Landenweb.nl

RUSLAND
Godsdienst

To read about RUSSIA in English - click here

Rusland verre reizen van ANWB

Steden RUSLAND

MoskouSint-petersburg

Godsdienst

advertentie

16e eeuws icoon St Geoarge en de draakFoto: Publiek domein

De Russisch-orthodoxe Kerk (Russkaya Pravoslavnaya Tserkov) is uit het Byzantijnse (Grieks Orthodoxe) geloof ontstaan. De Russische vorst Vladimir I van Kiev wilde met Anna, de zuster van de Byzantijnse keizer, trouwen. Hij kreeg echter geen toestemming omdat hij een ‘heiden’ was en werd gedwongen zich eerst te laten dopen en het orthodoxe geloof aan te nemen. Vladimir en zijn hele volk werden in 988 orthodox gedoopt en daarna mocht hij met Anna trouwen.

In 1448 werd de Russisch-orthodoxe Kerk onafhankelijk van het patriarchaat van Constantinopel en werd tot 1905 als enige staatskerk in Rusland erkend. De Russisch-orthodoxe kerk is nu de grootste van alle oosterse kerken met ongeveer 100 miljoen leden; hiertoe behoren ook de Witrussisch orthodoxe Kerk en de Orthodoxe Kerk van Oekraïne. De patriarch (ook: metropoliet of aartsbisschop) van Moskou staat sinds 1589 aan het hoofd van de Russisch-orthodoxe Kerk.

Tijdens en na de Russische Revolutie van 1917 werd de vrijheid van de kerk in Rusland steeds verder aan banden gelegd en priesters, bisschoppenen gelovigen gevangen genomen. In 1938 waren bijna alle kerken in de Sovjet-Unie gesloten. In 1961 trad de Russisch-orthodoxe Kerk toe tot de Wereldraad van Kerken en na 1990 mochten er weer nieuwe kerken en kloosters gebouwd worden. Ook godsdienstonderwijs werd weer mogelijk en de scheiding tussen kerk en staat werd in 1997 officieel in de wet vastgelegd.

In 2002 werd een plechtige dienst gehouden ter gelegenheid van de legging van de eerste steen van de nieuwe Russisch-orthodoxe kerk in Rotterdam, het eerste originele Russisch-orthodoxe kerkgebouw in Nederland.

advertentie

Kathedraal van Christus de verlosser in MoskouFoto: Dudva CC 3.0 Unported no changes made

Veel van de liturgie en riten van de Russisch-orthodoxe Kerk komen overeen met die van de andere Oosters-orthodoxe Kerken, zoals de Grieks-orthodoxe Kerk. Zo slaan Russisch-orthodoxen ook een kruis van het voorhoofd, via de rechterschouder naar de linkerschouder. In de jaren '50 van de 17e eeuw voerde de toenmalige patriarch van Moskou, Nikon, hervormingen door in de Russisch-orthodoxe leer. Zo moeten de gelovigen voortaan weer met 3 vingers een kruisteken slaan in plaats van met twee. Veel gelovigen zijn tegen deze hervormingen en onder leiding van protopope Avvakum scheiden zij zich af van de Russisch-orthodoxe kerk van Nikon. Zij noemen zichzelf oudgelovigen. De Russisch-orthodoxe kerk deed hen echter in de ban en noemde hen schismatici. De banvloek werd pas in 1971 weer door de officiële Russisch-orthodoxe Kerk opgeheven.

Beslissend onderscheid tussen de grote Griekse en Slavische kerken en het westerse katholieke en protestantse christendom is dat de oosterse kerken de vergoddelijking van de wereld en de opstanding van Christus benadrukken, terwijl de westerse theologie de nadruk legt op verzoening van de schuld aan het kruis en de vergeving.

Ca. 82% van de totale Russische bevolking is christen. Naast de Russisch-orthodoxen zijn er in Rusland rooms-katholieken (m.n. in Moskou en Siberië), baptisten, joden en islamieten (voornamelijk soennitische Tataren, Basjkiren en Tsjetsjenen).

Onder de nomadische volken in Siberië, met name onder de Kalmukken, bevinden zich aanhangers van het boeddhisme.

De meeste Mari en een deel van de Oedmoerten zijn animisten en shamanisten.

advertentie

RUSLAND LINKS

Advertenties
• Rusland Hotels
• Djoser Rondreis Rusland
• Transsiberië Express
• Hotels Trivago
• Rondreizen Rusland
• Autoverhuur Sunny Cars Rusland
• Transport Rusland - TTS Quality Logistics B.VRusland
• Boeken, ook tweedehands, over RUSLAND bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Rusland (N)
Reizendoejezo – Rusland (N)
Rondreis door Rusland (N)
Rondreis Rusland (N)
Rusland Foto's

Bronnen

Graaf, A. van der / Reis-handboek Sovjet-Unie

Elmar

Rusland, Centraal-Azië en de Kaukasus

The Reader’s Digest,

Russia & Belarus

Lonely Planet

Te gast in Rusland

Informatie Verre Reizen

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems