Landenweb.nl

QATAR
Samenleving

To read about QATAR in English - click here

Autoverhuur Sunny Cars Qatar

Samenleving

Staatsinrichting

Qatar heeft een absolutistisch bewind en wordt bestuurd door een emir, op dit moment Sjeik Hamad bin Khalifa al-Thani. Hij is tevens minister van defensie en opperbevelhebber van het leger. Zijn derde zoon, sjeik Jasim bin Hamad al-Thani is de officiële opvolger. De broer van de emir sjeik Abdullah bin Khalifa al-Thani is premier en minister van binnenlandse zaken. De emir is gerechtigd om ministers aan te stellen en te ontslaan. Het kabinet bestaat normaal gesproken uit de emir en ca. 15 ministers.

Nieuwe wetten worden middels decreten van de emir uitgevaardigd. Hoewel hij in theorie een absoluut monarch is, is hij toch afhankelijk van de steun van familie, het kabinet en van andere belangrijke families uit Qatar en raadpleegt deze dan ook in moeilijke kwesties. Deze raadplegingen zijn informeel, maar vindt ook plaats via zogenaamde"majlis" die regelmatig door de emir en de andere leden van de regerende familie gehouden worden. Iedereen kan dan vragen stellen aan de emir over allerlei zaken. Reguliere, geformaliseerde raadplegingen vinden sinds 1970 plaats door een adviesraad van dertig (mannelijke) leden. Deze raad kan commentaar leveren op wetsvoorstellen, maar kan in feite niets veranderen of zelf wetsvoorstellen indienen. De leden van de adviesraad worden door de emir voor vier jaar aangesteld.

In 1999 hield men in Qatar verkiezingen voor het stadsbestuur van de zes grote steden, een unicum in de gehele Golfregio. Hoewel ook deze raden niet erg veel zeggenschap hebben, was het feit dat voor het eerst vrouwen hun stem mochten uitbrengen, een gebeurtenis van de eerste orde. Er waren 227 kandidaten, waaronder zes vrouwen.

Er bestaan geen politieke partijen en er worden nooit verkiezingen gehouden. Vakbonden zijn niet toegestaan, maar er is wel een arbeidswetgeving, die onder meer voorziet in een 48-urige werkweek, betaalde vakantie en ziektegeld.

Qatar is administratief verdeel in negen gemeentes: Ad Dawhah, Al Ghuwayriyah, Al Jumayliyah, Al Khawr, Al Wakrah, Ar Rayyan, Jarayan al Batinah, Madinat ash Shamal en Umm Salal. Voor de huidige politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Onderwijs

De eerste voorzichtige vorm van onderwijs ontstond in de eerste helft van de twintigste eeuw toen jongens en meisjes onderwezen werden in zogenaamde"katateeb"-scholen. De kinderen werden in van alles onderwezen maar zonder een formeel systeem. Sinds die tijd heeft het onderwijs een hoge vlucht genomen tot universitair onderwijs toe.

De eerste echte school van Qatar opende pas in 1952, maar sindsdien is het snel vooruit gegaan. Qatar heeft nu 113 basisscholen: 60 voor jongens en 53 voor meisjes, 56 scholen voor voorbereidend vervolgonderwijs: 28 voor jongens en 28 voor meisjes, en 41 scholen voor voortgezet onderwijs: 19 voor jongens en 22 voor meisjes. De basisschool duurt zes jaar, het voorbereidend vervolgonderwijs drie jaar en het voortgezet onderwijs ook drie jaar. Het staatsonderwijs is volledig gratis voor alle Qatari's, maar ook voor kinderen van buitenlanders die in de publieke sector werken.

Qatar heeft verder vele privé-scholen en scholen voor de verschillende Arabische bevolkingsgroepen (o.a. Libanese, Jordaanse en Sudanese). Tenslotte zijn er ook nog scholen voor de non-Arabische groepen zoals Indiërs en Amerikanen.

Het universitair onderwijs startte in 1973 met twee instituten voor hoger onderwijs, een voor mannelijke en een voor vrouwelijke studenten.

De University of Qatar werd gesticht in 1977 en al voor die tijd gingen studenten uit Qatar naar universiteiten in het westen, Libanon en Egypte. In 1985 werd de nieuwe campus van de universiteit in gebruik genomen. De universiteit bestaat nu uit de volgende faculteiten: onderwijs, humaniora en sociologie, natuurwetenschappen, islamitische studies, bestuurskunde, economie en techniek. Al deze faculteiten hebben een afdeling voor mannen en voor vrouwen. De technische faculteit heeft alleen mannelijke studenten. De leraren komen uit Qatar, maar ook veel uit andere Arabische landen en een aantal uit westerse landen.

In het schooljaar 1994-1995 zaten er ca. 52.000 leerlingen op de basisschool, 38.000 kinderen op het voortgezet onderwijs en 8200 studenten op het hoger onderwijs. Meer dan 1200 studenten studeerden in het buitenland.

Kinderen en studenten worden onderwezen in de Arabische taal, en Engels wordt over het algemeen als vreemde taal onderwezen. Recent heeft men besloten om het Engels al in de basisvorming in te voeren.

Het eerste centrum voor volwassenenonderwijs werd opgezet in 1954 en in 1956 waren er al zeven scholen met samen meer dan 600 studenten. Twee scholen speciaal voor vrouwen werden in 1976 geopend. Na vier jaar onderwijs krijgt men een diploma. Door deze inspanningen is het analfabetisme sterk gedaald en in 1997 was nog maar 13,6% van de bevolking boven de tien jaar analfabeet.

advertentie

QATAR LINKS

Advertenties
• Qatar Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Qatar
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over QATAR bij Bol.com

Nuttige links

Qatar Startnederland (N+E)
Qatar.nl (N)
Reisinformatie Qatar (N)
Reizendoejezo - Qatar (N)
Startpagina Qatar (N)

Bronnen

Robison, G. / Bahrain, Kuwait & Qatar

Lonely Planet

Whetter, L. / Live & work in Saudi & the Gulf

Vacation Work

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems