Steden IERLAND

IERLAND   

Algemeen

Door een gebrek aan eigen industrieën, delfstoffen en door de geïsoleerde ligging lag Ierland economisch lange tijd achter bij de meeste andere landen van de Europese Unie. De laatste jaren echter kent Ierland een geweldige economische groei en daalt de werkloosheid aanzienlijk. Het leidt ook tot een sterke groei van de export. Buitenlandse bedrijven werden naar Ierland gelokt door de lage lonen, gunstige belastingtarieven en vestigingspremies. In 1995 waren ongeveer 1000 buitenlandse ondernemingen in Ierland gevestigd. Een andere belangrijke factor voor de ontwikkeling van de Ierse economie is de grootschalige financiële hulp van de Europese Unie, met name voor de landbouw. Ook het toerisme wordt een steeds belangrijkere bron van inkomsten.
In de jaren '90 van de twintigste eeuw maakte Ierland echter een periode van hoge economische groei door (in de periode 1995-2000 werd een gemiddelde jaarlijkse economische groei van 9,9% gerealiseerd), waardoor Ierland anno 2006 het op één na rijkste land van de EU is (na Luxemburg) en het op drie na rijkste land ter wereld (na Luxemburg, Noorwegen en de Verenigde Staten). Ierland stond in de jaren '90 bekend als de Keltische Tijger, een term die verwijst naar de Aziatische Tijgers, die eerder een soortgelijke spectaculaire groei meemaakten. In de 21e eeuw is de economie weer zwaar teruggezakt. Ierland is getroffen door de kredietcrisis. Met in het begin krimp en in de jaren 2011,2012 en 2013 een zeer geringe economische groei van respectievelijk 2,2%, 0,2 en 0,6%. Inmiddels gaat het een stuk beter met de groei. In 2017 is dat 7,2%. Het gemiddelde inkomen in Ierland behoort tot de hoogste ter weeld en is $73.200 per hoofd van de bevolking in 2017.

Landbouw, veeteelt en visserij

Landbouw was een van de belangrijkste steunpilaren van de Ierse economie. Met name melkproductie en exportvlees leveren veel geld op. Daarnaast verbouwt men aardappelen, suikerbieten, gerst en tarwe. Schapen worden over het algemeen in het hoogland gehouden. Tweederde van de landbouwbedrijven is klein of zeer klein, en daardoor gericht op zelfvoorziening. De grote bedrijven zijn met name gespecialiseerd in slachtvee. De visserij concentreerde zich lange tijd op de zalmexport. De laatste jaren is ook de zeevisserij weer een, weliswaar bescheiden, bron van inkomsten geworden. Gevangen worden onder andere makreel, kabeljauw, haring, schol en schelvis. Op dit moment zijn er ± 10.000 mensen werkzaam in de visserij.

De toetreding tot de Europese Unie en de EU-landbouwpolitiek heeft vooral in het vruchtbare oosten en zuiden van Ierland tot specialisatie en intensivering geleid. Daardoor ging niet alleen werkgelegenheid verloren, maar werd tevens het contrast met het op extensieve schapenhouderij gerichte westen en noordwesten verscherpt. De sector draagt voor 1,2% bij aan het BNP. 5% van de bevolking werkt in de sector. (2017)

Industrie en mijnbouw

De belangrijkste industrieën in Ierland zijn de dranken- en voedselindustrie, de staalindustrie en de machinebouw. Snelle groeiers zijn computers, farmacie en electronica. Glasindustrie en textielnijverheid nemen ook een belangrijke plaats in. Dublin en Galway zijn de belangrijkste industriële centra. Sinds 1970 is Ierland een grote producent van lood-zinkerts met een hoog zilvergehalte. Verder delft men o.a. gips, kalksteen en zwavel- en kopererts. Voor industrieel en huishoudelijk gebruik wordt er nog steeds veel turf gewonnen. Voor de zuidwestelijke kust worden aardolie en aardgas gewonnen. De sector draagt voor 38,6% bij aan het BNP. 11% van de bevolking werkt in de sector. (2017)

Handel

De export van medicijnen voert de exportranglijst aan. Andere belangrijke exportproducten zijn zuivelproducten, vlees, kleding, garens, chemicaliën, computers en machines. Ingevoerd worden vooral brandstoffen, voedingsmiddelen, technische apparaten en aardolie. Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en Nederland zijn de belangrijkste handelspartners. De belangrijkste in- en uitvoerhavens zijn Dublin en Cork.

Dienstensector

De dienstensector is de grote groeisector van de Ierse economie. De financiële en zakelijk dienstverlening is voor een land als Ierland heel groot. Ook hebben veel internationale bedrijven hun consumentenservice voor de Europese markt in Ierland gevestigd. De sector draagt voor 60,2% bij aan het BNP en ook 84% van de bevolking werkt in de sector. (2017)

Verkeer

Alleen de grotere plaatsen zijn door spoorwegen verbonden. De exploitatie van secundaire lijnen is in het dunbevolkte Ierland niet rendabel te maken. Voor het goederenvervoer zijn de spoorwegen echter wel van groot belang. Busdiensten hebben een belangrijk aandeel in het personenvervoer. Vervoer over de binnenwateren daarentegen is van weinig economisch belang. Vervoer over zee met Groot-Brittannië en het Europese vasteland neemt snel toe, met name in het toeristenseizoen. Internationale vliegvelden liggen bij Dublin, Shannon en Cork. Ierland heeft een eigen luchtvaartmaatschappij, de Aer Lingus-Irish International Airlines.

IERLAND LINKS

Advertenties
• Ierland Vliegtickets.nl
• Jouw reis voor de beste prijs - Prijsvrij.nl
• Ierland Kras Reizen
• SRC Cultuurvakanties Ierland
• Ierland Vliegreizen WTC
• Autohuur Ierland
• Ferry overtochten van en naar Ierland
• Hotels Ierland
• Autoverhuur Sunny Cars Ierland
• Ierland
• Ierland Campings
• Dublin Vliegtickets Tix.nl
• Eliza was here

Nuttige links

Campersite Ierland (N)
Dieren in Ierland (N)
Fietsen in Ierland (N)
Fotoverslag rondreis door Ierland
Ierland Foto's
Ierland informatie - Reizendoejezo (N)
Ierland Jouwpagina (N)
Ierland Reisstart (N)
Ierland Reisverslag (N)
Ierland.com (N)
Lies &Teije's Reiswebsite (N+E)
Reisinformatie Ierland (N)
Reizendoejezo – Ierland (N)
Romans over Ierland (N)
Startkabel Ierland (N)
Startpagina Ierland (N)
Worldphotos Ierland
Artikelen en Reisverhalen over IERLAND
  Nederlandse les in Ierland  Het zuid westen

Bronnen

Beek, D. van / Ierland
Gottmer

Europese Unie
Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs

Hendriksen, B. / Dublin en Ierland
Van Reemst

Ierland
Lannoo

Phenix, P. / Ierland
Kosmos-Z&K

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2019
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems