Landenweb.nl

QATAR
Godsdienst

To read about QATAR in English - click here

Autoverhuur Sunny Cars Qatar

Godsdienst

Algemeen

De islam is grofweg te verdelen in soennieten en sjiieten. In Qatar hangt men een soennitische variant van de islam aan, het wahhabitisme.

advertentie

Soennieten

Soennieten (van het Arabisch soenna = gewoonte, in het bijzonder de normatieve gewoonte van de profeet Mohammed, zich uitend in zijn woorden en handelingen, die als voorbeeld voor de gelovigen gelden en opgetekend zijn in de hadith), moslims die hun regels en geloofsopvattingen terugvoeren op Mohammed. Aangezien vrijwel alle islamitische groeperingen en sekten dit doen, zijn bijna alle moslims strikt genomen soennieten. In het spraakgebruik wordt met de term doorgaans de grote meerderheid van de moslims aangeduid die niet sjiitisch of charidjitisch zijn. Op het gebied van het staatsrecht huldigen de soennieten de opvatting dat de kalief uit de stam Koeraisj moet voortkomen. Wat het recht betreft, behoren zij tot een van de vier soennitische rechtsscholen (madzhab).

advertentie

Sjiieten

Sjiieten (van het Arabisch Sji'at Ali = de Partij van Ali), is een verzamelnaam voor een grote groep verschillende islamitische sekten, die als gemeenschappelijk uitgangspunt de opvatting hebben dat Ali en zijn nakomelingen de rechtmatige opvolgers van Mohammed als leiders (imam) van de gemeenschap der moslims waren. Zij erkennen het kalifaat van Aboe Bakr, Omar en Oethman niet (vergelijk soennieten).

De Sji'at Ali ontstond als politieke groepering in 661 toen de Omajjaden zich meester maakten van het kalifaat. Ali's zonen Hasan en Hoesein (de tweede, resp. derde sjiitische imam) sneuvelden in deze tijd als martelaren voor de sjiitische zaak.

De leer van de onderscheiden sjiitische groepen verschilt sterk, maar er is een aantal gemeenschappelijke elementen aan te wijzen, zoals de verering van de imams, waarbij de eigenschappen die hun worden toegeschreven sterk verschillen. Sommigen beschouwen de imams als mensen met een goddelijke opdracht, anderen zien hen als dragers van het goddelijke licht of incarnaties van het goddelijke of in ieder geval bezield door goddelijke inspiratie. De meeste sjiieten beschouwen de imams als zondeloos en onfeilbaar. Veel sjiitische groepen geloven in een verdwenen imam, die in verborgenheid voortleeft en uiteindelijk als mahdi weer op aarde zal terugkeren.

advertentie

Wahhabieten

De meerderheid van de Qatari's hangen net als in Saoedi-Arabië de wahhabitische versie van de soenni-islam aan. De Qatari's zijn echter niet zo strikt in de leer als de Saoedi's. Er is bijvoorbeeld met een beetje moeite alcohol te krijgen in Qatar en vrouwen mogen in auto's rijden.

De wahhabieten vormden een ultra-orthodoxe islamitische sekte in Centraal-Arabië en zijn vernoemd naar de stichter, de priester en rechter Mohammed ibn Abd al-Wahhab (1703-1791).

Het gebrek aan respect voor de islam door de bedoeïenen van Centraal-Arabië bracht hem ertoe te pleiten voor een terugkeer naar de traditionele beginselen en tradities volgens de Hanbali-school. Dit betekent een strikte levenswijze volgens de koran en de hadith, de verslagen van de woorden en daden van de profeten.

Er is verder in Qatar een belangrijke minderheid van sjiieten, naast verspreid hindoes en christenen. Qatar telt ongeveer 60.000 katholieken en 10.000 orthodoxe Christenen. In december 1999 stemde de regering van Qatar in met de bouw van de eerste kerk in het land. Het beleid wat dit soort zaken betreft is versoepeld sinds de huidige sjeik Hamad bin Khalifa al-Thani in 1995 aan de macht kwam.

QATAR LINKS

Advertenties
• Qatar Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Qatar
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over QATAR bij Bol.com

Nuttige links

Qatar Startnederland (N+E)
Qatar.nl (N)
Reisinformatie Qatar (N)
Reizendoejezo - Qatar (N)
Startpagina Qatar (N)

Bronnen

Robison, G. / Bahrain, Kuwait & Qatar

Lonely Planet

Whetter, L. / Live & work in Saudi & the Gulf

Vacation Work

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems