Landenweb.nl

MALI
Economie

To read about MALI in English - click here

Hotels Mali

Economie

Algemeen

advertentie

Bamako kleermakersPhoto: Ralf Stenberger CC 2.0 no changes moade

Mali behoort tot de armste landen ter wereld. Per hoofd van de bevolking is er een BNP van niet meer dan $2.200 per jaar (2017). Tegenvallende oogsten en stijgingen van de aardolieprijzen hebben de kwetsbare economie van Mali zeer zwaar getroffen. Het land had ook geen enkele reserve opgebouwd om deze klappen te kunnen opvangen.

De jaren tachtig waren erop gericht om te gaan voorzien in de eigen voedselbehoefte na een aantal hongersnood. Dit leverde weinig op maar toch blijft men proberen om dit te realiseren. Men was zelfs genoodzaakt om rijst uit Thailand te importeren.

Een groot deel van de industriële productie vindt plaats in staatsbedrijven maar deze bedrijven gaan echter gebukt onder verliezen, corruptie en inefficiëntie. De regering probeert economische hervormingen teweeg te brengen door staatsbedrijven te privatiseren, de staatsschuld te beperken en subsidies te verminderen. Ook probeert men de corruptie aan te pakken. Dit gebeurt mede onder druk van het Internationaal Monetair Fonds en andere buitenlandse geldschieters. Door al deze maatregelen is de economie van Mali van een door de staat geleide tot een gemengde economie omgevormd, hoewel de regering nog steeds nadrukkelijk probeert om de economie te sturen.

Voor de economie zijn de Malinezen in het buitenland (ca. 3 miljoen) van onschatbare waarde. Omdat van een eigen economie soms nauwelijks meer sprake is, zijn hele streken van Mali in feite afhankelijk van geldovermakingen door familieleden in het buitenland.

Landbouw, visserij, veeteelt en bosbouw

advertentie

Groentetuinen MaliPhoto: Freepius in het publieke domein

De basis van de Malinese economie wordt nog steeds gevormd door de landbouw, waarin ca. 80% van de beroepsbevolking actief is (2017). De meeste akkerbouwgronden worden gebruikt om in de eigen voedselbehoefte te voorzien en het zijn vooral maïs, rijst, gierst en sorghum die daarvoor verbouwd worden. Gierst en sorghum zijn belangrijke gewassen doordat ze goed bestand zijn tegen de droogte. Belangrijke fruitsoorten zijn karités en mango's.

Voor de export worden katoen, suikerriet en grondnoten verbouwd. Katoen is op dit moment het belangrijkste exportproduct. De lage lonen in deze arbeidsintensieve tak van de landbouw zorgt voor lage prijzen, die weer interessant zijn voor de exportlanden. Mali is op dit moment na Egypte de grootste katoenexporteur van Afrika. Katoen, suikerriet en grondnoten worden ook in de lokale industrieën verwerkt. De prijs voor de aankoop van landbouwproducten wordt door de overheid vastgesteld. Deze prijzen zijn vaak veel lager dan in de buurlanden, waardoor er nogal wat smokkelpraktijken plaatsvinden.

De veehouderij is erg belangrijk voor de Malinese economie maar heeft vaak erg veel te lijden onder de periodes van aanhoudende droogte die het land regelmatig treffen. Het gebeurt regelmatig dat meer dan vijftig procent van de runderen en schapen dan het loodje legt.

De export van levend vee richt zich vooral op Ivoorkust, Liberia en Senegal.

Ook de visserij op de binnenwateren van Mali heeft te lijden onder de droge periodes. Vergeleken met een aantal jaren geleden is het waterpeil structureel gedaald, wat tot verminderde vangsten heeft geleid.

Toch is Mali nog steeds, na Marokko en Senegal, de derde visproducent van Noord- en West-Afrika. De voornaamste visgebieden zijn het binnendeltagebied van de Niger en het merengebied. Een groot deel van de vangst wordt in de vorm van gerookte en gedroogde vis op de binnen- en buitenlandse markt gebracht. Er zijn ongeveer 100.000 vissers in Mali, geconcentreerd rond de rivieren Niger en Bani. De meeste vissers behoren tot het Bozo-volk.

De bossen leveren vnl. brandhout en timmerhout voor de traditionele economie. Door langdurige droogte en onverantwoord kappen van bossen is het bosbouwbestand drastisch achteruit gegaan en heeft geleid tot vergaande erosie van de grond.

Mijnbouw en industrie

Werk aan goudmijn in MaliPhoto: Iamgold CC 3.0 Unported no changes made

De mijnbouw is economisch van weinig betekenis. Gebrek aan technische kennis en een goede infrastructuur zorgt ervoor dat de aanwezige bodemschatten (met name ijzererts) nauwelijks rendabel geëxploiteerd kunnen worden. Dat is jammer want er is al bewezen dat Mali beschikt over voorraden uranium, bauxiet, magnesium, lithium en koper. In het noorden van het land wordt zout gewonnen en verder op kleine schaal fosfaat, kalk en goud. Goud zou een belangrijke exportproduct kunnen worden nu er enkele internationale mijnbouwondernemingen zich met de exploitatie gaan bemoeien.

De agro-industrie is de belangrijkste voor Mali, met op de tweede plaats textielindustrie (katoen). Deze industrieën richten zich vooral op de verwerking van binnenlandse grondstoffen. Slechte oogsten zijn daardoor direct negatief van invloed op deze industriële activiteiten.

Energievoorziening

Energie wordt gewonnen met thermische centrales maar vooral met waterkrachtcentrales. De productie en verdeling van de elektriciteit is in handen van de onderneming Énergie du Mali. Er wordt ook nog steeds energie gehaald uit brandhout. Door de verregaande ontbossing worden andere vormen van energievoorziening steeds belangrijker.

Zo is het aantal waterkrachtcentrales is nog niet zolang geleden uitgebreid bij de Selingué-stuwdam en een in de Bafing, een zijrivier van de Senegal. De bedoeling van deze investeringen is om uiteindelijk in de eigen energiebehoefte te voorzien, maar vooralsnog is dit beperkt tot de hoofdstad Bamako en Ségou. Naast de traditionele vormen van energiewinning bestaat er de wens om zonne- energie economisch te exploiteren. Deze moderne manier van energiewinning komt door de hoge prijs van de geïmporteerde zonnepanelen echter nog niet van de grond.

Handel en ontwikkelingssamenwerking

Export MaliPhoto:R Haussmann, Cesar Hidalgo, et. al CC 3.0 no changes made

De tekorten op de handelsbalans zijn altijd zeer groot geweest, maar worden de laatste jaren wat gunstiger.

De voornaamste uitvoerproducten van Mali zijn katoen, grondnoten, vee en vis. In het jaar 2017 werd er voor $3 miljard dollar geëxporteerd naar met name Zwitserland en de Golfstaten. Geïmporteerd worden machines en apparaten, aardolieproducten, voedings- en genotmiddelen. In het jaar 2017 werd er voor $3,6 miljard geïmporteerd vanuit met name Ivoorkust, Frankrijk, Senegal en China.

Verkeer

Vliegveld van Timboektie in MaliPhoto: Upyernoz CC 2.0 Generic no changes made

Driekwart van het personen- en goederenverkeer gebeurt via de weg. Het wegennet is 20.000 kilometer lang, waarvan maar iets meer dan 2500 kilometer geasfalteerd is. De belangrijkste weg is die van de hoofdstad Bamako via Ségou en Mopte naar Gao in Oost-Mali. De verbindingen over de weg met de buurlanden zijn over het algemeen zeer slecht, soms niet meer dan karavaansporen.

De belangrijkste spoorlijn is sinds 1994 die van Dakar in Senegal naar Bamako. De spoorlijn loopt na Bamako nog enkele tientallen kilometers door naar de havenstad Koulikoro. Het noorden van Mali is nauwelijks ontsloten.

De rivieren de Senegal en de Niger zijn bij hoogwater goed bevaarbaar en met name de Niger is dan de belangrijkste verkeersader van Mali. Voor de grote Niger-stomers is het dan mogelijk van Koulikoro naar Gao te varen. Alle belangrijke steden liggen dan ook aan de Niger. In totaal is bij gunstige weersomstandigheden en voldoende regenval ongeveer 1815 kilometer bevaarbaar. De belangrijkste haven is Koulikoro.

Internationale luchthavens zijn er in Bamako-Segou en Mopti. De staatsmaatschappij Air Mali is in 1988 opgeheven en in 1992 werd Mali lid van de groep Air Afrique.

MALI LINKS

Advertenties
• Hotels Mali
• Vliegennaar.nl | Vliegticket Bamako Mali
• Hotels Trivago
• Boeken, ook tweedehands, over MALI bij Bol.com

Nuttige links

Mali Startnederland (N+E)
Reisinformatie Mali (N)
Reizendoejezo - Mali (N)
Startpagina Mali (N)

Bronnen

Te gast in Mali

Verre Reizen

Velton, R. / Mali

Bradt

Vlugt, B. / Mali

Gottmer

Westen, G. van / Mali : mensen, politiek, economie, cultuur

Koninklijk Instituut voor de Tropen

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems