Steden IERLAND

IERLAND   

Sinds 1841 is het inwoneraantal door de hongersnood van 1846 en de emigratie naar vooral de Verenigde Staten, vrijwel voortdurend gedaald. In 1841 woonden nog 6,5 miljoen Ieren op het eiland. In 1900 ongeveer 4,5 miljoen, in 1915 ongeveer 4 miljoen en in 1961 werd het dieptepunt bereikt. Het aantal inwoners was teruggelopen tot 2,8 miljoen. Vanaf 1961 groeide het aantal inwoners weer. Er leven in 2017 5.011.102 mensen in Ierland. Het gemiddelde aantal inwoners per km2 bedraagt ongeveer 72. In de agglomeratie Dublin woont ongeveer een kwart van het totale aantal inwoners, namelijk iets meer dan 1,1 miljoen. Belangrijke steden zijn verder Cork (190.000 inwoners), Limerick (65.000), Galway (55.000) en Waterford (48.000).
Door de sterke emigratie is het platteland steeds meer ontvolkt geraakt. 63,8% van de Ieren woont dan ook in steden. In de jaren tachtig zijn door de grote werkloosheid en de slechte economische toestand opnieuw veel Ieren naar met name Groot-Brittannië geëmigreerd (gemiddeld 19.000 per jaar). In totaal emigreren er ongeveer 50.000 Ieren per jaar naar het buitenland. Veelzeggend is dat er meer mensen van Ierse afkomst in de Verenigde Staten wonen dan in Ierland zelf. Door de toegenomen welvaart kwamen er in 1998 een record aantal immigranten (22.800) naar Ierland. De helft daarvan bestond uit naar Ierland terugkerende Ieren. Een speciale groep vormen de itinerants of travellers (ook wel Tinkers genoemd), een zwerversvolk, maar geen zigeuners. Het zijn afstammelingen van de arme boeren die door de Engelse Landlords van hun grond verdreven werden. Ook de hongersnood van 1846 noodzaakte veel Ieren om op zoek te gaan naar voedsel. Ook de afstammelingen van deze groep trekken nog steeds rond en houden zich in leven met het opknappen van klusjes en de verkoop van tinnen en koperen voorwerpen. Symbolen van Ierland zijn de harp en het klavertje-drie (shamrock).

IERLAND LINKS

Advertenties
• Ierland Vliegtickets.nl
• Jouw reis voor de beste prijs - Prijsvrij.nl
• Ierland Kras Reizen
• Djoser Wandelreis Ierland
• Wandelvakantie Ierland
• Autohuur Ierland
• Ierland Vliegreizen WTC
• Hotels Ierland
• Ferry overtochten van en naar Ierland
• Ierland Tui Reizen
• Dublin Vliegtickets Tix.nl
• Autoverhuur Sunny Cars Ierland
• Ierland Campings

Nuttige links

Campersite Ierland (N)
Dieren in Ierland (N)
Fietsen in Ierland (N)
Fotoverslag rondreis door Ierland
Ierland Foto's
Ierland Jouwpagina (N)
Ierland Reisstart (N)
Ierland Reisverslag (N)
Ierland.com (N)
Lies &Teije's Reiswebsite (N+E)
Reisinformatie Ierland (N)
Reizendoejezo – Ierland (N)
Startkabel Ierland (N)
Startpagina Ierland (N)
Worldphotos Ierland
Artikelen en Reisverhalen over IERLAND
  Het zuid westen  Nederlandse les in Ierland

Bronnen

Beek, D. van / Ierland
Gottmer

Europese Unie
Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs

Hendriksen, B. / Dublin en Ierland
Van Reemst

Ierland
Lannoo

Phenix, P. / Ierland
Kosmos-Z&K

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2020
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems