Landenweb.nl

VENETO
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Italiaans
  Hoofdstad  Venetië
  Oppervlakte  18.264 km2
  Inwoners  ca. 4,852,453
  (2021)
  Munteenheid  euro
  (EUR)
  Tijdsverschil  +0
  Web  .it
  Code.  ITA
  Tel.  +39

To read about VENETO in English - click here

Authentieke Reizen naar Veneto

Populaire bestemmingen ITALIE

CampanieLombardijeSardinie
SicilieToscaneUmbrie
Veneto

Geografie en Landschap

Geografie

Veneto is een regio in Italië. De regio grenst aan: Oostenrijk, Friuli-Venezia Giulia, Livenza en aan de Golf van Venetië (Adriatische Zee, Middellandse Zee), Emilia-Romagna, Lombardije en Trentino-Zuid-Tirol. De hoofdstad van Veneto is Venetië.

advertentie

Veneto Lagune van Venetië vanuit de luchtPhoto: Publiek domein

Veneto is verdeeld in 7 provincies: Belluno, Padua, Rovigo, Treviso, Venetië, Verona en Vicenza. De oppervlakte van Veneto is ruim 18.000 vierkante kilometer.

Landschap

De regio omvat het oostelijke deel van de Po-Vallei en meer naar het noorden een deel van de Dolomieten. De uitgestrekte vlakte is rijk aan water. Het is een regio die twee verschillende en unieke aspecten van de Italiaanse natuur combineert: de lagune en de majestueuze pieken van de Dolomieten.

Veneto kent een gevarieerd landschap dat in het noorden door majestueuze bergen wordt gedomineerd. Naar het zuiden toe wordt het landschap vlakker, vooral langs de kust. In de buurt van de steden Verona, Vicenza, Treviso en Padua liggen glooiende groene hellingen en wijngronden. Het Gardameer is het grootste meer van Italië.

advertentie

Ligging Veneto in ItaliëPhoto:TUBS CC BY-SA 3.0 no changes made

Klimaat en Weer

Veneto kent een mediterraan klimaat, zoals een groot deel van Italië. Dit betekent dat de streek gekenmerkt wordt door milde winters en lange, hete en droge zomers. De wintertemperatuur zal omstreeks 15 graden Celsius liggen, die in de zomer oploopt tot boven de 30 graden. De Veneto is een regio met veel zonneschijn. Het voor- en najaar zijn prettige periode om de streek te bezoeken

Planten en Dieren

Planten

advertentie
Vegetatie VenetoPhoto: Carlo Sartori CC 3.0 no changes made

De vegetatie in het mediterrane laag- en heuvelland is groen in de winter, bloeit in april en mei, en verschroeit in de zomer. De oorspronkelijke vegetatie, nu zo goed als geheel verdwenen, is een altijdgroen loofbos van steeneiken. In de plaats daarvan overheerst de macchia, een formatie van altijdgroene dichte en doornige heesters en dwergstruiken, waaronder wilde olijven, oleanders, laurier, myrte, steeneiken, gaspeldoorns en kurkeiken.

Dieren

De Dierenwereld in Noord-Italië vormt een mengeling van Midden-Europese en Mediterrane soorten. Vooral in de Povlakte geven natuurparken nog een indruk van de oorspronkelijke fauna. Zoogdieren die je daar vindt zijn ondermeer: eekhoorns, herten, wilde zwijnen, hazen, dassen en wezels. Verder leven er veel watervogels zoals eenden, meerkoeten en reigers. Er leven roofvogels zoals de valk, buizerd en de uil. Verder nog merels, spechten, nachtegalen en roodborstjes.

In de rivieren zijn karpers, zeelten en forel te vinden.

eendachtigen
sneeuwgansgrauwe ganskolgans
dwergganstaigarietganskleine rietgans
rotgansbrandgansgrote Canadese gans
roodhalsgansknobbelzwaankleine zwaan
wilde zwaanbergeendmandarijneend
Siberische talingzomertalingblauwvleugeltaling
slobeendkrakeendsmient
wilde eendpijlstaartwintertaling
marmereendkrooneendtafeleend
ringsnaveleendwitoogeendkuifeend
topperkoningseidereider
harlekijneendgrote zee-eendzwarte zee-eend
ijseendbrilduikernonnetje
grote zaagbekmiddelste zaagbek (foto)rosse stekelstaart
witkopeendcasarca

advertentie

Vrouwtje en mannetje middelste zaagbek VenetoFoto: Mykola Swarnyk CC 3.0 Unported no changes made

fazantachtigen
kwartelsteenpatrijsrode patrijs
bosfazantpatrijsauerhoen
korhoenhazelhoen (foto)alpensneeuwhoen
flamingo's
flamingo
futen
dodaarskuifduikerroodhalsfuut
fuutgeoorde fuut
duiven
rotsduifholenduifhoutduif
zomertorteloosterse tortelTurkse tortel
zandhoenders
steppehoen
trappen
grote trapkleine trap
koekoeken
kuifkoekoekgeelsnavelkoekoekzwartsnavelkoekoek
koekoek
nachtzwaluwen
nachtzwaluw
gierzwaluwen
alpengierzwaluwgierzwaluwvale gierzwaluw
rallen, koeten en waterhoentjes
waterralkwartelkoningporseleinhoen
waterhoenmeerkoetpurperkoet
klein waterhoenkleinst waterhoen
kraanvogels
kraanvogeljufferkraanvogel

Hazelhoen VenetoFoto: MichaelHaeckel CC 3.0 Unported no changes made

grielen
griel
kluten
kluutsteltkluut
scholeksters
scholekster
kieviten en plevieren
kievitsteppekievitzilverplevier
goudplevierstrandplevierbontbekplevier
kleine pleviermorinelplevier
strandlopers en snippen
Bartrams ruiterregenwulpdunbekwulp
wulprosse gruttogrutto
steenloperkanoetkemphaan
breedbekstrandloperkrombekstrandloperTemmincks strandloper
drieteenstrandloperbonte strandloperpaarse strandloper
kleine strandloperblonde ruiterbokje
houtsnippoelsnipwatersnip
terekruitergrote franjepootgrauwe franjepoot
rosse franjepoot (foto)oeverloperAmerikaanse oeverloper
witgatzwarte ruitergroenpootruiter
poelruiterbosruitertureluur
renvogels en vorkstaartplevieren
renvogelvorkstaartpleviersteppevorkstaartplevier
jagers
grote jagermiddelste jagerkleine jager
kleinste jager
alken
alkpapegaaiduikerzeekoet
meeuwen
drieteenmeeuwivoormeeuwvorkstaartmeeuw
dunbekmeeuwkokmeeuwdwergmeeuw
zwartkopmeeuwAudouinsmeeuwstormmeeuw
ringsnavelmeeuwzilvermeeuwgeelpootmeeuw
Pontische meeuwkleine burgemeesterkleine mantelmeeuw
bonte sterndwergsternlachstern
reuzensternzwarte sternwitvleugelstern
witwangsternvisdiefnoordse stern
grote sternBengaalse stern
duikers
roodkeelduikerparelduikerijsduiker
geelsnavelduiker
noordelijke stormvogeltjes
stormvogeltje
stormvogels en pijlstormvogels
Bulwers stormvogelKuhls stormvogelyelkouanpijlstormvogel
vale pijlstormvogel

Rosse franjepoot VenetoFoto: "Mike" Michael L. Baird CC 2.0 Generic no changes made

ooievaars
ooievaarzwarte ooievaar
genten
Jan-van-gent
aalscholvers
dwergaalscholvergrote aalscholverkuifaalscholver
pelikanen
roze pelikaankroeskoppelikaan
reigers
roerdompwoudaapblauwe reiger
purperreigergrote zilverreigerkleine zilverreiger
westelijke rifreigerkoereigerralreiger
kwak
ibissen en lepelaars
zwarte ibisheilige ibislepelaar
visarenden
visarend
havikachtigen
havikgrijze wouwlammergier
aasgierwespendiefmonniksgier
vale gierslangenarendschreeuwarend
bastaardarenddwergarendkeizerarend
steenarendhavikarendbruine kiekendief
blauwe kiekendiefsteppekiekendiefgrauwe kiekendief
sperwerrode wouwzwarte wouw
zeearendruigpootbuizerdbuizerd
arendbuizerd
kerkuilen
kerkuil
uilen
dwergooruiloehoedwerguil
steenuilbosuiloeraluil
ransuilvelduilruigpootuil
hoppen
hop
ijsvogels
ijsvogel
bijeneters
bijeneter
scharrelaars
scharrelaar
spechten
draaihalsdrieteenspechtgrote bonte specht
kleine bonte spechtgrijskopspecht (foto)groene specht
zwarte specht
valkachtigen
kleine torenvalktorenvalkroodpootvalk
Eleonora's valksmellekenboomvalk
lannervalksakervalkslechtvalk
papegaaien van de Oude Wereld
halsbandparkiet
papegaaien van Afrika en de Nieuwe Wereld
monniksparkiet

Grijskopspecht VenetoFoto: TonyCastro CC 4.0 International no changes made

klauwieren
grauwe klauwierDaurische klauwierklapekster
kleine klapeksterroodkopklauwier
wielewalen en vijgvogels
wielewaal
kraaien
gaaieksternotenkraker
alpenkraaialpenkauwkauw
roekzwarte kraaibonte kraai
raaf
Panuridae
baardmannetje
leeuweriken
strandleeuwerikkortteenleeuwerikkalanderleeuwerik
kleine kortteenleeuwerikboomleeuwerikwitvleugelleeuwerik
veldleeuwerikkuifleeuwerik
zwaluwen
oeverzwaluwrotszwaluwboerenzwaluw
roodstuitzaluwhuiszwaluw
mezen
zwarte meeskuifmeesrouwmees
glanskopmatkoppimpelmees
koolmees
buidelmezen
buidelmees
staartmezen
staartmees
boomklevers
boomklever
Tichodromidae
rotskruiper
echte boomkruipers
boomkruipertaigaboomkruiper
winterkoningen
winterkoninkje
waterspreeuwen
waterspreeuw
goudhaantjes
goudhaanvuurgoudhaan
Cettiidae
Cetti's zanger
boszangers
fluiterbergfluiterbladkoning
humes bladkoningfitistjiftjaf
Acrocephalidae
oostelijke vale spotvogelOrpheusspotvogelspotvogel
waterrietzangerzwartkoprietzangerrietzanger
bosrietzangerkleine karekietgrote karekiet
Locustellidae
krekelzangersnor (foto)sprinkhaanzanger
Cisticolidae
graszanger
zangers van de Oude Wereld
zwartkoptuinfluitersperwergrasmus
braamsluiperwestelijke Orpheusgrasmusoostelijke Orpheusgrasmus
Rüppels grasmusbaardgrasmuskleine zwartkop
grasmusProvençaalse grasmus
vliegenvangers
grauwe vliegenvangerrosse waaierstaartroodborst
noordse nachtegaalnachtegaalblauwborst
roodkeelnachtegaalkleine vliegenvangerbalkanvliegenvanger
bonte vliegenvangerwithalsvliegenvangergekraagde roodstaart
zwarte roodstaartrode rotslijsterblauwe rotslijster
paapjeroodborsttapuitzwarte tapuit
tapuitbonte tapuitblonde tapuit
woestijntapuit

Snor VenetoFoto: Ivan Medenica CC 4.0 International no changes made

lijsters
Siberische lijstergrote lijsterzanglijster
koperwiekmerelvale lijster
kramsvogelbeflijsterzwartkeellijster
bruine lijster
spreeuwachtigen
spreeuwroze spreeuw
heggenmussen
alpenheggenmusbergheggenmusheggenmus
kwikstaarten en piepers
grote gele kwikstaartgele kwikstaartcitroenkwikstaart
witte kwikstaartgrote pieperduinpieper
graspieperboompieperroodkeelpieper
waterpieperoeverpieperPacifische waterpieper
pestvogels
pestvogel
vinkachtigen
vinkkeepappelvink
roodmushaakbekgoudvink
woestijnvinkgroenlingfrater
kneubarmsiijskleine barmsijs
grote kruisbekkruisbekwitbandkruisbek
puttercitroensijsEuropese kanarie
sijs
Calcariidae
ijsgorssneeuwgors
gorzen
zwartkopgorsbruinkopgorsgrauwe gors
grijze gorscirlgorsgeelgors
witkopgorsortolaanbruinkeelortolaan
rietgorswilgengorsdwerggors
bosgors
mussen
huismusItaliaanse musSpaanse mus
ringmusrotsmussneeuwvink
prachtvinken

VENETO LINKS

Advertenties
• Veneto Tui Reizen
• Hotels Trivago
• Authentieke reizen naar Veneto
• Veneto Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Venetië
• Gardameer Tui Reizen
• Boeken, ook tweedehands, over VENETO bij Bol.com

Nuttige links

Startpagina Venetië (N)
Startpagina Veneto (N)
Venetië-Nu Online gids voor Venetië (N)
Veneto Foto's Kees Hulsen

Bronnen

www.landenweb.nl/italie

Wikipedia

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems