Landenweb.nl

PARAGUAY
Economie

To read about PARAGUAY in English - click here

Rondreis Paraguay

Economie

Algemeen

Paraguay heeft een markteconomie die opvalt door een grote informele sector. Het betreft dan bijvoorbeeld het exporteren (ook smokkelen) van geïmporteerde goederen naar de buurlanden en de duizenden eenmansbedrijfjes en de straathandel. Door al deze activiteiten is het moeilijk om exact weer te geven hoe het er met de economie van Paraguay voorstaat.

Een hoog percentage van de bevolking haalt zijn inkomen uit landbouwactiviteiten, vaak ook leeft men van de opbrengsten van het eigen stukje land zonder verdere inkomsten. De formele economie groeide in de periode 1995-2009 met gemiddeld 3% per jaar. Hierna kwam Paraguay in een recessie, in 2013 komt het land er weer boven op met een recordgroei van 12%, vooral door de sterk gestegen export. In 2017 groeit de economie met 4,8 %. Het BNP per hoofd van de bevolking bedraagt dan $ 12.800 per jaar. De economie van Paraguay heeft nog steeds veel te lijden van de politieke instabiliteit, corruptie, gebrek aan structurele veranderingen en een slechte infrastructuur. In 2017 leefde 22% van de bevolking onder de armoedegrens.

De industrie is weinig ontwikkeld, vooral als gevolg van het massale aanbod van het land binnengesmokkelde consumptiegoederen. Het aandeel van de verschillende economische sectoren in het bnp was in 2017: landbouw en veeteelt 17,9%, industrie en bouwnijverheid 27,7%, handel en diensten 54,5%. De regering kondigde aan de overheidsuitgaven te verminderen, een aantal staatsbedrijven te privatiseren en een inkomstenbelasting in te voeren. Volgens de officiële cijfers was in 2017 5,7% van de beroepsbevolking werkloos.

Paraguay zal op de lange termijn profiteren van de groeiende investeringen. De dienstensector komt van de grond. De toerismesector groeit, deze industrie heeft echter veel meer capaciteit dan tot nu toe wordt benut.

De economie in Paraguay wordt mede bepaald door het bestaan van de informele sector en door de verbindingen daarvan met de formele economie. De informele economie behelst niet alleen de distributie en doorvoer van elders geproduceerde waren (smokkel), maar ook illegale productie van cd's en software, welke vooral in handen is van Chinezen en vluchtelingen uit Libanon en Syrië. Brazilië en de VS hebben besloten paal en perk te stellen aan deze activiteiten en dringen er bij Paraguay op aan om effectieve acties hiertegen te ondernemen.

advertentie

Landbouw en veeteelt

Traditioneel heeft de uitvoer van landbouw- en veeteeltproducten de basis gevormd voor de economie van Paraguay. Vrijwel de totale landbouwproductie is geconcentreerd in de Región Oriental, waar behalve de nieuwe belangrijke producten als soja(bonen) en katoen vooral de verbouw van maïs, tabak, suikerriet, tarwe, rijst en bananen van belang zijn. Een belangrijk deel van de katoen wordt verbouwd in de mennonietenkolonies in de Chaco.

Van de economisch actieve bevolking is in 2013 26,5% werkzaam in landbouw en veeteelt, 18,5% in de industrie en 55% in handel en diensten. Slechts een klein deel (6%) van het land is als landbouwgrond in gebruik. Ongeveer 10 miljoen ha van de niet gecultiveerde grond is zeer geschikt voor landbouw, met name in het oostelijke deel van Paraguay, wordt niet gebruikt. Sinds enkele jaren wordt hier dan ook door multinationale agro-industriële ondernemingen en door Braziliaanse ondernemers op grote schaal land ontgonnen.

De veehouderij is traditioneel een belangrijke sector; de rundvee- en varkenshouderij produceren vooral voor de export, terwijl de intensieve veehouderij en pluimveeteelt vooral voor de binnenlandse markt produceren.

Het bosareaal, vooral in de Región Oriental, wordt in steeds meer commercieel benut; behalve cederhout en enkele hardhoutsoorten levert de houtkap grote hoeveelheden brandhout op en is in grote delen van Paraguay de enige energiebron. De snelle ontbossing (ca. 125.000 ha per jaar) leidt tot milieuproblemen. Door de opkomst van synthetische vervangingsmiddelen worden bosbouwproducten als tannine, een product van de quebracho-boom, tungolie en caranday-was steeds minder belangrijk als exportartikel.

De visserij stelt nog niet zo veel voor, gezien het feit dat er alleen riviervisserij is.

advertentie

Mijnbouw en energievoorziening

Paraguay is arm aan delfstoffen. Er zijn voorraden aardgas, aardolie, marmer en kwartszand aanwezig maar die kunnen nog niet rendabel geëxploiteerd worden. Voor de energievoorziening is de enorme waterkrachtreserve van de Río Paraná zeer belangrijk. In samenwerking met Brazilië is daar op 17 km van de grens met Argentinië, de grootste waterkrachtcentrale ter wereld, de Itaipúcentrale, gebouwd.

Verder zijn er nog plannen voor een centrale bij Corpus en is sinds 1995, samen met Argentinië, een centrale bij Yacyretá in gebruik. Het merendeel van de hier opgewekte energie wordt naar Brazilië geëxporteerd. Paraguay is daardoor wereldwijd de belangrijkste exporteur van elektriciteit.

advertentie

Industrie en handel

De zwak ontwikkelde industrie is nog steeds overwegend gericht op de verwerking van agrarische producten en hout. De overwegend kleine bedrijven zijn vooral geconcentreerd in en rond Asunción en enkele steden in de Región Oriental. Geproduceerd worden vleesconserven, diepgevroren vlees en vleesextracten, gezaagd hout en triplex, meubelen, voedingsmiddelen, dranken, tabaksartikelen, leer, textiel, cement, suiker en tannine.

Van de totale geregistreerde uitvoer zijn de belangrijkste producten katoen, sojabonen, gevolgd door hout, plantaardige oliën en vlees; op grote schaal worden wapens, narcotica, drank, sigaretten en vee gesmokkeld. De belangrijkste exportpartners zijn Brazilië, Argentinië. Rusland en Chili. In 2017 werd er voor $11,7 miljard geëxporteerd.

Van de geregistreerde invoer vormen consumentengoederen, aardolie, grondstoffen, machines en transportmaterieel de belangrijkste posten. De belangrijkste importpartners zijn Brazilië, de Verenigde Staten, Argentinië, en China. In 2017 werd er voor $11,4 miljard geïmporteerd. Paraguay beschikt over vrijhavenfaciliteiten in Argentinië (Buenos Aires), Chili (Antofagasta), Brazilië (Santos en Paranagua).

Verkeer

Transportproblemen vormen een belangrijk obstakel voor de ontwikkeling van grote delen van Paraguay. Een positieve ontwikkeling is dat tussen Asunción en de grens met Bolivia de Trans Chaco Highway is aangelegd waardoor het Chaco-gebied eindelijk ontsloten is. De lengte van het wegennet bedraagt ca. 35.000 km, waarvan de helft is geasfalteerd.

De enige spoorlijn is sinds 1961 in handen van de overheid en maar ca. 400 km lang. Deze met houtgestookte locomotieven trekken een soort museumtrein

De binnenvaart is wel van belang voor de economie: de haven van Asunción is via de Río Paraguay en de Río Paraná bereikbaar voor grote schepen (wel 950 mijl van de oceaan) en dezelfde rivieren zijn van belang voor de binnenlandse scheepvaart met kleinere schepen. De Flota Mercante del Estado is het staatsscheepvaartbedrijf maar er wordt overwogen om dat bedrijf gedeeltelijk te privatiseren.

De nationale luchtvaartmaatschappij is de Lineas Aéreas Paraguayas (LAP) en Asunción en Ciudad del Este hebben een internationale luchthaven. De binnenlandse vluchten worden onderhouden door de TAM die de beschikking heeft over een groot aantal kleine vliegvelden en landingsstrips.

PARAGUAY LINKS

Advertenties
• Vliegennaar.nl | Vliegtickets Paraguay
• Hotels Trivago
• Autoverhuur Sunny Cars Paraguay
• Hotels Paraguay
• Boeken, ook tweedehands, over PARAGUAY bij Bol.com

Nuttige links

Paraguay Foto's
Paraguay Start België (N)
Paraguay Startnederland (N+E)
Reisinformatie Paraguay (N)
Reizendoejezo - Paraguay (N)
Rondreis Paraguay (N)

Bronnen

Bernhardson, W. / Argentina, Uruguay & Paraguay

Lonely Planet

Kleinpenning, J. / Paraguay

Koninklijk Instituut voor de Tropen

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems