Landenweb.nl

SYRIE
 

Basisgegevens
  Officiële
  landstaal
  Arabisch
  Hoofdstad  Damascus
  Oppervlakte  185.180 km²
  Inwoners  18.470.481
  (mei 2019)
  Munteenheid  Syrisch pond
  (SYP)
  Tijdsverschil  +1 (zomer +2)
  Web  .sy
  Code.  SYR
  Tel.  +963

Steden SYRIE

Damascus

Geografie en Landschap

Geografie

Syrië ligt in het Midden-Oosten. Syrië grenst aan de Middellandse Zee en ligt tussen Turkije en Libanon. Verder grenst het aan Israël, Jordanië en Irak. De oppervlakte van Syrië is 185.180 vierkante kilometer. Syrië is daarmee ongeveer 4,5 keer zo groot als Nederland.

advertentie

Syrië SatellietfotoPhoto: Publiek Domein

advertentie

Landschap

Syrië bestaat voor het grootste deel uit woestijn, omsloten door een deel van de zogenaamde 'vruchtbare halve maan'. Deze 'halve maan' loopt vanaf de Perzische Golf in Irak langs de Eufraat en de Tigris naar het noorden. Daarna buigt hij af naar het westen en loopt dan verder zuidwaarts langs de kust van Syrië, Libanon en Israël. De hoogste berg in het Anti-Libanon-gebergte is de Hermon (2814 meter). Zijn besneeuwde top is vanuit Damascus al zichtbaar. Een aantal groene oases onderbreekt de kale, geelgrijze vlakten van de Syrische steppewoestijn.

advertentie

Hermon, hoogste berg van SyriëPhoto: VBeivushtang in het publieke domein

Klimaat en Weer

Syrië heeft een subtropisch klimaat langs de kust en een (woestijn) landklimaat in het centrale en oostelijke deel met hete zomers en relatief koude winters. Qua temperatuur betekent dat de winters koud en regenachtig kunnen zijn en de zomers bloedheet. In april, mei en juni en in september, oktober en november is de temperatuur met een gemiddelde temperatuur van twintig graden het aangenaamst.

Planten en Dieren

Planten

Het regenrijke gebied van West-Syrië is in het voorjaar bedekt met bloemen als blauwe lupine, rode hibiscus, roze koekoeksbloem en paarse distel. De cyclaam bloeit al in december. Oleanderstruiken groeien volop in de wadi's. De meest voorkomende bomen in de berggebieden zijn pijnbomen, eiken en cipressen. Veelvoorkomende bomen zijn de ceder, cipres, den, eik, johannesbroodboom, olijf, palm en tamarinde. Jasmijn is de (niet officiële) bloem van Syrië.

Dieren

Alleen de allersterkste dieren kunnen overleven in de woestijn. De ibex en gazelle zijn bijna verdwenen. Alleen in het onbegaanbare, bergachtige gebied rond de Dode Zee komen deze soorten nog voor. Verder komen nog voor de flamingo, klipdas, pelikaan, stekelvarken en de wolf.

De nationale vogel van Syrië is de havik, die ook in het wapen van Syrië is opgenomen.

Geschiedenis

Van het Ottomaanse rijk tot zelfstandige staat

Als onderdeel van het Ottomaanse rijk bestond Syrië tussen 1516 en 1914 uit een gebied dat ook Libanon, Israël en Jordanië omvatte. Het huidige Syrië ontstond aan het einde van de Eerste Wereldoorlog na het uiteenvallen van het Ottomaanse rijk. Nadat het gebied in 1920 een Frans mandaatgebied werd. In 1941 werd Syrië officieel door Frankrijk erkend, maar het land werd pas de-facto onafhankelijk toen de Franse en Britse troepen zich in 1946 hadden teruggetrokken. Nadat in 1950 de eerste Syrische grondwet tot stand was gekomen, maakte Syrië vanaf 1958 tot 1961 samen met Egypte deel uit van de Verenigde Arabische Republiek. Een staatsgreep in Damascus maakte echter een einde aan dit pan-arabische initiatief en uiteindelijk nam de Ba'ath-partij (een Arabisch socialistische, seculier georiënteerde partij) de macht over in 1963. Vier jaar later, in juni 1967, verloor Syrië de Golan aan Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog.

Periode Hafez al-Assad

In november 1970 trok Hafez al-Assad, een Alawiet die een snel carrière had gemaakt bij de Syrische strijdkrachten en de Baath-Partij, na een (bloedeloze) staatsgreep de macht naar zich toe. Een jaar later, in maart 1971, werd hij in een referendum gekozen tot president van Syrië. Een poging de Golan op Israël te heroveren tijdens de Yom Kippur-oorlog in oktober 1973 mislukte, waarna een jaar later een staakt-het-vuren tussen beide landen werd overeengekomen. Sindsdien is het terugkrijgen van de Golan een van de centraal thema in het buitenlandse beleid van Syrië. Ondanks de (internationaal-) politieke en economische problemen waarmee het land tijdens zijn dertigjarige bewind werd geconfronteerd, is Assad er in geslaagd Syrië de nodige interne stabiliteit te brengen en het land tot een speler van betekenis te maken in het Midden-Oosten.

Bashar Al-Assad komt aan de macht

Na het overlijden van Hafez Al-Assad op 10 juni 2000 werd hij opgevolgd door zijn zoon Bashar Al-Assad. De nieuwe president heeft zich o.a. tot taak gesteld Syrië te moderniseren en heeft aangegeven (voorzichtige) economische en maatschappelijke hervormingen te willen doorvoeren. Of hij daarin slaagt en of er ook politieke veranderingen zullen plaatsvinden moet echter nog blijken.

In mei 2002 wordt Syrië door president Bush genoemd als één van de landen van de"as van het kwaad" In september 2003 benoemt president Asad Mohammed Naji al-Otari tot premier. In 2004 besluiten de Verenigde Staten tot economische sancties tegen Syrië vanwege wat zij noemen steun aan het terrorisme. In 2005 en 2006 blijft de situatie gespannen mede vanwege de moord op de Libanese ex-premier Hariri en de vermeende betrokkenheid van Syrië hierbij. In 2007 wordt Asad herkozen als president. In juli 2008 bezoekt president Asad Sarkozy in Parijs, dit betekent het einde van het politieke isolement van Syrië door het westen. In oktober 2008 knopen Libanon en Syrie voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van de landen diplomatieke betrekkingen aan. In april 2009 wordt Mohammed Zuhair al-Siddiq een officier van de Syrische veiligheidsdienst in Dubai gearresteerd. Hij was getuige van de moord op de Libanese premier Rafik Hariri. Voor het eerst in vijf jaar benoemen de VS in februari 2010 een ambassadeur in Syrië. In mei 2010 worden sancties tegen Syrië hernieuwd vanwege de steun van Syrië aan terroristische groeperingen.

Burgeroorlog

Sinds 2011 woedt er in Syrië een burgeroorlog. De burgeroorlog heeft nu (maart 2014) al minstens 100.000 burgers het leven gekost. Gemiddeld komen daar 5000 doden per maand bij. 6,5 miljoen mensen moesten huis en haard verlaten. Ruim 2 miljoen mensen vluchtten naar buurlanden zoals Jordanië en Libanon. Vluchtelingenkampen kunnen de groeiende instroom nauwelijks aan. Ook vanuit Nederland zijn er Jihadstrijders betrokken bij het conflict. De VN staat tot nu toe machteloos tegen het geweld. Een klein succes is wel de afgedwongen vernietiging van chemische wapens dat is in juni 2014 afgerond. In 2015 en 2016 gaat het conflict verder met steeds meer spelers. De Verenigde Staten en bondgenoten, Rusland, Turkije en de Koerden roeren zich in de burgeroorlog, alle met eigen belangen en een eigen agenda. Ondertussen gaat de afbraak verder met als dieptepunten de vernietiging van Palmira door Islamitische Staat en de bombardementen op Aleppo in september en oktober van 2016. In 2017 wordt Islamitische Staat steeds verder teruggedrongen. Poetin brengt in december 2017 een bezooek aan Syrië en verklaart dat de Russische strijdkrachten hun taak hebben volbracht. Begin 2018 is de situatie nog zeer instabiel met veel strijdende partijen.

Bevolking

In Syrië wonen 18.028.549 mensen (2014). De bevolkingsdichtheid bedraagt ongeveer 97 inwoners per vierkante kilometer.

Taal

Arabisch is de officiële taal van Syrië. Verder wordt er nog Koerdisch, Armeens, Turks, Aramees, Frans en wat Engels gesproken.

Enkele uitspraakregels van het Arabisch:

Er bestaat geen vaste Nederlandse schrijfwijze voor Arabische woorden. De namen worden geschreven zoals ze uitgesproken worden. Aqaba kan dus net zogoed als Akaba gespeld worden.

Het Arabische schrift wordt van rechts naar links geschreven en bestaat uit 28 medeklinkers. Klinkers worden niet geschreven en daardoor ontstaan er verschillende Latijnse schrijfwijzen voor één-en-hetzelfde woord. Arabische cijfers worden van links naar rechts geschreven.

Enkele woorden en zinnen:

NederlandsArabisch
Eenwahed, vrouwelijk: wahda
Tweeetnen
Drietalata
Tien‘ashra
Honderdmeyya
Duizend‘alf
Zondagyom el had
Woensdagyom el ’arba’
Ja‘aywa
Neela’
Zomersef
Wintersheta
Waar is het hotel?fen el fondok?
Hoe laat is het?essa’a kam?
Hoe heet u?‘esm-ak ‘ak? (man)
Hoe heet u?‘esm-ek ‘eh? (vrouw)
Hebt u wisselgeld?‘andokom fakka?

Godsdienst

De meeste Syriërs hangen de soennitische variant van de Islam aan (70%). De rest van de bevolking is Sjiietisch, Alawiet of Christen.

Samenleving

Staatsinrichting

Syrië is een seculiere staat die wordt bestuurd door een regime dat steunt op een kleine machtsgroep die goeddeels tot de Alawietische religieuze minderheid behoort. Na de machtsgreep van Assad in 1971 werd de voorlopige grondwet van 1969 aangepast om de president meer macht te verlenen. De president wordt gekozen voor een periode van zeven jaar en is niet alleen staatshoofd, maar tevens opperbevelhebber van de strijdkrachten en secretaris-generaal van de Ba'ath partij. Hij is bovendien gemachtigd vice-presidenten, de minister president en de raad van ministers te benoemen en te ontslaan. In 1973 is de aangepaste grondwet door middel van een referendum bekrachtigd.

De grondwet omschrijft de Syrische Arabische Republiek als een democratisch-socialistische volksrepubliek, geleid door de Ba'ath partij. Hoewel de uitvoerende macht in naam bij de raad van ministers berust, is het de president die de belangrijkste beslissingen neemt. De in 1998 samengestelde volksvertegenwoordiging keurt het beleid van het regime zonder wezenlijk debat goed. De volksvertegenwoordiging wordt gedomineerd door het Nationale Progressieve Front, sinds 1972 een coalitie van zes partijen, waarbinnen de Arabisch Socialistische Ba'ath Partij almachtig is. De Ba'ath partij heeft een absolute meerderheid van zetels in de volksvertegenwoordiging.

Na het overlijden van Hafez Al-Assad heeft het Syrische parlement de grondwet aangepast, waardoor de minimumleeftijd van de president is verlaagd van 40 naar 34 jaar. Dit was een eerste stap om de opvolging van Hafez Al-Assad door zijn zoon Bashar Al-Assad mogelijk te maken. Nadat het parlement en de Ba’ath-partij hun steun hadden uitgesproken voor de kandidaatstelling van Bashar voor het presidentschap, ging op 10 juli 2000 97,29% van de uitgebrachte stemmen akkoord met zijn nominatie tijdens een nationaal referendum. Een week later, op 17 juli, werd Bashar Al-Assad geïnaugureerd als de nieuwe president van Syrië.

Politiek

Het binnenlandse beleid is, naast sociaal-economische ontwikkeling, gericht op het in stand houden van bestaande machtsstructuren. Het politieke bestel rust hierbij op vier pijlers, te weten: de strijdkrachten, de veiligheidsdiensten, de bureaucratie en de Ba'ath-partij. Als instrument om het land in hun greep te houden gebruiken de machthebbers een uitgebreid netwerk van veiligheidsdiensten. De in 1963 afgekondigde noodtoestand, welke nog immer van kracht is en wordt gerechtvaardigd met het argument dat Syrië zich ten opzichte van Israël in staat van oorlog bevindt, biedt de veiligheidsdiensten een basis om buiten enige justitiële controle te opereren.

Tegen alles wat wordt gezien als strijdig met de door de socialistische Ba'ath-partij gecreëerde staatsorde wordt streng opgetreden. Hoewel Syrië algemeen wordt gezien als een relatief stabiel land met goede basisvoorzieningen, is dit ten koste gegaan van de individuele vrijheden. Het aantreden van Bashar Al-Assad zou in deze een ommekeer kunnen betekenen, het is echter nog te vroeg om hierop vooruit te lopen. Het ligt in de lijn der verwachting dat binnenkort een nieuwe regering zal worden gepresenteerd. Pas als bekend is wie hierin zitting zullen hebben, zal meer duidelijk worden over de koers van het huidige bewind in Damascus.

De actuele politieke situatie staat beschreven in het hoofdstuk geschiedenis.

Economie

De Syrische economie was tot de ineenstorting van de Sovjet-Unie op staatssocialistische leest geschoeid. In de tweede helft van de jaren tachtig vond een ernstige financiële en economische crisis plaats, die tezamen met het wegvallen van de Sovjet steun het regime noopte de bakens enigszins te verzetten en meer ruimte te scheppen voor particulier initiatief. Na de Golfoorlog, waar Syrië de kant van de anti-Irak-coalitie koos, kwam er een stroom Arabisch geld naar Syrië op gang, welke zorgde voor een belangrijke economische opleving. Van 1990 tot 1995 groeide, ook mede dank zij een belangrijke toename van olie- en landbouwproductie, de economie met gemiddeld 6% per jaar.

Ondanks de bescheiden economische groei en hervormingen voor het uitbreken van de onrust blijft de Syrische economie verslechteren vanwege het aanhoudende conflict dat begon in 2011. De economie zakte in 2013 verder in als gevolg van internationale sancties, enorme schade aan infrastructuur, verminderde binnenlandse consumptie en productie en scherp stijgende inflatie. De overheid heeft moeite om de effecten van de economische teruggang, waaronder afnemende deviezenreserves, een stijgende begroting en de tekorten op de handelsbalans en de dalende waarde van de Syrische pond aan te pakken. Het BNP per hoofd van de bevolking is $ 2.900 (2015). Van de laatste jaren zijn geen cijfers voorhanden.

Door het aanhoudende conflict en de economische achteruitgang is er een humanitaire crisis ontstaan en is er behoefte aan internationale hulp. De economische beperkingen op lange termijn omvatten buitenlandse handelsbarrières, dalende olieproductie, hoge werkloosheid, stijgende begrotingstekorten, toenemende druk op de watervoorziening veroorzaakt door intensieve landbouw, snelle bevolkingsgroei en waterverontreiniging.

Vakantie en Bezienswaardigheden

Syrië is momenteel een van de minst waarschijnlijke bestemmingen om op vakantie te gaan. Raadpleeg het advies van het ministerie van Buitenlandse zaken. Maar voor betere tijden, hier toch een korte opsomming van de bezienswaardigheden van Syrië.

Damascus is de hoofdstad van Syrië en je kunt er de volgende gebouwen zien. De Byzantijnse Arcade is een overblijfsel van de tempel van Jupiter, die werd gebouwd tijdens het Romeinse Rijk. Vandaag de dag wordt het plein wordt gebruikt door de lokale bevolking als een marktplaats.

De Ummayyad Moskee staat aan de overkant van de Byzantijnse Arcade en staat bekend als de Grote Moskee van Damascus. Deze oude structuur werd oorspronkelijk gebouwd door de Romeinse keizer Constantinopel I om St. Johannes de Doper te eren, een belangrijke religieuze figuur in zowel de islam en het christendom. Binnen de moskee zie je een heiligdom waarvan wordt gezegd dat het hoofd van Johannes de Doper zou bevatten.

De Oude Stad is een ommuurde stad waar je oude gebouwen, huizen en oude muren ziet die werden gebouwd op tijdens het ontstaan van de stad. Het Hejaz spoorwegstation is een van de meest bezochte plaatsen in Damascus. Het gebouw werd gebouwd tijdens de laatste dagen van het Ottomaanse Rijk. Hier vindt je prachtige geschilderde muren en plafonds die zijn versierd met glas in lood ramen. Zie verder ook de Damascus pagina van Landenweb.

De oude ruïnes van Palmyra liggen in een oase in de Syrische woestijn. De oude stad viel in onbruik vanaf het jaar 1500, Hoewel veel van het oude Palmyra in puin ligt, zijn er een door de eeuwen heen een aantal prachtige bouwwerken overgebleven. Het meest bekende Palmyreense monument is de Tempel van Baäl-Shamin, die werd beschouwd als het belangrijkste religieuze gebouw in het Midden-Oosten uit de eerste eeuw na Christus. Het was oorspronkelijk een hellenistische tempel, waarvan slechts enkele fragmenten overbleven. De tempel heeft een centraal heiligdom met Korinthische zuilen. Bij het verkennen van de tempel moeten bezoekers zeker eens kijken naar de lateien van de tempel met fijn houtsnijwerk. Vanaf de tempel kun je wandelen langs de Grote Colonnade die oorspronkelijk een mijl lang was en bestond uit ongeveer 1.500 Korinthische zuilen. Aan de ene kant van de zuilengalerij, kunnen bezoekers de rijkelijk gedecoreerde monumentale boog van Palmyra bewonderen. De agora, het theater, en het huis van de Senaat staan aan het zuidelijke einde van de colonnade. Toeristen kunnen ook naar de Vallei van de Graven, die bestaat uit een reeks van grootschalige grafmonumenten en graven.

Klik op de menuknop bovenaan het scherm voor meer informatie

SYRIE LINKS

Advertenties
• Syrie Vliegtickets.nl
• Hotels Syrie
• Tradetracker plaats advertenties en verdien geld
• Boeken, ook tweedehands, over SYRIE bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Syrië (N)
Reizendoejezo - Syrië (N)
Rondreis Syrië (N)
Syrië Startnederland (N)
Telefoongids Syrië (N)