Landenweb.nl

ENGELAND
Godsdienst

To read about ENGLAND in English - click here

Vliegtickets vergelijken? Vliegennaar.nl

Steden ENGELAND

Birmingham Liverpool Londen
Manchester

Populaire bestemmingen VERENIGD KONINKRIJK

EngelandNoord-ierlandSchotland
Wales

Godsdienst

Algemeen

advertentie

Godiensten in EngelandFoto: James Brian Ellis CC 3.0 Unported no changes made

Er bestaat volledige vrijheid van godsdienst maar de staatskerk van Engeland is de Church of England. De Koning(in) moet lidmaat zijn van de Church of England en moet bij de troonsbestijging beloven de kerk te beschermen. Met de Church of England verbonden is de zogenaamde Anglican Communion.

Van de Engelse bevolking behoort ca. 72% tot een staatskerk of een vrije kerk, ca. 8% is rooms-katholiek en ruim 2,5% is islamitisch. Verder zijn er nog 400.000 sikhs, 350.000 hindoes, 300.000 joden en 25.000 boeddhisten.

De eerste islamitische moskee werd al in 1890 gesticht in Woking, Surrey. Op dit moment zijn er meer dan 300 moskeeën te vinden in heel het Verenigd Koninkrijk. De Centrale Moskee van Londen is een van de belangrijkste islamitische instituten buiten de Arabische wereld.

In 1995 werd de grootste hindoetempel buiten India gebouwd in Noord-Londen. Engeland heeft de op een na grootste joodse gemeenschap van Europa. Van de ca. 300.000 joden wonen de meeste in Londen en zij hebben vaak een orthodoxe achtergrond.

Belangrijkste godsdiensten in Engeland
Protestant53,4%
Rooms-Katholiek9,8%
Islam2,6%
Orthodox-Christelijk1,0%
Hindoe0,6%
Joods0,5%
Sikhs0,5%
Andere christenen1,7%
Andere/niet-gelovig29,9%
advertentie

Anglicaanse Kerk

advertentie

Westminster Abbey EnglandFoto: Jdforester CC 3.0 Unported no changes made

Algemeen

De Anglicaanse kerk is genoemd naar de oude naam: Ecclesia Anglicana. Andere namen voor de Engelse staatskerk zijn Church of England, Established Church of Epicopal Church.

De Anglicaanse Kerk omvat ongeveer de helft van de Britse bevolking, heeft ca. 18.000 geestelijken en wordt bestuurd door bisschoppen. De kerk heeft twee aartsbisschoppen, namelijk die van Canterbury en York, en 43 bisschoppen. De aartsbisschop van York is de primaat van Engeland (primate of England), die van Canterbury is de Primate of All England. De laatste bezit het recht de koning(in) te kronen in de Westminster Abbey. Onder Canterbury vallen 29 bisdommen en onder York 14. Een bisdom is weer onderverdeeld in zogenaamde ‘archdeaconries’.

Aan het hoofd van een kathedrale kerk staat een deken of ‘dean’, terzijde gestaan door aan aantal kanunniken of ‘canons’. Aan het hoofd van een parochie staat een rector of ‘vicar’, en die wordt geholpen door kapelaans of ‘curates’.

Het nauwe verband tussen kerk wordt duidelijk door het feit dar aartsbisschoppen en bisschoppen volgens anciënniteit van hun wijding zittin hebben in het Hogerhuis, de Engelse Eerste Kamer. Verder valt op dat alle kerkelijke wetten door het parlement moeten worden goedgekeurd. De nauwe band tussen kerk en staat houdt echter niet in dat de kerk enige financiële steun van de staat krijgt.

De anglicaanse Kerk is in hiërarchische opbouw gelijk gebleven aan de katholieke kerk (Kerk van Rome) en dit geldt ook verschillende aspecten van de eredienst. De sterk conservatieve Anglicaanse Kerk heeft echter ook een geheel eigen karakter en is nauw verbonden met de Britse natie en haar tradities. Ze hecht ook sterk aan vaste liturgische vormen en gebruiken en vooral aan het in 1549 voor het eerst uitgegeven ‘Book of Common Prayer’. De dagelijkse morgen- en avondgebeden, ‘morning and evening prayers’, nemen in de ritus een prominente plaats in.

In tegenspraak tot het voorafgaande is het feit dat sinds 1994 ook vrouwen tot het ambt van priester geroepen kunnen worden.

advertentie

Book of Common PrayerFoto: Publiek domein

Korte geschiedenis

Politieke redenen waren de aanleiding om in het katholieke Engeland een zelfstandige Engelse Kerk te stichten. Koning Hendrik VIII wilde toestemming van paus Clemens VII om zijn huwelijk met Catharina van Aragon te ontbinden en daarna te hertrouwen met Anna Boleyn. De paus weigerde echter zijn medewerking, waarna in 1534 de Church of England gesticht. Op 3 november 1534 erkende het parlement de koning als ‘Supreme Head in earth, immediately under God, of the Church of England’, hoofd van de Engelse Kerk. De koning kreeg hiermee zeer vergaande bevoegdheden inzake bestuur en beheer van de Anglicaanse Kerk.

Later die eeuw betekende de komst van vele protestantse vluchtelingen van het vasteland van Europa een versterking van de calvinistische invloeden. In 1549 verscheen het in de Engelse taal gestelde Book of Common Prayer (definitief herzien in 1662) en de uit 42 artikelen (in 1571 herzien tot 39 artikelen) bestaande geloofsbelijdenis; verder werden alle beelden uit de kerken verwijderd. Onder Elizabeth I werd de Engelse Staatskerk voorgoed ingevoerd (Settlement of the Established Church).

Vier richtingen

De Anglicaanse Kerk kan in vier richtingen onderscheiden worden:

-High Church Party of hoogkerkelijken: onder leiding van de aartsbisschop van Canterbury. Zij houden sterk vast aan het nauwe verband tussen kerk en staat en leggen een zwaar accent op de ritus van de oude liturgie.

-Low Church, ‘evangelicals’, of laagkerkelijken: zij benadrukken in de leer het protestantse, met name het calvinistische. Verder sterke nadruk op persoonlijke vroomheid, zending, bijbelverspreiding en christelijke barmhartigheid.

-Broad Church of ‘modernists’: vooral intellectuele stroming die is ontstaan rond 1830. Kenmerkt zich door streven naar vernieuwing en modernisering van de theologie en is sociaal zeer actief.

-Moderates of ‘No Party Men’: gematigde aanhangers die buiten de concurrerende partijen willen staan en naar vrede tussen bovenstaande groepen streven.

Anglican Communion

Tot de Anglican Communion behoren de Church of England en verschillende andere anglicaanse kerkgemeenschappen. Tot de Anglican Communion horen o.a. de Kerk in Wales en Ierland, de Epicopale Kerk in Schotland, de Protestantse Episcopale Kerk in de Verenigde Staten en verder vele anglicaanse kerken in de rest van de wereld.

In totaal zijn ca. 30 miljoen christenen bij de Anglicaanse Kerkgemeenschap aangesloten. Sinds 1867 wordt om de tien jaar de Lambeth-conferentie gehouden, waar Anglicaanse bisschoppen van de gehele wereld voor bijeenkomen.

advertentie

Andere Kerken in Engeland

advertentie

Ashby Wesleyan Methodist Church, Ashby, North Lincolnshire, EnglandFoto: Richard Croft CC 2.0 Generic no changes made

De Vrije Kerken of ‘Free Churches’ zijn ontstaan voornamelijk uit verzet tegen staatsinmenging in kerkelijke zaken. De belangrijkste ervan zijn de Methodistische Kerk, de United Reformed Church en de Baptistenkerken. Naast de Schotse presbyteriaanse staatskerk zijn er diverse presbyteriaanse

kerken (vooral in Schotland en Noord-Ierland). Andere protestantse denominaties zijn onder meer: de unitarische en vrije christelijke kerken, de Churches of Christ, de Free Church of England (of Reformed Episcopal Church), gevormd in 1844 als een direct gevolg van de Oxford Beweging, de Society of Friends (Quakers) en de Salvation Army (Leger des Heils), gesticht door William Booth in 1865.

Rooms-Katholieke Kerk.

De Rooms-Katholieke Kerk werd in 1850 in Engeland en Wales hersteld en telt nu in heel Groot-Brittannië ongeveer vijf miljoen gelovigen. Er zijn in Engeland en Wales vijf aartsbisdommen en vijftien bisdommen; Schotland telt twee aartsbisdommen en zes bisdommen; Noord-Ierland maakt deel uit van de kerkprovincie Armagh en heeft één aartsbisdom (Armagh) en vier bisdommen.

advertentie

ENGELAND LINKS

Advertenties
• Engeland Tui Reizen
• Londen met NS Hispee
• Goedkoop naar Engeland? Vliegennaar.nl
• Hotels Trivago
• Autohuur Engeland
• Vakantiehuizen in Engeland
• Engeland Hotels
• Djoser Rondreis Engeland
• Camperreizen Engeland
• ANWB vakantie boeken Engeland
• Autoverhuur Sunny Cars Engeland
• Boeken, ook tweedehands, over ENGELAND bij Bol.com

Nuttige links

Campersite Engeland (N)
Dieren in Egeland (N)
Engeland Favorietje (N)
Engeland informatie - Reizendoejezo
Lies & Teije's Reiswebsite (N+E)
Reisinformatie Engeland(N)
Reizendoejezo – Engeland (N)
Rondreis door Engeland (N)
Startpagina Engeland (N)
Vakantie Engeland Jouwpagina (N+E)
Zuid Engeland Fotoreportage

Bronnen

Allport, A. / England

Chelsea House

Bowden, R. / Groot-Brittannië

Corona

Engeland, Wales

Lannoo

England

Lonely Planet

England

Rough Guides

Fuller, B. / Britain

Marshall Cavendish

Groot-Brittannië

Michelin Reisuitgaven

Locke, T. / Engeland

Van Reemst

Parsons, F.S. / Engeland

Van Reemst,

Schaedtler, K. / Highlights van Engeland en Wales

Gottmer

Somerville, C. / Groot-Brittannië

Kosmos-Z&K

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Geert Willems