantharellen en morielje.

De meest voorkomende boomsoorten zijn beuk, eik, haagbeuk en (zilver)berk.

Bourgondië telt 17 bedreigde plantensoorten.

De Morvan heeft een rijke flora met onder andere wilde narcis, bosanemoon, dotter, sleutelbloem, speenkruid, gele brem, roze dagkoekoeksbloem, de zeldzame witte nachtkoekoeksbloem, vergeet-mij-nietje, akkerhoornbloem, blauwe korenbloem en orchidee.

advertentie

Dieren

advertentie

Wild Zwijn BourgondiePhoto: Frank Vincentz CC 3.0 Unported no changes made

In de Bourgondische bossen en op de vlaktes leven zoogdieren als reeën, dassen, vossen, wilde katten, steenmarters, hazen en konijnen.

In de meren en rivieren zwemmen vele vissoorten: beek- en regenboogforel, karper, snoek, snoekbaars, kwabaal (zoetwatervariant van de kabeljauw), harder, elft, lamprei, barbeel, zeelt en voorn. Het Bourgondische rivierenlandschap is ook de habitat voor de ringslang. Enkele bijzondere amfibieën zijn boomkikker, geelbuikvuurpad, kamsalamander, aspisadder, esculaapslang en smaragdhagedis.

Bekende roofvogels zijn sperwers, rode en zwarte wouwen, smelleken, haviken, kiekendieven, buizerds, slangenarenden, dwergarenden, en slechtvalken. Andere vogels zijn ijsvogel, bijeneter, oeverzwaluw, waterspreeuw en de grote gele kwikstaart.

De gecultiveerde landbouwgebieden worden regelmatig omgeploegd door kuddes wilde zwijnen. Jaarlijks worden er dan ook tienduizenden wilde zwijnen doodgeschoten door jagers.

De insectenwereld is erg rijk door het afwisselende landschap en de vele planten- en bloemensoorten. Enkele bijzondere soorten zijn de meikever, het vliegend hert, de bidsprinkhaan en de gouden tor, en verder vlinders als blauwtje, koninginnepage, parelmoervlinder en op sommige plaatsen de grote vuurvlinder.

Bourgondië telt 101 bedreigde diersoorten, waaronder vleermuizen, otters, wulpen, uilen, kiekendieven, palingen, snoeken, padden, hagedissen en rivierkreeftjes.

advertentie

Buizerd BourgondiePhoto: Peter van der Sluijs CC 3.0 Unported no changes made

De Morvan kent ook een rijke collectie vogels. Roofvogels als buizerds, valken, haviken en veel uilensoorten, komen algemeen voor. Verder zwaluwen, vinken, eksters, kraaien, putters, kauwen, pimpelmezen en roodborstjes. Zeldzamer zijn bonte en grauwe vliegenvanger, ijsvogel, hop, waterspreeuw en ortolaan. Reptielen en amfibieën zijn onder andere ringslang, Moorse waterslang, salamanders, padden, hagedissen, kikkers. Zoogdieren worden vertegenwoordigd door vossen, dassen, bunzingen, marters, konijnen, hazen, damherten, wilde zwijnen en wilde katten.

advertentie

BOURGONDIE LINKS

Advertenties
• Fietsvakantie Bourgondie
• Hotels Trivago
• Auto huren Bourgondie
• Bourgondie Hotels
• Boeken, ook tweedehands, over BOURGONDIE bij Bol.com

Nuttige links

Bourgondie Startnederland (N+E)

Bronnen

Bourgondië

Lannoo

Bourgondië, Jura

Michelin Reisuitgaven

Bussmann, K. / Bourgondië : kastelen, kloosters, en kathedralen in het hart van Frankrijk

Cantecleer

Evers, K. / Bourgondië

Gottmer

Frankrijk : natuurreisgids

Cantecleer

Keuning, T. / Bourgondië, Champagne

ANWB

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems