MALI   

Wil je persoonlijke reistips ontvangen? Klik hier.

Naar schatting bestaat 80% van de bevolking uit islamieten. De negervolken in het zuiden zijn merendeels animisten (ca. 18% van de bevolking). Een duidelijke scheiding tussen de verschillende geloofsovertuigingen is echter moeilijk te maken omdat er tussen de islam en het animisme een veelvoud aan mengvormen te onderscheiden is. De vermenging van de islam met de traditionele Afrikaanse religies is voor het grootste gedeelte terug te voeren op de manier waarop de islam in de Sahel is verspreid. Deze geschiedenis loopt door tot op de dag van vandaag.
De islam in Mali is minder streng dan in Noord-Afrika en Azië. Sluiers hoeven niet gedragen te worden door de vrouwen en het drinken van alcohol komt vrij algemeen voor. Alleen de Toeareg en de Moren houden zich vrij streng aan de traditionele islam-gebruiken. De Toeareg wijken daar echter weer vanaf door het feit dat ze monogaam zijn.
De "maraboets" zijn zeer belangrijke personen die in feite tussen het volk en Allah staan. Het zijn een soort heilige mannen die zich ook bezig houden met b.v. rituele genezingen en toekomst voorspellen. Dit zijn ook weer voorbeelden van een minder strenge islamitische geloofsleer.
De animisten zijn vooral te vinden bij o.a. de Bambara, Malinké, Bobo, Songhai, Sénufo en Dogon. De naam voor God varieert dan ook nogal: Bambara-Maa, Songhai-Irké, Sénufo-Koulouikière en Dogon-Amma.
De christenen (rooms-katholieken en protestanten) vormen een kleine minderheid (1,2%) en zijn vooral te vinden onder de Dogon en de Bobo. Toch vindt men in de wat grotere steden en dorpen meestal wel een katholieke missie of een protestantse vertegenwoordiging. Deze missies zijn echter vooral belangrijk door hun economische en sociale activiteiten.
Sinds 1961 bestaat in Mali godsdienstvrijheid.

MALI LINKS

Advertenties
• Mali Vliegtickets.nl
• Hotels Mali
• Mali Vliegtickets WTC
• Mali Vliegtickets Tix.nl

Nuttige links

Esther's Malinese Recepten
Mali Startnederland (N+E)
Reisinformatie Mali (N)
Reizendoejezo - Mali (N)
Startpagina Mali (N)
Willgoto Mali (N)
Schrijf uw artikel over MALI

Bronnen

Te gast in Mali
Verre Reizen

Velton, R. / Mali
Bradt

Vlugt, B. / Mali
Gottmer

Westen, G. van / Mali : mensen, politiek, economie, cultuur
Koninklijk Instituut voor de Tropen

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt oktober 2020
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems