Landenweb.nl

JAPAN
Bevolking

To read about JAPAN in English - click here

Japan verre reizen van ANWB

Steden JAPAN

Kyoto Osaka Tokio

Bevolking

Algemeen

advertentie

Dichtbevolkte wijk Shinjuku in Tokio, JapanFoto: Basile Morin CC 4.0 International no changes made

In 2017 had Japan 126.451,398 miljoen inwoners en is daarmee qua inwoneraantal het tiende land ter wereld. De bevolkingsdichtheid bedroeg toen gemiddeld ongeveer 334 inwoners per km2 en Japan behoort daarmee tot de dichtstbevolkte landen ter wereld.

Van de vier grote eilanden heeft Hokkaido de laagste bevolkingsdichtheid (68 inwoners per km2) en Honshu de hoogste (421 inw. per km2). Shikoku heeft een bevolkingsdichtheid van 225 inwoners per km2 en Kyushu 317 inwoners per km2. De stedelijke conglomeraties van Tokio-Yokohama, Nagoya en Osaka-Kobe hebben een extreem hoge bevolkingsdichtheid met meer dan 4000 inwoners per km2. In 2017 woonde meer dan 90% van de bevolking in verstedelijkte gebieden. Hoewel de bevolking van Tokio afneemt, groeit de agglomeratie van de stad nog steeds. Deze trend is ook in Osaka waarneembaar. De grootste steden zijn: Tokio (7,9 miljoen inwoners; agglomaratie: 38 miljoen), Osaka-Kobe 20,2 miljoen, Nagoya 9,4 miljoen, Fukuoka 5,5 miljoen en Sapphoro 2,6 miljoen. De berggebieden zijn het dunst bevolkt.

Van de totale bevolking is maar liefst 98,5% Japanner. Van de overige, niet-Japanse bevolkingsgroepen zijn de Ainoe en de Koreanen de belangrijkste. Zeer kleine buitenlandse minderheden worden gevormd door tijdelijk personeel uit Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika en Westerse landen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Japan met een bevolkingsexplosie geconfronteerd, maar door maatregelen van de overheid (voorbehoedsmiddelen, mogelijkheid tot het plegen van abortus) werd deze ontwikkeling in de jaren vijftig met succes bestreden; sinds 1960 vertoont het geboortecijfer een dalende lijn (1993: 9,6‰). De bevolking nam tussen 1985 en 1993 met gemiddeld 0,4% toe (2017:-0,21%), wat, gezien het lage geboortecijfer, vnl. is te danken aan het lage sterftecijfer, dat sinds 1951 beneden de 10‰ ligt. Het sterftecijfer bedroeg in 2017 9,8 per 1000 inwoners.

De Japanners hebben een van de hoogste levensverwachtingen ter wereld: die van de mannen bedroeg gemiddeld 81,9 jaar in 2017 en die van vrouwen 88,8 jaar.

De bevolkingsopbouw in 2017 was als volgt:

Ainu

advertentie

Ainu met traditionele kledingFoto: Torbenbrinker CC 3.0 Unported no changes made

Sommige wetenschappers nemen aan dat de Ainu afstammelingen zijn van de eerste bewoners van Japan. Het waren aanvankelijk nomadische stammen die in Midden- en Noord-Japan van de jacht en de visvangst leefden. Ze werden verdreven door de volkeren die na hun voet aan wal zetten en moesten zich terugtrekken op het eiland Hokkaido, waar hun cultuur langzaam verloren is gegaan. Er zijn nog maar weinig Ainu die de Ainu-taal kunnen verstaan of die hun traditionele cultuur hebben weten te bewaren. Pas enige tijd geleden zijn oude epen of"yukars" op schrift gesteld. De Ainu-religie is een animistische, waarin men gelooft dat dieren, bomen en stenen een geest of ziel bezitten. Men name de beer speelt een belangrijke rol in de Ainu-religie en –tradities.

Er leven nog slechts 22.000 Ainu op het eiland Hokkaido. Ze verschillen qua uiterlijk, cultuur en godsdienst totaal van de rest van de Japanse bevolking. Ze werden lange tijd tot het Kaukasische ras gerekend, maar recent onderzoek heeft aan het licht gebracht dat bepaalde Kaukasische genen volledig ontbreken. Siberië wordt nu ook wel als plaats van herkomst genoemd. In ieder geval hadden ze een blanke huidskleur, lichte ogen en blond haar. De huidige Ainu komen meestal voort uit een gemengd huwelijk tussen een Japanner en een Ainu, en zijn dan ook nauwelijks te onderscheiden van echte Japanners. Geschat wordt dat er nog maar ca. 200 rasechte Ainu leven.

advertentie

Burakumin

De Burakumin zijn wel"echte" Japanners die vroeger beroepen uitoefenden als leerbewerkers, slagers en kadaverruimers. Op meest religieuze gronden werden ze als onreine wezens (Eta) beschouwd en leefden buiten de traditionele gemeenschappen in afgezonderde gehuchten, de zogenaamde"buraku". Ze kregen zelfs aparte namen waardoor ze tot op de dag van vandaag herkend kunnen worden. Sinds het herstel van de monarchie in 1871 is het discrimineren van deze bevolkingsgroep verboden maar discriminerende praktijken blijken nog steeds te bestaan. Zo kan een burakumin een huwelijk buiten de eigen bevolkingsgroep bijna vergeten en neemt men in het bedrijfsleven geen burakumin aan; men is zo bijgelovig dat men geloofd dat deze het hele bedrijf negatief zou kunnen beïnvloeden.

Geschat wordt dat er op dit moment ongeveer 3 miljoen mensen van Burakumin-afkomst in Japan leven.

advertentie

Koreanen

In Japan woont een groep van ca. 650.000 Koreanen (zai-nichi kankoku-jin). Het zijn voornamelijk afstammelingen van dwangarbeiders die tussen 1910 en 1945 vrijwillig of gedwongen naar Japan kwamen. Ook deze bevolkingsgroep wordt gediscrimineerd en gemengde huwelijken komen bijna niet voor. In feite worden ze nog steeds als buitenlanders beschouwd.

advertentie

JAPAN LINKS

Advertenties
• Japan verre reizen van ANWB
• Djoser Rondreis Japan
• Tui Rondreizen Japan
• Hotels Trivago
• Rondreizen Japan
• Japan Hotels
• Auto huren in Japan
• Bouw je eigen Japan-rondreis
• Boeken, ook tweedehands, over JAPAN bij Bol.com

Nuttige links

Dieren inJapan (N)
Reisinformatie Japan (N)
Reizendoejezo – Japan (N)
Rondreis Japan (N)
Startkabel Japan (N)
Startpagina Japan (N)

Bronnen

Japan

Lonely Planet

Japan

Reader's Digest

Kamachi, N. / Culture and customs of Japan

Greenwood Press

Scott, D. / Japan

Van Reemst

Shelley, R. / Japan

Times Books

Somerwil, J. / Japan

Gottmer/Becht

Stefoff, R. / Japan

Chelsea House Publishers

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems