Landenweb.nl

JAPAN
Samenleving

To read about JAPAN in English - click here

Japan verre reizen van ANWB

Steden JAPAN

Kyoto Osaka Tokio

Samenleving

Staatsinrichting

advertentie

Parlementsgebouw van JapanFoto: Wiiii CC 3.0 Unported no changes made

Japan is een constitutionele erfelijke monarchie met de keizer als constitutioneel vorst. De keizer heeft echter weinig tot geen macht met betrekking tot de regering en voert alleen handelingen uit die in de grondwet van 3 mei zijn vastgelegd. Ook de goddelijkheid werd de keizer in deze grondwet afgenomen. In de grondwet staat nog wel dat de keizer het symbool van de staat en de eenheid van het volk is. De rol van de keizer, de"tenno", is in feite zuiver representatief.

De keizer benoemt de premier, die echter wordt aangewezen door het parlement, en de opperrechter van het hooggerechtshof, die wordt aangewezen door het kabinet. Tot zijn taken behoren verder het afkondigen van wetten en verdragen en het toekennen van onderscheidingen

Japan was het eerste land in Azië met een parlementair systeem. Het huidige parlement of Kokkai omvat twee Kamers: het Huis van Afgevaardigden (Shugi-in) met 511 leden, gekozen voor vier jaar, en het Hogerhuis (Sangi-in) met 252 leden, wordt gekozen voor zes jaar waarbij de helft van het aantal leden om de drie jaar wordt vernieuwd.

De uitvoerende macht ligt bij het kabinet (Naikaku), waarvan de premier door beide kamers wordt aangewezen. Het kabinet is verantwoording schuldig aan het parlement en niet aan de keizer.

Kiesgerechtigd zijn alle mannen en vrouwen boven de twintig jaar.

Het land is verdeeld in acht hoofdregio's en in 47 prefecturen of todofuken. Prefecturen zijn onderverdeeld in districten of"gun", dorpen of"mura" en buurtschappen of"cho". Drie prefecturen hebben een aparte status, te weten de stadsprefecturen Osaka en Kyoto of"fu", en het hoofdstadgebied of"to", Tokio. De gouverneurs van de prefecturen en de burgemeesters van steden en dorpen worden gekozen door de plaatselijke bevolking. Voor de actuele politieke situatie zie hoofdstuk geschiedenis.

advertentie

Onderwijs

advertentie

Japanse meisjes in SchooluniformFoto: David Monniaux CC 3.0 Unported no changes made

Japanners omschrijven hun samenleving vaak als een"gaku-reki shakai", een samenleving waar iemands toekomst voornamelijk bepaald wordt een zo hoog mogelijke opleiding. Negatief gevolg hiervan is wel dat er al op jonge leeftijd een zeer grote druk op de kinderen wordt gelegd. Vaak wordt alles op alles gezet om maar op de best aangeschreven scholen te komen.

Japan heeft daarvoor een modern onderwijssysteem ontwikkeld waar van overheidswege veel geld ingestoken wordt. Meer dan 8% van het overheidsbudget gaat naar het onderwijs.

Het door de staat opgezette onderwijs tot en met de driejarige"junior"-middelbare school is verplicht en kosteloos. Daarnaast sturen veel ouders hun kinderen naar dure particuliere scholen (juku) en instituten, juku's voor het lager onderwijs en yobiko's voor het middelbaar onderwijs, die zich hebben gespecialiseerd in het geven van bijlessen. Zij bereiden de scholieren ook voor op de moeilijke toelatingsexamens. Klassen hebben vaak niet meer dan 20 leerlingen.

Tweederde van de kinderen gaar in eerste instantie naar de kleuterschool, die gevolgd wordt door een zes jaar durende basisschool. Er bestaat een zeer felle concurrentiestrijd. Bij sommige kleuterscholen die verbonden zijn met een universiteit moeten de kleuters zelfs toelatingsexamen doen. Daarna volgt de driejarige"junior"-middelbare school of chugakko, waar een algemene of beroepsgerichte opleiding gevolgd kan worden. De middelbare school wordt niet afgesloten met een eindexamen, maar met ontvangt een getuigschrift. Het prestatiegerichte onderwijs heft wel resultaat; ca. 94% van de kinderen stroomt door naar de middelbare school en ca. 37% daarvan studeert door.

Het hoger onderwijs wordt verzorgd door ca. 400 universiteiten, junior-colleges en technische instituten, die deels openbaar, deels particulier zijn. Het onderwijssysteem is duidelijk gebaseerd op het Amerikaanse systeem. Om tot een universiteit toegelaten te kunnen worden moet eerst een moeilijk toelatingsexamen worden afgelegd. Slaagt men daarvoor dan was men tot voor kort bijna verzekerd van het einddiploma. Op dit moment vragen werkgevers echter steeds meer van de studenten en steekt een Japanse student evenveel tijd in zijn studie als een westerse student. Voor een universitaire studie staat vier jaar, maar er bestaat ook een kortere versie van twee jaar die vooral door meisjes gevolgd wordt.

De meeste middelbare scholieren, zowel jongens als meisjes, dragen een uniform. Meisjes een donkerblauw uniform en een witte blouse of overhemd met lange mouwen en jongens een zwart uniform met vergulde knopen en een petje.

Japanse kinderen moeten vier manieren van spellen leren: kanji, hiragana, katakana en romaji. Janji zijn Chinese tekens, hiragana Japanse tekens om de kanji-ideogrammen te verbinden, katakana wordt gebruikt om vreemde woorden te schrijven en romaji is het Latijnse alfabet.

advertentie

JAPAN LINKS

Advertenties
• Japan verre reizen van ANWB
• Djoser Rondreis Japan
• Tui Rondreizen Japan
• Hotels Trivago
• Rondreizen Japan
• Japan Hotels
• Auto huren in Japan
• Bouw je eigen Japan-rondreis
• Boeken, ook tweedehands, over JAPAN bij Bol.com

Nuttige links

Dieren inJapan (N)
Reisinformatie Japan (N)
Reizendoejezo – Japan (N)
Rondreis Japan (N)
Startkabel Japan (N)
Startpagina Japan (N)

Bronnen

Japan

Lonely Planet

Japan

Reader's Digest

Kamachi, N. / Culture and customs of Japan

Greenwood Press

Scott, D. / Japan

Van Reemst

Shelley, R. / Japan

Times Books

Somerwil, J. / Japan

Gottmer/Becht

Stefoff, R. / Japan

Chelsea House Publishers

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt maart 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems