Landenweb.nl

SICILIE
Samenleving

To read about SICILY in English - click here

Naar Sicilie met Sunweb

Populaire bestemmingen ITALIE

CampanieLombardijeSardinie
SicilieToscaneUmbrie
Veneto

Samenleving

Bestuur

advertentie

Parlement van Italië is gevestigd in het Palazzo MontecitorioPhoto: Manfred Heyde CC 3.0 Unported no changes made

Het Siciliaans Statuut van 1946 regelt dat de “regione Sicilia” een vrij vergaande autonomie kent. Deze regels zijn ook vastgelegd in de Italiaanse grondwet van 1948. De Italiaanse regering werd hier destijds bijna toe gedwongen door de sterke drang van de Sicilianen naar meer zelfstandigheid. Velen wilden zich zelfs helemaal afsplitsen van Italië.

Het gewest (regione) Sicilië is verdeeld in negen provincies die allemaal de naam dragen van de hoofdstad: Palermo (tevens hoofdstad), Syracuse, Messina, Catania, Enna, Caltanisetta, Agrigento, Ragusa en Trápani.

De Sicilianen kunnen dus veel zelf regelen zoals bijvoorbeeld politie, landbouw, transport, publieke werken en gezondheidszorg. Ook de wetgevende en uitvoerende macht berust bij Siciliaanse organisaties en zelfs de belastingen worden door Sicilië zelf vastgesteld.

De in Palermo zetelende volksvertegenwoordiging (Assemblea regionale) bestaat uit 90 leden. Deze volksvertegenwoordiging kiest de president en de ministers (assessori) die samen het kabinet (giunta) vormen. Voor de actuele politieke situatie in Italië zie hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Administratieve indeling

advertentie

Regioni ItaliePhoto: TUBS CC 3.0 Unported no changes made

Er zijn 20 regioni (gewesten), die zijn onderverdeeld in 95 provincies en 8091 gemeenten (comuni). Deze administratieve eenheden worden bestuurd door raden, die elke vijf jaar gekozen worden, en een uitvoerend orgaan. Het uitvoerend orgaan is verantwoording schuldig aan de raad.

Vijf regioni (Sicilië, Sardinië, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige en Friuli-Venezia Giulia) bezitten een zekere mate van autonomie (regioni a statuto speciale), vanwege het feit dat het of eilanden zijn of dat ze grenzen aan andere landen.

Het grootste gewest is Sicilië, het kleinste Valle d'Aosta.

Hieronder een overzicht van de 20 gewesten met hun respectievelijke hoofdstad:

advertentie

Onderwijs

advertentie

Ubniversiteit van Palermo op SiciliePhoto: Archipenzolo CC 3.0 Unported no changes made

Kinderen kunnen in Italië wat het lager onderwijs betreft gebruik maken van particuliere, buitenlandse en (gratis) openbaar onderwijs. De particuliere en buitenlandse scholen zijn uiteraard alleen haalbaar voor kinderen met rijke ouders. Nadeel is dat de beste onderwijzers niet in het openbaar onderwijs terechtkomen waardoor het niveau van het openbaar onderwijs een stuk lager is. Na de kleuterschool of andere soorten van kinderopvang, begint de schoolplicht.

Vanaf het zesde jaar volgt iedereen vijf jaren lagere school en drie jaren voortgezet onderwijs. De vijf jaren lagere school worden afgesloten met een test. Is de test goed verlopen dan heeft het kind recht op toelating tot het voortgezet onderwijs (scuola medi). Wanneer het voortgezet onderwijs goed afgesloten wordt kan men verder studeren op de zogenaamde lycea. Er zijn verschillende lycea: artistieke, technische, wetenschappelijke, klassieke en taalkundige. Daarna kan men verder studeren op universitair niveau.

De situatie op Sicilië is niet zo gunstig. Veel kinderen helpen hun ouders mee het vaak lage inkomen wat op te krikken en dit gaat dan soms ten koste van de school. Analfabetisme onder kinderen uit bijvoorbeeld de achterbuurten van Palermo en uit het binnenland zijn helaas geen uitzonderingen. Aan de andere kant is de emancipatie van de vrouwelijke bevolking in de steden zover gevorderd dat er ook veel meisjes aan de Universiteit van Catania een studie volgen.

advertentie

Maffia

advertentie

Thuisgebieden Italiaanse maffiaPhoto: NordNordWest CC 3.0 Unported no changes made

De maffia (Siciliaans, van het Arabische afah = bescherming; Italiaans: mafia), is een verzamelnaam voor in het begin van de 19de eeuw op West-Sicilië ontstane geheime, netwerkachtige organisaties, die op gewelddadige wijze opereren. De leden van die organisaties heten maffiosi. Het woord maffioso werd voor het eerst in 1863 gebruikt. De ambivalente relaties die de maffia onderhoudt met vertegenwoordigers van de overheid (enerzijds hen bestrijdend, anderzijds met hen samenwerkend) onderscheidt hen van andere misdaadorganisaties. In Napels wordt de geheime misdaadorganisatie camorra genoemd, in Calabrië 'ndrangheta en op Sicilië Cosa Nostra. In de 20ste eeuw, rond 1900, is ook in de Verenigde Staten een maffia ontstaan eveneens genoemd Cosa Nostra, met veel afstammelingen van Siciliaanse immigranten.

De maffia heeft zich op Sicilië vooral ontwikkeld rond Palermo, een gebied dat rijk is aan grote landgoederen (latifundia). De maffiosi namen de plaats in van de in Palermo verblijvende landeigenaren en gedroegen zich als opzichters en grote pachters. Zij onderhielden intensieve contacten met de landheren in de stad. Als tegenprestatie voor beveiliging van hun landgoederen en later ook voor steun bij verkiezingen boden de landheren de maffia bescherming tegen de overheid.

Van de maffia als één organisatie, met één centrale leiding, is eigenlijk nooit sprake geweest. De netwerken van lokale organisaties, cosche genoemd (meervoud van cosca, artisjok; de leden van de lokale maffia's worden gesymboliseerd door de bladeren van de artisjok), controleerden ieder één bepaald territorium en stonden met elkaar op allerlei manieren en via allerlei organisaties met elkaar in contact. Ook bestreden ze elkaar op leven en dood.

Zowel in Italië als in de Verenigde Staten hadden van regeringszijde ondernomen pogingen ter bestrijding van de maffia aanvankelijk weinig succes. In Italië zijn in de loop der jaren een serie anti-maffiawetten van kracht geworden, die door de geringe bereidheid tot medewerking van de plaatselijke autoriteiten nauwelijks effect hadden. Daarop werd er door de regering een vaste kamercommissie ingesteld, die op de naleving van deze wetten moest toezien. Na de moord op generaal Dalla Chiesa, prefect van Palermo, in 1982, werd er een Hoge Commissaris aangesteld die belast werd met het coördineren van de strijd tegen de maffia. Toch werden de eerste successen pas behaald in 1986 met de arrestatie in de Verenigde Staten van Tommaso Buscetta, de belangrijkste “boss” van de Siciliaanse maffia. Er werden daarna nog honderden arrestaties verricht, gevolgd door massaprocessen o.a. in Palermo. Veel veroordeelden kwamen echter al snel weer vrij, waarschijnlijk door banden van de maffia met hoge politieke en rechterlijke autoriteiten.

De moorden op de maffiabestrijders en rechters Giovanni Falcone en zijn opvolger Paolo Borsellino in 1992 gaven nieuwe impulsen aan de bestrijding van de maffia. In totaal zijn er tot nu toe elf maffiarechters vermoord.

Dankzij de medewerking van vele maffia-leden (pentiti = berouwhebbenden) die in ruil voor hun verklaringen vrijwaring van straf en bescherming kregen, konden ook de kopstukken van de organisatie worden gearresteerd, zoals de grote baas op Sicilië, Salvatore (Totò) Riina en de tweede man van de maffia, Nitto Santapaolo. Riina werd in maart 1995 tot levenslang veroordeeld. Eind 1992 waren er al meer dan vierhonderd van deze spijtoptanten. Door de inspanningen van het openbaar ministerie in Milaan onder leiding van de officier van justitie Antonio di Pietro, werden de banden tussen georganiseerde misdaad, politiek en bedrijfsleven zichtbaar. Dit alles bracht de maffia zware slagen toe, maar het betekende allerminst dat de organisatie was uitgeroeid. Zelfs de in 2001 herkozen president Silvio Berlusconi wordt er van verdacht nauwe banden te hebben met de georganiseerde misdaad. Zo werkte er vanaf 1973 een zekere Vittorio Mangano op een van de landgoederen van Berlusconi, die sterke banden met de Siciliaanse maffia had.

De maffiabazen regeren nu in stilte, want ook nu nog zijn drugshandel en afpersing aan de orde van de dag. De hoogste baas van de Cosa Nostra op dit moment is de al meer dan veertig jaar onvindbare Bernardo Provenzano.

In april 2006 arresterden Italiaanse agenten het meest gezochte maffiakopstuk ter wereld.

Agenten grepen de"baas der bazen" van de georganiseerde Italiaanse misdaad in een boerderij bij het beruchte Corleone op het eiland Sicilië. Hij werd later op de dag naar een gevangenis in Palermo gebracht.

Met zijn arrestatie komt er een einde aan een zoektocht van 42 jaar naar de gangster. Provenzano nam het roer over van de toenmalige maffiatopman Salvatore 'Toto' Riina, die in 1993 werd gearresteerd.

De 73-jarige Provenzano was al bij verstek veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens de ernstigste maffiamoorden in de Italiaanse geschiedenis. Hij werd onder meer verantwoordelijk gehouden voor de moord op de anti-maffiarechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino in 1992.

In december 2013 werden enkele familieleden van de voortvluchige huidige leider (sinds 2006) van de Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, gearresteerd.

advertentie

SICILIE LINKS

Advertenties
• Naar Sicilie met Sunweb
• ANWB Fly/Drive Sicilie
• Sicilie Tui Reizen
• Hotels Trivago
• Authentieke reizen naar Sicilie
• Autohuur Sicilie
• Bouw je eigen Sicilie Rondreis
• Sicilie Hotels
• Auto huren in Sicilie
• Boeken, ook tweedehands, over SICILIE bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Sicilië (N)
Reizendoejezo - Sicilie (N)
Sicilië Foto's Kees Hulsen
Startpagina Sicilië (N)

Bronnen

Scholten, J. / Sicilië: met de Egadische en Eolische eilanden

Van Reemst

Bausenhardt, H. / Sicilië

Van Reemst

Haan-van de Wiel, W.H. de / Sicilië

Gottmer

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems