Landenweb.nl

KROATIE
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Kroatisch
  Hoofdstad  Zagreb
  Oppervlakte  56.538 km²
  Inwoners  4,062,877
  (2021)
  Munteenheid  kuna
  (HRK)
  Tijdsverschil  +0
  Web  .hr
  Code.  HRV
  Tel.  +385

To read about CROATIA in English - click here

Steden KROATIE

Dubrovnik Porec Pula
Split Zadar Zagreb

Geografie en Landschap

Geografie

Kroatië ligt aan de Adriatische Zee met Italië in het westen, Oostenrijk en Hongarije in het noorden. De landoppervlakte bedraagt 56.691 vierkante kilometer. Daarmee is het ongeveer even groot als België en Nederland bij elkaar.

advertentie

Kroatië SatellietfotoFoto: Publiek domein

Ook heeft Kroatië nog eens 31.067 vierkante kilometer territoriale wateren.

Landschap

Midden-Kroatië, ten oosten en ten zuiden van Zagreb en doorstroomd door Sava, Kupa en Drava is laag en vlak. Dit geldt ook voor het vruchtbare Slavonië in het oosten.

Noordwest-Kroatië omvat het grootste deel van Istrië. Zuidwest-Kroatië omvat de gehele Dalmatische kuststreek tot bij de Baai van Kotor met de ketens van de Dinarische Alpen en het ruige hoogland Lika, dit zijn grotendeels arme karstgebieden. De hoogste berg ligt in de provincie Split, noordelijk van Split en Šibenik. De Dinara is 1.831 meter hoog.

advertentie

Landschap met op de achtergrond de hoogste berg van Kroatië, de DinaraFoto: K Korlevic in het publieke domein

Kroatië is ook rijk aan meren. De Plitvice meren zijn ongetwijfeld de bekendste, maar ze zijn betrekkelijk klein in vergelijking tot bijvoorbeeld het visrijke Vranameer ten zuidwesten van Zadar. Veel grote en kleine rivieren vind je in het noorden van het land. De meest bekende rivier is de Drava, een zijrivier van de Donau. Deze rivier vormt de grens met Hongarije. Ook de Save is een zijrivier van de Donau.

Voor de kust liggen 1185 eilanden, waarvan er 66 bewoond zijn. De grootste eilanden zijn Krk (door een brug met het vasteland verbonden) en Cres.

Klimaat en Weer

advertentie

Sunset over Zadar in CroatiaFoto: Rob Hodgkins CC 2.0 Generic no changes made

In Kroatië heerst een grote verscheidenheid aan klimaten. Het klimaat in Kroatië varieert van Mediterraan langs de Adriatische kust tot een landklimaat in het binnenland. De wind zorgt voor een verkoelende bries in de zomer aan de kust. De temperatuur schommelt tussen de tien (winter) en zesentwintig (zomer) graden Celsius. Het binnenland kent een klimaat met droge en hete zomers en koude, natte winters. De temperatuur schommelt in januari rond het vriespunt, terwijl het in augustus gemiddeld 24 graden Celcius kan worden.

In de bergen blijft de temperatuur in januari onder het vriespunt, gemiddeld schommelt de temperatuur tussen de -5 en 0 graden Celcius. De zomers zijn er aangenaam fris, in de wintermaanden kan het er flink sneeuwen. Gedurende de maand augustus stijgt de temperatuur in de hooggelegen gebieden tot ongeveer 18 graden Celcius.

De zon schijnt veel in Kroatië. Het langjarig gemiddelde ligt op 2500 uur per jaar.

Planten en Dieren

Planten

advertentie

Olijfboomplantage in Istrië, KroatiëFoto: Nmndir CC 4.0 International no changes made

In Kroatië worden 4.300 soorten planten en 278 soorten bomen en struiken onderscheiden. Kenmerkend zijn de cipressen. Natuurlijk vallen ook de olijfbomen op en de lagere vegetatie o.a., de brem, oleander en lavendel. Het rijkst is het plantenleven echter in de bergen. Bloemen leggen in de zomer een kleurrijk tapijt over de bergweiden. Er bloeien veel beschermde soorten waaronder orchideeën, edelweiss en gentianen.

De grootste variatie aan planten is te vinden in het Velebit gebergte. Hier komen meer dan 2700 verschillende soorten planten voor. De bedreigde Edelweiss is daar nog te bewonderen. In totaal is 23 % van de bodem van Kroatië bedekt met bos.

Dieren

advertentie

Wild zwijn in een bos, in het noorden van KroatiëFoto: Silverije CC 4.0 International no changes made

Er is een grote verscheidenheid aan dieren in Kroatië. Van de zoogdieren komen o.a. wilde zwijnen, verschillende hertensoorten, vossen, hazen, fazanten en zelfs beren in Kroatië voor. De jacht is onder strikte voorwaarden toegestaan. Ook zijn er beschermde dieren, ondermeer zes soorten vlinders, 322 vogelsoorten, een zeldzame bosmier, 35 zoogdieren, waaronder 29 vleermuissoorten en verder nog diverse kikkers, reptielen en slakken.

In centraal Kroatië komen nog wolven in het wild voor. De Adriatische zee is rijk aan vis.

Geschiedenis

Vroege geschiedenis

advertentie

De kroning van de Kroatische Koning TomislavFoto: Oton Ivekovic in het publieke domein

De republiek Kroatië omvat de historische gebieden Kroatië-Slavonië en een groot deel van Dalmatië. Het huidige Kroatië werd in de oudheid bewoond door Illyriërs. Het werd in 35 voor Christus door Octavianus als Pannonia bij het Romeinse Rijk ingelijfd. Het behoorde na de deling van dit rijk afwisselend tot het westelijk deel van het Romeinse Rijk, het Ostrogotische en het Byzantijnse Rijk. In de 7de eeuw werd het veroverd door Slavische stammen. De politieke geschiedenis en de kerstening vanuit het noorden (waardoor niet het cyrillische, maar het Latijnse alfabet werd overgenomen) veroorzaakten een scheiding van de stamverwante Zuid-Slaven in Servië. Onder vorst Tomislav (koning in 924) maakte Kroatië zich onafhankelijk. Venetië veroverde het kustgebied. De invloed van de Italiaanse bouwkunst is nog steeds zichtbaar in de Kroatische kustplaatsen.

16e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog

advertentie

Kaart van Kroatie in de 17e eeuwFoto: Publiek domein

In de 16de en het begin van de 17de eeuw maakten de Turken zich van een groot deel van Kroatië meester (huidige Bosnië). De kustplaatsen en de eilanden bleven in handen van de Venetianen. In 1699 viel Kroatië in Oostenrijkse handen. In 1779 werd het administratief bij Hongarije gevoegd. Mede onder invloed van de Franse Revolutie kwam een nationale beweging op, waarbij het grootste deel van Kroatië (exclusief een deel van Dalmatië) bij het Hongaarse rijksdeel werd ingelijfd. Deze beweging richtte zich vooral tegen Boedapest. In 1868 werd aan Kroatië een zekere mate van autonomie verleend. Tijdens de Eerste Wereldoorlog koos een deel van de Kroaten voor een Joegoslavisch koninkrijk onder de Servische dynastie. De Kroatische strijd tegen het centralisme en de bureaucratie van Belgrado werd vooral gevoerd door de Kroatische Boerenpartij. Daarnaast was er de extremistische Ustasa-beweging, die gesteund werd door Italië en Hongarije en verantwoordelijk was voor de moord op koning Alexander in 1934.

Tweede Wereldoorlog

advertentie

Ontmoeting Hitler en Pavelic in BerchtesgardenFoto: Publiek domein

Bij de Duitse aanval in 1941 nam men een afwachtende houding aan. De uit Italië komende Ustasa-leider Ante Paveliæ werd in april 1941 premier. Paveliæ genoot enige tijd ruime erkenning. Met de hulp van een deel van vooral de lagere rooms-katholieke geestelijkheid en van Bosnische islamieten werd terreur tegen de orthodoxen uitgeoefend. Het regime van Paveliæ werd ook door wanbeheer gekenmerkt. De Kroatische militie bleek onbetrouwbaar, veel mensen liepen over naar de partizanen onder de Kroaat Josip Broz Tito. Paveliæ en een aantal van de zijnen ontvluchtten in mei 1945 het land.

Van Joegoslavie naar Kroatie

advertentie

Standbeeld Franjo Tudjman, eerste president van Kroatië in MakarskaFoto: Silverije CC 3.0 Unported no changes made

Hierna maakt Kroatië weer deel uit van de federatie Joegoslavië. Aan het eind van de jaren tachtig namen de traditionele tegenstellingen tussen de verschillende bevolkingsgroepen weer toe. Na het aantreden in de deelrepubliek Servië van Slobodan Miloseviæ en nadat Servië de heerschappij over Joegoslavië verder naar zich toe leek te trekken, breidden de onlusten en politieke spanningen zich ook uit naar Kroatië. Kroatische nationalisten ijverden inmiddels openlijk voor een grotere onafhankelijkheid van hun republiek. In 1989 werd een nieuwe kieswet ingevoerd en in december 1990 verklaarde Kroatië zich soeverein.

Kroatië werd op 15 januari 1992 als een onafhankelijke staat door de Europese Gemeenschap erkend. Duitsland, Hongarije en Italië knoopten als eerste staten diplomatieke betrekkingen aan. De president van de nieuwe republiek werd Franjo Tudjman, leider van de regerende Kroatische nationalistische partij HDZ (Hrvatska Demokratska Zajednica, de Kroatische Democratische Unie). Tijdens de oorlog om de door Serviërs geclaimde Kroatische gebieden (Krajina) heeft Kroatië een derde deel van zijn grondgebied aan de Serviërs verloren.

Een aantal daar gelegen steden, waaronder Vukovar en Osijek, zijn zwaar verwoest. De door Serviërs bezette gebieden in Kroatië waren: Krajina, West-Srijem, Baranja, West- en Oost-Slavonië. Aan de andere kant raakte Kroatië steeds meer betrokken bij de oorlog in Bosnië-Herzegovina. Kroatische milities streden daar aanvankelijk samen met de moslims tegen de Serviërs, maar keerden zich in 1993 tegen de moslims om in het zicht van een mogelijke regeling nog zoveel mogelijk grondgebied te veroveren. In januari van hetzelfde jaar begonnen de Kroatische strijdkrachten een offensief tegen de Servische posities in de Knin-regio. Dit leidde tot een felle veroordeling van de internationale gemeenschap, die een verdere escalatie van het conflict vreesde.

De economische hervormingen en de privatiseringen van bedrijven leidden tot een chaos, gekenmerkt door corruptie, financiële schandalen, hoge inflatie en hoge werkloosheid. Op politiek gebied verbeterden in 1994 de verhoudingen met de Bosnische regering, wat resulteerde in een doeltreffende samenwerking tijdens het herfstoffensief tegen de Bosnische Serviërs.

Bij het vredesakkoord voor Bosnië-Hercegovina, dat de presidenten van Bosnië, Kroatië en Servië in november 1995 sloten in het Amerikaanse Dayton, moest Kroatië belangrijke concessies doen in de vorm van teruggave van veroverd gebied aan de Serviërs.

Het Dayton-akkoord opende in 1996 de weg naar betere relaties tussen Kroatië en Servië. Dit resulteerde in het aanknopen van diplomatieke banden.

De HDZ bleef aan de macht tot 1999, het jaar waarin Tudjman overleed. Hierna leed de HDZ een verpletterende nederlaag. Nu regeert een coalitie van zes partijen waarvan de invloedrijkste de SDP van premier Ivica Raèan is. De president van Kroatie is Stjepan Mesiæ. De dood van Tudjman en de daarop volgende overwinning van de gematigde oppositie bij de parlementsverkiezingen maakten de weg vrij voor een nieuwe politieke koers. Aan dit nieuwe beleid werd invulling gegeven door de kabinetten Racan I en II (Sociaal Democratische Partij).

21ste eeuw

advertentie

Ivo Sanander KroatieFoto: Roberta F CC 3.0 Unported no changes made

In 2003 kwam de HDZ, de partij die inmiddels duidelijk een streep onder het tijdperk Tudjman had gezet en een prowesterse koers ging varen, opnieuw aan het bewind.

Volledige integratie in Euro-Atlantische structuren was het credo. Ondanks dat de regeringspartij HDZ de grootste partij blijft, werd ze bij de lokale verkiezingen van mei 2005 als verliezer beschouwd, omdat ze het bestuur in een aantal provincies en steden moest opgeven. Kroatië krijgt na de dood van Tudjman en de vorming van de nieuwe coalitie internationaal steeds meer aanzien. Op 7 november 2007 bracht de Europese Commissie een rapport uit over de voortgang van de hervormingen in Kroatië. Doordat er vorderingen zijn gemaakt, ontwikkelt Kroatië zich steeds meer tot een serieuze kandidaat voor toetreding. Zo heeft het land hervormingen in het openbaar bestuur doorgevoerd en de wet- en regelgeving aangepast.

Ook heeft Kroatië de strijd tegen corruptie doorgezet. Kroatië heeft verdere stappen gezet om de problemen met minderheden en vluchtelingen aan te pakken. Op deze terreinen is nog wel verdere vooruitgang nodig. Het land verleent volledige medewerking aan het Joegoslavië-Tribunaal. Wel vormen de verhoogde onevenwichtigheden in de handels- en betalingsbalans volgens de Commissie nog altijd een gevaar.

In november 2007 zijn er verkiezingen, de HDZ wint de meeste zetels. In januari 2008 treedt een nieuw coalitiekabinet aan onder leiding van Ivo Sanader.

De Europese Commissie verwacht in 2009 de onderhandelingen met Kroatië over toetreding tot de EU af te ronden. In 2009 komen de onderhandelingen in gevaar door een conflict met Slovenië over de grenzen In april 2009 wordt Kroatië officieel lid van de NAVO. In juni 2009 schotst de EU de onderhandelingen met Kroatië op vanwege het gebrek aan vooruitgang in de ruzie met Slovenië over waar de grens precies ligt. In juli 2009 treed Santander onverwachts af en kiest het parlement Jadranka Kosor tot zijn opvolger. In januari 2010 wint Ivo Josipovic van de sociaaldemocratische oppositie de presidentsverkiezingen. Slovenië stemt er in juni 2010 in toe om internationale arbitrage toe te staan om het grensconflict tussen Slovenië en Kroatië op te lossen. In april 2011 worden twee belangrijke Kroatische generaals, Ante Gotovina en Mladen Markac veroordeeld door het tribunaal in Den Haag. In de zomer worden de onderhandelingen over toetreding tot de EU succesvol afgerond.

Andrej plenkovic president van KroatieFoto: European Peoples Party CC 2.0 Generic no changes made

Bij de parlementsverkiezingen van december 2011 wint centrum links, Zoran Milanovic wordt premier. De Kroatische bevolking stemt door middel van een referendum in januari 2012 in met de toetreding tot de EU. In juli 2013 is het zover Kroatië treedt toe als 28e lid van de EU. In januari 2014 starten de minister van financiën van de EU-procedures om Kroatië er toe te brengen het overheidstekort binnen de gestelde grenzen terg te dringen. In maart veroordeelt het gerechtshof oud-premier Ivo Sanader tot 9 jaar cel vanwege corruptie. In januari 2015 wordt de gematigd conservatieve Kolinda Grabar-Kiratovic de eerste vrouwelijke president van Kroatië. In november 2015 worden algemene verkiezingen gehouden die geen duidelijke winnaars opleveren, de technocraat Oreskovic wordt premier in januari 2016. In juni 2016 valt zijn regering en bij de verkiezingen van september 2016 wint de HDZ de meeste zetels. In oktober 2016 treedt er een centrumrechtse coalitie aan onder leiding van Andrej Plenkovic. Kolinda Grabar-Kiratovic verloor de presidentsverkiezingen in 2019, Zoran Milanovic is de nieuwe president

In maart 2020 werd Kroatië getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5 en tientallen naschokken. Het epicentrum lag ten noorden van de hoofdstad Zagreb op een diepte van 10 kilometer. Er viel één dodelijk slachtoffer en enkele tientallen (zwaar) gewonden. Het was de zwaarste aardbeving in Zagreb in 140 jaar.

Bevolking

Croatian Football fansFoto: Onbekend CC 3.0 Unported no changes made

Het grootste deel van de bevolking (90%) bestaat uit Kroaten (2017), een volk van gemengd Iraans-Gotisch-Slavische oorsprong, die na de migraties van Ostrogoten, Avaren en Slaven (begin 7de eeuw) hun etnische identiteit verwierven en taalkundig tot de Slavische volken behoren. Bij de volksstemming van 1991 was 12% van de bevolking Serviër, maar hun aantal is snel geslonken door emigratie uit met name de Krajina en West-Slavonië naar Servië als gevolg van de oorlog in de eerste helft van de jaren negentig. Het aandeel Serven in 2017 is 4,4%. Er wonen nog veel Kroaten in het buitenland, de meesten als gastarbeiders (naar schatting 300.000). In Kroatië wonen ook veel vluchtelingen uit Bosnië-Herzegovina. Ca. 57% van de bevolking woont in de steden. (2017)

Taal

Staten en / of regio's waarin Kroatisch een officiële taal of een minderheidstaal isFoto: OettingerCroat CC 3.0 Unported no changes made

Het Kroatisch behoort tot de Slavische taalfamilie. Linguïstisch gezien zijn het Kroatisch en het Servisch dermate verwant dat je van één taal kunt spreken. Maar politiek gezien is dat geen haalbare kaart.

Kroatisch is de officiële taal, daarnaast worden er nog door 4% van de bevolking een minderheidstaal gesproken. Italiaans, Hongaars, Tsjechisch, Slowaaks en Duits zijn de belangrijkste minderheidstalen.

Godsdienst

St. Catherine's kerk, Zagreb, Kroatië

Foto:Diego Delso CC 3.0 Unported no changes made

De meerderheid van de Kroatische bevolking is aanhanger van de rooms-katholieke godsdienst. Ook worden er diverse andere christelijke godsdiensten beleden en een gedeelte van de bevolking is islamitisch. Er zijn tal van heilige plaatsen, vaak verweven met de geschiedenis. Er worden in Kroatië nog veel processies gehouden.

De verdeling naar Godsdienst is: Rooms-katholiek (85%), Orthodoxe Kerk 3%, Protestants 1,4% en islamitisch 1,2%.

Samenleving

Bestuur

Kroatie parlementFoto: Suradnik13 CC 4.0 International no changes made

Volgens de grondwet van 1990 is Kroatië een uniforme, ondeelbare, democratische en sociale staat met volledige soevereiniteit. Staatshoofd is de president, die rechtstreeks voor vijf jaar wordt gekozen. Hij bepaalt de buitenlandse politiek en is opperbevelhebber der strijdkrachten. De minister-president en de andere leden van het kabinet worden op diens voorstel door hem benoemd en ontslagen. Hij kan in bepaalde gevallen de noodtoestand uitroepen. Hij is verantwoording verschuldigd aan het parlement. De wetgevende macht berust bij de Sabor, een tweekamerparlement, dat bestaat uit een Huis van Afgevaardigden, waarvan de leden deels direct, deels via vertegenwoordigende verkiezingen voor vier jaar worden gekozen, en een Hogerhuis met 68 indirect gekozen leden. Kiesrecht is er voor allen vanaf 18 jaar. Er is een kiesdrempel van 5%. Kroatië is verdeeld in 20 regio's en een hoofdstedelijk gebied. Kroatië is lid van de Verenigde Naties en een aantal suborganisaties van de VN, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en sinds 1996 van de Raad van Europa.

Staatsinrichting

Gebouw van het hoogste gerechtshof in Zagreb, KroatieFoto: Suradnik13 CC 3.0 Unported no changes made

In de grondwet van december 1990 (meerdere malen geamendeerd, laatstelijk in 2001) wordt de scheiding van de machten in Kroatië voorgeschreven.

De wetgevende macht wordt gevormd door het parlement, de Sabor. De Sabor bestaat sinds april 2001 uit één kamer en telt momenteel 151 leden. Leden worden voor een periode van 4 jaar gekozen. Tot april 2001 bestond de Sabor uit een hogerhuis en een lagerhuis; het mandaat van het hogerhuis liep toen af en werd niet verlengd. Constitutionele amendementen, die in 1997 zijn aangenomen, bevatten o.a. een verbod op het opnieuw vestigen van een unie van Joegoslavische staten. Het parlement is verantwoordelijk voor de aanname en amendementen van de grondwet, de goedkeuring van wetten, de begroting en kwesties van nationale grenzen, oorlog en vrede. Het parlement houdt toezicht op de werkzaamheden van de regering.

De uitvoerende macht ligt bij het staatshoofd (de president) en de ministers. De president wordt gekozen voor een periode van 5 jaar en had voorheen vrij ruime bevoegdheden op het gebied van buitenlandse politiek en binnenlands bestuur. Vanwege die ruime bevoegdheden van de president werd het politieke systeem van Kroatië vaak omschreven als “semi-presidentieel”. Inmiddels zijn een aantal beperkingen doorgevoerd in de macht van de president, mede onder invloed van de huidige bekleder van dit ambt (een louter ceremoniële invulling ligt echter niet in de verwachting). De regering wordt gevormd door de ministers en de minister-president. De regering stelt de begroting vast, doet wetsvoorstellen en voert de aangenomen wetten en reguleringen van de Sabor uit. De regering moet zowel aan de president als aan de Sabor verantwoording afleggen.

De rechterlijke macht is onafhankelijk en is verdeeld over drie niveaus: de lokale rechtbanken, de rechtbanken van de districten, en het Hoogste Gerechtshof. De rechters van het Constitutioneel Hof worden door de Sabor gekozen voor een periode van 8 jaar. Het hoogste Gerechtshof is verantwoordelijk voor de uniforme implementatie van de wetten en voor gelijke rechten van alle burgers.

Politiek

Wapen van KroatieFoto: Publiek domein

De parlementsverkiezingen in januari 2000 werden ruimschoots gewonnen door de Sociaal Democratische Partij (SDP) en de Kroatische Sociaal Liberale Partij (HSLS), die met een gezamenlijke kandidatenlijst aan de verkiezing deelnamen. De overwinning was voor een gedeelte toe te schrijven aan een kiezersprotest tegen de HDZ. Naast de overweldigende overwinning van de SDP en de HSLS wonnen nog 4 andere gematigde partijen, nl. HSS, IDS, LS en HNS extra zetels. Deze zes partijen vormden samen een coalitie. Een pijnlijke nederlaag bij lokale verkiezingen in mei 2001, leidde tot het uittreden van de IDS in juni 2001.

Het aantreden van de regering Racan in 2000 bracht een duidelijke omwenteling in Kroatië teweeg. Zowel op het gebied van binnenlandse als buitenlandse politiek werden ingrijpende veranderingen doorgevoerd: implementatie van een economisch herstelprogramma, een omvangrijk aanpassingsprogramma voor wetgeving (met name die wetgeving die discriminerend is voor minderheden), bevordering van de terugkeer van vluchtelingen en ontheemden, doorlichting van de veiligheidsdiensten en vernieuwing van de mediawetgeving (o.a reorganisatie van staatsomroep HRT tot publieke omroep). Op internationaal terrein werd een koers ingezet gericht op verbetering van de samenwerking met het ICTY, het naleven van de Dayton-akkoorden en het verbeteren van de relaties met de Europese Unie en de buurlanden, in het bijzonder met Bosnie-Herzegovina.

Terwijl de internationale gemeenschap verheugd reageerde op deze ontwikkelingen, werd Racan in eigen land achtervolgd door binnenlandse politieke spanningen. De tegenstellingen tussen de coalitiepartners SDP en HSLS namen sterk toe na de terugkeer van HSLS-partijleider Budisa in het politieke machtscentrum in Kroatië. Deze was in de zomer van 2001 afgetreden n.a.v. het regeringsbesluit te voldoen aan het uitleveringsverzoek van het ICTY betreffende twee verdachte generaals.

In februari 2002 won Budisa echter de herverkiezing van het HSLS-partijleiderschap, zodat hij kon terugkeren op het politieke toneel. Budisa nam de functie van zijn partijgenoot Granic over en werd zelf plaatsvervangend premier. Daarnaast werd op aandrang van Budisa een aantal HSLS ministers vervangen door partijgenoten uit de rechtervleugel van de partij. In de daaropvolgende periode verslechterden de verhoudingen in de coalitie.

Aan dit nieuwe beleid werd invulling gegeven door de kabinetten Racan I en II (Sociaal Democratische Partij). In 2003 kwam de HDZ, de partij die inmiddels duidelijk een streep onder het tijdperk Tudjman had gezet en een prowesterse koers ging varen, opnieuw aan het bewind. Volledige integratie in Euro-Atlantische structuren was het credo. Ondanks dat de regeringspartij HDZ de grootste partij blijft, werd ze bij de lokale verkiezingen van mei 2005 als verliezer beschouwd, omdat ze het bestuur in een aantal provincies en steden moest opgeven. Kroatië krijgt na de dood van Tudjman en de vorming van de nieuwe coalitie internationaal steeds meer aanzien. Op 7 november 2007 bracht de Europese Commissie een rapport uit over de voortgang van de hervormingen in Kroatië. Doordat er vorderingen zijn gemaakt, ontwikkelt Kroatië zich steeds meer tot een serieuze kandidaat voor toetreding. Zo heeft het land hervormingen in het openbaar bestuur doorgevoerd en de wet- en regelgeving aangepast.

Ook heeft Kroatië de strijd tegen corruptie doorgezet. Kroatië heeft verdere stappen gezet om de problemen met minderheden en vluchtelingen aan te pakken. Op deze terreinen is nog wel verdere vooruitgang nodig. Het land verleent volledige medewerking aan het Joegoslavië-Tribunaal. Wel vormen de verhoogde onevenwichtigheden in de handels- en betalingsbalans volgens de Commissie nog altijd een gevaar.

De actuele politieke situatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis

Economie

Algemeen

Export KroatieFoto:R Haussman, Cesar Hidalgo, et. al CC3.0 no changes made

De economie van Kroatië stabiliseert na een veranderingsproces van gestuurde naar vrije economie en de gevolgen van de oorlog. De economische groei is in 2017 2,8 en de werkloosheid is met meer dan 10% van de beroepsbevolking hoog te noemen, maar de inflatie is gering en de overheidsschuld relatief beperkt. De vooralsnog geringe inheemse koopkracht zet nog een domper op de groei, maar de vooruitzichten zijn gunstig. Het bnp per inwoner lag in 2017 op $24.700. De landbouw biedt 1,9% van de bevolking werkgelegenheid en draagt 3,7% aan het bnp bij. In de industrie is 27,3% werkzaam, goed voor een bijdrage van 26,2% aan het bnp. Koploper is de dienstverlenende sector met 70,8% van de werkgelegenheid en een bijdrage aan het bnp van 70,1%. (2017) De landbouw doet het vooral in Midden-Kroatië goed en omvat de verbouw van granen, suikerbieten, aardappelen en fruit. In de kuststreek worden citrusvruchten, druiven en vijgen geteeld. In het bergland komt veeteelt voor. Kroatië wint jaarlijks ongeveer twee miljoen ton aardolie en evenveel aardgas, vooral in het Save-Drava-basin. Voor de energievoorziening kan het land op deze voorraden terugvallen. Waterkracht is ook van groot belang.

Handel en Industrie

Scheepsbouw SplitFoto: Ballota CC 3.0 Unported no changes made

De industrie is vanouds van grote betekenis. Van belang zijn voedingsmiddelen, textiel, scheepsbouw en de chemische industrie. De export had in 2017 een waarde van $ 13,2 miljard, de import bedroeg $ 22,3 miljard. De belangrijkste handelspartners zijn Duitsland, Italië en Slovenië.

Verkeer

Autosnelweg A1 KroatieFoto: Silverije CC 3.0 Unported no changes made

Kroatië is de schakel tussen Midden- en Zuid-Europa. Het wegennet omvat ongeveer 25.000 km. Hiervan is 1.200 km. autosnelweg. Het spoornet omvat 2698 km. De scheepvaart is van groot belang. Kroatië telt 350 grote en kleine havens. De grootste havens zijn Pula, Rijeka, Zadar, Sibenik, Split en Dubrovnik. Er zijn acht moderne luchthavens en vele sport- en toeristenvliegvelden. Croatia Airlines voorziet in binnen- en buitenlandse vluchten.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Plitvice meren, kroatieFoto: Bfoto.ru CC 3.0 Unported no changes made

Het toerisme, vooral aan de Dalmatische kust met Dubrovnik als grootste trekpleister, begint weer aan te trekken. In 1994 bezochten een bescheiden 3,5 miljoen buitenlandse bezoekers Kroatië. In het voormalige Joegoslavië droeg Kroatië voor 80% bij aan de inkomsten uit het toerisme, zodat de perspectieven gunstig zijn. Naast historische steden en natuurparken zijn de eilanden, kusten en thermale baden populair. Het park van Plitvice is wellicht het meest bekend, hier zijn 16 meren met elkaar verbonden door prachtige watervallen.

Het aantal Nederlandse bezoekers voor een vakantie in Kroatië groeit. In 2004 gingen er 230.000 Nederlanders op bezoek. Hiermee is het niveau van voor de oorlog nog niet bereikt, toen had het land ca. 300.000 Nederlandse toeristen per jaar. Het aantal Nederlandse bezoekers stijgt echter jaarlijks met 15-20%.

Zagreb, KroatieFoto: Nick Savschenko CC 2.0 Generic no changes made

Zagreb is de hoofdstad van Kroatië en van de provincie Zagreb. De stad ligt in het noorden van het land, dicht bij de grens met Slovenië. De Bovenstad (Gradec) is het middeleeuwse gedeelte van de stad Zagreb. Het is het interessantste gedeelte van de stad: overal kunt u sporen terugvinden van het turbulente verleden van Zagreb. De Oude Stad komt u binnen door een stenen poort, de enige van de middeleeuwse poorten die bewaard is gebleven. In de stadspoort bevindt zich een schrijn voor de Maagd Maria. Het St. Marcusplein is het centrum van de Bovenstad en wordt gedomineerd door de prachtige kerk van St. Marcus uit de 13e eeuw. Het meest opvallende element van deze kerk is het dak met gekleurde dakpannen.

Zagreb heeft een bloeiend caféleven en er zijn talloze terrassen in de binnenstad en ver daarbuiten. lees meer op de Zagreb pagina van Landenweb.

Pula AmfitheaterFoto: Jeroen Komen CC 2.0 Generic no changes made

Pula is één van de bekendste historische steden van Kroatië. De grootste publiekstrekker van deze stad is zonder twijfel het indrukwekkende amfitheater. Het werd gebouwd in de eerste eeuw en is verbazingwekkend goed bewaard gebleven.

Het amfitheater is vandaag de dag nog steeds het toneel voor festivals, opera’s en concerten en er worden regelmatig films vertoond. Het biedt plaats aan 23.000 toeschouwers en laat goed zien hoe goed de Romeinen waren in het ontwerpen van amfitheaters. Ook de tempel van Augustus is de moeite waard. De tempel werd gebouwd onder leiding van Augustus en hij wijdde het heiligdom heel bescheiden aan zichzelf. De tempel bestaat uit zes zuilen. Onder Byzantijns gezag werd de tempel omgedoopt tot kerk. Naast de Augustustempel ligt het Gradska Palaca, oftewel het stadhuis, dat is gebouwd in 1296. Dit prachtige gebouw moet om niet in te storten met staalkabels bij elkaar gehouden worden. In de bossen van Istrië worden zowel zwarte als witte truffels gevonden. Als je bijzonder wilt eten is het absoluut aan te raden om een keer een gerecht met truffels te eten. Zie ook de Pula pagina van Landenweb.

Porec in IstrieFoto: Ekaterina Polischuk CC 4.0 International no changes made

Porec is een toeristische bestemming aan westkust van Istrië. De Eufrasiusbasiliek een van de bekendste historische bezienswaardigheden van Porec. Sinds 1997 behoort de basiliek zelfs officieel tot werelderfgoed. De basiliek is vernoemd naar bisschop Eufratius. De Byzantijnse stijl waarin de basiliek is vervaardigd is werkelijk adembenemend. Je vindt er onder andere prachtige mozaïeken en indrukwekkende beelden. Op ongeveer 6 kilometer afstand van Porec bevindt zich een interessante natuurlijke bezienswaardigheid. Namelijk de Grot van Baredine. Hier zijn de mooiste ondergrondse juweeltjes te zien zoals kristallen, stalagmieten en stalactieten.

Bovendien kent de grot een fauna die nergens anders ter wereld voorkomt. De inwendige mens komt in Porec niets tekort. Net als in Italië wordt er in de omgeving van Porec wijn en olijfolie geproduceerd die in niets onderdoen aan de Italiaanse varianten. De Kroaten zeggen zelf dat de keuken van Istrië is gebaseerd op vruchten van de aarde en de zee. Lees meer op de Porec pagina van landenweb.

Split, KroatieFoto: Dronepicr CC 2.0 Generic no changes made

Split is een oude havenstad gecentreerd rond het enorme paleis van Diocletianus uit het Romeinse tijdperk. De stad met zijn vele bars, restaurants en souvenirwinkels is vandaag de dag erg gericht op het toerisme. Split is een belangrijke stop op een cruisevakantie door de Adriatische Zee. In de buurt zijn een aantal interessante eilanden, die met een veerboot te bereiken zijn. De oude binnenstad staat vol met met oude gebouwen en paleizen. Split heeft een fantastisch havengebied. In de afgelopen jaren heeft Split veel geld geïnvesteerd om zichzelf opnieuw te presenteren, de Riva boulevard is daar een goed voorbeeld van.

Zadar, KroatieFoto: Dronepicr CC 2.0 Generic no changes made

Zadar is vol met toeristische attracties, van stranden, pleinen en promenades tot oude kerken en Romeinse ruïnes. Het schiereiland van de oude stad wordt begrensd door water en dit is het gedeelte van Zagreb waar veel van de oudste kerken zijn gesitueerd, samen met de overblijfselen van het Forum Romanum. Een bijzondere attractie in de oude binnenstad van Zadar is de boulevard Riva. Hoewel slechts delen van de middeleeuwse stadsmuren en poorten over zijn gebleven, kunnen toeristen nog steeds met een beetje fantasie de vroegere grandeur zien.

Dubrovnik StadsmurenFoto:Spezz (CC BY 2.0) no changes made

Reizigers naar Dubrovnik hoeven zich nooit af te vragen of er genoeg te zien en te doen is in deze Kroatische stad. Er zijn prachtige kerken, kloosters, middeleeuwse bezienswaardigheden, het resterende Renaissance erfgoed en vele musea, om van de overweldigende stadsmuren nog maar te zwijgen. De spectaculaire middeleeuwse muren, vestingen en poorten van de oude binnenstad van Dubrovnik zijn de meest overweldigende bezienswaardigheid De muren zijn gebouwd tussen de 13e eeuw en de 16e eeuw. De muren omringen de oude stad en zijn tussen de 25 meter en 82 meter hoog en van 6 meter tot 20 meter dik en hebben de stad letterlijk eeuwenlang beschermd. De vergezichten over de stad en de zee zijn prachtig en er zijn vier forten: St. John's Fort, het Revelin Fort, het Bokar fort en het prachtige Fort Lovrijenac. Een wandeling over de muren duurt ongeveer een uur, langer wanneer je er de tijd voor neemt.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

KROATIE LINKS

Advertenties
• Kroatie Tui Reizen
• Autohuur Kroatie
• Kroatie Vliegtickets.nl
• ANWB vakantie boeken Kroatie
• Kroatie Hotels
• Djoser Wandel - wandelreis Kroatie
• ANWB Campings in Kroatie
• Autoverhuur Sunny Cars Kroatie
• Sportieve vakanties Kroatie
• Transport Kroatië - TTS Quality Logistics B.V
• Naar de regio Dubrovnik met Sunweb
• Kroatië Campings
• Boeken, ook tweedehands, over KROATIE bij Bol.com

Nuttige links

Kroatië Bestelinks (N)
Kroatië Reisfoto's
Lies & Teije's Reiswebsite (N+E)
Reisinformatie Kroatië (N)
Reizendoejezo – Kroatië (N)
Vakantie naar Kroatië (N)