Landenweb.nl

MYANMAR
Godsdienst

To read about MYANMAR in English - click here

Hotels Trivago

Godsdienst

In Myanmar is in principe sprake van godsdienstvrijheid, maar boeddhisten hebben het over het algemeen veel gemakkelijker, bijvoorbeeld bij het vinden van een baan bij de overheid. Religieuze minderheden, vooral islamieten en christenen, hebben het moeilijk onder het militaire regime. De Verenigde Staten hanteren de International Religious Freedom Act, in 2005 stond Myanmar bovenaan deze lijst als een Country of Particular Concern.

Ca. 87% van de bevolking hangt het hinayana-boeddhisme aan. Het hinayana- of theravada-boeddhisme wordt de ‘leer van de ouderen’ genoemd. De aanhangers van het hinayana-boeddhisme beschouwen zich als zuiverder en orthodoxer dan de volgelingen van het mahayana-boeddhisme, de andere stroming in het boeddhisme. De hinayana-boeddhisten erkennen alleen de oorspronkelijke geloofsartikelen uit de Tripitaka (de ‘Drie Manden’, waarin de leer van Boeddha is vastgelegd). Verder streeft iedere mens naar individuele verlossing, zonder tussenkomst van bodhisattva’s (stervelingen die de verlichting bereikt hebben, maar toch op aarde blijven om hun medemensen de juiste weg te wijzen). Het hinayana-boeddhisme wordt, naast Myanmar, vooral aangehangen in Cambodja, Laos, Sri Lanka en Thailand.

In het leven de Birmanen spelen geesten of ‘nats’ een zeer belangrijke rol. Nats komen voor in het animisme en stammen uit de tijd vóór het boeddhisme. Volgens animisten schuilen er in alle mensen, dieren en voorwerpen geesten. Verder heeft iedereen een persoonlijke beschermgeest (ko-saung nat). Elke huis en huisgeest en elk dorp haar eigen dorpsgeest. Er zijn 37 officiële nats, zowel goede als kwade.

Hoewel geesten en bijgeloof niet thuishoren in het hinayana-boeddhisme vormen ze voor heel veel Birmanen een waardevolle aanvulling op het boeddhisme. Om nats gunstig te stemmen, brengt men ze offers. Het centrum van de nat-verering is Mount Popa, ten oosten van Bagan. Hier zouden volgens de overlevering de 37 nats wonen. Op verschillende plaatsen in Myanmar worden elk jaar grote feesten (nat pwe) ter ere van een bepaalde nat gehouden.

Ook bijgeloof vormt een belangrijk aspect in het dagelijkse leven van de Birmanen. Hierin zijn helderzienden, waarzeggers en astrologen van groot belang.

Van elke Birmaanse man wordt verwacht dat hij minstens twee keer in zijn leven een periode toetreedt tot de Sangha, de boeddhistische kloosterorde in Myanmar. De eerste keer dat men toetreedt is rond het 10e jaar, de tweede keer net na de 20e verjaardag.

Er wonen ca. 2 miljoen christenen in Myanmar, voornamelijk protestanten. Baptisten vormen de grootste groep, daarnaast zijn er lutheranen, methodisten en presbyterianen. De katholieke gemeenschap in Myanmar bestaat uit ca. 500.000 personen. De twee aartsbisdommen zijn Yangon en Mandalay.

De ca. 2 miljoen moslims wonen vooral in de westelijke deelstaat Rakhine en worden daar door het regime voortdurend dwarsgezeten. Zo wordt moslims de Birmese nationaliteit onthouden, mogen er maar drie huwelijken per dorp plaatsvinden en wordt er regelmatig land onteigend.

De meer dan een half miljoen hindoes zijn met name afstammelingen van Indiërs die in de koloniale periode naar Myanmar trokken.

Onder de bergvolken komt nog animisme voor en de Chinese minderheid hangt een combinatie van mahayana-boeddhisme, confucianisme en taoïsme aan.

Religies:

advertentie

MYANMAR LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• Bouw je eigen Myanmar Rondreis
• Rondreizen Myanmar
• Hotels Myanmar
• Djoser fietsreis - Birma
• Boeken, ook tweedehands, over MYANMAR bij Bol.com

Nuttige links

Myanmar Reisverslag (N)
Reisinformatie Myanmar (N)
Reizendoejezo – Myanmar (N)

Bronnen

Hulst, H. / Birma: (Myanmar)

KIT Publishers/Oxfam Novib

Köllner, H. / Myanmar (Birma)

Het Spectrum

Myat Yin, S. / Burma

Times Books

Peterse, L. / Birma (Myanmar)

Gottmer/Becht

Reid, R. / Myanmar (Burma)

Lonely Planet

Wikipedia

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems