Landenweb.nl

OOSTENRIJK
Economie

To read about AUSTRIA in English - click here

Sneeuwzeker op vakantie? Waarligtdesneeuwwel.nl

Steden OOSTENRIJK

Wenen

Economie

Algemeen

advertentie

Economische faculteit in Wenen, oostenrijkPhoto: Franciszek Vetulani CC 4.0 International no changes made

Kijkend naar het bruto nationaal product (bnp), de hoogte van de werkloosheid en de verdeling van de beroepsbevolking behoort Oostenrijk tot de welvarendste landen van Europa. Sinds de jaren zestig werd de Oostenrijkse economie gekenmerkt door een hoog groeipercentage en een lage werkloosheid. De staat had een belangrijk aandeel in het economische leven. Sinds eind 1987 is de overheid bezig een deel van de staatsbedrijven te privatiseren. Men wil door verkoop van aandelen uiteindelijk hooguit 49% van de aandelen in deze bedrijven in privébezit onderbrengen. Het overleg tussen de sociale partners heeft een stabiel sociaal en economisch klimaat geschapen. De groei van de economie bedroeg in 2017 3%. Het BNP per hoofd van de bevolking bedroeg in 2017 $50.000. Het aandeel van de verschillende sectoren aan het bnp was in 2017: primaire sector (land- en bosbouw) 1,3%, secundaire sector (industrie, mijnbouw, energie) 28,4 en tertiaire sector (handel, verkeer, overheid en dienstverlenende sector) 70,3%.

De laatste tijd is het overheidsbeleid gericht op verdergaande privatisering en hervorming, wat er onder meer toe heeft geleid dat de arbeidsmarkt flexibeler is, er vergaande pensioenhervormingen gestart zijn en er nieuwe technologieën worden toegepast - een substantiële aanvulling op de toegenomen exportactiviteiten.

advertentie

Landbouw, veehouderij, bosbouw en visserij

advertentie

Koeien voor de melkproductie in OostenrijkPhoto: Thomas Quine CC 2.0 Generic no changes made

Van de totale oppervlakte is ongeveer 20% bouwland, 28% weidegrond en 38% bos (Oostenrijk is een van bosrijkste landen van Europa). De belangrijkste landbouwgebieden liggen in het noorden en noordoosten van het land, de wat lagere en vlakkere gebieden. De opbrengst van de landbouw voorziet voor ongeveer 90% in de eigen behoeften. De laatste jaren liep het aantal personen werkzaam in land- en bosbouw sterk terug. Ook het aantal bedrijven liep sterk terug. Vele traditionele kleine landbouwbedrijven kunnen alleen nog maar bestaan door de neveninkomsten uit het toerisme.

Naast de verbouw van aardappelen, maïs, granen en suikerbieten zijn de fruit- en wijndruiventeelt belangrijk. De zonrijke, warme hellingen van het middelgebergte zijn zeer geschikt voor de wijnbouw. Het hooggebergte wordt gekenmerkt door veeteelt en landbouw. Veehouderij wordt met name op moeilijk te bereiken alpenweiden (almen) bedreven, ten behoeve van de zuivelindustrie. In de zomer verblijft het vee op de alpenweiden en in de herfst worden ze naar de dorpen gehaald, een zeer extensieve vorm van veeteelt.

De bosbouw levert hout voor brandstof en de houtverwerkende industrie. Drie miljoen hectare van het Oostenrijkse oppervlak is bestemd voor de bosbouw. Er wordt per jaar ongeveer 12.000 m3 hout geproduceerd.

Industrie en mijnbouw

advertentie

Industriegebied bij Linz in OostenrijkPhoto: Manfred Wemer(WMAT)CC 4.0 International no changes made

Na de Tweede Wereldoorlog werden de tijdens die oorlog verwoeste basisindustrieën overgenomen door de overheid. Investeringen in nieuwe fabricagemethoden hadden een snel groeiende industrie tot gevolg. Belangrijke industrietakken zijn de ijzer- en staalindustrie, die geconcentreerd zijn bij Linz en Donawitz-Eisenerz. Door goedkoper producerende landen wordt de concurrentiepositie de laatste jaren wel aangetast. Andere belangrijke industrietakken zijn ijzer- en metaalverwerkende industrie, papierindustrie, elektro-industrie, textielindustrie, chemische industrie, glas- en keramische industrie, voedings- en genotmiddelenindustrie, machine-industrie, leerverwerkende en houtverwerkende industrie. De industrie is goed voor ruim een derde van het bnp en voor een derde van de werkgelegenheid.

De Alpen in Oostenrijk zijn rijk aan delfstoffen, vooral ijzererts. Karinthië, Steiermark en Tirol leveren magnesiet, zwavel, zink en grafiet. Bij Salzburg wint men kopererts, ten oosten daarvan bauxiet. In Karinthië lood, steenzout en gips, in het zuiden en zuidoosten bruinkool. Bij Zistersdorf worden aardolie en aardgas gewonnen, maar de voorraden zijn bescheiden. De mijnbouw is sinds 1946 voor een groot gedeelte genationaliseerd en heeft als bedrijfstak altijd een belangrijke plaats in de economie ingenomen, maar de betekenis neemt steeds verder af.

Energievoorziening

advertentie

Hydro-elecktrische centrale OostenrijkPhoto: Alterrapower CC 3.0 no changes made

De energievoorziening is gebaseerd op steenkool, aardolie, aardgas en waterkracht.

Van de 1000 elektrische centrales zijn de meeste hydro-elektrisch en leveren goedkope en schone elektriciteit. Beroemd zijn de centrales van Glockner-Kaprun. Toch moet nog een groot deel van de totale energiebehoefte ingevoerd worden, veelal vanuit de voormalige Sovjet-Unie.

Handel

advertentie

Export OostenrijkPhoto: Celinaqi CC 4.0 International no changes made

Het aandeel van de handel is de laatste twintig jaar vrij constant gebleven De belangrijkste uitvoerproducten zijn ijzer en staal, kleding, textielproducten, machines, elektro-energie, hout, vee en papier; ingevoerd worden vooral machines en gereedschappen, voertuigen, voedingsmiddelen, minerale brandstoffen, halffabrikaten en grondstoffen. Hoewel Oostenrijk nauwe relaties heeft met de EG-landen, is het land aangesloten bij de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), wegens het politiek-neutrale karakter van deze organisatie. De belangrijkste handelspartners zijn Duitsland, Italië, Japan, Zwitserland, Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten en Nederland. Het transitoverkeer door Oostenrijk is voor het land van groot belang, en vervult een onmisbare rol in het steeds groeiende handelsverkeer tussen Oost- en West-Europa.

Verkeer

advertentie

Autobahn in OoostenrijkPhoto: Newsflash CC 2.0 Austria no changes made

Oostenrijk heeft een uitstekend spoor- en wegennet en beschikt tevens over een van de belangrijkste waterwegen van Europa, de Donau. De binnenvaart op de Donau is belangrijk toegenomen na de totstandkoming van het Rijn-Main-Donaukanaal in de jaren tachtig. De Oostenrijkse spoorwegen (5745 km Bundesbahn) zijn staatseigendom. Door het afremmen van het vrachtvervoer over de weg zal het vervoer per spoor steeds belangrijker worden. De totale lengte van het wegennet bedraagt ruim 9950 km, waarvan bijna 1600 km Autobahn. Het belangrijkste vliegveld is dat bij Wenen (Schwechat); kleinere internationale vliegvelden zijn er bij Linz, Salzburg, Graz, Klagenfurt en Innsbruck. Nationale luchtvaartonderneming is de Austrian Airlines. De Adria-Wenen-pijpleiding voert ruwe aardolie aan. Door het land lopen ook grote aardgasleidingen, van Oost-Europa naar Italië en naar West-Europa.

OOSTENRIJK LINKS

Advertenties
• Hotels Trivago
• Oostenrijk Tui Reizen
• Autohuur Oostenrijk
• ANWB vakantie boeken Oostenrijk
• Mambo jongerenreiezen naar Oostenrijk
• Oostenrijk met de Trein
• Wenen Hotels
• Autoverhuur Sunny Cars Oostenrijk
• Transport Oostenrijk - TTS Quality Logistics B.V
• Boeken, ook tweedehands, over OOSTENRIJK bij Bol.com

Nuttige links

Campersite Oostenrijk (N)
Lies & Teije's Reiswebsite (N+E)
Oostenrijk Start België (N)
Oostenrijk2LinkBelgië (N)
Reisinformatie Oostenrijk (N)
Reizendoejezo – Oostenrijk (N)
Salzburg-Nu online gids over Salzburg (N)
Startpagina Oostenrijk (N)
Vakantie Oostenrijk Jouwpagina (N+E)

Bronnen

Bendien, M. / Midden-Oostenrijk

ANWB media

Europese Unie

Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs

O'Bryan, L. / Oostenrijk

Gottmer

CIA - World Factbook

BBC - Country Profiles

laatst bijgewerkt mei 2024
Samensteller: Arie Verrijp / Geert Willems