Landenweb.nl

NIEUW-ZEELAND
Economie

To read about NEW ZEALAND in English - click here

Koop hier uw visum naar Nieuw-Zeeland

Steden NIEUW-ZEELAND

Auckland Christchurch Wellington

Economie

Algemeen

Meer dan de helft van de totale landoppervlakte van Nieuw-Zeeland wordt gebruikt als landbouw- of weideland. De economie van een modern land als Nieuw-Zeeland is dan ook sterk afhankelijk van een klein aantal landbouwproducten, met name wol, vlees en boter. Toch werkt maar een kleine 7% van de beroepsbevolking in deze agrarische sector die voor meer dan 50% van de exportinkomsten zorgt (2017). De overgang naar een meer industriële samenleving is bijna onmogelijk door de relatief kleine binnenlandse markt en de grote afstand tot overzeese markten. Toch probeert de regering al sinds 1984 om de agrarische economie die voor een groot gedeelte afhankelijk is van de Britse markt om te buigen naar een meer geïndustrialiseerde, vrije markteconomie die mondiaal kan concurreren.

advertentie

Veel bedrijvigheid in de haven van AucklandFoto:http://www.freenzphotos.com CC 3.0 no changes made

Deze aanpak heeft in ieder geval geresulteerd in een groei van het inkomen per hoofd van de bevolking en een verbetering van de technologische capaciteiten van de industriële sector. Ook het inflatiecijfer bleef binnen de perken en behoort tot de laagste in de geïndustrialiseerde wereld (2013: 1,9%). Toch blijft de economische toekomst onzeker door de grote afhankelijkheid van de economische situatie in Azië, Europa en de Verenigde Staten.

In 2017 bedroeg het Bruto Nationaal Product $189 miljard, dat wil zeggen $ 39.000 dollar per hoofd van de bevolking. De economische groei bedroeg in 2017 3%. Hoewel de toegang tot de Europese Unie moeilijker is geworden, is Nieuw-Zeeland er wel in geslaagd de export naar Aziatische landen, het Midden-Oosten en de Verenigde Staten te vergroten, zodat er nog steeds een overschot is op de handelsbalans. In 2017 was 4,7% van de beroepsbevolking werkloos. Het aandeel onder de Maori-bevolking is driemaal zo groot.

advertentie

Landbouw, veehouderij, visserij en bosbouw

In de landbouw is de veehouderij met ca. 9 miljoen runderen de belangrijkste sector. De melkboerderijen en de bedrijven met intensieve schapen- en slachtveeteelt bevinden zich voornamelijk op het Noordeiland. Nieuw-Zeeland is een van de grootste exporteurs ter wereld van lams- en schapenvlees. De extensieve schapenteelt in de hooglanden van het Zuideiland dient voornamelijk voor de wolproductie. Nieuw-Zeeland is het derde wol producerende en tweede wol exporterende land in de wereld. Er zijn ca. 50 miljoen schapen en er zijn bedrijven die meer dan 12.000 schapen hebben.

advertentie

Nieuw-Zeeland heeft veel schapen, héél veel schapenFoto: Rob Young from United Kingdom CC 2.0 Generic no changes made

De opbrengst van de akkerbouw, die zich voornamelijk richt op de verbouw van graan, haver, gerst, aardappelen, groenten, fruit en tabak, dekt de binnenlandse vraag volkomen. Bijzondere producten zijn o.a. de"kumara", een zoete aardappel die alleen op het Noordeiland groeit en"tamarillos", een soort vlezige tomaten."Nashis" is een kruising tussen een appel en een peer. Belangrijke exportproducten zijn kiwi's, die zelf ooit ingevoerd zijn, passievruchten, appels en peren. Voor de binnenlandse markt worden sinaasappels, limoenen, kersen, pruimen en abrikozen gekweekt.

advertentie

Kumara's te koop in Thames, North Island, New ZealandFoto: James Shook aka JShook CC 2.5 Generic no changes made

advertentie

Kiwi's, belangrijk exportproduct voor Nieuw-ZeelandPhoto: A.J.Morris CC 3.0 Unported no changes made

De rijke visgronden rondom Nieuw-Zeeland, waar o.a. ook oesters, kreeft en mosselen voorkomen, worden sinds de instelling van de 200-mijlszône aanzienlijk professioneler geëxploiteerd. Een jaarlijks quotastelsel zorgt ervoor dat de verschillende vissoorten verantwoord beheerd worden. Ook viskwekerijen zijn flink in opmars.

Een kwart van de oppervlakte van Nieuw-Zeeland is met bossen bedekt (ooit was dat 80%), die steeds meer grondstoffen voor de houtindustrie leveren. De houtindustrie exporteert o.a. hout, houtpulp, papier en fineer.

Mijnbouw, industrie en energie

De belangrijkste bodemschatten van Nieuw-Zeeland zijn steenkool, aardgas, goud, zilver en kalksteen. De zes aardgasvelden dekken een groot deel van de energiebehoefte maar men verwacht dat deze velden vanaf 2014 minder produceren. In de Tasman-zee zijn ook een aantal aardolie-velden in productie genomen.

In de industrie is 20% van de beroepsbevolking werkzaam en deze sector draagt voor 21,5% bij aan het bnp (2017). De mensen werken voornamelijk in kleine en middelgrote bedrijven en zware industrie komt bijna niet voor. De industrie neemt ca. 25% van de totale export voor haar rekening. Belangrijke takken van industrie zijn: metaal- en machine-industrie, de hout-, cellulose-, meubel- en papierindustrie, de leer- en bekledingsindustrie en de voedingsmiddelenindustrie.

In Bluff op het Zuideiland staat de grootste aluminiumsmelterij van het zuidelijk halfrond. De energieopwekking en -verzorging zijn in handen van de overheid en worden door waterkracht- en geothermische centrales verzorgd. Het land heeft door de talrijke rivieren en meren een groot potentieel aan waterkracht. Driekwart van de elektriciteit wordt door waterkracht opgewekt. Ook de zonne- en windenergie worden steeds belangrijker.

advertentie

Tiwai Point Aluminium SmelterFoto: Onbekend CC 2.5 Generic no changes made

Handel

De uitvoer van agrarische producten is nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten. Belangrijkste exportproducten zijn dan ook vee, vlees- en vleesproducten, wol, boter, pulp, papier, kaas en huiden. In 2017 werd er voor 37,4 miljard dollar geëxporteerd en de belangrijkste afnemers zijn: Japan, Australie, China en de Verenigde Staten. Geïmporteerd worden vooral machines en transportuitrustingen, brandstoffen en chemicaliën. In 2017 werd er voor 39,7 miljard dollar geïmporteerd. Belangrijkste leveranciers zijn: China, Australië, Japan, de Verenigde Staten en Duitsland.

Verkeer

Nieuw-Zeeland heeft zowel op het Noord- als op het Zuideiland een uitgebreid, in goede staat verkerend wegennet (totaal 100.000 km). Opmerkelijk is dat Nieuw-Zeeland 15.800 bruggen telt. Het spoorwegnet (4273 km) verbindt de belangrijkste bevolkingscentra en wordt door de in 1990 geprivatiseerde New Zealand Rail Ltd. geëxploiteerd, die ook een uitgebreid autobusnet onderhoudt.

advertentie

Matangi electric multiple unit train FP/FT 4103 op het station vanat WellingtonFoto: Matthew25187 at en.wikipedia CC 3.0 Unported no changes made

Het zeescheepvaartverkeer is zeer belangrijk voor de economie van Nieuw-Zeeland. De belangrijkste havens zijn: Whangarei, Wellington, Auckland, Picton, Lyttelton en Taurange. Voor het binnenlandse verkeer is de luchtvaart door de grote afstanden die soms afgelegd moeten worden, onontbeerlijk. Vele kleine particuliere luchtvaartmaatschappijen, Air New Zealand en luchttaxidiensten onderhouden de verbindingen. Het internationale luchtverkeer wordt onderhouden door Air New Zealand en door tal van buitenlandse maatschappijen. Internationale luchthavens zijn er in Auckland, Christchurch en Wellington.

advertentie

Boeing 737 van Air New ZealandFoto: Benchill CC 3.0 Unported no changes made

NIEUW-ZEELAND LINKS

Advertenties
• Nieuw-Zeeland verre reizen van ANWB
• Hotels Trivago
• Vliegtickets Nieuw Zeeland
• Bouw je eigen Nieuw-Zeeland Rondreis
• Nieuw-Zeeland
• Camperreizen Nieuw-Zeeland
• Auckland Hotels
• Rondreizen Nieuw-Zeeland
• Auto huren in Nieuw-Zeeland
• Djoser Rondreis Nieuw-Zeeland
• Boeken, ook tweedehands, over NIEUW-ZEELAND bij Bol.com

Nuttige links

Campersite Nieuw-Zeeland (N)
Dieren in Nieuw-Zeeland (N)
Duiken, reizen, dieren, landschap, info, foto's Nieuw-Zeland N)
Nieuw-Zeeland Foto's
Nieuw-Zeeland Reizendoejezo (N)
Reisinformatie Nieuw-Zeeland (N)
Rondreis Nieuw-Zeeland (N)

Bronnen

Driessen, J. / Reishandboek Nieuw-Zeeland

Elmar

Gebauer, B. / Nieuw-Zeeland

Lannoo

Gebauer, B. / Nieuw-Zeeland

Elmar

Hanna, N. / Nieuw-Zeeland

Kosmos-Z&K

Harper, L. / New Zealand

Rough Guides

New Zealand

Macmillan

Te gast in Nieuw-Zeeland

Informatie Verre Reizen

Williams, J. / New Zealand

Lonely Planet

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems