Landenweb.nl

IJSLAND
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  IJslands
  Hoofdstad  Reykjavik
  Oppervlakte  103.000 km²
  Inwoners  344,957
  (2021)
  Munteenheid  IJslandse kroon
  (ISK)
  Tijdsverschil  -1
  Web  .is
  Code.  ISL
  Tel.  +354

To read about ICELAND in English - click here

Steden IJSLAND

Reykjavik

Geografie en Landschap

Geografie

IJsland is het op één na grootste eiland van Europa en ongeveer drie keer zo groot als Nederland. IJsland ligt in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan net ten zuiden van de poolcirkel. 300 km ten westen van IJsland ligt Groenland en 1000 km ten oosten van IJsland ligt Noorwegen.

advertentie

IJsland SatellietfotoPhoto: Publiek domein

Geologisch gezien is IJsland nog niet erg oud, de oudste gesteenten zijn nog geen twintig miljoen jaar oud (de oudste gesteenten op aarde zijn 4600 miljoen jaar oud!!). Vulkaanuitbarstingen, lavastromen en aardbevingen geven IJsland nog steeds een ander aanzien. Driekwart van het land bestaat uit zand- en grindwoestijnen, gletsjers, rotsen en lavavelden. Dat houdt in dat slechts een kwart van IJsland blijvend begroeid is. Door de zware regenval en het water van de vele smeltende gletsjers komen er veel rivieren in IJsland voor, die door de snelle stroming geen van allen bevaarbaar zijn. Er zijn gletsjerrivieren en regenwaterrivieren. IJsland heeft zeer veel, vaak kleine meren die gevormd zijn door bodemverzakkingen, lavadijken, ijsdammen en door gletsjers uitgesleten waterbekkens.

Landschap

advertentie

Gezicht op de Vatnajökull, grootste gletsjer op IJslandPhoto: Bultro CC 3.0 Unportedno changes made

Watervallen zijn ook kenmerkend voor het IJslandse landschap en komen in alle soorten en maten voor. De hoogste (190 meter) waterval van Europa ligt op IJsland, de Glymur. Gletsjers bedekken ongeveer 11% van IJsland. De grootste gletsjer, de Vatnajökull, bevindt zich in Zuid IJsland en is groter dan alle gletsjers van de Alpen, Noorwegen en andere IJslandse gletsjers samen (8.456 km2). Door het warmer wordende klimaat worden de gletsjers echter steeds dunner en sommige kleine gletsjers zijn al verdwenen.

advertentie

Hekla vulkaan, IJslandPhoto: Zairon CC 3.0 Unported no changes made

Vulkanen zijn er in vele soorten en ze komen op IJsland allemaal voor. Van al het vulkanische materiaal dat de afgelopen vijfhonderd jaar wereldwijd is uitgestoten, ligt ongeveer de helft op IJsland. De beroemdste vulkaan op IJsland is de Hekla, die sinds het jaar 1104 al minstens 20 maal is uitgebarsten. De laatste keer dateert van 1991. De vulkaan is ongeveer 7.000 jaar oud en 1.491 meter hoog. Ook onder de zeespiegel vinden vulkanische uitbarstingen plaats.

Geisers ontstaan doordat ondergronds water in één klap omgezet wordt in stoom.

Omdat het volume van stoom vele malen groter is als van water wordt het nog boven de stoom aanwezige water met een enorme kracht omhooggeduwd. Hierdoor spuit het water omhoog, soms wel zestig tot zeventig meter hoog.

advertentie

Öræfa-Jökull, hoogste punt van IJslandPhoto: Kristinnstef CC 3.0 Unported no changes made

Het hele eiland bestaat uit een gemiddeld 400-800 m hoog plateau, waarop zich een aantal schilden, tafelvormige verheffingen en vulkanische kegels bevinden. Ongeveer 7% van de oppervlakte bestaat uit laagland. Het vrijwel onbewoonde centrale deel van de hoogvlakte bestaat voor het grootste gedeelte uit lava- en gletsjervelden. De vulkaankegel Öræfa-Jökull (2119 m hoog) in dit massief is het hoogste punt van IJsland.

Klimaat en Weer

Ondanks de noordelijke ligging zijn de korte zomers koel en de lange winters relatief zacht als gevolg van de invloed van de Golfstroom en de iets koelere Groenlandstroom. Wolken, mist en neerslag (op veel plaatsen in het zuiden meer dan 2000 mm per jaar, op de gletsjers tot 6000 mm, in het noorden tussen 300 en 500 mm) komen het hele jaar door voor. De warmste maand is juli (aan de kust 9-11°C), de koudste januari (in het zuiden 0°C, in het noorden en oosten -2°C tot -6°C). Het absolute maximum is 30°C, het absolute minimum -38°C.

advertentie

Reykjavik KlimaatdiagramPhoto: Hedwig in Washington CC 3.0 Unported no changes made

De gemiddelde jaartemperatuur in Reykjavík is 4,3°C, op Vestmannaeyjar ca. 6°C. Door de noordelijke ligging wordt het 's zomers nauwelijks of niet donker. In november, december en januari is het daarentegen maar enkele uren per dag licht.

Planten en Dieren

Planten

advertentie

Mos, IJslandPhoto: Diego_cue CC 3.0 Unported no changes made

Toen de eerste bewoners zich op IJsland vestigden waren grote delen (20%) van IJsland bebost. Wat nu direct opvalt is het bijna geheel ontbreken van bossen op IJsland door o.a. het kappen van bomen en begrazing door schapen. Om verdere ontbossing en erosie tegen te gaan is men op verschillende plaatsen begonnen met nieuwe bosaanplant. Mossen en korstmossen komen zeer veel voor op IJsland. Het roodkleurige IJslandse mos is een van de bekendste korstmossoorten.

advertentie

Dwergberk, IJslandPhoto: Foledman CC 4.0 International no changes made

Hogere planten komen ook voor op IJsland, maar niet meer dan ongeveer 500 soorten. De meest voorkomende planten zijn verschillende laaggroeiende struiken zoals heide, wilgen en dwergberken.

Dieren

advertentie

Poolvos, IJslandPhoto: Jonatan Pie in het publieke domein

De dierenwereld is niet erg rijk aan soorten vanwege de noordelijke ligging en het feit dat de dierenwereld nog niet zo oud is (IJsland is nog geen 20 miljoen jaar oud! Reptielen, amfibieën en dagvlinders komen niet voor. Pluspunt is weer dat stekende insecten als bijen, wespen en horzels ook niet voorkomen. Bijna alle landzoogdieren zijn met opzet of per ongeluk ingevoerd. Alleen de poolvos is altijd aanwezig geweest. Nertsen zijn geïmporteerd vanwege hun vacht. Ze zijn echter op grote schaal ontsnapt en komen nu veel in het wild voor. In het oosten komen grote kuddes rendieren voor.

IJslandse Pony'sPhoto: Thomas Quine CC 2.0 Generic no changes made

Van grote warde voor het IJslandse volk zijn de IJslandse pony en het IJslandse schaap, het paard als transportmiddel en het schaap voor zijn vlees en zijn vacht.

Zonder deze dieren zou IJsland onbewoond zijn geweest. In de wateren rond IJsland komen nog twee soorten zeehonden voor en ook dolfijnen en walvissen laten zich regelmatig zien.

Dolfijn, IJslandPhoto: Sheilapic76 CC 2.0 Generic no changes made

Er komen ongeveer 300 vogelsoorten op IJsland voor, waarvan het grootste deel trekvogel is. Het aantal broedvogels bedraagt slechts ongeveer 70, voornamelijk eendensoorten en kustvogels. De 6.000 km lange kust met veel klippen, rotsen en eilandjes is natuurlijk uitstekend geschikt voor het maken van nesten. Het rotseilandje Eldey is een van de vogelreservaten en was de laatste broedplaats van de nu uitgeroeide reuzenalk. Twee roofvogels, de giervalk en de witstaartadelaar komen steeds minder voor en zijn daarom beschermde dieren. De meest voorkomende vogels zijn zee-, water- en waadvogels, zoals verschillende soorten eenden en ganzen, de papegaaiduiker, scholeksters en zeekoeten. Doordat er weinig bomen op IJsland voorkomen, zijn er weinig zangvogels te vinden.

Alpensneeuwhoen, IJslandPhoto: Ómar Runólfsson CC 2.0 Generic no changes made

Inheemse vogels zijn o.a. het winterkoninkje, de sneeuwgors en de raaf. De enige hoendersoort op IJsland is het alpensneeuwhoen.

Zalm en forel maken IJsland een eldorado voor sportvissers. De IJslandse rivieren wemelen van zalm en forel komt veel voor in meren en beken. In de wateren rond IJsland komen ongeveer 150 verschillende vissoorten voor zoals kabeljauw, koolvis, heilbot en haring.

Geschiedenis

Oudheid, Ieren en Vikingen

Ingólfr Arnarson eerste Viking op IJslandPhoto: Publiek domein

Griekse en Romeinse bronnen spreken al 300 jaar voor Christus over het eiland Thule, het meest noordelijke eiland van de wereld. Ook zijn er Romeinse munten op IJsland gevonden. Er zijn echter geen sluitende bewijzen voor de theorie dat Grieken of Romeinen IJsland ontdekt hebben. Bewezen is wel dat de allereerste bewoners van IJsland Ierse monniken waren die zich aan het einde van de 8e eeuw op het eiland vestigden. De monniken werden later door de Vikingen verdreven. In 874 vestigde de eerste viking, Ingólfr Arnarson, zich op IJsland. Kort daarna verrezen langs de hele kust nederzettingen waar zich tussen de tien- en twintigduizend vestigden. In 930 werd het"Althing" opgericht, een openbare wetgevende vergadering met als taak wetten af te kondigen of indien nodig te verbeteren. Ook werd er door het"Althing" recht gesproken.

Noorse en Deense overheersing

IJsland opgetekend in de Carta Marina in 1539Photo: Publiek domein

Dit uit Noorwegen stammende"Thing"-systeem werd uiteindelijk de basis van de IJslandse samenleving. In 1000 n. Chr. werd het Christendom als nieuwe godsdienst aanvaard. Door onderlinge twisten van de adellijke families raakte IJsland in 1262 onder Noorwegen. Door de Unie van Kalmar (1397) kwam het samen met Noorwegen onder Deens bestuur. Nadat het lutheranisme in Denemarken staatsgodsdienst werd, werden ook de IJslanders verplicht over te stappen op het lutherse geloof en alle rooms-katholieke activiteiten werden verboden. In 1602 besloot Denemarken tot een handelsmonopolie, waardoor alleen Deense kooplui handel mochten drijven met de IJslanders. De IJslandse producten werden slecht betaald en men begon in het geheim handel te drijven, onder andere met Hollandse kabeljauwvissers en walvisvaarders. De achttiende eeuw werd het dieptepunt uit de IJslandse geschiedenis. Een pestepidemie, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en misoogsten maakten vele duizenden slachtoffers. De 19e eeuw bracht een ommekeer. Het inmiddels opgeheven Althing werd weer opgericht en met name dichters en geleerden streden een vreedzame strijd om zelfstandigheid. In 1854 werd het Deense handelsmonopolie opgeheven en in 1874 kwam Denemarken aan het verlangen naar autonomie tegemoet en kreeg IJsland een eigen grondwet. Ook daarna moesten de Denen steeds meer rechten prijsgeven.

Onafhankelijk en de 20e eeuw

Kabeljauwoorlog IJslandPhoto:Issac Newton CC 2.5 Generic no changes made

In 1918 werd IJsland een zelfstandig koninkrijk. Alleen de bescherming van de territoriale wateren en veel buitenlandse zaken werden door de Denen behartigd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bezetten Engelsen en Amerikanen het eiland uit strategische overwegingen. Op 17 juni 1944 werd, na een volksstemming, de republiek uitgeroepen. Een belangrijk politiek strijdpunt vormde de vraag naar de toekomst van de basis Keflavík - een Amerikaanse (tevens NATO-)basis, die krachtens een defensieovereenkomst van 1951 voor de Verenigde Staten is bestemd. In de jaren 1958-1961, 1972-1973 en 1975-1976 woedde tussen IJsland en Engeland een 'kabeljauwoorlog', die samenhing met de uitbreiding van de visserijgrenzen door IJsland tot uiteindelijk 200 mijl in 1975.

Vgdís Finnbogadóttir eerste vrouwelijke president van IJslandPhoto:Rob C. Croes / Anefo CC 3.0 Netherlands no changes made

In 1980 werd een vrouw, Vigdís Finnbogadóttir, tot president gekozen; in 1992 werd zij voor de vierde keer gekozen. In 1991 bereikten de EVA-landen, waartoe ook IJsland behoort, met de EG een akkoord over de vorming van een Europese Economische Ruimte (EER). Volgens deze afspraken kreeg IJsland vanaf 1993 vrij toegang tot de Europese markt voor vis. De parlementsverkiezingen van april 1995 gaven grote verschuivingen te zien. In de campagne stonden economische kwesties centraal, vooral de visserijproblematiek, omdat een achteruitgang van de visstand dreigde. Premier Oddson van de centrum-rechtse Onafhankelijkheidspartij vormde een verbond met de Vooruitgangspartij. Bij de presidentsverkiezingen van juni 1996 werd de populaire Finnbogadóttir, die zich niet meer herkiesbaar had gesteld, opgevolgd door Olafur Ragnar Grimsson, voorzitter van de progressieve Volksalliantie. IJsland heeft een centrumrechtse regering, bestaande uit de Onafhankelijkheidpartij (IP) en de vooruitgangspartij (PP). De vorige Minister-president David Oddsson, van de Onafhankelijkheidpartij (IP), was van 1991 tot medio september 2004 aan het bewind en was daarmee de langst dienende premier van Europa.

21e eeuw

David Oddson, premier van IJslandPhoto: Lennart Perlenhem ministerrådet/rådet/norden.org CC 2.5 Denmark no changes made

Bij de parlementsverkiezingen van mei 2003 verloor de regeringscoalitie van de Onafhankelijkheidspartij en de Vooruitgangspartij drie zetels, maar zij behield de meerderheid in het Althing (34 van de 63 zetels). Door de gewijzigde krachtsverhoudingen binnen de coalitie ten gunste van de Vooruitgangspartij, heeft de voormalige Minister van Buitenlandse Zaken, Asgrimsson, de taak van Minister-president op zich genomen. Oddsson bekleedt nu de positie van Minister van Buitenlandse Zaken.

In september 2006 werd IJsland een van de weinige landen ter wereld zonder militairen op zijn grondgebied. Met de terugtrekking van de Amerikaanse militairen kwam Reykjavik er alleen voor te staan, want volgens de regering zal er geen militair alternatief komen.

Protesten tegen de bankencrisis, IJslandPhoto: OddurBen CC 3.0 Unported no changes made

In 2007 komt er een regering tot stand van de Onafhankelijkheidspartij met de Sociaal Democratische Aliantie. De regering wordt geleid door Geir Haarde. In 2008 komt IJsland in grote financiële problemen door de bankencrisis. Begin 2009 zijn er heftige protesten en worden verkiezingen uitgeschreven. De regering treedt echter al af en wordt vervangen door de sociaal democraat Johanna Sigurdardottir In april wint de centrum linkse coalitie 34 van de 63 zetels in het IJslandse parlement. In juli 2009 vraagt IJsland officieel toetreding tot de EU aan. In maart 2010 wijzen IJslandse kiezers met een referendum het schikkingsvoorstel om Nederland en het Verenigd Koninkrijk te compenseren voor het Icesave drama af. De Eyjafjallajokull barst uit en legt het Europese luchtruim stil door een vulkanische aswolk.

De Eyjafjallajökull barst uit in 2010 en legt vliegverkeer lamPhoto:Árni Friðriksson CC 3.0 Unported no changes made

In 2011 begint de economie tekenen van herstel te vertonen. In juli 2012 wint Grimsson de presidentsverkiezingen. In het najaar krijgt IJsland lof van het IMF vanwege het economisch herstel. In april 2013 winnen de progressieve en onafhankelijke partijen de verkiezingen en vormen een coalitie. Sigmundur David Gunnlaughsson wordt in mei 2013 premier. In maart 2015 is het BNP van Ijsland weer op het niveau van voor de crisis. In april 2016 treedt Gunnlaughsson af vanwege schandalen rond de Panama papers, Sigurdur Ingi Johannsson wordt interim premier. Dit leidt een roerige periode in met moeilijk te vormen meerderheden.

Karin Jakobsdottir, premier van IJslandPhoto: Kim Wendt /NordForsk CC 2.0 Generic no changes made

In januari 2017 wordt Bjarni Benediktsson van de onafhankelijkheidspartij premier. In oktober 2017 zijn er parlementsverkiezingen zonder een duidelijke winnaar, Karin Jakobsdottir van de links groene beweging wordt premier van een nieuwe coalitie. Bij de verkiezingen van 2021 blijft deze coalitie aan de macht.

Bevolking

Voetbalsupporters IJslandPhoto: Unknown CC 3.0 Unported no changes made

Reykjavik en omgeving. Het inwonersaantal van Reykjavik is ongeveer 200.000

De natuurlijke bevolkingsgroei bedraagt 1,13%. (2017)

Geboortecijfer per 1000 inwoners is 13.7 (2017)

Sterftecijfer per 1000 inwoners is 6.4 (2017)

De levensverwachting is 83,1 jaar. (mannen 80,9 en vrouwen 85,4 jaar (2017)

Taal

Straatnaam met veel IJslandse lettersPhoto: WorldIslandInfo.com(CC BY 2.0) no changes made

De officiële taal is het IJslands, een verbastering van het Oud-Noors. Het IJslands is een Germaanse taal die in de loop der eeuwen nauwelijks veranderd is. Hoewel er wel buitenlandse invloeden te merken zijn, zijn de schrijftaal en de grammatica grotendeels hetzelfde gebleven. De geïsoleerde ligging en het kleine aantal inwoners zijn natuurlijk van groot belang hierbij. Het enige wat wel sterk veranderd is, is de taalklank. Opmerkelijk is verder dat in het IJslandse alfabet nog letters voorkomen die elders in Europa allang verdwenen zijn.

Godsdienst

Op IJsland is godsdienstvrijheid. De Nationale Kerk van IJsland, de Evangelisch-Lutherse Kerk of de Volkskerk, waartoe de meerderheid van de bevolking behoort, is de staatskerk; het land vormt een bisdom. De meeste IJslanders zijn geen regelmatige kerkgangers.

Hallgrímskirkja IJslandPhoto: Jon Gretarsson CC 3.0 Unported no changes made

Er is naast de staatskerk nog een tiental kleine protestantse afsplitsingen. 4% van de bevolking is rooms-katholiek, met aan het hoofd een Nederlandse bisschop. Bijzonder is dat ook een aantal IJslanders nog het geloof aan oude Noorse goden aanhangt.

Samenleving

Parlementsgebouw (Althing) IjslandPhoto: Zinneke CC 3.0 Unported no changes made

IJsland heeft een parlementaire democratie met een gekozen president als staatshoofd. De president van de republiek wordt gekozen voor vier jaar. Het presidentschap is een meer ceremoniële functie en heeft weinig invloed in partijpolitieke zaken De president benoemd de ministers en heeft een beperkt vetorecht in zaken van wetgeving. Het parlement (Althing) bestaat uit 63 voor vier jaar gekozen leden. De leden worden gekozen volgens een districtensysteem. Alle mannen en vrouwen van boven de 18 jaar hebben kiesrecht.

Administratieve indeling IJslandPhoto: Publiek domein

Bestuurlijk is IJsland ingedeeld in 23 districten en 8 regio's. Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

Economie

Algemeen

IJslandse visgrondenPhoto: Akigka CC 3.0 Unported no changes made

De IJslandse economie is grotendeels afhankelijk van de visserij en de visverwerkende industrie. Deze sector neemt een groot gedeelte van de uitvoer voor zijn rekening. De uitbreiding van het visgebied van 4 naar 200 mijl leverde in het verleden vaak problemen op met het buitenland. Met Engeland leidde dit in de jaren zeventig tot twee echte kabeljauwoorlogen, waarbij zelfs de diplomatieke betrekkingen werden opgeschort. De economie is echter erg gevoelig voor de veranderingen van de visprijzen en de overheid probeert dan ook de economie een bredere basis te geven, o.m. door het aantrekken van buitenlandse industriële bedrijven. Grote verwachtingen worden gekoesterd ten aanzien van de ontwikkeling van het enorme potentieel aan waterkracht. Hoewel het land al vrij lang met een grote inflatie te kampen heeft, vertoond de economie een gestage groei en is de werkloosheid laag.

Landbouw, veeteelt en visserij

Boerderij IJslandPhoto: Maurae189 CC 4.0 International no changes made

Door de natuurlijke omstandigheden en de geografische structuur is slechts een klein deel van het oppervlak geschikt voor akkerbouw, waar vnl. aardappelen, suikerbieten en kool geoogst worden. Rond Reykjavik is een uitgebreide glascultuur, die gevoed wordt door heetwaterbronnen en die bloemen, tomaten, druiven, komkommers en verschillende zuidvruchten oplevert. De veehouderij speelt een belangrijke rol en omvat rundveehouderij (voor de melkproductie) en schapenteelt voor het vlees en de wol. Het land kan in de eigen behoeften aan vlees- en melkproducten voorzien. Wel propageert de overheid bebossing op grote schaal om bodemerosie te voorkomen. De visserij, die door een zeer modern uitgeruste vloot wordt bedreven, richt zich vooral op de kabeljauw- en haringvangst en in mindere mate op de krab-, kreeft- en schelpdierenvangst. De kabeljauw wordt ingevroren, gezouten of gedroogd en is voornamelijk voor de export bestemd. De haring wordt voornamelijk tot vismeel en visolie verwerkt. Midden jaren tachtig verbood IJsland onder druk van internationale milieuorganisaties de commerciële walvisvangst.

Industrie en energievoorziening

Nesjavellir Geothermal Power Plant in Þingvellir, IJslandPhoto: Gretar Ívarsson in het publieke domein

De visverwerkende industrie, de koelhuizen en de conservenfabrieken voor vis vormen de belangrijkste groep van de industriële sector. Verder zijn er nog een Zwitsers aluminiumbedrijf, een kunstmestfabriek en een cementfabriek. De visserij heeft veel kleine industriële toeleveringsbedrijven aangetrokken, zoals scheepswerven en fabrikanten van scheepsbenodigdheden en -uitrustingen en een verpakkingsindustrie. Ook is er wat textielindustrie, terwijl de fabricage van plastic sterk toeneemt; ook de verwerking van wol en huiden wordt steeds belangrijker.

Energie in de vorm van elektriciteit wordt voor ca. 97% geleverd door waterkracht. De elektriciteitscentrales worden geëxploiteerd door de National Power Company, een deels staats-, deels particuliere onderneming. Geothermische energie in de vorm van heet water en stoom voorziet Reykjavík en omgeving van heet water voor huishoudelijk gebruik en verwarming.

Handel

Export IJslandPhoto:R. Haussmann, Cesar Hidalgo, et.al CC3.0 no changes made

Uitgevoerd worden o.a. vis en visproducten, aluminium, en kunstmest. Voornaamste handelspartners zijn: Nederland, Noorwegen, Engeland, de Verenigde Staten, Duitsland, en Japan. Ingevoerd worden: machines en apparaten, aardolie, transportmiddelen, drank en tabak. Belangrijkste partners zijn: Noorwegen, Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen.

Verkeer

Keflavik Vliegveld IJslandPhoto: Hansueli Krapf CC 3.0 Unported no changes made

Belangrijk voor het binnenlands verkeer is de kustscheepvaart, omdat alle steden en dorpen aan de kust liggen en ijsvrije havens hebben. Ook voor de vrachtverbindingen met andere landen is de scheepvaart van groot belang. De belangrijkste haven is Reykjavík. Er zijn twee internationale privéluchtvaartmaatschappijen: Icelandair en Eagle Air. Bij Reykjavík ligt een internationale luchthaven. Verder zijn er bijna honderd kleine vliegvelden, belangrijk voor binnenlands personenverkeer. Het wegennet (12.500 km) is voornamelijk aan de kust te vinden en door de weersomstandigheden maar enkele maanden per jaar begaanbaar. Een spoorwegnet is er niet.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Reykjavik, IJslandPhoto: Berit CC 2.0 Generic no changes made

De belangrijkste toeristische stad van IJsland is de hoofdstad Reykjavik. Dat is de meest noordelijke hoofdstad van de wereld. De Hallgrímskirkja, vernoemd naar een bekend IJslandse dichter en geestelijke, in Reykjavik is de grootste kerk van IJsland. Vanuit heel de stad is deze imposante witte kerk, die ook nog eens op een heuvel ligt, te zien. De kerk is ontworpen door Guðjon Samúelsson. Men startte in 1945 met de bouw van de kerk en pas 40 jaar later was de Hallgrímskirkja klaar. De kerk heeft een sprookjesachtig uiterlijk zowel van binnen als van buiten. En dan hebben we het nog niet eens over het fenomenale uitzicht vanaf de 73 meter hoge toren!

Blue Lagoon, IJslandPhoto: McKay Savage CC 2.0 Generic no changes made

Een ander onvergetelijk stukje Reykjavik is de Blue Lagoon. Het is een zwembad dat wordt verwarmd door de warmtebronnen die Ingólfur Arnarson bij zijn eerste ontmoeting met de stad zag. Je kunt hier zwemmen te midden van een uniek, woest lavalandschap. Het water is gemiddeld 37 graden en heeft een heilzame werking op het lichaam. Lees meer op de Reykjavik pagina van Landenweb.

Gullfoss Watervallen in IJslandPhoto: Sikeri CC 2.0 Generic no changes made

Andere toeristische attracties op IJsland zijn de geisers en de Gullfoss watervallen. Het ecotoerisme komt sterk op, er zijn veel mogelijkheden in IJsland van walvisspotten tot uitgebreide hikes in de bergen.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

IJSLAND LINKS

Advertenties
• ANWB vakantie boeken IJsland
• IJsland Vliegtickets.nl
• IJsland Tui Reizen
• Autohuur IJsland
• Djoser Wandel - wandelreis IJsland
• IJsland Hotels
• Rondreizen IJsland
• Autoverhuur Sunny Cars IJsland
• Boeken, ook tweedehands, over IJSLAND bij Bol.com

Nuttige links

Campersite IJsland (N)
Dieren in Ijsland (N)
Fietsen in IJsland (N)
IJsland Foto's
IJsland Foto's (2)
IJsland informatie en foto’s (N)
IJsland Reisstart (N)
Reisinformatie IJsland (N)
Reizendoejezo – IJsland (N)
Rondreis IJsland (N)
Startpagina IJsland (N)
Vakantiebestemming.info IJsland (N)