Landenweb.nl

QATAR
Economie

To read about QATAR in English - click here

Autoverhuur Sunny Cars Qatar

Economie

Aardolie en aardgas

Sinds het begin van de aardoliewinning in 1949, is er geleidelijk een einde gekomen aan de traditionele visserij, landbouw, parelvisserij en nomadische veeteelt, sectoren waar de economie tot die tijd voornamelijk op dreef en die vooral voor de interne markt belangrijk waren.

Pas sinds 1965 werd er op grote schaal aardolie voor de export gewonnen. De aardolieproductie liep op van 20.000 vaten per dag in 1951 tot 570.000 vaten per dag in 1973. Na de oliecrisis werd het aantal vaten teruggebracht tot 300.000 in 1988, maar ligt nu weer op 600.000 vaten per dag.

De olie zorgt voor 30% van het Bruto Nationaal Product, voor ca. 86% van de exportinkomsten en voor 66% van de inkomsten van de staat. De huidige reserves van 3,7 miljard vaten aardolie zijn goed voor nog jarenlange productie. De aardolie heeft ervoor gezorgd dat het BNP per hoofd van de bevolking boven het niveau van de grote westerse geïndustrialiseerde landen ligt ($124.100 dollar in 2017 het hoogste inkomen ter wereld). De winning van de olie is in handen van het staatsbedrijf Qatar Petroleum (vroeger Qatar General Petroleum Corporation).

De reserves aardgas bedragen meer dan 7 biljoen kubieke meter, meer dan 5% van de totale wereldvoorraad en de derde grootste voorraad ter wereld na Rusland en Iran. De productie en export van aardgas wordt steeds belangrijker en aardgas wordt ook steeds meer gebruikt voor het ontzilten van zeewater, de enige drinkwaterbron.

Op de lange termijn mikt men op nieuwe aardoliebronnen voor de kust en diversificatie van de economie.

Qatar is lid van de OPEC, de Organization of Petroleum Exporting Countries. De voornaamste afnemers van de aardolie zijn: Japan , Brazilië, Zuid-Korea en de Verenigde Arabische Emiraten .

advertentie

Diverse economische activiteiten

De regering van Qatar heeft in de loop van de laatste decennia geprobeerd om de economie te diversifiëren, echter met beperkt succes.

Qatar heeft een groeiende petrochemische industrie, een kunstmest- en een cementfabriek. De staalindustrie produceert ruw ijzer voor Saoedi-Arabië en de thuismarkt.

Sinds 1960 valt opnieuw een toenemende activiteit waar te nemen in de sectoren visserij, landbouw en veeteelt, waardoor het land grotendeels zelfvoorzienend is geworden. Ongeveer 5% van de beroepsbevolking is werkzaam in de landbouw.

Ingevoerd worden technische apparatuur, transportmiddelen, voedingsmiddelen. Belangrijkste leveranciers van deze producten zijn: Japan, Verenigde Arabische Emiraten, China en de Verenigde Staten. In 2017 werd er in totaal voor 30 miljard dollar geïmporteerd.

De totale export bedroeg in 2017 167,5 miljard dollar en de belangrijkste exportpartners waren Japan, Singapore, Zuid-Korea, India en de Verenigde Arabische Emiraten.

Voor het verkeer speelt de scheepvaart, vooral de traditionele kustvaart, een belangrijke rol. Het land heeft een goed wegennet. Oemm Sa'id en Doha hebben belangrijke zeehavens. Oemm Sa'id wordt gebruikt voor bulktransport en Doha voor regulier transport. Sinds 1997 wordt de haven van Ras Laffan exclusief gebruikt voor de export van aardgas.

Doha heeft een internationale luchthaven en Qatar heeft belangen in de luchtmaatschappij Gulf Air die verder eigendom is van Bahrein, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten. Qatar Airways is de nationale luchtvaartmaatschappij.

advertentie

QATAR LINKS

Advertenties
• Qatar Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Qatar
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over QATAR bij Bol.com

Nuttige links

Qatar Startnederland (N+E)
Qatar.nl (N)
Reisinformatie Qatar (N)
Reizendoejezo - Qatar (N)
Startpagina Qatar (N)

Bronnen

Robison, G. / Bahrain, Kuwait & Qatar

Lonely Planet

Whetter, L. / Live & work in Saudi & the Gulf

Vacation Work

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems