Landenweb.nl

GROENLAND
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Groenlands
  Hoofdstad  Nuuk
  Oppervlakte  2.166.086 km²
  Inwoners  57.673
  (mei 2019)
  Munteenheid  Deense kroon
  (DKK)
  Tijdsverschil  -4,-5
  Web  .gl
  Code.  GRL
  Tel.  +299

Steden GROENLAND

Nuuk

Geografie en Landschap

Geografie

Groenland (in het Groenlands: Kalaallit Nunaat) is een provincie van Denemarken en het grootste eiland ter wereld, 2½ keer zo groot als het tweede grootste eiland ter wereld, Nieuw-Guinea.

Met een oppervlakte van 2.187.700 km2 is Groenland daarmee ongeveer 50x zo groot als Nederland. Groenland ligt in de noordelijke Atlantische Oceaan en grenst in het noorden aan de Noordelijke IJszee en het Robesonkanaal, in het oosten aan de Straat Denemarken en de Groenlandzee, in het zuiden aan de Atlantische Oceaan en in het westen aan de Straat Davis en de Baffinbaai.

advertentie

Groenland Satellietfoto NASAPhoto: Publiek domein

advertentie

Landschap

Groenland behoort geografisch gezien tot het Noord-Amerikaanse continent en heeft het oudste landschap ter wereld; het is tot 3,7 miljard jaar oud! Het Canadese Ellesmere Island ligt maar op 26 km afstand, IJsland op 220 km en Noorwegen op ca. 1500 km. De afstand van het noorden naar het zuiden bedraagt bijna 2700 km en dat is ongeveer net zo ver als de afstand Nederland-Athene in Griekenland. De afstand van het oosten naar het westen bedraagt iets meer dan 1000 km. Groenland is het meest noordelijke land ter wereld. Het eilandje Oodaap is het meest noordelijke stukje land ter wereld.

Ongeveer 2 miljoen km2 (ca. 82%) van Groenland is bedekt met een pak landijs van gemiddeld 1600 meter dik en er zijn zelfs stukken die meer dan 3.000 meter dik zijn. De oppervlakte van deze enorme ijsvlakte is net zo groot als de oppervlakte van Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje samen. Alleen een toendragebied in het noorden (Pearyland) en een 250 km brede kuststrook zijn ijsvrij. Door het gewicht van het ijs is de bodem van het binnenland op sommige plaatsen gezakt tot 360 meter onder zeeniveau.

De kust kenmerkt zich door steile bergen waarvan de Gunnbjørn Fjeld de hoogste is (3700 meter) en door de vele fjorden die tot 300 km (de Scoresbysund) landinwaarts reiken. Door deze fjorden is de Groenlandse kustlijn bijna 40.000 km lang! Voor de kust liggen vele eilanden waarvan Disko, dat ten westen van Groenland ligt, het grootste is met ca.8600 km2.

advertentie

Gunnbjørn Fjeld, GroenlandPhoto: Maxim Bouev in het publieke domein

Het landijs op Groenland is verdeeld in een noord- en zuidkap en kan gezien worden als een soort gletsjer. Het binnenste ijs van de ijskap wordt firnijs genoemd. Firnijs ontstaat door het smelten en opvriezen van sneeuw. Aan de rand van het landijs bevinden zich gletsjertongen die in de zee afdalen. De snelheid waarmee dat gebeurt hangt onder andere af van de temperatuur, de ondergrond en de druk van het firnijs. Bij Ilulissat ligt de snelste gletsjer die ca. 30 meter per dag de zee in schuift over een breedte van ca. acht kilometer. De brokken ijs die in de zee schuiven worden de beruchte ijsbergen. Een daarvan werd de Titanic fataal. Deze ijsbergen kunnen wel 100 meter boven het water uitsteken. Onder water bevindt zich het grootste gedeelte van de ijsberg, 6/10 tot 9/10 deel. Door de bevriezing van de zeespiegel ontstaat in het noorden en noordoosten het zee- ijs, ook wel pakijs genoemd als het aan alle kanten vast en onbeweeglijk ligt. Tot nu toe is het geen enkel schip gelukt om helemaal om Groenland heen te varen.

In 2009 werd bekend dat de Ilulissat sinds 2001 meer dan 15 kilometer kleiner was geworden. In 2008 verdween 30 kubieke kilometer ijs van de gletsjer. De Ilulissat staat sinds 2004 op de werelderfgoedlijst van de Unesco.

Klimaat en Weer

Langs de westkust loopt de Golfstroom waardoor de temperatuur ’s zomers gemiddeld tussen de 5 en 18°C ligt, zowel in het noorden als in het zuiden. In de zon loopt de temperatuur tot boven de 20°C op. Op het landijs wordt het gemiddeld niet warmer dan –11°C. De temperatuurverschillen zijn ’s winters veel groter. In het noorden kan de temperatuur tot –50°C dalen en in het zuiden tot –20°C. In 1954 werd de laagste temperatuur ooit gemeten, -70°C.

De luchtvochtigheid op Groenland is meestal erg laag. Daardoor voelen de lage temperaturen heel anders aan dan op andere koude plaatsen op de wereld, zoals IJsland en de Faeöer. In het zuiden kan het dagenlang mistig en regenachtig zijn.

Twee bijzondere natuurverschijnselen zijn in het noorden van Groenland waar te nemen: de middernachtzon en het noorderlicht.

Hoe verder men in de richting van de Noordpool gaat, hoe hoger de zon aan de hemel staat en hoe langer de zon achter elkaar blijft schijnen. De poolcirkel, die door het noorden van Groenland loopt, is de breedtegraad waarop de zon in de nacht van 21 op 22 juni net boven de horizon blijft staan. De midzomernachtzon is ook in zuidelijker delen van Groenland waar te nemen. Hartje zomer kan men dan zonder veel problemen ’s nachts op straat de krant nog lezen. Omgekeerd blijft de zon ’s winters op de poolcirkel natuurlijk onder de horizon staan en op de noordpool heerst dan de poolnacht. In het uiterste noorden is de zon in de winter maar maximaal drie uur per dag te zien. Bij zware bewolking is er natuurlijk veel minder van dit natuurverschijnsel te zien.

Het noorderlicht of poollicht is in heldere, koude winternachten te zien. Uit zonnevlekken worden richting aarde elektrische deeltjes weggeschoten die door het magnetisch veld om de aarde naar de hogere luchtlagen gestuwd worden en daar beginnen te gloeien. Er ontstaan dan schitterende kleurschakeringen in bogen en stralen. Het allermooiste is de noorderlichtkroon als al die bogen en stralen als een kroon boven de pool lijken te hangen. Het noorderlicht is gedurende het hele jaar door te zien boven Groenland.

Planten en Dieren

Planten

Ondanks het vaak barre klimaat komen op Groenland ca. 500 plantensoorten voor, waaronder zelfs vier soorten orchideeën. De nationale bloem is het wilgenroosje. Typisch Groenlands is de op rabarber lijkende en smakende berg- engelwortel. Velden en weiden zijn in de zomer bezaaid met o.a. heide, ereprijs, wollegras, boterbloem, kamille, paardebloem, grasklokje, gentiaan, steenbreek en Arctische klaproos.

Het klimaat op Groenland is er wel de oorzaak van dat er nauwelijks bomen op Groenland voorkomen. In de beschutting van de fjorden staan her en der wat berken. Algemeen voorkomend is de zeer kleine (10-20 cm) kruipende dwergberk. Eetbaar zijn blauwe bosbessen, vossenbessen en meelbessen. Eetbare paddestoelen als eekhoorntjesbrood en morielje zijn er genoeg te vinden.

Dieren

Groenland heeft een rijk dierenleven, waaronder meer dan 200 soorten vogels. Het rotssneeuwhoen is de enige vogel ter wereld die in de winter een wit verenkleed krijgt. Er broeden ca. 52 soorten vogels op Groenland waaronder aalscholvers, eidereenden, gorzen, jagers, drieteenmeeuwen en zwanen. Verder komen er vier roofvogelsoorten voor: de sneeuwuil, de zeearend, de slechtvalk en de giervalk.

De ijsbeer is het bekendste dier van Groenland en komt dan ook voor op het landswapen. De ijsbeer leeft ten noorden van de poolcirkel. In het nationale park leven meer dan 1500 exemplaren. De poolvos en de poolhaas krijgen ’s winters een witte pels. De poolvos leeft vooral op de noordelijke toendra maar komt in feite overal op Groenland voor. Lemmingen zijn kleine knaagdieren die massaal omkomen tijdens hun trektochten en ’s winters onder het sneeuwdek leven.

Rendieren komen in het wild voor, maar worden ook op “farms” gefokt. Er leven verschillende soorten zeehonden in de kustwateren van Groenland, o.a. de veel voorkomende stinkrob (2 miljoen exemplaren), de zadelrob en de klapmuts. Ook walrussen worden regelmatig gesignaleerd. De imposante muskusossen, uit de familie der geiten, leven op de oostelijke toendra en in het westen van Groenland. Op dit moment leven er op Groenland zo’n 2000 exemplaren.

Ongeveer 20 soorten walvissen leven in de Groenlandse kustwateren waaronder het grootste dier ter wereld, de blauwe vinvis (tot 30 meter lang). Evenals de blauwe vinvis wordt de Groenlandse walvis met uitsterven bedreigd. Bijzonder is de narwal met zijn twee meter lange slagtand. Verder worden vinvissen, grienden, beluga’s, bultrugwalvissen, potvissen en tuimelaars vaak waargenomen. De noordelijke toendra en een groot gedeelte van het landijs in het noordoosten is in 1974 door Denemarken uitgeroepen tot Nationaal Park. Het is het grootste beschermde gebied op aarde en meet ca. 972.000 km2.

Geschiedenis

Oudheid

De Inuit, de oerbewoners van Groenland, kwamen via Alaska naar het oosten getrokken en uiteindelijk via het Canadese Ellesmer Island op Groenland terecht gekomen. Dit alles moet zich ongeveer 5.000 jaar geleden hebben afgespeeld gedurende een klimatologisch warme periode. Deze steentijdmensen worden Independence-1- cultuur genoemd (naar de vindplaats van archeologische vondsten) en vestigden zich in het noorden van Groenland. Deze nomadische groep bestond waarschijnlijk uit niet meer dan ca. 500 personen die zich in leven hielden door de jacht op ijsberen, muskusossen en andere dieren.

Het Saqqaq-volk bereikte Groenland ca. 1.000 jaar voor Christus. Zij brachten als eersten honden mee die gebruikt werden als lastdieren. De Saqqaq-cultuur en de Independence-1-cultuur versmolten en vestigde zich wat zuidelijker ter hoogte van de Disko-baai (West-Groenland). Ongeveer 500 v. Chr. werd het klimaat weer kouder en verdween de Saqqaq- cultuur op mysterieuze wijze. Ca. 100 v. Chr. Vestigde de Dorset-cultuur zich op Groenland. Zij kwamen van het tot Canada behorende Baffin Island en introduceerden de harpoen en de eerste sneeuwhutten of iglo’s.

Vikingtijd

Ca. 900 na Chr. raakte de viking Gunnbjørn Ulffson uit de koers op weg naar IJsland en overwinterde in een fjord in de buurt van Ammassalik aan de oostkust van Groenland. Hij was daarmee de eerste Europeaan op Groenland. Rond 950 arriveert Snæbjørn Galti die gevlucht was uit IJsland vanwege een familievete. Toen hij weer naar huis terugkeerde waren er vele compagnons van Galti gestorven. In 982 wordt de Noor Erik de Rode (Eiríkur Raude Porvaldsson) verbannen naar IJsland na een bloedwraak- kwestie. Hij zeilde echter door naar Groenland en rondde Kaap Farewell waarna hij landde op een klein eiland en daar ook overwinterde. De volgende zomer zeilde hij verder en bouwde een boerderij op een geschikt stuk land.

In 986 keerde Erik terug naar IJsland en prees “Grænland” aan als een uitstekend land om zich te vestigen. Dit was uiteraard alleen bedoeld om mensen naar Groenland te lokken. Niet lang daarna vertrok hij dan ook met dertig schepen naar Groenland, waarvan er maar veertien aankwamen. Er werden twee nederzettingen gesticht, allebei aan de westkust: de Oostkolonie (Østerbygd) en de Westkolonie (Vesterbygd) in het gebied van de tegenwoordige hoofdstad Nuuk. Op het hoogtepunt van de vikingtijd waren er 300 boerderijen op Groenland en woonden er ca. 5.000 vikingen.

De Dorset- cultuur en alle andere culturen gaan rond het jaar 1000 op in de Thule- cultuur, de laatste groep Inuit die Groenland bereikten en zich binnen 150 jaar over heel Groenland verspreidden. Zij gebruiken de kajak voor de robbenjacht en de hondenslede voor het vervoer van mensen en goederen. Een klimaatverandering in de 12e eeuw dwong de Thule zuidwaarts te gaan en als gevolg daarvan versplinterde de Thule-cultuur in een aantal subculturen. Er zijn veel archeologische bewijzen dat de hedendaagse Inuit, de Inussuk- cultuur, afstammen van de Thule.

Noorse overheersing

In 1261 werd Groenland geannexeerd door Noorwegen en er werd een handelsmonopolie afgekondigd. Eind 13e eeuw werd het weer kouder op Groenland waardoor de gletsjers oprukten, dieren stierven van de kou en de zee bezaaid was met ijs waardoor scheepvaart niet meer mogelijk was. De toestand werd nog verergerd doordat de haven van Bergen in Noorwegen vernietigd was door de oorlog met de Hanse –steden in 1392. Hierdoor was er geen aanvoer van goederen en voorraden naar Groenland mogelijk. Rond 1400 was er geen enkel contact meer mogelijk met Groenland en een eeuw later waren alle Europeanen verdwenen. Er doen verschillende verhalen de ronde wat er met ze gebeurd is. Onwaarschijnlijk is dat ze door de Inuit uitgeroeid zijn omdat de Inuit daar de middelen niet voor hadden. Andere theorieën waren dramatische klimatologische veranderingen, een rupsenplaag, massale emigratie naar Noord- Amerika, totale vermenging met de Inuit of gekidnapt door Engelse piraten. Deze laatste theorie wordt enigszins ondersteund door op schrift gestelde documenten, maar verklaard nog steeds waarom alle inwoners op een gegeven moment verdwenen waren. De verdwijning van de Groenlandse kolonie blijft een van de grootste mysteries in de geschiedenis.

Deense overheersing

Na de verovering door Denemarken van Noorwegen in 1380 en het verdwijnen van de Groenlandse kolonie duurde het een hele tijd voordat geprobeerd werd om van Groenland weer een kolonie te maken. Door de speculaties over een noordwest- passage via Groenland naar het Verre Oosten kwam Groenland weer in beeld. Ook de walvisvangst zorgde ervoor dat er jaarlijks rond de tienduizend Europeanen bestaande uit Denen, Britten, Noren, Hollanders, Duitsers en Basken in Groenland aan wal kwamen en zich daar uiteraard ook vermengden met de Inuit. Hoewel de Deense koning Christian IV al in 1605 Groenland claimde, duurde het tot 1721 voordat er weer een handelspost en een zendingspost gevestigd werden op Groenland. De missionarissen van de zendingspost waren zeer succesvol in het bekeren van de Groenlandse bevolking tot het christendom.

In 1776 riepen de Denen een handelsmonopolie uit waardoor alleen Deense schepen van de Koninklijke Groenlandse Handelsmaatschappij handel mochten drijven met Groenland. Dit handelsmonopolie zou uiteindelijk duren tot 1950. In 1888 slaagde Fridtjof Nansen erin om als eerste Europeaan het landijs over te steken. In 1924 werd de soevereiniteit over Groenland door Denemarken, betwist door Noorwegen. De zaak werd voorgelegd aan het Internationale Gerechtshof in Den Haag. Het resultaat was dat Denemarken de soevereiniteit kreeg over het gehele eiland.

In 1940 werd Denemarken bezet door de Duitsers en begin 1941 werden er al militaire bases door de Amerikanen gevestigd op Groenland hoewel ze op dat moment nog niet eens officieel in oorlog waren met de Duitsers. De Denen kwamen met de Amerikanen overeen dat de bases na de oorlog zouden worden afgebroken. Door de Koude Oorlog zou dit pas in 1958 gebeuren.

In 1953 werd Groenland officieel een provincie van Denemarken en werden de Groenlanders volwaardige Deense staatsburgers. Twintig jaar later wilde de bevolking van Groenland echter meer zeggenschap hebben, vooral over binnenlandse aangelegenheden. Op 1 mei 1979 werd het provinciebestuur vervangen door het Landsting (parlement) en de Landstyre (regering) nadat de Groenlandse bevolking zich in een volksstemming had uitgesproken voor gedeeltelijke autonomie.

De grootste partij van Groenland, de sociaal-democratische Siumut, vormde in december 2002 met de extreem-linkse IA (Inuit Ataqatigiit, Eskimo Broederschap) een regeringscoalitie. De nieuwe regering streefde naar meer onafhankelijkheid ten opzichte van Denemarken. Op 15 januari 2003 stapte de IA uit de coalitie, omdat de chef van de kanselarij een vrouw opdracht had gegeven boze geesten uit te drijven. Premier Enoksen vormde vervolgens een nieuw kabinet met de Atássut-partij.

Op 26 november 2008 spraken de Groenlanders zich in een referendum massaal uit (met een drie vierde meerderheid) voor zelfbestuur. Groenland krijgt hierdoor op 21 juni 2009 zelfbestuur, en daarmee ook zelfbeschikkingsrecht op de natuurlijke rijkdommen van het land. Groenland blijft overigens voorlopig nog wel in los verband onderdeel van het Deense koninkrijk. De autonomie van Groenland wordt uitgebreid naar dertig nieuwe terreinen, waaronder politie, rechtspraak en het maritieme milieu.

De linkse oppositiepartij Inuit Ataqatgiit (IA) won begin juni 2009 de parlementsverkiezingen in Groenland. Daarmee kwam er een einde aan de dertigjarige alleenheerschappij van de sociaaldemocratische Siumut-partij. Met 44% van de stemmen was de IA de grote winnaar. De Siumut-partij, die sinds 1979 de regering vormde, kreeg slechts 26% van de stemmen, een duidelijke afstraffing door de kiezers voor een serie corruptieschandalen. In 2013 wordt Aleqa Hammond van de Siumit-partij gekozen als eerste vrouwelijke premier. In oktober 2014 stapt ze op vanwege een schandaal rond haar uitgavepatroon. In december 1014 vormt de Siumut-partij na verkiezingen een nieuwe coalitie, Kim Nielsen wordt premier.

Mute Bourup Egede kwam in april 2021 aan de macht nadat zijn linkse Inuit Ataqatigiit-partij de parlementsverkiezingen had gewonnen met als inzet het stopzetten van een mijnbouwproject voor zeldzame metalen om milieuredenen.
Onenigheid over het project leidde eerder dit jaar tot de val van de vorige regering, wat de weg vrijmaakte voor vervroegde verkiezingen.

Bevolking

Er wonen ca. 57.713 mensen op Groenland (2017). De bevolkingsdichtheid is de laagste in de wereld. Ongeveer 88% van de bevolking behoort tot de Inuit, de oerbewoners van Groenland. De naam eskimo gebruikt de Groenlandse bevolking liever niet. Velen zijn ook van gemengd Inuit- Deense afkomst. De rest van de inwoners zijn veelal Europeanen, met name natuurlijk veel Denen (ca. 8.000). 36% van de bevolking is jonger dan 25 jaar. De hoofdstad Nuuk had in 2017 17.000 inwoners. Sisimiut is de tweede grootste plaats op Groenland met ca. 5.500 inwoners.

Taal

De gemeenschappelijke stamtaal van de Inuit uit Groenland, Canada en Alaska vormt het Inukitut. De Groenlandse variant heeft veel Deense leenwoorden en heeft nog steeds geen officiële spelling zodat bijvoorbeeld de schrijfwijze van plaatsnamen kan verschillen.

Het Groenlands is een polysynthetische taal waarin gedachten en zinnen uitgedrukt worden in één woord waaraan voor- en achtervoegsels toegevoegd worden.

Enkele voorbeelden:

Er zijn grote verschillen tussen het Oost- Groenlandse dialect en het West- Groenlandse dialect. De tweede taal die bijna iedereen spreekt is natuurlijk het Deens. Een klein aantal Groenlanders spreekt Engels.

Getallen gaan in het Groenlands niet verder dan twaalf. Alles meer dan twaalf wordt “veel” genoemd. Wil men toch verder tellen dan gaat men verder met Deense getallen.

Groenlandse getallen tot twaalf:

Deense getallen vanaf dertien:

Godsdienst

In 1721 werd er weer een handelspost en een zendingspost gevestigd werden op Groenland. De missionarissen van de zendingspost waren zeer succesvol in het bekeren van de Groenlandse bevolking tot het christendom. Ongeveer 99% van de bevolking behoort tot de Evangelisch- Lutherse kerk. In 1998 waren er 17 gemeenten met 81 kerken en kapellen en 22 predikanten.

Samenleving

Staatsinrichting

Groenland behoort al sinds 1380 als kolonie tot Denemarken maar werd pas integraal onderdeel van het Deense Koninkrijk in 1953. Vanaf die tijd kregen de Groenlanders het volledige Deense burgerschap met dezelfde rechten en privileges als de Denen in Denemarken. Denemarken is in Groenland vertegenwoordigd door een Hoge Commissaris.

Na een referendum onder de Groenlandse bevolking heeft Groenland sinds 1979 een binnenlands bestuur, het Hjemmestyre. Alleen het rechtswezen, buitenlandse politiek en defensie worden nog vanuit Denemarken geregeld. De regering bestaat uit de premier en zes ministers.

Om de vier jaar kiest men op Groenland een nieuwe “Landsting” waar 31 vertegenwoordigers in zitten. Groenland is verdeeld is drie bestuursgebieden: Avanersuaq (Noord- Groenland), Tunul (Oost-Groenland)en Kitaa (West-Groenland). De drie bestuursgebieden zijn verder onderverdeeld in 18 gemeentes, één in het noorden, twee in het oosten en vijftien in het westen. Gemeenteraden worden elke vier jaar gekozen. Groenland is lid van de Inuit Circumpolar Conference, waar Inuit uit Alaska, Canada en Groenland in zitten. Vanaf 1953 heeft Groenland twee vertegenwoordigers in het Deense parlement. Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Onderwijs

Groenland heeft dezelfde onderwijsstructuur als Denemarken. Het onderwijs is gratis en verplicht vanaf het zevende jaar. Basisonderwijs vindt plaats in het dorp of de stad waar men woont. Middelbaar onderwijs wordt vaak op kostscholen gegeven in de steden. De hoofdstad Nuuk is het onderwijscentrum van het land. De Universiteit van Groenland is hier gevestigd (ca. 100 studenten!) en verder o.a. nog een lerarenopleiding en een verpleegstersopleiding.

Vijfhonderd Groenlandse studenten studeren per jaar in Denemarken en keren vooral terug als ingenieur, arts of psycholoog. De meeste leraren bij het voortgezet onderwijs op Groenland zijn Denen.

Economie

Sinds de jaren zestig heeft Groenland zich, met hulp van Denemarken, ontwikkeld tot een moderne welvaartsstaat, waar traditionele jachtwapens, navigatietechnieken en communicatietechnieken vervangen zijn door westerse technologie. Bijna alle consumentengoederen, machines, voedsel, levende dieren en petroleumproducten worden geïmporteerd uit voornamelijk Denemarken. Deze producten worden door Denemarken zwaar gesubsidieerd om betaalbaar te blijven voor de Groenlandse bevolking. Andere belangrijke importpartners zijn Zweden en Nederland. Belangrijke exportpartners zijn Denemarken, Engeland China en Japan. Vandaag de dag is de levensstandaard van Groenland te vergelijken met de bevolking op het vasteland van Europa. De werkloosheid ligt volgens cijfers van de overheid net onder de 10%. Twee derde van de werkende bevolking werkt in de publieke sector.

Visserij is de belangrijkste tak van de Groenlandse economie. Jaarlijks wordt ca. 150.000 ton vis gevangen. Vis en visproducten vormen bijna de gehele export (95%) en een kwart van de bevolking is er afhankelijk van. Er wordt vooral heilbot, garnalen en dors gevangen en verder nog zalm, schelvis en kabeljauw. De kabeljauwvangst is op dit moment minimaal als gevolg van overbevissing en een structureel lagere temperatuur van het zeewater

De schapen- en rendierteelt is een andere belangrijke bedrijfstak. Er zijn ongeveer tachtig schapenfarms (20.000 dieren) en twee rendierfarms. Verder wordt er nog gejaagd op vogels, zeehonden, walvissen en ijsberen, maar deze activiteiten zijn voor de economie niet belangrijk. Het jagen op walvissen is uitdrukkelijk alleen toegestaan om in eigen levensonderhoud te voorzien.

Groenland heeft zeer veel edele metalen en vaak zeldzame ertsen in de bodem zitten zoals molybdeen, scheeliet, niobium, ilmeniet, goud en platina. In de zeebodem onder Straat Davis wordt naar olie gezocht. Door de extreme omstandigheden op het eiland is een rendabele exploitatie op dit moment nog niet mogelijk. Men verwacht dat dat nog zeker vijf tot twintig jaar zal duren.

Straten en wegen eindigen allemaal aan de rand van het dorp of de stad en van geen enkele plaats op Groenland loopt een weg naar een andere plaats. De hondenslee is dan ook nog steeds een belangrijk vervoermiddel. Illustratief is dat de stad Ilulissat ca. 4.500 inwoners telt, ca.90 auto’s heeft en er maar liefst 6.000 honden zijn.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Het toerisme staat nog in de kinderschoenen. Er worden de laatste jaren wat hotels gebouwd, betere reisverbindingen gerealiseerd en wat attracties ontwikkeld. Op dit moment trekt Groenland jaarlijks ca. 15.000 bezoekers, waarvan velen beroepshalve Groenland aandoen. Men streeft ernaar om dat aantal op te krikken naar 30.000. Groenland is een prima land voor wandelaars. Er zijn alleen niet erg veel faciliteiten en het kan een goed idee zijn om een gids te huren. De hoofdstad Nuuk is het toeristische centrum van Groenland. Hier staat ook het nationaal museum. Er zijn verschillende Deense en Groenlandse meesterwerken te bezichtigen, maar de collectie van het museum bevat ook archeologische vondsten en historische informatie en voorwerpen. Een andere bijzondere activiteit is het bezichtigen van de ijsfjorden vanaf een boot. Soms laten de walvissen van de Atlantische Oceaan zich zien tijdens deze boottocht. Lees meer op de Nuuk pagina van Landenweb.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

GROENLAND LINKS

Advertenties
• Rondreizen Groenland
• Groenland Vliegtickets.nl
• Groenland Hotels
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld
• Boeken, ook tweedehands, over GROENLAND bij Bol.com

Nuttige links

Groenland Foto's
Groenland Startnederland (N+E)
Reisinformatie Groenland (N)
Reizendoejezo - Groenland (N)
Rondreis Groenland (N)