Landenweb.nl

RUSLAND
Planten en Dieren

To read about RUSSIA in English - click here

Rusland verre reizen van ANWB

Steden RUSLAND

MoskouSint-petersburg

Planten en dDieren

Planten

advertentie

Berken RuslandFoto: Brian Jeffery Beggerly CC 2.0 Generic no changes made

De flora van Rusland staat sterk onder invloed van het continentale klimaat. De vegetatie kan van het noorden naar het zuiden verdeeld worden in toendra-, taiga-, loofbos-, steppe- en woestijngebieden.

De toendra strekt zich uit tot enkele honderden kilometers ten zuiden van de Noordelijke IJszee. De arctische toendra, op de eilanden en de noordelijkste delen van het vasteland, is boomloos en er komen zelfs nauwelijks struiken voor. De vegetatie bestaat vooral uit mossen en korstmossen, waaronder rendiermossen. De brede zuidelijke toendra is wat meer begroeid met dwergstruiken op, zoals veengebieden met veenmos voor, vooral (12 soorten) berken (de nationale boom van Rusland), sparren, lariksen, jeneverbessen, heidesoorten en wilgen.

advertentie

Taiga RuslandFoto: Elkwiki CC 3.0 Unported no changes made

De taiga wordt gekenmerkt door een landschap van naaldbossen met veel meren en moerassen. Spar en grove den domineren veelal, verder naar het oosten treden Larix sibirica, Abies sibirica en Pinus sibirica op. In de ondergroei zijn bosbessoorten kenmerkend, zoals berendruif, veenbes en bosbes. De naaldbossen van de taiga gaat via gemengd bos met zilverberk en ratelpopulier en eik, en in Europees Rusland met haagbeuk en taxus, over in een zone van loofbos, met uiteenlopende bomen als iepen, essen, esdoorns, linden, elzen en in het westen de beuk. Veel van deze bossen zijn echter vernietigd en de moerassen zijn hier voor een goed deel drooggelegd.

advertentie

Vedergras RuslandFoto: Le Loup Gris CC 3.0 Unported no changes made

Een brede gordel van boomsteppen, met vooral eik in het westen en berk in het oosten, vormt een overgang naar de zone van grassteppen, die vooral het gebied van de vruchtbare zwarte aarde beslaat en grotendeels in cultuur is gebracht. In de steppen domineert vedergras, zwenkgras, fakkelgras en alsemsoorten. In het voorjaar, tijdens de regenperiode, verandert de steppe in een kleurig bloementapijt met bol- en knolgewassen, eenjarigen, onder andere Citellus pygmaeus, en door anemoon- en adonissoorten.

Plaatselijk komen zoutmoerassen voor met zoutminnende planten zoals schorrekruid en zeekraal. De vegetatie van de woestijnen is schaars en bestaat, naast alsemsoorten uit enkele zoutminnende planten als Kochia, Camphorosma, Salsola en Anabasis.

Op sommige plaatsen langs de Zwarte Zee en de Kaspische Zee heeft de vegetatie een mediterraan karakter. De Kaukasus heeft een zeer rijke bergplantengroei.

advertentie

Kamille, de nationale bloem in RuslandFoto: Fatih.sanli58 CC 4.0 International no changes made

De nationale bloem van Rusland is de echte kamille.

Dieren

advertentie

Steenarend RuslandFoto: Takashi Hososhima CC 2.0 Generic no changes made

In het noorden van Rusland en op de eilanden komt een arctische fauna voor, waar knaagdieren de hoofdmoot van de dierenwereld vormen, onder andere lemmingen en woelmuizen. Deze knaagdieren worden bejaagd door poolvossen. Als enig huisdier is het rendier hier te houden. In de zomer broeden vele trekvogels (met name watervogels) op de toendra, onder andere wulpen, kemphanen, snippen, grutto’s, standlopers en plevieren. Langs de kusten van de Noordelijke IJszee komen ijsberen, walrussen, zeehonden, robben en sneeuwhazen en sneeuwuilen voor. De meest algemene roofvogel is de ruigpootbuizerd, terwijl ook de zeearend en de giervalk jagen op leeuweriken, sijzen, zwaluwen, gorzen en blauwborstjes. De steenarend is de nationale vogel van Rusland.

Bruine beer RuslandFoto: Robert F. Tobler CC 4.0 International no changes made

De taiga ten zuiden van de toendra wordt onder andere gekenmerkt door het voorkomen van wolf, veelvraat, lynx, bruine beer (het nationale dier van Rusland) en eland. Verder komen hier edelhert, ree en talloze soorten pelswild voor, waaronder de sabelmarter, wezel, hermelijn, zilvervos en bunzing.

De taiga is zeer rijk aan vogels, vooral typische bosbewoners als spechten, mezen, vinken, haviken, uilen, rietganzen, haakbekken, kruisbekken en notenkrakers. Bosbessenstruiken produceren hier donkerblauwe vruchten, waarvogels als hazelhoen, goudvink en pestvogel dol op zijn. Onder de roofvogels domineert de bruine kiekendief, maar ook oehoes en sperwers komen veel voor.

Wilde Zwijnen in de winter in RuslandFoto: Vlod007 CC 2.0 Generic no changes made

Het gebied van het gemengde bos en loofbos heeft een typisch Midden-Europese fauna met onder andere edelherten, wilde zwijnen, vossen en dassen. Vóór de uitroeiing was de wisent hier het grootste zoogdier; op bescheiden schaal werd deze opnieuw uitgezet.

De fauna van de boomsteppen is weer afgeleid van die van het loofbos, maar vertoont ook elementen van die van de grassteppen (o.a. de gevlekte soeslik, een soort grondeekhoorn). De dierenwereld van de grassteppen heeft het meest te lijden gehad van de jacht; hoewel de saïga, een steppeantiloop, zich goed hersteld heeft, zijn grote hoefdieren als wilde paarden, en knaagdieren als de bobakmarmot uitgeroeid.

Kleine knaagdieren zijn nog goed vertegenwoordigd; dit is ook het gebied van de sprinkhanenplagen met als voornaamste vijand van de sprinkhanen de roze spreeuw. Knaagdieren spelen ook een grote rol in de zandsteppen, waar o.a. ook de strandleeuwerik voorkomt.

Steur RuslandFoto: Jonathan Cardy CC 3.0 Unported no changes made

In de Zwarte Zee komen o.a. haaien, steuren, monniksrobben en tandwalvissen als dolfijnen, tuimelaars en bruinvissen voor, naast ca. 170 vissoorten. De grote binnenzeeën als Kaspische Zee en Bajkalmeer huisvesten vaak een eigenaardige dierenwereld.

Deze beide grootste meren zijn overigens tamelijk verschillend; de Kaspische Zee is sterk verarmd, maar het Bajkalmeer heeft een veel rijkere dierenwereld met 1700 soorten waarvan er ca. 1100 endemisch zijn. Bekendste voorbeeld is de Bajkalrob, de enige zoetwaterrob ter wereld. Ook de olievis komt alleen in het Bajkalmeer voor.

De bodem van het meer wordt bedekt met reuzensponzen, en zwermen algenetende kreeftjes en garnalen houden het water glashelder.

RUSLAND LINKS

Advertenties
• Rusland Hotels
• Djoser Rondreis Rusland
• Transsiberië Express
• Hotels Trivago
• Rondreizen Rusland
• Autoverhuur Sunny Cars Rusland
• Transport Rusland - TTS Quality Logistics B.VRusland
• Boeken, ook tweedehands, over RUSLAND bij Bol.com

Nuttige links

Reisinformatie Rusland (N)
Reizendoejezo – Rusland (N)
Rondreis door Rusland (N)
Rondreis Rusland (N)
Rusland Foto's

Bronnen

Graaf, A. van der / Reis-handboek Sovjet-Unie

Elmar

Rusland, Centraal-Azië en de Kaukasus

The Reader’s Digest,

Russia & Belarus

Lonely Planet

Te gast in Rusland

Informatie Verre Reizen

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt juni 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems