Landenweb.nl

GROENLAND
Economie

To read about GREENLAND in English - click here

Groenland Hotels

Steden GROENLAND

Nuuk

Economie

Sinds de jaren zestig heeft Groenland zich, met hulp van Denemarken, ontwikkeld tot een moderne welvaartsstaat, waar traditionele jachtwapens, navigatietechnieken en communicatietechnieken vervangen zijn door westerse technologie. Bijna alle consumentengoederen, machines, voedsel, levende dieren en petroleumproducten worden geïmporteerd uit voornamelijk Denemarken. Deze producten worden door Denemarken zwaar gesubsidieerd om betaalbaar te blijven voor de Groenlandse bevolking. Andere belangrijke importpartners zijn Zweden en Nederland. Belangrijke exportpartners zijn Denemarken, Engeland China en Japan. Vandaag de dag is de levensstandaard van Groenland te vergelijken met de bevolking op het vasteland van Europa. De werkloosheid ligt volgens cijfers van de overheid net onder de 10%. Twee derde van de werkende bevolking werkt in de publieke sector.

Visserij is de belangrijkste tak van de Groenlandse economie. Jaarlijks wordt ca. 150.000 ton vis gevangen. Vis en visproducten vormen bijna de gehele export (95%) en een kwart van de bevolking is er afhankelijk van. Er wordt vooral heilbot, garnalen en dors gevangen en verder nog zalm, schelvis en kabeljauw. De kabeljauwvangst is op dit moment minimaal als gevolg van overbevissing en een structureel lagere temperatuur van het zeewater

De schapen- en rendierteelt is een andere belangrijke bedrijfstak. Er zijn ongeveer tachtig schapenfarms (20.000 dieren) en twee rendierfarms. Verder wordt er nog gejaagd op vogels, zeehonden, walvissen en ijsberen, maar deze activiteiten zijn voor de economie niet belangrijk. Het jagen op walvissen is uitdrukkelijk alleen toegestaan om in eigen levensonderhoud te voorzien.

Groenland heeft zeer veel edele metalen en vaak zeldzame ertsen in de bodem zitten zoals molybdeen, scheeliet, niobium, ilmeniet, goud en platina. In de zeebodem onder Straat Davis wordt naar olie gezocht. Door de extreme omstandigheden op het eiland is een rendabele exploitatie op dit moment nog niet mogelijk. Men verwacht dat dat nog zeker vijf tot twintig jaar zal duren.

Straten en wegen eindigen allemaal aan de rand van het dorp of de stad en van geen enkele plaats op Groenland loopt een weg naar een andere plaats. De hondenslee is dan ook nog steeds een belangrijk vervoermiddel. Illustratief is dat de stad Ilulissat ca. 4.500 inwoners telt, ca.90 auto’s heeft en er maar liefst 6.000 honden zijn.

advertentie

GROENLAND LINKS

Advertenties
• Rondreizen Groenland
• Groenland Hotels
• Groenland Cruises Tui
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over GROENLAND bij Bol.com

Nuttige links

Groenland Startnederland (N+E)
Reisinformatie Groenland (N)
Reizendoejezo - Groenland (N)
Rondreis Groenland (N)

Bronnen

Stadler, H. / Groenland

ECI

Swaney, D. / Iceland, Greenland & Faroe Islands

Lonely Planet

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt april 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems