Landenweb.nl

ARGENTINIE
Economie

To read about ARGENTINA in English - click here

Argentinie verre reizen van ANWB

Steden ARGENTINIE

Buenos aires

Economie

Naoorlogse economische geschiedenis in vogelvlucht

advertentie

Nationale Bank ArgentinieFoto: Barcex CC 2.5 Generic no changes made

Tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog was Argentinië een van de welvarendste landen in de wereld. De export van granen, huiden en vlees was daar vooral debet aan, en de opbrengsten daaruit werden gebruikt om de industrie te ontwikkelen.

In de jaren vijftig ging het de verkeerde kant op met de Argentijnse economie. De landbouw kreeg steeds meer concurrentie uit andere, goedkopere landen en de industrie was nog niet genoeg ontwikkeld om te kunnen concurreren met andere geïndustrialiseerde landen.

In de periode Perón werd een geldontwaarding in gang gezet die tot 1991 duurde en bijvoorbeeld in 1984 een inflatie tot 700% opleverde. De structurele oorzaken voor de economische teruggang (lage productiviteit, slechte exportpositie, hoge overheidsuitgaven, speculatie en kapitaalvlucht door de financiële elite) werden niet aangepakt en een modernisering van de economie bleef uit.

In de jaren zeventig werd er enorm veel geld geleend in het buitenland om het overheidstekort te verminderen; veel meer dan een vertienvoudiging van de buitenlandse schuld leverde dat echter niet op. Bovendien werd er door het militaire regime met het geld onverantwoordelijk gespeculeerd en er werden militaire goederen van gekocht. De echte problemen werden niet aangepakt.

De regering Alfonsín zocht en kreeg steun bij het IMF, op voorwaarde dat er flink bezuinigd zou worden op de overheidsuitgaven. Hierdoor daalde het besteedbare inkomen van de bevolking wat de economie deed stagneren. In 1991 werd er begonnen met een anti-inflatieprogramma dat een succes was. De nationale munt werd gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, waardoor de geldontwaarding eind jaren negentig tot 1% was teruggelopen. Verder werden staatsbedrijven geprivatiseerd en de overheidsuitgaven fors teruggedrongen. Hierna volgde er weer een economische recessie en de economische crisis. De werkloosheid vormt nog steeds een groot probleem.

advertentie

Agrarische sector

advertentie

Argentinie VeeteeltFoto: Alister.flint CC 3.0 Unported no changes made

Algemeen
Het aandeel van de landbouw in het bnp (bruto nationaal product) daalde de afgelopen decennia tot 10,9% (2017). Ongeveer 5,3% van de beroepsbevolking is werkzaam in deze sector, die toch nog verantwoordelijk is voor 35% van de deviezeninkomsten. Meer dan 80% van de totale Argentijnse export betreft landbouwproducten, verwerkt of als grondstof. Ruim 70% van de totale bodemoppervlakte wordt voor landbouw gebruikt, waarvan het grootste deel bestemd is voor veeteelt (52%), en Buenos Aires is agrarisch de belangrijkste provincie. Het grootgrondbezit is in Argentinië nog volop aanwezig: ca. 70% van de cultuurgrond was in de jaren zeventig in handen van 6% van de landeigenaren. Ondanks veelvuldig aangekondigde agrarische hervormingsmaatregelen zijn de agrarische bezitsverhoudingen gedurende de laatste tientallen jaren nauwelijks aangetast.

De belangrijkste exportbestemming voor de Argentijnse agrarische producten is de Europese Unie en Nederland is op dit moment de belangrijkste afnemer. Belangrijke importproducten voor Nederland zijn sojameel, pinda’s, zonnebloemolie en peren.

Op de wereldmarkt is Argentinië een grote speler zowel op het gebied van de productie als van de export.

Akkerbouw
De belangrijkste akkerbouwproducten zijn tarwe, graan, maïs, oliehoudende vruchten, soja en vlas in de pampa, wijn rondom Mendoza en suikerriet bij Tucumán. In Entre-Rios worden yerba maté (bittere thee) en rijst verbouwd.

Nederland is een van de belangrijkste afnemers van het Argentijnse fruit.

Veeteelt
De rundveestapel telt meer dan 50 miljoen stuks. Bijna 90% van de vleesproductie wordt in eigen land geconsumeerd. Er wordt voor 180.000 ton aan rundvlees geëxporteerd naar meer dan vijftig landen, waarvan de belangrijkste Egypte, Bulgarije, Brazilië en Israël zijn.

In Patagonië is schapenteelt. Melkpoeder is een belangrijk exportproduct, met als belangrijkste afzetmarkten de Brazilië, Algerije, Jordanië, Chili en Venezuela. Kaas is een ander belangrijk exportproduct met als belangrijkste afnemers de Verenigde Staten, Brazilië, Mexico en Chili.

Bosbouw
De Argentijnse overheid probeert door gunstige investeringsmaatregelen de bosbouwsector te stimuleren. De overheid probeert om de omvang van de oppervlakte bebouwd bos de komende jaren tot 3 miljoen hectare te laten groeien.

Argentinië beschikt nu over economisch-exploitabele bossen over 22% van zijn grondgebied. In het noordelijke Gran Chaco-gebied wordt quebracho-extract gewonnen, waaruit farmaceutische producten gemaakt worden, o.a. tannine.

Visserij
Argentinië heeft in 1969 zijn territoriale wateren uitgebreid van 12 tot 200 zeemijlen om zich te verzekeren van het rijke visbestand in het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan. Van een optimale benutting is het echter nog steeds niet gekomen.

Visvangst is belangrijk tussen Mar del Plata en Bahía Blanca (sardines en tonijn) en aan de Patagonische kust (kabeljauw en sardines). Er wordt vis geëxporteerd naar vooral Spanje, Brazilië, de Verenigde Staten en Japan. De belangrijkste exportvis is de ‘merluza’ of heek.

Mijnbouw en energievoorziening

advertentie

Kerncentrale ArgentinieFoto: Mcukilo CC 3.0 Unported no changes made

De mijnbouw is voor de werkgelegenheid en export van geringe betekenis; minder dan 1% van de beroepsbevolking is in deze sector werkzaam. De rijkdommen aan delfstoffen zijn nog onontgonnen.

Het belangrijkste product is aardolie met winningsgebieden in Patagonië en in het noorden en westen van het land. De exploitatie is in handen van het staatsbedrijf YPF en Argentinië voorziet vrijwel geheel in zijn aardoliebehoefte. Veertig procent van de olieproductie is voor de binnenlandse markt, de rest voor de export, voornamelijk naar Brazilië, Chili en Uruguay en de Verenigde Staten. Argentinië is de vierde grootste olieproducent van Latijns-Amerika.

Aardgas wordt vaak samen met aardolie gewonnen. De aardgasvelden van Argentinië zijn namelijk gevonden als gevolg van de olie-exploratie. De grootste aardgasvelden liggen in het zuidwesten (Neuquén: de helft van de totale productie), zuiden en noordwesten van het land. Argentinië is de op één na grootste aardgasproducent van Latijns-Amerika. De gehele gasindustrie is in private handen en de eigen productie dekt ca. 80% van de binnenlandse behoefte. Het restant wordt via een pijpleiding vanuit Bolivia ingevoerd. Als gevolg van de grote voorraden olie en aardgas heeft Argentinië een sterke petrochemische industrie. De hele sector produceert jaarlijks zo’n 3,3 miljoen ton aan producten. De raffinaderijen zijn vooral te vinden in de provincies Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Tierra del Fuego en Santa Fé.

De mijnbouw is nog in ontwikkeling en vele aanwezige mineralen worden nog niet geëxploiteerd. De meeste mijnbouwgebieden en voorraden liggen in het Andesgebergte en in het westen op de grens met Chili. De belangrijkste mineralen met metaal die gewonnen worden zijn goud, zilver, koper, zink, wolfraam en lood. Delfstoffen die gewonnen worden, zijn o.a. klei, kalksteen, steengruis en zand.

In de zuidelijke provincie Santa Cruz wordt steenkool gewonnen en in het noordwesten van de Andes worden asbest en beryllium (o.m. toegepast bij kernenergie) gewonnen.

Vanaf 1992 heeft de Argentijnse regering de elektriciteitssector geprivatiseerd en gedereguleerd. Alleen de nucleaire en een aantal hydro-elektrische centrales zijn nog in bezit van de nationale overheid.

Argentinië bezit een groot potentieel aan hydro-elektriciteit dat in de jaren zeventig tot ontwikkeling is gebracht door middel van gezamenlijke projecten met Paraguay aan de rivier de Paraná en met Uruguay.

In 1982 werd de Salto Grande krachtcentrale voltooid aan de grensrivier de Uruguay. Argentinië heeft de beschikking over kernenergie. Uranium wordt in het land zelf gewonnen.

Voor wat betreft duurzame energie richt men zich vooral op zonne- en windenergie. Volgens de plannen van de windenergiebedrijven moet over tien jaar 15% van de Argentijnse elektriciteit met behulp van windtechnologie worden geproduceerd.

Industrie

advertentie

Argentinie ExportFoto: R Haussman, Cesar Hidalgo, et. al CC 3.0 Unported no changes made

De jonge industrie geeft werk aan ongeveer 28,6% van de beroepsbevolking en levert 28,2% van het bnp. De belangrijkste industrieën zijn nog steeds verbonden met de agrarische sector, zoals de textiel- en voedselindustrieën (vooral de vleesverwerkende industrie), suiker- en matéfabrieken. Verder zijn er industrieën, waar elektrische en huishoudelijke apparaten, autocarrosserieën, plastic goederen, kleding en dergelijke worden geproduceerd. De Argentijnse industrie is vooral geconcentreerd rond de steden Buenos Aires, Rosario en Córdoba.

De voedingsmiddelenindustrie is goed ontwikkeld en neemt bijna 5% van het bnp en 30% van de totale export voor zijn rekening. Argentinië profiteert in deze sector enorm van het lidmaatschap van Mercosur, waardoor bijna alle Argentijnse voedingsmiddelen vrije toegang hebben tot de gigantische Braziliaanse markt. Belangrijke producten zijn natuurlijk vooral vlees en vleeswaren, maar ook fruit, groenten, vis, chocolade, wijn en eetbare oliën.

Een andere industriële sector van betekenis is de auto-industrie. Het grootste gedeelte van het Argentijnse wagenpark wordt in het land zelf geassembleerd en verder vindt er enige export plaats naar de buurlanden.

Dienstverlening en handel

advertentie

Zakendistrict Buenos AiresFoto: Luis Argerich CC 2.0 Genérica. no changes made

Deze sector is vooral onder Perón sterk gegroeid. De regering streeft ernaar de uit haar krachten gegroeide overheidsbureaucratie in te krimpen. Ook wordt geprobeerd dienstverlenende overheidsbedrijven zoveel mogelijk te privatiseren.

Veel kleine en middelgrote banken zijn gefuseerd om te kunnen concurreren met de grote banken. Belangrijke Nederlandse spelers op de Argentijnse markt zijn ABN-Amro, ING en Rabobank.

In 1995 ondertekenden Argentinië, Paraguay, Uruguay en Brazilië (met Chili en Bolivia als geassocieerde leden) een akkoord gericht op economische integratie in de regio, MERCOSUR. De Argentijnse buitenlandse handel is in de laatste jaren verdubbeld.

De belangrijkste invoerproducten zijn: machines, halffabrikaten, voertuigen, brandstoffen en energie, transportmateriaal, ijzer- en staalproducten, en chemische producten. De voornaamste handelspartners waren Brazilië, Verenigde Staten, China en Duitsland. De totale waarde van de invoer bedroeg $ 60,38miljard (2017).

De uitvoer betreft vooral vlees, tarwe, fruit, wol, katoen, soja, lijnzaad, huiden en quebracho (grondstof voor looiextract). De voornaamste handelspartners waren Brazilië, Chili, Verenigde Staten en China. De totale waarde van de export bedroeg $ 59,7 miljard (2017).

Verkeer

advertentie

Metrostation Buenos AiresFoto: Svenska84 in het publieke domein

Het Argentijnse wegennet omvat in totaal 220.000 km. Ca. 90% van het personen- en 60% van het vrachtvervoer geschiedt over de wegen. Er zijn in Argentinië zo’n 12.000 vrachtwagenbedrijven actief.

Lange tijd golden de spoorwegen als de hoofdaders van het Argentijnse wegennet. Rails en rollend materieel zijn verouderd en worden geleidelijk aan vervangen. Ook zijn er plannen voor verdere elektrificatie van het spoorwegnet.

Argentinië heeft vier zeehavens: Buenos Aires, La Plata, Comodoro Rivadavia en Bahía Blanca. De twee grote zuidwaarts stromende rivieren de Paraná en de Uruguay zijn goed bevaarbaar. De rivieren Colorado en Negro in Noord-Patagonië zijn alleen bevaarbaar voor kleine schepen.

Meer dan 95% van het containervervoer komt Argentinië binnen via de haven van Buenos Aires.

De luchtvaartmaatschappij Aerolíneas Argentinas is de belangrijkste onderneming. De tweede luchtvaartmaatschappij, Austral Líneas Aéras, werd in 1987 geprivatiseerd.

De luchthaven van Buenos Aires, Ezeiza, is een van de grootste ter wereld en wordt door vrijwel alle grote internationale luchtvaartmaatschappijen aangedaan. Argentinië bezit 271 vliegvelden waarvan 10 internationale.

ARGENTINIE LINKS

Advertenties
• Vliegen naar Argentinie | VliegenNaar
• Hotels Trivago
• Bouw je eigen Argentinie Rondreis
• Autoverhuur Sunny Cars Argentinië
• Argentinie verre reizen van ANWB
• Argentinië Hotels
• Djoser Rondreizen Argentinie
• Rondreizen Argentinie
• Backpackenzuidamerika.nl (N)
• Boeken, ook tweedehands, over ARGENTINIE bij Bol.com

Nuttige links

Argentinië informatie - Reizendoejezo (N)
Reisinformatie Argentinie (N)
Reisverhaal over Patagonië in Chili en Argentinië (N)
Rondreis Argentinie (N)

Bronnen

Argentinië

Van Reemst

Doef, P. van der / Argentinië

Elmar

Encarta Encyclopedie

Holtwijk, I. / Argentinië : het land van Máxima

Bert Bakker

Thielen, J. / Argentinië : mensen, politiek, economie, cultuur, milieu

Koninklijk Instituut voor de Tropen ; Novib

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems