Steden EGYPTE

EGYPTE   
To read about EGYPT in English - click here

Wil je persoonlijke reistips ontvangen? Klik hier.

Islam

93% van de Egyptische bevolking belijdt de soennitische islam, de officiële staatsgodsdienst. De vrije uitoefening van christendom en jodendom wordt echter in de grondwet gegarandeerd.
Dit betekent niet dat Egypte een islamitische staat is met een zuivere islamitische wetgeving. Moslimfundamentalisten streven dit wel na, en komen daardoor vaak in conflict met de overheid. Een van de belangrijkste grondleggers van het hedendaagse fundamentalisme is de Egyptenaar Sayyid Qutb, in 1906 geboren in de provincie Asyut. Hij predikt de gewapende strijd, de ‘jihad’, Zijn boek daarover, ‘Ma’lim fi’l-Tarikh’, werd de politieke bijbel van de fundamentalisten. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw plegen verschillende fundamentalistische groeperingen aanslagen, o.a. de moord op president Sadat in 1981. Begin jaren negentig verhevigde het geweld en sinds de zomer van 1992 worden er ook aanslagen op buitenlandse toeristen gepleegd.
Centraal in de islam staat het geloof in de ene God, die via openbaringen aan een reeks profeten zijn wil aan de mens kenbaar heeft gemaakt. Moslims geloven dat een koopman uit Mekka, Mohammed, Gods afsluitende openbaring ontving, en hij wordt daarom als het Zegel der Profeten beschouwd. Die afsluitende openbaring is vastgelegd in de Koran, die twintig jaar na de dood van Mohammed gereed was. Mohammed zelf wees geen opvolger aan en na zijn dood werd de jonge islamitische gemeenschap al snel verscheurd door opvolgingstwisten.
Er ontstond een strijd tussen moslims die de Koran wilden toetsen aan de menselijke rede en zij die vasthielden aan de letterlijkheid van de geopenbaarde tekst. De traditionalisten verzetten zich hevig tegen rationalisten, de modern denkende intellectuelen. De traditionalisten houden zich vast aan de letterlijkheid van de geopenbaarde korantekst, aan de uitspraken, ‘hadith’, van de profeet, en aan diens handelwijzen, de ‘soenna’. Deze drie vormen de basis van het islamitische plichtenrecht, de ‘shari’a’.
Volgens de soennieten komt iedere goede moslim in aanmerking om Mohammed op te volgen, en door het volk moet worden aangewezen. In de praktijk gebeurt dat door en raad van schriftgeleerde, die ‘ulama’ wordt genoemd.
Sjiieten erkennen als leider van de islamieten alleen de afstammelingen van de in 661 vermoorde Ali, die met Mohammed’s dochter Fatima getrouwd was. Alleen zij bezitten esoterische kennis die, afkomstig van Mohammed, via een erfelijke lijn van onfeilbaar geachte imams wordt doorgegeven. Sjiieten maken ca. tien procent van de moslims uit. Het belangrijkste sjiitische land is Iran.

Koptische Kerk

De grootste religieuze minderheid vormen de Kopten (6%). De Kopten leven vooral in Caïro, Centraal-Egypte (al-Minya, Asyut Sawhag) en Alexandië.
Aan het hoofd van de Koptische Orthodoxe Kerk staat de patriarch (paus) van Alexandrië. Deze patriarch wordt beschouwd als de opvolger van de apostel Marcus, die volgens de overleveringen het christendom in de 1e eeuw naar Egypte gebracht hebben. Tegen de 4e eeuw was het christendom de officiële godsdienst van Egypte.
De Egyptische christenen splitsten zich af van de orthodoxe kerk nadat het Concilie van Chalcedon in 451 had vastgesteld dat Christus een menselijke en goddelijke natuur bezat. Dioscorus, patriarch van Alexandrië, aanvaardde deze definitie niet: hij geloofde alleen in de goddelijkheid van Christus (monofysieten). Het St.-Antoniusklooster dat in 361-363 in het Rode Zeegebergte werd gebouwd, is het oudste Koptische klooster van Egypte.
De huidige Koptische paus Shenouda III kwam aan de macht onder president Sadat. Van een stoffige kerk heeft hij van de Koptische Kerk een springlevende gemeenschap gemaakt. Wat de belangen en rechten van de Kopten betreft is hij ook zeer strijdbaar. Dat liep zover uit de hand dat hij in 1981 door Sadat als paus geschorst werd en in een klooster opgesloten werd. Allerlei moslimbewegingen en speciaal fundamentalisten ageren fel tegen de Kopten, en moorden, branden en molestaties komen zeer regelmatig voor.

Diverse groeperingen

Behalve de Kopten zijn er ongeveer een kwart miljoen andere christelijke minderheidsgroeperingen, waartoe onder andere Grieks-orthodoxen, rooms-katholieken, Armeens-orthodoxen en protestanten behoren.
Vooral in het zuiden, waar de mensen zich veel minder sterk met de Arabieren hebben vermengd, is het oude, pre-islamitische Egyptische geloof nog niet helemaal verdwenen. De mensen zijn daar vaak nog erg bijgelovig.

Joden

In de grote steden bevinden zich kleine joodse gemeenschappen, voornamelijk bestaande uit bejaarde joden. Daardoor is het jodendom als religie gedoemd uit de Egyptische maatschappij te verdwijnen. Met de stichting van de staat Israël in 1948 vertrokken de meeste joden uit Egypte.
De Ben Ezra-synagoge in Oud-Caïro, het oudste monument voor de joden in Egypte, wordt nog wel in stand gehouden. Nog in de jaren tachtig werd de synagoge uitgebreid gerenoveerd. Voor diensten wordt hij echter niet meer gebruikt.

Egyptische goden

Over het algemeen hadden de goden van de oude Egyptenaren meerdere verschijningsvormen, overeenkomstig hun verschillende eigenschappen. De meeste goden werden in een bepaalde plaats of streek vereerd, sommigen wisten het tot rijksgod te schoppen.
Veel goden werden in dierlijke gedaantes afgebeeld. Daarbij werd eigenlijk niet het dier zelf vereerd, maar meer de kracht waarmee het geassocieerd werd. In de Late Tijd veranderde de dierenverering van karakter en werden de met de goden verbonden dieren zelf als heilig beschouwd.

Belangrijke goden waren:

AMON

God van de wind en de ‘levensadem’. Werd later beschermgod van Thebe en was tijdens het Nieuwe Rijk als Amon-Ra rijksgod van Egypte. Werd altijd afgebeeld als een menselijke gedaante, met een kroon met twee lange veren.

ANUBIS

God van de mummificatie en beschermer/gids van de doden in de onderwereld. Hij werd altijd voorgesteld als een zwarte liggende jakhals of hond. Ook wel als een met de kop van jakhals of hond.

APIS

De ‘heilige stier van Memphis’ was het symbool van kracht en viriliteit. Hij werd afgebeeld als een overwegend zwarte stier met een witte, driehoekige vlek op het voorhoofd en een zonneschijf met opgerichte cobra tussen de horens.

HATHOR

Hemelgodin, godin van muziek, dans, vreugde en liefde en beschermster van vrouwen. Werd voorgesteld als koe of als vrouw met koeienkop of -oren, met de zonneschijf tussen de horens.

ISIS

Symbool van toegewijd moederschap. Werd voorgesteld als vrouw met een troon op het hoofd, of met koeienhoorns, een zonneschijf en een troon.

OSIRIS

Vruchtbaarheidsgod, later algemeen geassocieerd met de vruchtbaarheid van de bodem en de Nijl en de groei van de gewassen. Werd later ook heerser van het dodenrijk. Werd afgebeeld in mummiewindsels, met een groene huid, een met veren afgezette kroon en tekens van koninklijke en goddelijke macht: scepter, kromstaf en dorsvlegel.

RA

Zonnegod die zich manifesteerde als de zonneschijf. Ra werd voorgesteld als een man met de kop van een valk, met daarop een zonneschijf, omgeven door de ‘uraeus’ of opgerichte cobra.

SETH

Was het symbool van destructieve krachten, met name de woestijn, het onweer en de droge wind. Werd afgebeeld als mens met de kop van een afschrikwekkend fantasiedier en een dubbele kroon.

THOT

God van maten, rekenkunde, wetenschap en kennis. Hij werd voorgesteld als een ibis of baviaan, of als een man met een ibiskop, het schrijfgerei in de hand.

To read about EGYPT in English - click here

EGYPTE LINKS

Advertenties
• Fox verre reizen van ANWB
• Naar Egypte met Sunweb
• D-Reizen Egypte
• Egypte Kras Reizen
• Egypte Vliegtickets.nl
• Djoser Rondreizen Egypte
• Egypte Tui Reizen
• De mooiste Nijlcruises in Egypte
• Egypte Vliegvakanties WTC
• Rondreizen Egtpte
• Egypte Hotels
• Ferry overtochten van en naar Egypte
• Autoverhuur Sunny Cars Egypte
• Cairo Vliegtickets Tix.nl

Nuttige links

Dieren in Egypte (N)
Egypte City.nu (N)
Egypte Favorietje (N)
Egypte informatie - Reizendoejezo (N)
Egypte Reisstart (N+E)
Egypte StartBelgië (N)
Lies en Teijes Reiswebsite (N+E)
Reisinformatie Egypte (N)
Rondreis door Egypte (N)
Rondreis Egypte (N)
Uitgebreid Foto- en Reisverslag Egypte (N)
Artikelen en Reisverhalen over EGYPTE
  Cairo Luxor Aswan in Eypte  Cruise op de Nijl
  Excursies in Egypte met Nederlan..  Egypte Reisverslag
  Tips voor Egypte vakanties  Vakantieland Egypte
  Rondreis Egypte

Bronnen

Ambros, E. / Egypte
Het Spectrum

Botje, H. / Egypte : mensen, politiek, economie, cultuur, milieu
Koninklijk Instituut voor de Tropen

Dunford, J. / Egypte
Van Reemst

Grünfeld, R. / Reishandboek Egypte
Elmar

Innemee, K. / Egypte
Gottmer/Becht

Kreissl, B. / Egypte
Elmar

Laet, R. de
Egypte

Rooi, M. de / Egypte
ANWB

Sattin, A. / Egypte
Van Reemst

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt september 2020
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems