Landenweb.nl

SERVIE
Economie

To read about SERBIA in English - click here

ANWB vakantie boeken Servie

Steden SERVIE

Belgrado

Economie

Algemeen

De economie van Servië krabbelt langzaam op na jaren van sancties, oorlog en binnenlandse onrust. De grootste problemen begonnen rond 1991, toen Kroatië, Slovenië en Macedonië zich afsplitsten van Joegoslavië. Dit betekende dat Servië zich moest gaan bezinnen op een nieuwe economische structuur, die tot dan toe centraal aangestuurd werd vanuit de hoofdstad Belgrado.

Bovendien verloor Servië een groot deel van het fabriekswezen aan Kroatië en Slovenië en kwam de belangrijke toeristische sector volledig stil te liggen. Gelukkig bleef de regio Vojvodina nog steeds de meest productieve agrarische regio van de Balkan, en ruwe materialen werden nog steeds gewonnen in de koolmijnen van het zuidoosten en de delfstoffenmijnen van Kosovo. In het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw liep de inflatie op tot een wereldrecord van 600.000%, met bankbiljetten van 500 miljard dinar die maar zes dollar waard waren en een inflatie van 3% per uur!! De armste mensen in Servië leefden op dat moment op een welvaartsniveau van een ontwikkelingsland. Velen, vooral jong en goed opgeleid, verlieten het land en dat verergerde de situatie alleen maar. Deze bedroevende economische toestand was een van de redenen waarom eind 2000 de bevolking in protest kwam en uiteindelijk leidde dat tot de ondergang van het regime van Slobodan Miloševic.

Sinds die tijd nam het Servische parlement enkel harde economische beslissingen: stabilisering van de dinar, vereenvoudiging van het belastingsysteem en hervorming van de bancaire sector. In 2001 kwam Servië daardoor in aanmerking voor rente-vrije leningen van de Wereldbank en een krediet van 540 miljoen dollar, bedoeld voor politieke, economische en sociale hervormingen. In 2003 kreeg Servië van de Europese Unie nog eens een bedrag van 229 miljoen euro. Dit alles leidde er toe dat de economische groei in 2006 6,3% bedroeg, ondanks een werkloosheidspercentage van 20%, een groot export-tekort en een staatsschuld van meer dan 12 miljard dollar. Ook de corruptie en de georganiseerde misdaad kregen steeds minder grip op de economie van Servië, waardoor het weer wat interessanter voor het buitenland werd om in Servië te investeren. Men is dan ook redelijk optimistisch wat de economische toekomst van Servië betreft. De ontwikkeling van de Servische economie zal ook sterk afhangen van de zozeer gewenste opname in de Europese Unie.

In januari 2014 zijn de onderhandelingen over toetreding tot de EU officieel van start gegaan. De economische groei over 2017 bedroeg 1.9%. Het BNP per hoofd van de bevolking ligt op $ 15.100 (2017)

advertentie

Agrarische sector

De belangrijkste agrarische producten zijn: maïs, tarwe, rogge, fruit, wijnen en vlees. Vojvodina is de graanschuur van het land. Appels, pruimen en ander fruit wordt veel verbouwd in de hooggelegen gebieden rondom Belgrado. Servië is de grootste producent ter wereld van pruimen.

Grote graanverbouwende en melkveehoudende boerderijen in de nabijgelegen Pannonisch Bekken leveren voedsel voor de inwoners van Belgrado en de rest van Servië, terwijl vee en vleesproducten worden geëxporteerd. De visserij levert vooral visconserven.

Het grootste gedeelte van het bouwland in Servië is privébezit, hoewel er een wettelijke limiet is aan de hoeveelheid grond die een boer mag bezitten. De regering bezit en beheert de resterende landbouwgrond met collectieve boerderijen of coöperaties. 19,4% van de bevolking werkt in de landbouw. De sector draagt voor 9,8% bij aan het BNP.

advertentie

Mijnbouw en energievoorziening

Het voormalige Joegoslavië is rijk aan grondstoffen, met name zeer veel bruinkool en ligniet. Verder wordt er ook nog koper, goud en zilver, bauxiet, lood, zink en magnesiet gevonden. Trepçë is de grootste producent van geraffineerd lood ter wereld.

Ongeveer de helft van het huishoudelijke energieverbruik komt uit kolen. De eigen aardolie- en gaswinning is bij lange na niet genoeg om aan de binnenlandse vraag te voldoen en wordt ingevoerd vanuit Rusland, het Midden-Oosten en Libië. Elektriciteit wordt vooral geleverd door in Servië gevestigde waterkrachtcentrales en door op ligniet en bruinkool gestookte thermocentrales.

advertentie

Industrie

Na 1945 is op grote schaal geïndustrialiseerd, maar de ineenstorting van het oude Joegoslavië en de internationale boycot hebben de industrie zwaar getroffen.

De kunststoffenindustrie herstelde zich weer snel en kon zich zelfs op de export richten. Er wordt vooral geproduceerd voor de bouw en de infrastructuur in eigen land en PVC-producten voor de export.

Door de vele nieuwbouwprojecten is er een grote vraag naar verf en lakken. De huidige industrie produceert voornamelijk voor het binnenland, maar kan niet aan die vraag voldoen.

In Vojvodina zijn metaal- en olieverwerkende, chemische en farmaceutische bedrijven aanwezig. In Servië worden auto’s en vrachtwagens (o.a. Zastava’s), tractoren, landbouwmachines, elektrische apparaten, chemische en farmaceutische producten gemaakt. De industrie draagt voor 41,1% bij aan het BNP en 24,5% van de bevolking werkt in deze sector (2013).

advertentie

Handel

Buitenlandse handel kwam na de omwenteling in 2000 langzaam weer op gang. De belangrijkste handelspartners van Servië zijn Rusland, Bosnië-Herzegovina, China, Italië, Duitsland en Macedonië. De totale waarde van de export bedroeg in 2017 $ 15,69 miljard en de totale waarde van de import was $20,4 miljard. Servië heeft dus een fiks handelstekort.

advertentie

Verkeer

Hoewel het wegennet in de jaren zeventig sterk is verbeterd en uitgebreid, is het overbelast en kwalitatief nog steeds onvoldoende. De totale lengte van het wegennet bedraagt in 2013 ca. 50.000 km, waarvan het grootste gedeelte geasfalteerd. Vojvodina is een belangrijk knooppunt van verkeerswegen, waterwegen en spoorwegverbindingen.

Het spoorwegnet heeft een lengte van ca. 4000 km, waarvan 1342 km geëlektrificeerd. De railinfrastructuur, de wagons en de locomotieven zijn gemiddeld zo’n dertig jaar oud en bijna volledig afgeschreven.

De koopvaardijvloot bestaat uit slechts enkele tientallen zeevarende schepen. De enig overgebleven zeehaven is Bar. Het vervoer over de binnenwateren geschiedt vooral over de Donau (90%) en rivieren en kanalen (samen 10%) in het noorden van het land. De binnenvaartvloot bestaat uit ca. 500 schepen.

Servië beschikt over de internationale luchthaven van Belgrado.

advertentie

SERVIE LINKS

Advertenties
• Djoser Rondreis Servie
• Hotels Trivago
• ANWB vakantie boeken Servie
• Rondreis Balkan
• Servie Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Servië
• Transport Servië - TTS Quality Logistics B.V
• Boeken, ook tweedehands, over SERVIE bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Servië (N)
Servië Startnederland (N+E)

Bronnen

Detrez, R. / Servië-Montenegro : mensen, politiek, economie, cultuur, milieu

Koninklijk Instituut voor de Tropen ; Novib

Milivojevic, J. / Serbia

Children’s Press

Mitchell, L. / Serbia

Bradt Travel Guides

Schuman, M.A. / Serbia and Montenegro

Facts On File

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems