Landenweb.nl

SERVIE
Planten en Dieren

To read about SERBIA in English - click here

ANWB vakantie boeken Servie

Steden SERVIE

Belgrado

Planten en Dieren

Planten en paddenstoelen

Samen met Montenegro herbergt Servië ca. 4300 soorten planten, 2% van alle plantensoorten ter wereld. Van al deze soorten zijn er 400 endemisch, onder andere de slangenhuid-den, de Balkan-den en de zeldzame Servische spar, die pas honderd jaar geleden ontdekt werd en de nationale boom van Servië is. Veel wilde planten in Servië worden gewaardeerd vanwege hun medicinale eigenschappen.

advertentie
Servische SparPhoto: Adamantios CC 3.0 no changes made

De vele bosgebieden vormen een ideale habitat voor zeer veel soorten paddenstoelen, waaronder meer dan honderd soorten die op de rode lijst van bedreigde soorten staan. Een van de meest bedreigde paddenstoelen ter wereld is de koningsboleet, die in Servië nog vrij algemeen voorkomt. Een aantal in Servië voorkomende paddestoelen wordt gebruikt om medicijnen tegen kanker te maken, bijvoorbeeld de platte tonderzwam.

advertentie
Koningsboleet ServiePhoto: Bernard Spragg in het publieke domein

Servië heeft geen officiële nationale bloem, maar veel Serven beschouwen de ‘božur’ of pioenroos als zodanig. Volgens de legende veranderde de bloem van wit in rood vanwege het bloedbad tijdens de Slag bij Kosovo in 1389.

advertentie

Dieren

Servië heeft een rijke en gevarieerde fauna: 80% van alle Europese vogelsoorten komt hier voor als broedvogel of als trekvogel, 66% van alle Europese zoogdieren, vlinders en insecten en 50% van alle zoetwatervissen. Negentig zoogdiersoorten komen in Servië voor, waarvan sommigen zeer zeldzaam in Europa. Verder 110 soorten zoetwatervissen, met veertien ondersoorten die alleen in deze regio gevonden worden; zeven soorten staan op de Europese rode lijst van ernstig bedreigde diersoorten. Servië herbergt zeventig reptielsoorten, veel meer dan in grote buurlanden als Roemenië en Bulgarije.

advertentie
Keizerarend, ServiePhoto: Bernd Thaller CC 2.0 no changes made

Meer dan 350 vogelsoorten zijn gesignaleerd in Servië, waarvan veel trekvogels, zowel richting zuiden als richting noorden. Van de broedvogels worden 103 soorten extra beschermd en zijn witoogeend, keizerarend, kleine torenvalk, grote trap en kwartelkoning belangrijk voor de wereldpopulatie. Servië heeft ook een groot aandeel in de Europese populaties van relatief zeldzame vogels als sakervalk, woudaapje, purperreiger, dwergooruil, middelste bonte specht en Syrische bonte specht.

De Pannonische Vlakte bij Vojvodina heeft natte gebieden (poelen, visvijvers, weilanden en wilgenbossen), waar veel waadvogels voorkomen. Hier komt men o.a. dwergaalscholver, roerdomp, woudaapje, kwak, ralreiger, grote zilverreiger, purperreiger, lepelaar, witoogeend, zeearend, bijeneter, gekraagde roodstaart, snor en kleine klapekster tegen.

Ten zuiden van Belgrado, in bergachtig terrein, zijn roofvogels als slangenarend, arendbuizerd, aasgier en vale gier goed vertegenwoordigd, maar ook kleinere vogels als roodstuitzwaluw, rotskruiper, rode rotslijster, strandleeuwerik, rouwmees, roodkopklauwier, grauwe klauwier, cirlgors, grijze gors, zwartkopgors, ortolaan, sperwergrasmus, baardgrasmus, bergfluiter, notenkraker, alpenkauw, vale gierzwaluw, Spaanse mus en rotsmus.

advertentie
Grijze Wolf, ServiePhoto: Quartl CC 3.0 no changes made

Speciale gebieden en hun flora en fauna:

Tara Nationaal Park: steenarend, slechtvalk, vale gier, bruine beer, gems, wilde kat, otter

Fruška Gora Nationaal Park: keizerarend, wilde kat, das, boommarter

Ðerdap Nationaal Park: bruine beer, lynx, grijze wolf (nationale dier van Servië), jakhals, zwarte ooievaar, steenarend, oehoe

Kopaonik Nationaal Park: steenarend, kruisbek, levendbarende hagedis

Šara Nationaal Park: steenarend, vale gier, auerhoen, wilde kat, lynx, bruine beer, gems, Balkansneeuwmuis of bergmuis

Ludaš Meer: geoorde fuut, purperreiger, ralreiger, woudaapje, baardmannetje, bruine kiekendief, Europese moerasschildpad

Obedska Bara: kleine zilverreiger, kwak, woudaapje, roerdomp, zwarte ooievaar, lepelaar, zeearend, schreeuwarend, klein waterhoen, porseleinhoen, middelste bonte specht, withalsvliegenvanger, zwarte wouw, snor, bever, otter

In en rond Belgrado: kluut, steltkluut, fuut, roodhalsfuut, geoorde fuut, dodaar, witwangstern, witoogeend, roodborsttapuit, nachtegaal, sperwer,

advertentie
Grijskopspecht, SeviePhoto: Prateik Kulkarni CC 4.0 no changes made

In en rond Vojvodina: grauwe gans, krakeend, slobeend, kwartelkoning, baardman, nachtzwaluw, duinpieper, scharrelaar, schreeuwarend, wespendief, zwartkopgors, zwarte wouw, pijlstaart, roodpootvalk, strandplevier, wulp, velduil, blauwborst, hazelhoen, Europese steenpatrijs, holenduif, Alpengierzwaluw, rouwmees, hop, draaihals, sperwergrasmus, gevlekte bunzing, grijze wolf, otter, beverrat

Donau-stroomgebied: slangenarend, grijskopspecht, ruigpootuil, grote zaagbek, Oeraluil, beflijster, sijs, strandleeuwerik, vuurgoudhaantje

SERVIE LINKS

Advertenties
• Djoser Rondreis Servie
• Hotels Trivago
• ANWB vakantie boeken Servie
• Rondreis Balkan
• Servie Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Servië
• Transport Servië - TTS Quality Logistics B.V
• Boeken, ook tweedehands, over SERVIE bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Servië (N)
Servië Startnederland (N+E)

Bronnen

Detrez, R. / Servië-Montenegro : mensen, politiek, economie, cultuur, milieu

Koninklijk Instituut voor de Tropen ; Novib

Milivojevic, J. / Serbia

Children’s Press

Mitchell, L. / Serbia

Bradt Travel Guides

Schuman, M.A. / Serbia and Montenegro

Facts On File

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems