Steden SERVIE

SERVIE   

Planten en paddenstoelen

Samen met Montenegro herbergt Servië ca. 4300 soorten planten, 2% van alle plantensoorten ter wereld. Van al deze soorten zijn er 400 endemisch, onder andere de slangenhuid-den, de Balkan-den en de zeldzame Servische spar, die pas honderd jaar geleden ontdekt werd en de nationale boom van Servië is. Veel wilde planten in Servië worden gewaardeerd vanwege hun medicinale eigenschappen.
De vele bosgebieden vormen een ideale habitat voor zeer veel soorten paddenstoelen, waaronder meer dan honderd soorten die op de rode lijst van bedreigde soorten staan. Een van de meest bedreigde paddenstoelen ter wereld is de koningsboleet, die in Servië nog vrij algemeen voorkomt. Een aantal in Servië voorkomende paddestoelen wordt gebruikt om medicijnen tegen kanker te maken, bijvoorbeeld de platte tonderzwam.

Servië heeft geen officiële nationale bloem, maar veel Serven beschouwen de ‘božur’ of pioenroos als zodanig. Volgens de legende veranderde de bloem van wit in rood vanwege het bloedbad tijdens de Slag bij Kosovo in 1389.

Dieren

Servië heeft een rijke en gevarieerde fauna: 80% van alle Europese vogelsoorten komt hier voor als broedvogel of als trekvogel, 66% van alle Europese zoogdieren, vlinders en insecten en 50% van alle zoetwatervissen. Negentig zoogdiersoorten komen in Servië voor, waarvan sommigen zeer zeldzaam in Europa. Verder 110 soorten zoetwatervissen, met veertien ondersoorten die alleen in deze regio gevonden worden; zeven soorten staan op de Europese rode lijst van ernstig bedreigde diersoorten. Servië herbergt zeventig reptielsoorten, veel meer dan in grote buurlanden als Roemenië en Bulgarije.

Meer dan 350 vogelsoorten zijn gesignaleerd in Servië, waarvan veel trekvogels, zowel richting zuiden als richting noorden. Van de broedvogels worden 103 soorten extra beschermd en zijn witoogeend, keizerarend, kleine torenvalk, grote trap en kwartelkoning belangrijk voor de wereldpopulatie. Servië heeft ook een groot aandeel in de Europese populaties van relatief zeldzame vogels als sakervalk, woudaapje, purperreiger, dwergooruil, middelste bonte specht en Syrische bonte specht.
De Pannonische Vlakte bij Vojvodina heeft natte gebieden (poelen, visvijvers, weilanden en wilgenbossen), waar veel waadvogels voorkomen. Hier komt men o.a. dwergaalscholver, roerdomp, woudaapje, kwak, ralreiger, grote zilverreiger, purperreiger, lepelaar, witoogeend, zeearend, bijeneter, gekraagde roodstaart, snor en kleine klapekster tegen.
Ten zuiden van Belgrado, in bergachtig terrein, zijn roofvogels als slangenarend, arendbuizerd, aasgier en vale gier goed vertegenwoordigd, maar ook kleinere vogels als roodstuitzwaluw, rotskruiper, rode rotslijster, strandleeuwerik, rouwmees, roodkopklauwier, grauwe klauwier, cirlgors, grijze gors, zwartkopgors, ortolaan, sperwergrasmus, baardgrasmus, bergfluiter, notenkraker, alpenkauw, vale gierzwaluw, Spaanse mus en rotsmus.

Speciale gebieden en hun flora en fauna:
Tara Nationaal Park: steenarend, slechtvalk, vale gier, bruine beer, gems, wilde kat, otter

Fruška Gora Nationaal Park: keizerarend, wilde kat, das, boommarter

Ðerdap Nationaal Park: bruine beer, lynx, grijze wolf (nationale dier van Servië), jakhals, zwarte ooievaar, steenarend, oehoe

Kopaonik Nationaal Park: steenarend, kruisbek, levendbarende hagedis

Šara Nationaal Park: steenarend, vale gier, auerhoen, wilde kat, lynx, bruine beer, gems, Balkansneeuwmuis of bergmuis

Ludaš Meer: geoorde fuut, purperreiger, ralreiger, woudaapje, baardmannetje, bruine kiekendief, Europese moerasschildpad

Obedska Bara: kleine zilverreiger, kwak, woudaapje, roerdomp, zwarte ooievaar, lepelaar, zeearend, schreeuwarend, klein waterhoen, porseleinhoen, middelste bonte specht, withalsvliegenvanger, zwarte wouw, snor, bever, otter

In en rond Belgrado: kluut, steltkluut, fuut, roodhalsfuut, geoorde fuut, dodaar, witwangstern, witoogeend, roodborsttapuit, nachtegaal, sperwer,

In en rond Vojvodina: grauwe gans, krakeend, slobeend, kwartelkoning, baardman, nachtzwaluw, duinpieper, scharrelaar, schreeuwarend, wespendief, zwartkopgors, zwarte wouw, pijlstaart, roodpootvalk, strandplevier, wulp, velduil, blauwborst, hazelhoen, Europese steenpatrijs, holenduif, Alpengierzwaluw, rouwmees, hop, draaihals, sperwergrasmus, gevlekte bunzing, grijze wolf, otter, beverrat

Donau-stroomgebied: slangenarend, grijskopspecht, ruigpootuil, grote zaagbek, Oeraluil, beflijster, sijs, strandleeuwerik, vuurgoudhaantje

SERVIE LINKS

Advertenties
• Servie Vliegtickets.nl
• Djoser Rondreis Servie
• Servie Vliegtickets WTC
• Servie Kras Reizen
• Servie Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Servië
• Rondreis Balkan
• Transport Servië - TTS Quality Logistics B.V
• Belgrado Vliegtickets Tix.nl

Nuttige links

Reisinformatie Servië (N)
Servië Startnederland (N+E)
Telefoongids Servië
Willgoto Servië en Montenegro (N)
Schrijf uw artikel over SERVIE

Bronnen

Detrez, R. / Servië-Montenegro : mensen, politiek, economie, cultuur, milieu
Koninklijk Instituut voor de Tropen ; Novib

Milivojevic, J. / Serbia
Children’s Press

Mitchell, L. / Serbia
Bradt Travel Guides

Schuman, M.A. / Serbia and Montenegro
Facts On File

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juli 2020
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems